söndag 18 mars 2018

Så här tänker vi om Svalöv efter valetLiberalerna presenterar sitt (och troligen kommunens) mest ambitiösa politiska valprogram någonsin.
 
Ett program för Trygghet, tillväxt och mångfald. 

 
Friheter som är värda att försvara.
Liberalernas partiprogram 2018-2022, som du kan titta på och ladda ner här:

Liberalernas partiprogram 2018-2022
 
 OBS. Innehållsförteckningen är inte Klickbar om du öppnar dokumentet i "Google Drive".
gör inget anspråk på att vara det som varje väljare skall läsa. Det är snarare ett uppslagsverk som visar vad vi vill i så många politikolråden som möjligt, som berör Svalövs kommun. Samtidigt är det en utmaning till alla andra partier att lika tydligt som Liberalerna, berätta vad de tycker i olika kommunpolitiska frågor.

 
Svalövsliberalerna vet att vi inte är störst i Svalöv. Men vi skall definitivt vara bäst. Inget annat parti skall kunna mäta sig med oss när det gäller öppenhet, tydlighet och transparens.
 
Så, kära väljare. Öppna dokumentet. Ladda gärna ner det till din dator eller telefon. Titta i innehållsförteckningen och läs det som intresserar dig. Om du har några frågor så finns kontaktuppgifter i slutet av programmet.
 
Vill du vara med och kämpa för det som står i programmet så bli medlem, eller bara hör av dig till oss. Medlem blir du genom att klicka HÄR. Via kontaktuppgifterna i slutet av vårt program så får du snabbt kontakt med oss Liberaler.
 
Trevlig läsning önskar
 
Tobbe i Teckomatorp  
 
 


lördag 17 mars 2018

Liberalerna i Svalöv sätter rekord!


För tredje valet i rad har Liberalerna i Svalöv fler namn på sin lista till kommunalvalet än någonsin förr.


Sedan valet 2010 har Liberalerna i Svalövs kommun hela tiden ökat medlemsantalet och därmed också antalet namn på listan till kommunfullmäktige. Partiet blir starkare och starkare. Så även inför valet 2018, då Liberalerna för tredje valet i rad sätter nytt rekord när det gäller antal namn på sin lista till valet 9 september. Inte mindre än 26 kommunmedborgare finns på listan.

 - Jag är otroligt stolt över att allt fler får upp ögonen för den bredd och kompetens våra politiker har. Vi vet hur man skall styra en kommun, säger Liberalernas ordförande Torbjörn Ekelund

De fem första på listan är:

Torbjörn Ekelund
Yrkesofficer som sedan mandatperioden 2006 suttit i Svalövs kommunfullmäktige samt i Kommunstyrelsen. Han har sedan valet 2010 också haft uppdrag i Regionfullmäktige och är sedan valet 2014 förste ersättare för Liberalerna i Riksdagen. Torbjörn har också över 20 års erfarenhet av fackligt arbete. Både lokalt, men också under 13 år som Fackförbundsrevisor.

Sara B Selberg
Har suttit i Kommunfullmäktige sedan valet 2010 och varit ersättare i Kommunstyrelsen lika länge. Hon är projektledare och samordnare och är för närvarande anställd i Svalövs kommun.

Håkan Sträng
Håkan är relativt ny i politiken. Har haft uppdrag i Socialnämnden och nu i Bygg- och Räddningsnämnden. Håkan är Elkraftsingenjör och specialist på nationell kraftförsörjning. Det Håkan inte vet om Sveriges kraftnät och hur man på bästa sätt producerar el är inte värt att veta.

Pernilla Ekelund
Förskollärare med erfarenhet från politiskt arbete sedan 2006. Har suttit i Kommunfullmäktige i två mandat periodet tidigare och är nu ersättare i kommunfullmäktige. Har erfarenhet från uppdrag i Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnd och Vård- och Omsorgsnämnd. Är specialist på Sociala frågor och har många års erfarenhet av arbete i Socialnämnden.

Birgitta Jönsson
Birgitta Jönsson är Vårdbiträde, men har de senaste decennierna varit fackligt engagerad som ordförande inom Kommunals Svalövs sektion. Har erfarenhet av förhandlingar och annat fackligt arbete. De senaste åren har hon verkat som Kommunalråd i Svalövs kommun och varit Ordförande i Kommunstyrelsen. Birgitta har många års erfarenhet som ledamot i kommunfullmäktige och i massor av olika nämnder. Hon har också mångårig erfarenhet i olika kommunala samverkansorgan i södra Sverige, samt från olika bolagsstyrelser.


- Jag är glad för att Birgitta valt att kandidera för Liberalerna. Detta visar att klassisk Socialdemokratisk politik och Socialliberal politik ofta ligger väldigt nära varandra. Genom årtiondena har Liberala Statsministrar lyckats driva igenom frågor som Allmän Rösträtt, Folkpension och Lagen om rätten att teckna kollektivavtal med stöd av Socialdemokraterna, så vi har historiskt många frågor gemensamt. Liberalerna slår också vakt om både en skattefinansierad välfärd och en reglerad invandring, exakt som Socialdemokraterna. Så många av våra frågor kan en Socialdemokrat känna sig bekväm med, avslutar Torbjörn Ekelund.


På Liberalernas lista återfinns också bland andra Margareta Mörk Åström, före detta Riksdagsledamot och nu ordförande för Kyrkorådet i Kågeröd, Hjördis Nilsson, som varit partiet förgrundsperson och ledare under flera decennier, Hjördis är också känd för sitt arbete med konserterna på Odensjön.


Liberalernas kandidater har sammataget en mycket hög och bred kompetens från verksamheter som sträcker sig långt utanför kommunens gränser. Nu skall vi omsätta dessa kunskaper till en politik som för kommunen framåt och som utvecklar kommunen inom alla olika områden.


Hela listan med 26 namn återfinns nedan:

1
Torbjörn Ekelund
Major
Teckomatorp
2
Sara B Selberg
Samordnare/Projektledare
Norrvidinge
3
Håkan Sträng
Elkraftsingenjör
Axelvold
4
Pernilla Ekelund
Pedagog
Teckomatorp
5
Birgitta Jönsson
Vårdbiträde
Tågarp
6
Tom Jensen
IT Driftansvarig
Svalöv
7
Elisabeth Andersson,
Systemförvaltare
Svalöv
8
Dennis Jönsson
Egenföretagare
Teckomatorp
9
Hjördis Nilsson
Företagare
Röstånga
10
Maria Rosvall
Chef inom privat omsorg
Svalöv
11
Leif Mårtensson
Optiker
Teckomatorp
12
Birgitta Zadenius
Fd resekonsult
Teckomatorp
13
Klaes Vilhelmsson,
Köksbiträde
Teckomatorp
14
Margareta Mörk Åström
Bibliotekarie
Kågeröd
15
Philip Rosvall
Officer
Svalöv
16
Martin Gustavsson
Pedagog
Kågeröd
17
Emina Omerovic
Leg. logoped
Tågarp
18
Tore Gardelin
Pensionär
Kågeröd
19
Åza Lundqvist
Egenföretagare
Teckomatorp
20
Jasmin Omerovic
Ingenjör
Tågarp
21
Göran Lundqvist
Systemutvecklare
Teckomatorp
22
Frank Urban Johansson
Företagsekonom
Svalöv
23
Mikael Karlsson
VD
Röstånga
24
Lars Magnusson
Egenföretagare
Axelvold
25
Bo Lindow
Fil kand.
Billeberga
26
Gösta Nilsson
Företagare
Röstånga
 

tisdag 13 mars 2018

Svalövs Säkerhetschef är säkrad

Oavsett om man använder titeln säkerhetschef eller säkerhetshandläggare så behövs funktionen i Svalövs kommun. Vi har allt fler händelser i kommunen av säkerhetskaraktär. Vi står inför ett val 9 september som enligt polisens bedömning kan medföra extraordinära risker. Dessutom ställer staten allt högre krav på att Sveriges kommuner skall återta den beredskap man hade under Kalla krigets dagar.

Därför har jag och Olof Röstin jobbat hårt för att anställningen av denna kompetens skulle sättas igång. Kommunchefen har sedan länge haft en plan på hur anställningen skall finansieras, staten står för en betydande del av lönen, via anslag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och resterande medel finns anlaget i den budget som kommunfullmäktige beslutade hösten 2017.

Allt var alltså klappat och klart. Men, man får som vanligt förvänta sig vad som helst från Centerpartiet i Svalövs kommun. Plötsligt började Lennart Pettersson att skruva på sig. Han hade inte förstått vikten av att snabbt få denna kompetens på plats för att till exempel förbereda valet, ur ett säkerhetsperspektiv. Han ifrågasatte till och med öppet, i massmedia, om kommunen överhuvudtaget behövde kompetensen. Nu skall noteras att kommunen haft denna kompetens i många år, men köpt den som en tjänst i stället för att ha en egen anställd. Lagändringar har satt stopp för detta. Men allt detta har, trots genomgångar, gått Centerpartiet och Pettersson, näsan förbi.

Efter mycket arbete lyckades vi i alla fall få majoritet för att påbörja rekryteringen på sammanträdet på KSAU den 26 februari. Så här lyder pressmeddelandet:Säkerhetsfrågorna i kommunen är säkrade.
Sedan många år tillbaka finns befattningen ”säkerhetschef” i Svalövs kommuns organisation. Under lång tid har funktionen säkras med hjälp av vår Räddningschef Eva Löwbom, Administrativa chefen Michael Andersson samt upphandlad tjänst av Personuppgiftsombud, som är en del av funktionen.

Av någon anledning har det nya styret under ledning av Lennart Pettersson (C) ansett att funktionen inte behövs. Senast i Skånskan 11 februari menar han att det skall genomföras en utredning om kommunen behöver det som kommunen redan haft under många år och som bara blivit viktigare och viktigare.

De som fram till nu, hanterat frågorna i kommunen kommer inte att kunna göra detta framöver, på grund av ändrad och skärpt lagstiftning, samt att Eva Löwbom fått nya arbetsuppgifter. Framför oss ligger också ett val i september, där säkerhetsfrågorna är mycket viktiga. Slutligen ställer staten efterhand allt större krav på kommunerna avseende beredskap och hållbarhet rörande livsmedelsförsörjning, kraftförsörjning mm.

På senaste sammaträdet i KSAU 26 februari beslutades att snarast påbörja rekrytering för att anställa en säkerhetskompetens i kommunen.

-     Vi kan inte fortsätta att utsätta kommuninvånarna för risker, eller riskera att bryta mot den skärpta lagstiftningen på IT-området. Vi måste ta vårt ansvar nu, säger Olof Röstin (M).

Vid mötet i KSAU ville både C och S bordlägga frågan. M, L och SD valde att ställa sig bakom förslaget från Liberalerna att skrida till verket direkt.

-     Vi har ett val 9 september. Varje vecka vi dröjer med att ta vårt ansvar så ökar risken för att vi inte har en fungerande säkerhetsfunktion på plats till valet. Vi har ingen tid att förlora, menar Torbjörn Ekelund, (L).

Kompetensen som skall rekryteras är oerhört viktig för kommunens
långsiktiga säkerhet. Det handlar om ansvarsområden så som att:
- Ansvara för kommunens planering och beredskap för extraordinära händelser

- Vara kommunens säkerhetsskyddschef

- Ingå i kommunens krisledningsorganisation samt vid behov tjänstgöra som    
  tjänsteperson i beredskap (TIB)

- Samordna kommunens interna skydd och bevakning

- Vara dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

- Utbilda och genomföra övningar med kommunens personal inom eget
   ansvarsområde

- Vara kommunens kontaktperson inom eget ansvarsområde gentemot statliga
  myndigheter, kommuner och andra aktörer

- Ansvara för trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser

- Vara operativt ansvarig i samband med incidenter och koordinera planering
  och åtgärder med kommunala verksamheter och t ex polismyndigheten
  
-   Vi talar om oerhört viktiga funktioner som vi inte kan dagtinga med, säger
    Olof Röstin (M).


Genom beslutet i KSAU kommer nu processen med rekrytering att påbörjas direkt.
-   Jag är oerhört stolt över att vi nu lyckades få detta beslut. Säkerhetsfrågor
   är inget man får dra i politisk långbänk och göra populistiska utspel om.
   Säkerheten måste bara fungera. Punkt, avslutar Torbjörn Ekelund (L).
Frågor besvaras av:
Torbjörn Ekelund (L)

(070-689 56 31)


Olof Röstin (M)

(070-523 17 30)

Så, alla medborgare i Svalövs kommun... Slutet gott, allting gott.

Tobbe i Teckomatorptorsdag 8 februari 2018

Visst har Centern svikit Alliansen i Svalöv, trots bortförklaringar

Vi kan nu läsa på Centerpartiets hemsida hur de panikartat slår ifrån sig runt frågan om att de har svikit Moderater och Liberaler och därmed också kraftigt minskat möjligheterna till ett Alliansstyre i kommunen. De påstår att Moderater och vi Liberaler skulle ljuga när vi påstår att samtalen rörande en Allians i Svalövs kommun varit igång sedan länge. De hävdar också att det är ohederligt av oss Liberaler och av Moderaterna att inte lämna sina uppdrag. Men visst har Centern svikit. Inga bortförklaringar i världen kan ändra på detta. Jag förstår att det finns ett stort mått av panik inom Centern. Om denna panik beror på att de nu förstår att de kommer att få en negativ reaktion på det som de gjort, i kommande val, eller om det är så att den interna kritiken bland Centerns medlemmar är hård och att utfallet i går mest är till för att blidka den inre oppositionen, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är båda. Men paniken finns där så till den grad att man är beredd att kraftigt vinkla det vi brukar kalla för ”sanningen”.
 
Att påstå att någon annan ljuger och att de är ohederliga är inte den lugnande retorik man kan förvänta sig av ett parti som säger sig att om 7 månader vilja vara med och Bilda ”Allians För Svalöv”. Har man den ambitionen så borde man väl nu sitta stilla i båten och låta tiden läka såren. I stället väljer man att ånyo riva upp dessa sår och gå till frontalangrepp mot oss Liberaler och mot Moderater. Det räcker inte att man jagat ut oss från styret. Man skall även sparka på de som redan är nere för räkning. Det skapar inget förtroende att bygga på. Inte från den som hela tiden åker på stryk i alla fall.
 
Hur är det då med frågan om Allianssamtal? Centern påstår sig inte ha blivit inbjuden till något sådant. I sin historiebeskrivning tar man sin utgångspunkt från 2004. Det är drygt 13 år sedan. Detta pekar på att det hände saker på den tiden som sitter hårt i Centerpartiets själar. De känner sig i alla fall fortfarande förfördelade och orättvist behandlade. MEN…… Det lönar sig inte att föra fram händelser långt tillbaka i tiden. Det var då…. Nu är NU! Men bara för att visa på att även Centerpartiet då, som nu, är ett maktparti, så kan man lyfta följande små exempel från Liberalernas historia i Svalövs kommun:
 
  • Efter förlusten i omröstning om ny budget 2003 så var Lennart Pettersson helt inne på att fortsätta att styra kommunen på den budget, med vilken då Moderaterna och Socialdemokraterna hade vunnit omröstningen. Ett tydligt maktbeteende som bara kunde lösas av att Liberalerna (då Folkpartiet), tillsammans med Kristdemokraterna skrev ett brev till Centerpartiet och krävde att Centerpartiet skulle agera för att skapa en majoritet. Detta brev besvarades aldrig och Centern klev åtsidan och lämnade plats till S och M. Men Centern var som sagt beredda att sitta kvar. I dag kallar de oss för ohederliga.
  • Efter valet 2006 skapade C, KD och L en valteknisk samverkan. I förhandlingarna var C tydliga med att de skulle favorisera KD, som varit ett lydigt stödparti, emedan L skulle få en mer styvmoderlig behandling vad avser tillsättande av förtroendeuppdrag. Centern var dock storsinta och menade att de under mandatperioden skulle bjuda in L till ett politiskt sammarbete. Under de kommande 4 åren fick L vara med på ett förberedande möte inför dåvarande Kultur- och Utbildningsnämnden. I övrigt kom inga inbjudningar.
  • Inför valet 2010 samlades Allianspartierna plus Miljöpartiet till ett försök att bilda en Allians. Vi träffades på en bygdegård utanför Torrlösa. Liberalerna överlämnade tre viktiga frågor till Centerpartiet, som vi ville ha besvarade innan vi kunde gå vidare. Det fanns en historik inom L, att bli överkörda av Centerpartiet och vi ville känna oss trygga. Centern valde att inte besvara frågorna och hörde aldrig av sig någon mer gång inför valrörelsen 2010.

MEN, hur är det med ”modern tid”. Det är trots allt det som gäller.
 
Vi Liberaler och Moderaterna var tidigt under 2017 ense om att Moderaterna, som då upprättat viss kommunikation med Centern, skulle vara de som tog första steget. Detta skedde i samband med förmöten inför sammanträden med Samhällsbyggnadsnämnden. M och C var så långt gångna efter sommaren att man gav oss i L en konkret fråga huruvida vi kunde tänka oss en Allians, redan före valet. Tanken var att vi vid ett överenskommet datum skulle gå ut till massmedia och meddela att vi var en Allians. Liberalerna tog till sig frågan. Första gången vi protokollför att vi talat om Allians på förekommen anledning efter samtal mellan C och M är i oktober månad. I november beslutade vi att vi skulle hålla oss informerade via M, men avstå från att själv delta i förhandlingarna före årsskiftet. M och C planerade flertalet möten vilka flyttades efterhand. Bla ett möte 2017-10-16. Konkreta möten hölls dock både 2017-12-18 och 2017-12-28.
 
Till mötet 2017-12-28, hade jag fått mandat från Liberalerna att vara med på förhandlingen. Men jag hade samma dag inplanerat ett möte med vår nya Utbildningschef Hans Dahlqvist. Min bedömning var att det var viktigare för kommunen att vår nya Utbildningschef fick en bra start, än att hålla på med samtal i en politisk sandlåda. Jag meddelade dock Fredrik Jönsson att även jag nu hade mandat, vilket jag uppfattade, mottogs positivt.
 
Så, att Moderaterna och Liberalerna inte velat tala om Allianssamarbete, vilket Centern skriver på sin hemsida, är inte sant. Snarare är det så att den gamla Centerledarens ord passar väl in på dagens situation. Gunnar Hedlund sa nämligen en gång att ”Centern har alltid velat, och kommer alltid att vela”.
 
Varför blir det då så här? Bjöd vi in Centern med armbågen? Nej, jag tycker inte det. Vi erbjöd, via Moderaterna, Centern att ta platsen som Ordförande i Kommunfullmäktige, Platsen som Ordförande i Kommunstyrelsen (kommunalrådet), Ordförande i Socialnämnden och Ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden. Vi hade fått styra genom att tala med de andra partierna. Men det är just vad Centern uppger att de kommer att göra även nu.
 
Det är nämligen så att som en konsekvens av Centerpartiets svek får vi nu ett styre i kommunen som säger att ”detta är bara valtekniskt”. Vi har ingen politisk överenskommelse. Vi har alltså ett styre som satt som sin första fråga, att undvika att styra. I nästa andetag säger Centerpartiet att de kommer att söka stöd utanför denna majoritet som de satt sig i. Vem kan de då söka stöd hos? Det finns två alternativ. M+L, eller SD. Den dagen C söker stöd hos SD är nog samma dag som helvetet fryser till is. Det finns en så långt gående ovilja (möjligen ömsesidig) att det känns långt borta att Centerpartiet skulle göra sig beroende av SD. Vem är då kvar? Jo, eders trogna….. Man kommer inte att kunna ta ansvar utan M+L. Det är detta man säger. Man kan inte ensam ta ansvar, tillsammans med V och Fi. Vi har alltså ett styre i kommunen som varken vill styra, eller kan ta ansvar. Det blir väldigt synd om Svalövs kommun.
 
Själv kommer jag nu att dra mig tillbaka som ordförande för Bildningsnämnden efter 5 år. Jag gör det inte godvilligt, jag har blivit bortkörd. Jag önskar inget hellre än att komma tillbaka. Så vill ni ha ett styre i kommunen som vill styra och som kan ta ansvar så vet ni vart rösterna skall läggas.
 
 
Tobbe i Teckomatorp

söndag 28 januari 2018

Överreagerande Socialdemokrater, del 2 - De horribla lönerna för kommunens chefer

Inledning
Ett av skälen till att Socialdemokraterna i Svalövs kommun började att ”rasa” under första halvan av december månad var lönesättningen på en del av kommunens chefer. Man menade att detta hade sin grund i vänskapskorroption och även jag fick en släng av dessa konspirationsteorier av Karl-Erik Kruse, dåvarande ordförande för kommunfullmäktige i Svalövs kommun, samt Agneta Lenander, ledare för Vänsterpartiet i Svalövs kommun. Den sistnämnda hade någon teori om en, så kallad Bastuklubb som skulle vara centrum för beslutsfattandet i kommunen.

Hur förhåller det sig då? Nedan kommer jag att i stället för konspirationsteorier, presentera de fakta som speglar det som faktiskt förevarit.


Det handlar i grunden om tre, olika processer, vilka endast förenas med det faktum att det handlar om lönejusteringar. Den första handlar om förra personalchefen Paul Eklund, som under ett år tjänstgjorde som tjänsteförrättande Socialchef, eftersom Svalövs kommun valt att skiljas från den förra socialchefen. Den andra processen handlar om en beslutad omorganisation som kommunchefen föreslagit och som också beslutats, som syftade till att stärka informationsfunktionen i kommunen, så att kommunen skulle ha arbetskraft nog att finnas på sociala mediet, tex Facebook, men även möjliggöra anställning av en Säkerhetschef i Svalövs kommun, vilket blivit nödvändigt då förra Säkerhetschefen, som köptes in som en tjänst från Räddningstjänsten, inte längre kunde lösa uppgiften. Den tredje, fristående processen var att det uppstått en obalans i lönesättningarna bland kommunens högsta chefer, som riskerade att få effekten att några av dessa skulle söka sig ett nytt jobb.

Vi tar dessa tre olika delar var för sig.


Paul Eklund

Paul Eklund fick tjänstgöra som vikarierande socialchef under ett år eftersom Svalövs förra socialchef fick lämna sin anställning i kommunen. Förra socialchefen har varit ute i media och givit sin bild av skälen för detta. I avtalet mellan henne och kommunen finns en klausul där båda parter skrivit under på att inte göra på detta sätt. Jag skall kontrollera den juridiska effekten av detta och om det inte möter något juridiskt hinder så kommer jag i en kommande blogg att berätta varför denna socialchef fick lämna sin anställning.

Paul Eklund trädde in som socialchef och under hans tid upptäcktes stora brister i bla personalplaneringen, vilket gjorde att verksamheten ibland blev underbemannade och fick slita hårt. Han startade då ett projekt som han inte fick tid att avsluta innan ny socialchef tillträdde. Behovet att fullfölja detta projekt växte under 2017 och när vi konstaterade att den sociala sektorn som var utsatt för hög arbetsbelastning, skulle behöva ett tillskott på resurser för att kunna fullfölja detta så började kommunledningen att fundera på en tillfällig resursförstärkning. Detta kan ske antingen via anställning eller via inhyrning av konsulter.

Vid denna tid valde Paul att säga upp sig, då han fått ett nytt jobb som personalchef i Åstorps kommun. Kommunledningen visste att Paul var perfekt för att fullfölja detta viktiga arbetstidsplaneringsprojekt, med hans kunskaper inom både personalsektorn och hans erfarenheter som chef för verksamheten under ett helt år. För att få honom att stanna var man dock tvungen att betala lite mer än den lön han redan fått i Åstorp. Denna lön var 62 000 kr/mån plus tjänstebil. Svalövs kommun har inte tjänstebil på listan över möjliga ersättningsformer, vilket är ganska omodernt. Men så är fallet. Tjänstebilen som Paul skulle få hade ett värde som bedömdes till 7000 kr/mån. Hans totala ersättning i Åstorp skulle därmed uppgå till 69 000 kr/mån. För att få honom att stanna erbjöds han 3 000 mer/mån. Dvs 72 000 kr/mån. I förhållande till sin förra lön i Svalöv, så är det en hög lön. Men 3 000 i ett erbjudande är ändå inte en väldigt dramatisk sak. Då Svalövs kommun, under den förra socialchefens tid hyrde in konsuler för att verka på en chefsnivå längre ner så fick kommunen betala 242 125 kr/mån för detta. Kommunledningen såg att detta alernativ var över 170 000 kr/mån billigare. Denna kostnadsjämförelse är skälet till att Paul Eklund erbjöds 3 000 kr/mån för att stanna kvar i Svalövs kommun. Paul antog erbjudandet. Detta har därefter kallats ”Paul Eklund affären” i en artikelserie i Helsingborgs Dagblad. Kanske en ganska billig affär kan jag tycka. I alla fall i jämförelse med annat. Man skall komma ihåg att det ligger inget lagbrott bakom detta i alla fall.Omorganisation

Svalövs har länge varit i behov av att komma ut på sociala medier. Att i alla fall finnas på Facbook har länge varit ett mål. För att åstadkomma detta, samt för att medge att kommunen kunde anställa en säkerhetschef, då Räddningstjänsten inte längre har resurser att lösa detta för kommunens räkning, så undersökte kommunchefen möjligheterna till en organisationsförändring i hans stab. Detta gjordes i samråd med politiken. Denna organisationsförändring har medfört att några medarbetare har fått förändrade arbetsuppgifter. När man som medarbetare får förändrade arbetsuppgifter skall man, enlig de avtal kommunen har med arbetstagarorganisationerna, lönerförhandla dessa medarbetare på den nya arbetsuppgiften. Om det nya arbetet är mer kvalificerat, eller kräver mer ansvar, tex arbetsledning, så kan den nya inplaceringen skilja sig avsevärt från den gamla. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om flera tusen kronor i månaden, då det rör sig om helt nya jobb. Kommunchefen var dock försiktig och förändringarna begränsades till tre personer som fick mellan 2,37%-3,5% mer i lön. Detta skall då inte jämföras med den vanliga lönerörelsen då man kan få 2%-3,5% eller mer för samma arbete. Dessa löneförändringar är allts framförhandlade med fackförbunden och jag har stor förståelse för att fackförbunden kämpar hårt för sina medlemmar för att se till att svårare jobb och mer ansvar skall betala sig. Detta rasade också Socialdemokraterna över. Man skall komma ihåg att det inte ligger något lagbrott bakom detta. Bara en förhandling med facken.


Höga chefer som har olika lön

Svalövs kommun var samtidigt i läget att det fanns en snedfördelning av löner mellan kommunens högsta chefer. Det är aldrig bra när chefer på samma nivå får slagsida i lönebilden. Kommunchefen passade på att rätta till detta, då det fanns en risk att några av kommunens chefer annars skulle se sig om efter ett nytt jobb. Det rörde sig om justeringar på mellan 2,22% och 2,5%. Detta sker också via förhandling med arbetstagarna och är en del i vårt avtal som säger att arbetsgivaren kan göra såhär i särskilda fall. I vår kommun har detta också skett i särskilda fall för andra yrkesgrupper. Till exempel i enstaka fall när det gäller väldigt viktiga pedagoger. Det är med andra ord inget unikt och det ligger heller inget lagbrott bakom detta.


Hur ser då löneläget ut?

Socialdemokraterna har tagit de höga löneökningarna som intäkt för att starta ett politiskt kaos 6 månader innan nästa val. Detta kan vara rimligt om det ligger något fult spel bakom och om lönerna på grund av detta rasar i höjden något fruktansvärt. Men hur ser det då ut om man jänför dessa nya löner på våra chefer, med andra kommuner i vår omgivning? Ja, inte särskilt dramatiskt skulle jag säga. Inom någon befattning ligger vi ganska högt, inom andra ganska lågt. Vi har inte lägst löner i vårt område, men är inte heller löneledande. I nedanstående diagram kan ni ser hur det ser ut jämfört med den information jag fått från andra kommuner.Visst ligger vi högt i vissa fall, men lite lägre i andra. Men inget är som jag ser det så dramatiskt att det är värt att kasta in kommunen i ett politiskt kaos. Det är oerhört ledsamt att det blivit så. De som drabbas är kommunens medborgare. Detta är absolut inte till kommunens bästa. Men som litet parti med endast två mandat i Kommunfullmäktige har Liberalerna inte så mycket att sätta emot när de stora elefanterna börjar dansa.
Hoppas detta ändras efter nästa val så vi kan få ett bra ledarskap i kommunen, med lite ordning och reda.

Jag återkommer med en tredje del där jag kommer att ge min sammanfattade syn på händelserna i Svalövs kommun och varför jag har en känsla av att det inte spelat någon roll vad jag sagt och gjort under de senaste månaderna. Detta har varit klart sedan länge.

Tobbe i Teckomatorp