söndag 19 januari 2020

Så här kan politiker skrämmas utan att ljuga, för att medborgarna skall bli otrygga.

Sedan migrationskrisen 2015 har migrationen varit den viktigaste politiska frågan för våra medborgare. Man blev rättmätigt oroliga när vi fick så många asylsökande på en gång till Sverige. Totalt under 2015 kom det 162 977 asylsökande. Två tredjedelar av dessa var män. Det var mer än dubbelt så många som året innan. En majoritet talade Syriska. De kom från mycket besvärliga förhållanden där många, både vuxna och barn, hade traumatiserats av sina upplevelser av det grymma krig som Daesh (IS) utövade, med brutala mord på registret.

Varför kom det då så många? Man ska ju söka asyl i första ankomstlandet i Europa? Varför kom så många till just Sverige?

Först och främst har Sverige ett väldigt gott rykte. Principiellt bor jag hellre i ett lagd som människor försöker fly till, än i ett land som människor försöker fly ifrån. Så det är väl bra? Men utöver detta så spreds snabbt informationen att Sverige hade de kanske mest generösa reglerna för migration i Europa. Möjligen med undantag för Tyskland. Låt oss klarlägga en sak. Människor är inte dumma. Inga människor, vart de än kommer ifrån är dumma. Det är självklart att om man är på flykt så dras man till det lad som alla säger är lättats att få stanna i. Detta är en väldigt stor orsak till att det kom 162 977 asylsökande 2015. Hur klarade vi då av denna anstormning. Inget vidare, kan vi nu konstatera. Vi hade inte lärare nog att ta hand om alla nya elever. Vi hade inte sjukvårdspersonal nog. Det var svårt att hitta kvalificerade lärare till Sfi. Det var svårt att hitta bostäder. Ända ställena med många lediga bostäder, hade lediga bostäder därför att det fanns så få jobb på dessa orter. Många asylsökande hamnade på sådana orter och har fortfarande stora problem att få jobb. Vi har en stor "migrationsskuld" att hinna ifatt sedan 2015.

Men när alla dessa människor har fått språket på plats och fått jobb så kommer de att bidra till vår välfärd. Men de har också, innan detta sker, kostat vår välfärd väldigt mycket. En del av dessa personer kommer inte under sitt liv i Sverige, att hinna betala tillbaka det som de själv kostat.

För Sverige i framtiden gäller att ha exakt samma regler för migration som våra grannländer. Då blir volymerna hanterbara för oss. Ja, det blir färre asylsökande som kommer till just Sverige, men det gör att vårt samhälle klarar uppgiften att ge de som kommer ett värdigt mottagande och en ljus framtid.

Nä då en politiker i TV säger att 2019 gavs det nästan 120 000 uppehållstillstånd i Sverige. Vad händer då i människors tankar. Jo, man tänker ju... Är vi nu där igen. Lär sig inte politiker och myndigheter någonting? När sedan samma typ av politiker säger att vi sviker Svenskarna på någon form av ideologiskt altare, där vi med berått mod avrättar den svenska välfärden, så blir människor med all rätt, livrädda.

Skrämselpolitkerna talar dessutom sanning. Men genom att bara berätta en del av sanningen så lyckas man, skapa en allmän rädsla. Exakt samma sak som en terrorist försöker göra med sina bomber och vapen. Rädslan skapas för att politikern i nästa steg skall berätta att det bara är just den politikern som har lösningen på dessa problem. Så om bara de människor som politikern skrämt livet ur, röstar på just den politikern så skall allt lösa sig ska ni se.

Men om politikern som berättade en liten del av sanningen på ett sätt som låter väldigt skrämmande, också berättar HELA sanningen så kommer allt i ett annat perspektiv. Under 2019 beviljades 119 569 uppehållstillstånd. Av dessa var 43 233 stycken uppehållstillstånd för arbete. Människor som kommer hit, ensamma eller med sin familj och försörjer sig själv. Det var 5 000 bärplockare och skogsarbetare, 688 städare, 653 snickare, 1117 kökspersonal och restauranganställda. Många i bristyrken eller i jobb som många Svenskar ratar. 31 786 uppehållstillstånd var anknytningstillstånd. Vi har skrivit på internationella konventioner som gör att vi ska bidra till att barn återförenas med sina föräldrar. MEN hälften av dessa 31 786 var kopplade till människor med arbetstillstånd. Dvs arbetsamma människor som söker sig en ny framtid i Sverige. Sådana har vi haft i alla tider. Jag minns själv när jag var liten hur Italienare, Greker och Portugiser drogs till Kockums i Malmö för att skaffa sig en ny framtid för sina familjer. Vi går vidare...

15 669 tillstånd var studenter. Våra unga åker ut över hela världen för att studera. Sverige är inte unikt. Det gör man från andra länder också. En del av dessa "världsstudenter" tycker att Sverige är så bra så de väljer att studera hos oss. Detta är oerhört viktigt för våra studenter och gör Sverige till ett land med högre kunskapsgrad. 9 680 tillstånd var sådana som är kopplade till avtal om fri rörlighet. Vi har ju fri rörlighet i Europa. Men också avtal med andra länder som inte tillhör EU. Bland dessa 9 680 har vi till exempel Norrmän som jobbar i Sverige. Dessa är oftast inte särskilt skrämmande. Skavlan är väl en av dessa kan jag tro?

Nå, har ni räknat??? Jag har inte räknat exakt. Men 2019 kom det 19 201 personer som sökte asyl i Sverige. Detta är jämförelsesiffran med 2015:s 162 877 personer. Det kom nästan 8,5 gånger färre flyktingar 2019 som 2015. Om vi årligen får runt 20 000 personer som får uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar så är det inte fler per kommun än att vi kan klara att ge dessa en bra integration. Om sedan antalet minskar ytterligare, vilket vi nog kommer att se, så är detta inte längre särskilt skrämmande. Våra ansträngningar kommer sannolikt inte att behöva ha fokus på migrationen. Det är bra, för nu behöver Sverige, med den migrationsskuld vi har, fokusera på gängkrimialitet, skjutningar, bombningar, hot och våld mot blåljuspersonal, kränkningar mot kvinnor i utanförskapsområden, hedersvåld och export av unga flickor som blir bortgifta utomlands. Saker som inget av dem är acceptabelt i Sverige. Företeelser som vi måste sätta stopp för. Men bli inte skraj för politiker som medvetet försöker skrämmas med halvsanningar. Då blir fokus på fel saker.

//Tobbe i Teckomatorpsöndag 12 januari 2020

Därför är Svalövs kommun, möjligheternas kommun

Svalövs kommun är möjligheternas kommun. Det är få kommuner som har så stora resurser som utnyttjas så lite.
Vad menar jag då med det? Det som genom århundraden, ja årtusenden har haft som största betydelse för mänsklig civilisation att utvecklas är geografiskt läge och kommunikationer. Svalövs kommun ligger i dessa avseenden idealiskt placerad. Inte bara ur ett Skånskt, eller Svenskt perspektiv, utan även i ett Europeiskt och globalt perspektiv.

I ett Skånskt perspektiv ligger Svalövs kommun just öster om den expansiva Öresundsregionen. Svalöv är som en liten förort till denna expansiva del av Skåne. Ni vet alla hur man som förort till en större stad, om man agerar smart, kan dra nytta av detta. Man ser till att alla som jobbar i staden, bor och betalar skatt i förorten. Ungefär som Vellinge gjort i alla tider. När nu kommunikationsmöjligheterna byggs ut genom nya Pågatåg i december 2021 så blir läget ännu bättre. På 30 min kommer man enkelt att kunna pendla till Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm och Eslöv. Vi kommer att befinna oss mitt i en enorm region med massor av arbetstillfällen, utan att behöva äga en bil.

Ur ett Svenskt perspektiv befinner vi oss idealiskt placerade i en av två riktigt stora expansiva områden i Sverige. Efterhand som Öresundsregionen växer och vi kanske får en andra förbindelse över Öresund i form av Europaspåret (läs om denna. Detta hade varit fantastiskt för Svalövs kommun). I denna expansiva del av Sverige kommer efterhand forskning och utveckling att frodas och med detta, även arbetstillfällen. ESS och Max IV kommer att driva utvecklingen framåt med raketfart.

Med ESS och Max IV som är världsunika anläggningar så blir också Svalövs kommuns läge ur ett Europeiskt och Världsperspektiv, helt fantastiskt. Vår kommun ligger endast några få mil från dessa anläggningar.


Om man till kommunikationer, närhet till arbetsplatser och forskning och innovation, lägger naturvärden i Svalövs kommun, med större delen av Söderåsens Nationalpark inom kommunens gränser, strövområden i övrigt, fina små samhällen med prisvärda tomter och bra hus till rimligt pris, närhet till handel, en skola med stora möjligheter, Ring Knutstorp och områden där ni fortfarande kan våga släppa ut era barn att leka utan att behöva oroas för deras säkerhet, så är Svalövs kommun i alla aspekter, Möjligheterna Kommun!

Liberalerna kommer att med fokus börja arbeta för att dessa möjligheter skall tas tillvara bättre än vad som sker idag. Liberalerna har bland annat skrivit en berättelse om Svalövs kommun 2038. Detta är vår vision för Svalövs kommun. Den goda kommunen. Möjligheternas kommun. Liberalerna tycker att det är lätt att vara ett parti med visioner när man befinner sig i Möjligheternas kommun.

Tobbe i Teckomatorp


onsdag 18 december 2019

Vision eller Kejsarens nya kläder?

Svalövs kommun har en ny vision!

Äntligen! Utbrast det i kommunfullmäktige igår kväll. En ny vision för Svalövs kommun såg dagens ljus. Frågan om att skapa en vision har drivits av flera politiska partier. Liberalerna har vid olika tillfällen och i olika konstellationer, samarbetat med dessa. Därmed har också Liberalerna fått kompromissa om frågan och acceptera att ett arbete skulle genomföras. I går infann sig en, i det närmaste, religiös känsla när alla sjöng ”Visionens lov” i kommunfullmäktige.

Liberalernas uppfattning är att visioner skall formas i de politiska partierna och bygga på de ideologier som partierna har. I det konkreta politiska arbetet får man kompromissa om sina visioner och sy ihop konkreta målsättningar och tilldela resurser för att få effekt i skola, vård och omsorg. Den nu framtagna visionen står alla bakom (utom Liberalerna), därmed är nu även visionen en kompromiss. Äkta svensk mellanmjölk som gör alla lite lagom nöjda. Men ingen är riktigt nöjd på alvar. Så blir det när alla från Sverigedemokrater till Västerpartiet och Feministiskt initiativ enas om en och samma vision. De flesta av oss trodde nog att Sverigedemokraternas vision om framtiden skiljer sig en del från Västerpartiets. Men inte i Svalövs kommun... uppenbart

… Eller är den så otroligt ny? 

Den nu framtagna visionen liknar till förvillelse, den grafiska profil och medborgarlöfte som togs fram för snart ett tiotals år sedan, med bubblor och uttrycket ”Plats för liv”. Mycket av detta kommer tillbaka i en något moderniserad form.

Frågan är hur stort värdetillskott denna vision får för arbetet med att leverera så bra verksamhet som möjligt för skattebetalarnas pengar? Blir nu skolan bättre, med högre resultat? Blir vården och hemtjänsten nu bättre och våra äldre nöjdare? Får vi nu bättre tillväxt i kommunen? Liberalerna är mycket tveksamma till detta. Dessutom har detta kostat väldigt mycket.

… och inte är den gratis. 

Kostnaden för denna vision är i nuläget inte riktigt klarlagd. Med det har hyrts in konsulter, anordnats möten med anställda och politiker. Det har tryckts upp foldrar med information och nu börjar implementeringsarbetet. Många skattekronor har blivit en vision i kommunen. Liberalerna deltog inte i beslutet i kommunfullmäktige men lovade att noga följa arbetet. Första steget är att försöka klarlägga hur mycket detta har kostat.

Visst kan vi uppfattas som trista och tråkiga som går mot strömmen i denna fråga, men vår främsta uppgift är att se till att skattepengar går till rätt saker i kommunen.

Om Kejsaren får nya kläder och folket jublar, så är det ändå bra om någon ser igenom detta och ropar att ”Kejsaren är naken”.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 30 november 2019

Svalövs ekonomi är i ett krisläge. Nu är det dags för Svalövs medborgare att sluta betala dubbel skatt.
Det får vara stopp på att dubbelbeskatta kommunens medborgare.

För att klara ekonomin 2019, 2020 och 2021 så måste Svalövs kommun tillföra miljoner i engångsbelopp, från de tillgångar som bland annat finns i kommunens bolag. Särskilt från AB Svalövslokaler. I just det bolaget är det kommunen själv som betalat in pengar genom åren. Skattepengar som Svalövs kommuns medborgare arbetat ihop.

Men i just detta fall har kommunens politiker, främst Socialdemokraterna som haft kontroll över både SVALO och SVABO i decennier, genom att tillsätta ordförande i dessa bolag, sett till att alla medborgare i Svalövs kommun betalat dubbel skatt. Först skatt på sin lön som betalas in i kommunalskatten. En del av dessa pengar har sedan kommunen betalat till SVALO, som betalat bolagsskatt på vinsten. 
ALLA MEDBORGARE I SVALÖVS KOMMUN HAR DÄRMED BETALAT SKATT PÅ SIN SKATT.
Det kan vara så att Socialdemokraterna tycker att det är häftigt att betala skatt, men det tycker inte jag. Det får vara slut med det därför att kommunens ekonomi klarar inte av dessa extraskatter längre. Genom åren har miljontals kronor gått till denna dubbelbeskattning som alla skattebetalare i Svalöv pliktskyldigt betalat in.


Stora summor i bostadsbolagets kassa som undanhållits hyresgästerna.

Dessutom måste kommunen också ta en extra utbetalning från SVABO. SVABO är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Det är enligt lag tillåtet för bolagsägaren, dvs alla medborgare i Svalövs kommun, att ta ut en del av vinsten i denna typ av bolag. Många kommuner har under lång tid tagit ut betydande belopp från sina bostadsbolag. I Svalöv har man samlat pengar på hög utan att låta dem komma hyresgästerna till del. Så här såg uttagen ut 2017. Leta upp Skåne i tabellen och jämför.
I SVABOS kassa fanns vid utgången av 2018:     36 490 755 kr. Vinsten bara 2018 låg på:    4 159 141 kr. Man kan alltså anta att det nu finns ca 40 miljoner i fritt eget kapital. Utöver detta finns 7,5 miljoner i bundet eget kapital. Det är massor av pengar.
Det är fullt rimligt att ägarna, alla medborgare i kommunen, använder en mindre del av detta när det nu vankas sämre tider. Det viktiga är inte om det 4 miljoner mer eller mindre i SVABOS kassa, som inte kommer hyresgästerna till del. Det viktigaste är vad man gör med de återstående 36 miljonerna i fritt eget kapital som kommer att vara kvar när kommunen tagit de 4 miljonerna.
Liberalerna menar att en del av dessa pengar bör gå till att höja standarden och renovera till våra hyresgäster.
Därför har liberalerna i ett första steg lämnat in en motion till kommunen som vill att en rapport tas fram som beskriver renoveringsläget i kommunen samt hur hyresmodellen som bolaget har, fungerar när hyresgäster inte har råd att renovera. De får nämligen betala extra för allt som görs. Mer om den motionen kan du läsa under rubriken "Lite mögel i lägenheten är väl inte så farligt? Jo, för det är det!

Kommunen måste utarbeta en plan medan pengarna från engångsintäkterna räcker.

Liberalerna yrkade redan på måndagens Kommunfullmäktige att kommunen ska skapa en långsiktig plan för att få ekonomin i balans. Vi måste klara oss med de pengar vi får in varje år, utan att använda dessa engångsbelopp. Pengarna i bolagen är slut om några år. Har vi inte vidtagit åtgärder då, så står vi inför MYCKET stora problem.
På månaden valde Kommunfullmäktiges ordförande att inte ens pröva Liberalernas yrkande. Ett agerande som är mycket ovanligt och faktiskt lite stötande. Att inte ens pröva ett yrkande i en demokratisk församling innebär att Kommunfullmäktiges ordförande tar på sig ett väldigt stort ansvar för att undertrycka demokratin. Dessutom... hör och häpna, så kom förslaget att inte pröva yrkandet från oppositionen. Centerpartiet gillade inte att vi får kommunens ekonomi i balans, därför att de har intalat sig att vi inte har några problem, så de föreslog att yrkandet inte skulle prövas, mot bakgrund av att ärendet inte hade med yrkandet att göra. Att uttag av 4 miljoner ur SVABO, inte skulle ha ett göra med kommunens ekonomi är naturligtvis så befängt att både Centerpartiet och Kommunfullmäktiges ordförande borde inse hur tramsigt det är.
Liberalerna ger sig inte fören sista droppen blod lämnar oss, när det gäller att kämpa för kommunens bästa. Så på tisdagen lämnade vi in samma yrkande igen. Nu blev mystiken ännu tätare.
Trots att Centerpartiets och Socialdemokraternas båda olika budgetförslag föll (dessa partier är ju mindre än SD ensamt), så valde de att INTE votera för Liberalernas förslag att utarbeta en plan. En samlad opposition (S, C, L, Mp, Fi och V), kan tvinga igenom vad som helst i kommunfullmäktige därför att dessa partier ihop utgör en majoritet. Men både Centerpartiet och Socialdemokraterna är så ängsliga för att vad som kan hända om oppositionen tar en vinst mot styret, att de sätter partitaktiken före vad som är bäst för kommunen. Det är svårt att förstå vad de är oroliga för, men man får anta att de när allt kommer omkring, inte vill ta ansvar de kommande åren, utan i stället driva en expansiv oppositionspolitik som innebär att de kan föreslå vad som helst, eftersom man aldrig kommer att behöva förverkliga det.
I ärlighetens namn hade Socialdemokraternas budget starka inslag av förståelse för det läge kommunens ekonomi hamnat i, så hos Socialdemokraterna finns ett ansvarstagande förhållningssätt. Vilket gör mystiken runt varför de inte gav stöd till Liberalernas yrkande om plan, ännu djupare. Socialdemokraternas budget hade många attraktiva inslag. Men ett orealistiskt krav att minska kommunens kostnader med 10 miljoner om året, kommande åren, utan att påverka kärnverksamheterna. Om man skall skära ner med 10 miljoner på ett år så innebär det uppsägning av personal. Med en långsiktig plan kan man justera personalantalet genom naturliga avgångar i stället. Liberalerna är mot uppsägningar men för en minskning av personalen genom naturliga avgångar OM man samtidigt sätter in nya tekniska hjälpmedel, ändrar rutiner och processer och hittar nya smarta organisationer så att våra med arbetare inte ska knäckas av för stor arbetsbelastning.

Men Liberalerna lyckades ena hela Svalövs kommunsfullmäktige. Alla röstade mot oss. Så för att pröva frågan igen om några månader, då krisinsikten kanske blivit djupare, så lämnade Liberalerna in samma förslag på plan som en motion, som Kommunfullmäktige får behandla.

Vi får se om vi kan få stöd från något eller några av kommunens andra oppositionspartier eller om deras behov av partitaktik gör före beslut för kommunens bästa.

Tobbe i Teckomatorp
torsdag 31 oktober 2019

Lite mögel i lägenheten är väl inte så farligt?

Jo, för det är det! 


Jag har inte varit hyresgäst sedan 2001. Då köpte jag och min hustru vårt första hus. I detta bor vi ännu. Fram till dess har jag bott både i hyresrätter och bostadsrätter. Hyresgäst har jag varit i Malmö, Ystad och Halmstad. Aldrig i Svalöv.

Därför blev jag väldigt förvånad över de reaktioner som förslaget att ta ut 4 miljoner ur bostadsbolaget resulterade i. Detta har skett på så många platser i Sverige. Förra året ville till exempel det Socialdemokratiskt styrda Malmö ta ut 100 miljoner extra ur MKB. Visst. Det blev en och annan tidningsartikel, men man gick inte ”folk ur huse” direkt.
Efter en hel del samtal med hyresgäster i AB Svalövsbostäder så verkar det som att vissa absolut tycker att det är fel att ta ut de 4 miljonerna. Men desto fler tar fasta på att de inte är nöjda med bostadsbolagets sätt att hantera sina hyresgäster. Jag har fått rapporter om eftersatt underhåll, mögel i lägenheter, sönderfallande lådor i köket och garderober utan dörrar. Mycket av detta förefaller ha sin grund i den princip bolaget förhandlat fram med Hyresgästföreningen som kallas Valfritt Lägenhets Underhåll (VLU).
Principen innebär att en hyresgäst själv kan välja om man vill ha lägenheten underhållen. Vill man ha målat, tapetserat eller reparerat så väljer man detta själv. Alla åtgärder är kopplade till en månatlig hyreshöjning som man har kvar under ett antal år framöver. ”Men så bra! Man får välja själv!” är den första reaktionen. Särskilt för en Liberal som jag. Men jag inser snabbt att principen också har baksidor. Vad händer när en hyresgäst inte vill ha, eller har råd med en hyreshöjning?

Lägenheten sätts i en viss mån av förfall naturligtvis. Då det inte verkar finnas någon form av grundläggande standard så förefaller det som om systemet inbjuder till att hyresgäster inte väljer det de själv vill ha, utan snarare väljer bort det som de i grunden skulle behöva. Bra eller dåligt? Rätt eller fel? Ja, det kan man träta om. Men faktum är att hyresgästerna i just AB Svalövsbostäder förefaller väldigt missnöjda. Så missnöjda att de enkelt kan motiveras att även ta ställning i den direkt politiska frågan om hur kommunens tillgångar ska fördelas och förbrukas.


Jag har ingen aning om huruvida jag har fått hela bilden av hur det ser ut i bostadsbolaget. Jag vet inte om jag bara hört om de värsta fallen eller om detta bara är en liten del av ett stort isberg som döljer sig under ytan. Därför har den senaste veckans samtal med hyresgäster i AB Svalövsbostäder förmått mig att skriva en motion till Kommunfullmäktige som föreslår att kommunfullmäktige bör ge bolaget i uppdrag att redovisa läget avseende detta.Motionstexten lyder enligt följande:

Motion:


Uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige

Teckomatorp 2019-10-27


Turbulensen runt entledigande av tidigare VD samt extra utdelning från företaget skapade frågetecken

I samband med turbulensen som uppstod när bolagets förra VD entledigades samt önskemål om extra utdelning av bolaget motsvarande 4 miljoner kronor så vädrades stort missnöje bland bolagets hyresgäster. Frågor och påståenden runt bristande underhåll restes, ifrågasättande av bolagets modell att ta betalt för visst underhåll genom höjning av månadshyran kritiserades. Man kan dessutom, när man studerar bolagets balansräkning, enkelt konstatera att det är ett bolag som inte saknar ekonomiska muskler. Trots en extra utdelning på 4 miljoner skulle bolaget ha kvar 30 miljoner i fritt eget kapital.
Påstått bristande underhåll kan i alla fall inte ha sin grund i att bolaget är på ekonomiskt obestånd och att man måste vara sparsamma. Vidare kan man reflektera över systemet att hyresgäster själv väljer vilket underhåll de vill ha och betalar för detta genom höjd månadshyra. Hur fungerar detta om hyresgäster avstår från ommålning mm? Innebär detta att det finns lägenheter i beståndet som efterhand förfaller? 

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige är Svalövs folkvalda politiska organ och i den rollen också ytterst ägarrepresentant för de bolag som ägs av samtliga kommunens invånare. I normalfallet begränsas Kommunfullmäktiges styrning till att besluta om vem som skall vara styrelseordförande samt vilka personer i övrigt som skall ingå i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige beslutar också om bolagsordning och ägardirektiv. Men i ett läge där bolagets kunder, hyresgästerna, är så öppet kritiska till den leverans av tjänst som bolaget levererar kan det finna anledning att fördjupa sig i hur saker förhåller sig. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att Kommunfullmäktige avkräver en rapport från bolaget som beskriver hur det förhåller sig med ovanstående saker.

En sammanfattande rapport kan hjälpa nulägesbilden

Informationen i en sådan rapport finns visserligen att få på annat sätt. Men ibland är det en fördel om man som ansvarig politiker får en sammanhållen rapport över ett område och att samtliga politiker får ta del av samma information, samtidigt.

Av denna anledning föreslår jag att en sådan rapport efterfrågas genom ett uppdrag till bolaget. Om uppdraget måste utformas som en tillfällig ändring i ägardirektiv eller om det måste utformas på annat sätt har vi sakkunniga tjänstemän som kan föreslå.

Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående på att:


- AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till Svalövs kommunfullmäktige
- Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.
- Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en beskrivning av systemet som ger en koppling mellan renoveringsåtgärder och hyrans storlek.
- Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms nödvändiga.
- Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av kommunens förvaltning.

Torbjörn Ekelund, Liberalerna i Svalövs kommun
Pressmeddelandet som skickats ut lyder enligt följande:

Svalövsliberalerna lämnar motion om samlad rapport från AB Svalövsbostäder avseende renoveringsstatus i beståndet samt prissättningsmodeller!

Bakgrund

Den uppslitande processen runt SVABO har aktualiserat viktiga frågor

Händelserna runt AB Svalövsbostäder har aktualiserat en del viktiga frågor. De styrande i kommunen föreslog en extra utdelning på 4 miljoner ur bolaget. Detta är en fråga för sig där konsekvenserna av kommunens dåliga ekonomi som till exempel personaluppsägningar måste vägas mot uttag ur bolaget. Men utöver denna fråga och frågan om den entledigade verkställande direktören som i sig är en separat fråga med många bottnar, så har ytterligare en fråga aktualiserats i denna process. Nämligen frågan om hur bolaget sköter renoveringar av sitt lägenhetsbestånd och att renoveringar ofta bygger på att enskilda hyresgäster accepterar, eller tvingas att acceptera höjd hyra under en period av år, för att finansiera åtgärderna.

Dessa frågor har hamnar i skymundan bakom symbolfrågan att ta ut extra utdelning ur bolaget. Ändå förefaller det som om, att när man talar med hyresgäster så är dessa frågor betydligt viktigare. Man måste då komma ihåg att frågan om extra utdelning och frågan om hur man håller lägenheterna i gott skick är två skilda frågor. Att blanda ihop dessa två frågor är att föra hyresgästerna bakom ljuset.

Kommunfullmäktige har ett särskilt ansvar 

AB Svalövsbostäder ägs av samtliga kommuninvånare. Kommunfullmäktige är som det folkvalda organet i kommunen, yttersta ägarföreträdare. Kommunfullmäktige bör därför lyssna på vad hyresgästerna, våra kunder säger. Vilken leverantör vill ha missnöjda kunder? Det är då av vikt att kommunfullmäktiges ledamöter, som grupp, inte bara enstaka ledamöter, vet hur det förhåller sig med kundnöjdhet i bolaget.

En samlad rapport är ofta bättre än fragmenterad information 

Informationen om kundnöjdhet, renoveringsstatus, betalnings principer mm finns naturligtvis tillgängligt. Men ibland är det viktigt att samtliga personer i ett politiskt organ, som till exempel kommunfullmäktige, får en samlad bild, samtidigt. En särskild rapport skulle kunna fylla ett sådant behov.

Så lyder Liberalernas förslag 

Liberalerna lämnade därför under gårdagen in en motion som föreslår att AB Svalövsbostäder får uppdraget att skapa en sådan rapport. Rapporten skall beskriva enligt vilka principer man tar betalt av hyresgästerna.

- Hyresgästerna får betala en höjd månadshyra om de vill få ommålat eller i övrigt renoverat. Vad händer då i de lägenheter där det bor hyresgäster som inte har råd, eller vill lägga ut dessa pengar? Står dessa lägenheter och förfaller? undrar Liberalernas Torbjörn Ekelund.

Förslaget innebär också att bolaget ska presentera en bild av renoveringsläget i lägenhetsbeståndet.
- När jag talar med hyresgäster som är upprörda över uttaget av de 4 miljonerna, så hör jag att många av dem faktiskt tycker att den viktigaste frågan är att de får ett bra boende med fina lägenheter. Inte huruvida bolaget har eller förlorar just dessa fyra miljoner. Bolaget har mycket pengar kvar. Det är en betydligt viktigare fråga vad bolaget avser att göra för dessa, menar Torbjörn.

Motionen som lämnades in under gårdagen försöker fokusera på frågor som är viktiga för hyresgästerna. Extra utdelning av 4 miljoner och entledigande av verkställande direktör är också viktiga frågor. Men dessa frågor är olika frågor som främst har ett politiskt perspektiv. Hyresgäster som har det bra och som talar väl om bolaget är vid dagens slut en mycket viktigare fråga i sammanhanget.

Torbjörn Ekelund

Ordförande och gruppledare för Liberalerna i Svalövs kommun


Jag hoppas att detta initiativ skall leda till en debatt som till slut förbättrar läget så att våra viktiga kunder, hyresgästerna blir nöjdare med sitt boende i AB Svalövsbostäder.


Tobbe i Teckomatorp

onsdag 30 oktober 2019

Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling räddad.


Färre möten under en period men kvar under saneringen

I remissversionen av budget 2020 med plan för 2021 och 2022 framgick det att kommunens styre hade avsikten att avveckla Styrelsen för BT-kemi efterbehandling, redan till kommande årsskifte. Ett sådant beslut vore olyckligt. Projektet ”BT-kemi efterbehandling” har ett uppdrag som innefattar både sanering av området men också att Teckomatorp skall börja växa igen. Att redan nu plocka bort den politiska styrningen av projektet vore förödande. Det blir som ”upplagt” att man kommer att kunna ”glömma bort” det viktiga sista steget, att Teckomatorp skall börja växa igen. 

Liberalerna i Svalövs kommun, värnar hela projektets målsättning, inklusive att Teckomatorp skall börja växa igen. Därför är det viktigt att styrelsen inte förvinner nu, när den sista och viktiga delen närmar sig. Liberalerna har dessutom lämnat motion till kommunfullmäktige att man bör skapa ett planprogram för Teckomatorps framtida utveckling. En motion som passar som hand i handske med projektet ”BT-Kemi efterbehandling”.


Artikel om Liberalernas motion hämtat ur Skånska Dagbladet

Information från senaste KSAU säger att styret hörsammat Liberalernas ståndpunkt att bibehålla Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling. Detta är i så fall ett mycket bra beslut och visar att styret har en god förankring i historiken runt BT-Kemi. Nu hoppas vi Liberaler att styret går vidare på denna upplysta väg och yrkar bifall till Liberalernas motion om Teckomatorp och låter Styrelsen för BT-Kemi finnas kvar för att styra även den sista delen av projektet, att åter göra Teckomatorp till en tillväxtmotor för hela kommunen.


Tobbe i Teckomatorp

torsdag 29 augusti 2019

Tiggeriförbud eller inte tiggeriförbud, det är frågan?

Visst är det så att tiggeri är orimligt i vårt land, med de sociala skyddsnät som vi har. Visst är det så att det måste vara tillåtet att fråga andra människor om hjälp. Visst är det så att tiggeriförbud tydligt anger vad vi tycker om tiggeri och att detta inte bör förekomma i Sverige. Visst går det inte att lagstifta bort fattigdom. Visst för tiggeri i värsta fall med sig kriminalitet i form av människohandel och annat. Visst måste vi visa humanitet och medkänsla med våra medmänniskor och kunna tänka oss in i deras situation. Att de hellre sitter på kalla frusna gator i Sverige och tigger, än att ta del av det sociala skyddsnät som finns i deras hemland. Det talar sitt tysta, hemska språk.

Jag har tidigare skrivit om tiggeri och att jag kan se klart liberala grunder för att åtminstone pröva en lagstiftning. Som Liberal vill jag kunna ge förutsättningar för människor att uppfylla sina drömmars mål. När jag ser tiggare och deras situation så ser jag inte en människa som nått sina absoluta livsmålsättningar. Tvärt om. Men om en sådan lag skall prövas så handlar det om nationell lagstiftning. 


Man kan dock se tiggeri ur ett ”ordningsperspektiv”. Om man gör det så finns det redan idag lagstiftning som gör att kommuner kan fatta beslut om bestämmelser för att hantera sådana ordningsstörningar. Det kan till exempel vara att belägga insamling av pengar med tillståndsplikt. Om tiggeri blir ett reellt problem av ordningskaraktär så är det rimligt att kommunen agerar.


Efter att Centerpartiet strax före Påsk avbröt samarbetet i dåvarande Alliansstyre så bjöds Liberalerna in till samtal av bland annat Sverigedemokraterna. Liberalerna i Svalövs kommun har inställningen att vi talar med alla som vill tala med oss. Därför tackade vi ja till dessa samtal. Under samtalens gång utkristalliserades ett alternativ till styre i Svalövs kommun. Detta alternativ är Svalövsliberalerna för närvarande inte redo att ingå i. Samtidigt meddelade Socialdemokraterna att de inte nått en överenskommelse med Centerpartiet. För att kommunen skulle få ett styre så tog Liberalerna ansvar och meddelade att vi kommer att ge styret med SD, M och KD sådant stöd att de kan utöva ledning och ge kommunen politiskt lugn. I detta står Liberalerna fast.


Samtidigt landade samtalen med SD, M och KD i ett antal politiska frågor som skulle hanteras. Framför allt var vi överens om att kommunen behöver politisk stabilitet, balanserad utveckling av invånarantalet samt ordning i de offentliga finanserna. Dessa stora och svåra frågor skulle vara i fokus. Vissa var frågan om tiggeri uppe i samtalen. Vi liberaler berättade att vi, så länge kommunen har 1 (en) tiggare, så var detta inte ett samhällsproblem av sådan art att vi skulle kunna tänka oss att införa ett förbud. Men om tiggeriet ökar kraftigt och blir ett samhällsproblem i kommunen så är givetvis även vi Liberaler beredda att agera.


Med detta var alla nöjda och införstådda med att våra utmaningar var långt mycket större än en tiggare utanför ICA.


I veckan valde en dagstidning att göra en stor sak av frågan. Då det, trots denna artikel, inte förändrats till att frågan har blivit ett samhällsproblem så står vi kvar i samma beslut. Vi ger styret stöd med att få sina förtroendevalda på plats och vi kommer att se till att de får igenom sin budget. Vi får inflytande på denna budget, men i övrigt går Liberalerna i opposition. Vi kommer som oppositionsparti att föra en ansvarsfull och respektfull dialog med andra oppositionspartier och med de styrande partierna. Vi kommer att ställa hårda krav på styret men vi kommer också att gå på pumpen då och då, när styret med stöd av andra partier väljer andra vägar än den vägen Liberalerna föreslår. Så är det politiska livet det får man ta. 


Så…. Tiggeriförbud eller inget tiggeriförbud? 


Svaret är att vi tar oss an de svåra samhällsfrågorna. Det är vi eniga med SD, M och KD om. Skulle tiggeriet bli en större samhällsfråga i Svalövs kommun så får vi titta även på den frågan och hitta bra lösningar. Svårare än så är det inte.


Tobbe i Teckomatorp