torsdag 23 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 3


 (OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats)

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

 

Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Sedan 2020-2021 flöt tågtrafiken perfekt i 5 av kommunens 6 orter. Efter hårda förhandlingar med Skånetrafiken lyckades kommunen få till stånd halvtimmestrafik på alla linjerna i kommunen. Detta startade 2028. Resultatet av detta var att det en gång var 15 min gick tåg till och från kommunens stora knutpunkt Teckomatorp. Den utmärkta kollektivtrafiken gav stark tillväxt i hela kommunen, men för just Teckomatorp var befolkningstillväxten explosionsartad under 2028 och fram till idag. Hela Teckomatorpsgårdsområdet var uppbyggt och slutsålt. Kommunen hade också förvärvat mark väster om tätorten, väster om Tegelbruksgatan. Både detta området och Granboområdet var nu exploaterat och fullt av hus.

Röstånga som saknade järnväg blev orten där ett helt nytt koncept byggdes 2029. Det var en särskild väg, skild från den vanliga vägen, där det gick höghastighetsbussar som var eldrivna. Nästan som tåg, fast på gummihjul. Vägen byggdes mellan Röstånga och Stehag, med stopp i Billinge och Stockamöllan. När resetiden blev 10 minuter mellan Röstånga och Stehag valde många människor i Röstånga att lämna bilen hemma och ta Expressbussen till Stehag för vidare transport med tåg.


Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 4 kommer i mitten av nästa vecka.
 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?


lördag 18 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 2

 (OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats)


Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Satsning på skolan första åtgärden

Den första stora satsningen Liberalerna gjorde 2020 var på skolan. Den ”Generalplan” för utveckling av skollokaler i kommunen som utarbetades och beslutades under 2017-2018 tidigarelades när det gällde förskola och skola.
2021 påbörjades byggandet av den nya F-6 skolan i Tågarp, som växte så det knakade på grund av den stora exploateringen som startat några år tidigare, i privat regi.
2025 stod också kommunens nya högstadieskola i Teckomatorp färdig. Teckomatorp blev platsen för en ny högstadieskola eftersom det var den enda F-6 skolan i kommunen som låg placerad så att det fanns plats att utveckla verksamheten inom samma del av tätorten.

Skolan i kommunen fortsatte att utvecklas även resultatmässigt. Det systematiska utvecklingsarbetet på vetenskaplig grund som startat redan 2013, under ledning av Liberalerna, gav frukt och resultaten blev allt bättre under hela 2020-talet.

Runt 2030-2032 hade skolresultaten blivit så bra att Svalövs kommuns skolor betraktades som en av de 20 bästa i Sverige. Redan 2028 gick man om Landskrona, vars utveckling var raketartad med början redan 2010 när Liberalerna tog över ansvaret för Landskronas skolor.

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 3 kommer i mitten av nästa vecka.

 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?
onsdag 15 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 1

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Det är valåret 2038

Det har gått 20 år sedan valet 2018. Valresultatet 2018 blev en stor framgång för Liberalerna i Svalövs kommun, som sedan dess haft stort inflytande på kommunens utveckling. Mycket har hänt under de senaste 20 åren och på det stora hela har förbättringarna varit väldigt tydliga.

Sanering av kommunens ekonomi


Första åtgärden Liberalerna vidtog var att sanera kommunens ekonomi. Det fanns stora möjligheter att minska kostnaderna genom att helt enkelt sluta att genomföra en del verksamhet som både var onödig och som inte var obligatorisk för en kommun att utföra. Alla dessa förändringar gjordes efter två år av medborgardialoger och analyser. 2020 startade den konkreta omdaningen av kommunen.

Liberalerna öppnade också upp mer kommunal verksamhet för driftiga lokala entreprenörer som fick lägga anbud på både lokalvård, mattillagning i våra storkök, men även på driften av verksamheten inom omsorgen. I flera fall gjorde detta att den kommunala verksamheten övergick i fristående regi, men i andra fall behölls verksamheten i kommunal regi, eftersom detta visade sig vara mest kostnadseffektivt. Allt gjordes utan behov av uppsägningar. Några av de äldre kommunalt anställda erbjöds bra pensionsavtal och valde avsluta sina arbetsliv något år tidigare än tänkt. Flera av dessa ryckte dock in som vikarier under ganska många år. Det var kul att inte släppa kontakten med arbetsplatsen helt och samtidigt tjäna en liten extra slant till semestern.

Detta medförde att det gick att både återställa skatten till den nivå som gällde före 2017 och ändå genomföra stora nya satsningar.
 
 

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 2 kommer till helgen.

 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

onsdag 5 oktober 2016

Skolan skall anpassas till eleverna, inte till skolrankingar

Svalövs kommun lyfter från plats 268 till plats 161 i Lärarförbundets ranking. Det är ett lyft på 107 placeringar. På ett år. Är det över huvudtaget möjligt?
Ja. Så ser det ut. Det innebär att vi riskerar att tappa lika mycket nästa år. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Varför blir det så? Jo, jag skall försöka förklara….. (ta er tiden att läsa detta så får ni också en bild av hur vi tänker och vad vi gjort hittills för att förbättra skolan i Svalöv)


När startade Svalövs kommuns fokus på skolan?
Sedan Svalövs kommun bestämde att skolan var ett högt prioriterat område efter valet 2010 och vi, efter mycket politiskt förhandlande lyckades ändra kommunens organisation, med start, 1 januari 2013, då kommunen tillsatte en Utbildningschef (att det inte ens fanns en sådan innan, visar hur illa det var) och ett Utbildningsutskott som utskott till kommunstyrelsen, så startade arbetet med att lyfta skolan i Svalövs kommun. Efter förhandlingar i den styrande koalitionen mellan S, M och L antog jag utmaningen att bli utskottets ordförande. Här skall påpekas att jag önskade mig ett annat uppdrag och att det främst var Socialdemokraternas linje att Liberalerna och därmed jag skulle ta uppdraget att förbättra skolan i kommunen.


Systematiskt Kvalitetsarbete är vårt verktyg.
Sedan dess har vi haft en långsiktig plan att genom ett systematiskt kvalitetsarbete och forskning, med Kvalitetsredovisningar och Qualis för både grundskola och förskola, lyfta kvalitén i kommunens skolor. (följ länkarna så hittar du våra dokumenterade kvalitetsredovisningar) 

Hur har då detta fungerat? Sedan vi startade kan jag med fog påstå att vi nu lyft den kommunalt drivna skolan i Svalöv från ett bottenskikt till ett rikssnitt. Att detta gjorts på så få år är en bedrift som både lärare, rektorer, förvaltning och utbildningschef har all heder av.


Årets resultat i kommunens skolor.
Resultatet för våra niondeklassare som lämnade Linåkersskolan var ett meritvärde på 226 poäng (efter kontroll, något högre än vi trodde i våras). Snittet i Sverige var 224,8. Detta när man räknat bort alla elever som befunnit sig i Sverige fyra år eller kortare tid. Alla elever som blir godkända i minst ett ämne skall räknas med i snittet. Svalövs kommun är en av de kommuner i Skåne och i Sverige som tagit störst ansvar för att hjälpa till med den ström av asylsökande som kom till Sverige under sommaren och hösten 2015. På Linåkersskolan som plötsligt, under sommaren och hösten 2015, fick en mycket stor andel nyanlända elever lyckades man ändå ge flera av dessa en utbildning så att de redan efter några månader fick godkänt i några ämnen. Detta är en stor bedrift och mycket positiv för dessa barns möjlighet att i framtiden bli en del av vårt samhälle. Men av naturliga skäl hinner man inte att bli en toppstudent på bara några få månader. Jag har nåtts av uppgifter att man på andra ställen varit "återhållsamma" med att ge dessa elever godkänt i ett ämne, därför att det påverkar snittet negativt. Detta får inte förekomma i vår kommun. Att en elev får godkänt i sitt första ämne kan vara en enorm sporre för framtiden. Alla elever är våra elever oavsett vart de kommer ifrån och vilka grundförutsättningar de har. Om man räknade med dessa nyanlända så landade snittet i våras på 171 poäng. Ett mer modest resultat.

226 poäng i meritvärde är ett mycket bra resultat. Våra sjätteklassare landade också på motsvarande höga poäng, så återväxten är god. Även fristående skolor i kommunen, som exempelvis Svalövs Montessoriskola gjorde ett utmärk jobb och landade på fina 224,2 poäng, enligt de uppgifter som förvaltningen lämnat. Om så är fallet så kan det vara första gången den kommunala skolan gör ett bättre resultat än den fristående. I så fall är jag extra stolt. Konkurrens är bra och Montessoriskolan kommer säkert att förbättra sig avsevärt framöver. På Linåkersskolan har dessutom 78,3 % av eleverna uppnått minst betyget Godkänt i alla ämnen. Motsvarande fina siffra på Svalövs Montessoriskola är 72,2 %. Där behöver vi jobba ännu hårdare för att våra elever, oavsett vilken skola de går på, skall bli godkända i alla ämnen.  


Varför är jag då så negativ och tror att vi rasar i nästa års ranking?
Lärarförbundets ranking lägger stort värde vid meritvärden i nionde klass. Det är bra. Men man ligger ett drygt år efter i tiden när det gäller vilka fakta man använder. Nästa års ranking kommer att innehålla siffrorna för 2016, vilka vi redan känner till och som jag redovisar ovan. Det innebär att vi då kommer att dala i ranking, som en effekt av att vi tagit stort ansvar för strömmen av asylsökande. Detta trots att vi i år är ännu bättre än förra året, om man räknar bort de asylsökande. Orättvist kan tyckas, men jag är ändå stolt över att våra duktiga lärare hjälpt så många nya elever med sina första utvecklingssteg att bli goda medborgare som kommer att bidra till vår framtida välfärd. Lärarförbundet har visserligen en parameter i sin undersökning där man viktar elevernas förutsättning, men det blir en klen tröst då meritvärdet väger så tungt. Bäst vore om Lärarförbudet räknade meritvärden endast på de elever som varit i Sverige mer än fyra år. Då blev det mer rättvist. Kommuner som inte tar ansvar för de asylsökande får det liksom lite lättare att nå bra resultat. Bästa skolkommunen i år är Vellinge.


Vi jobbar vidare, långsiktigt

Att förbättra skolan är ett långsiktigt arbete. Att lyfta 107 placeringar ett år är i grunden inte värt särskilt mycket. Vi måste gå på rätt håll under en tioårsperiod innan vi säkert kan säga att våra ansträngningar burit frukt. Nu har vi lyft skolan i Svalövs kommun från ett bottenskikt till ett medelskikt. Nu tar vi sats för framtiden. Detta gör vi med fortsatt kvalitetsarbete, kompetensutveckling av pedagoger, genom att låta skolan få arbetsro från klåfingriga kommunpolitiker, förbättrade lärarlöner och genom att satsa resurser så att pengarna räcker. Det är just detta vi har i siktet för framtiden.


//Tobbe i Teckomatorp

 

tisdag 27 september 2016

Skånetrafiken sviker Svalövs kommun. Oacceptabelt.

13 dec börjar trafiken på Marieholmsbanan att rulla. Detta innebär att invånarna i Svalövs kommun inte längre kan åka tåg till Kävlinge. Kävlinges invånare kan inte heller ta sig till Teckomatorp och Svalöv. I alla fall inte utan flera byten och omväg runt Lund, via både Marieholm och Eslöv. En orimligt lång omväg, med stor tidsförlust som resultat. Tidsförlusten blir uppemot en timme. Enkel väg. Dvs två timmar längre som folk får sitta på tåg och bussar, per dag, om man pendlar. Detta är fullständigt galet.

Varför blir det så då. Det går ju en buss från Svalöv till Kävlinge. Man kan ju ta den. Men.... Icke. Jag erfar nu att Skånetrafiken kommer att svika Svalövs kommun genom att helt ta bort denna förbindelse också. Man påstår att det inte finns resande nog för att upprätthålla trafiken.

Så här blir det när man inte vill. Man påstår att endast ett trettiotal resande vill ta sig från Svalöv-Teckomatorp till Kävlinge. Men man har därmed missat hur mycket fakta som helst. Följande bortser man från helt:

- Det finns runt 35 gymnasielever som bor i Kävlinge kommun och som går i skola på Svalöfs gymnasium i Svalöv.
- I Norrvidinge finns en stor arbetsplats, med i dagsläget flera hundra anställda. Denna arbetsplats är också på väg att utökas.
- Skånetrafiken har redan förstört Svalövs kommuns förbindelse med Landskrona så till den grad att många invånare i Svalöv numera är skrivna på Arbetsförmedlingen i Kävlinge, samt är skrivna på vårdcentral i Kävlinge

Hur kan man då missa gymnasieeleverna?
Detta är kanske det största mysteriet av alla. Man anser att man inte fått någon "indikation" på att det skulle förekomma gymnasieelever som vill resa till Svalöv. Att Svalövs kommun driver en gymnasieskola med 750 elever är uppenbarligen inte "indikation" nog för att undersöka det hela. Svalövs kommun driver en stor gymnasieskola på en konkurrensutsatt marknad. Att förlora dessa 35 elever och att få avsevärt svårare att i framtiden rekrytera elever i Kävlinge är ett hårt slag för skolan och det är inte acceptabelt att Skånetrafiken nu vidtar förändringar som så radikalt förändrar Gymnasieskolans möjlighet att konkurrera.

Hur kan man missa utvecklingen på Norrvidinge boställe?
Ja detta är också ett mysterium. Redan när bussförbindelsen upprättades ville vi i Svalövs kommun få till ett busstopp i Norrvidinge. Med flera hundra anställda så borde detta ge bärighet till busslinjen. Skånetrafiken vägrade. Det var viktigare att bussen kom på en viss tidpunkt till Kävlinge, så ett stopp var uteslutet.

Varför kan inte bara Svalövs kommun tala med Skånetrafiken så att de får all information?
Det är inte möjligt att tala med folk som inte lyssnar. Svalövs kommun har försökt framföra dessa argument i olika sammanhang. Skånetrafiken vill inte lyssna. På politisk nivå har många försök gjorts att få till ett möte med presidiet i Region Skånes Kollektivtrafiknämnd. Antalet föreslagna datum är nu uppe i tvåsiffrigt. Men man vill inte träffa politikerna i Svalövs kommun. Svalövs kommuns kommunalråd har flera gånger försökt kontakta ordförande i nämnden, Stefan Svalö utan resultat. Hon har lämnat meddelande att hon vill tala med honom men han återkommer inte för att ta en dialog. Vi sitter fast. Vi kan ju inte gärna kidnappa politikerna så allt hänger på att de vill träffa oss.

Sammantaget ger detta bilden att Svalövs kommun är fullständigt ointressanta för Skånetrafiken. Man anser sig uppenbarligaen ha råd att strunta i oss. Detta är beklagligt och jag hoppas verkligen att vi kan få till en dialog som ser möjligheterna. Vi behöver en bussförbindelse från Svalöv, via Teckomatorp till Kävlinge, med stopp i Norrvidinge. Detta för att våra 35 gymnasieelever skall kunna resa till sin skola. Detta för de hundratals som jobbar i Norrvidinge och detta för alla medborgare som inte vill åka Skåne runt för att komma till sitt jobb.

Snälla Skånetrafiken. Hjälp oss.

Ge mig svaret att jag har fel och har missförstått och att ni visst kommer att ha en buss till Kävlinge efter 13 december. Inget skulle göra mig lyckligare än att ha fel i detta ärende.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 21 september 2016

En stor turistort kräver särskild omvårdnad

Turismen är en av Sveriges stora näringsgrenar. Dessutom är det den näringsgrenen som har bland de högsta tillväxttakterna. Sverige har under de senaste 10-15 åren blivit ett land dit många turister från hela världen styr sin kosa.
I Svalövs kommun är det främst Söderåsen som drar turism. Många Svenskar, Danskar och Tyskar söker sig till det lilla stycke vildmark som Söderåsens Nationalpark erbjuder. Med över 300.000 besökare om året är Söderåsens nationalpark en av Sveriges mest besökta Nationalparker.
Att ha en sådan turistmagnet i sin kommun är få förunnat i Skåne. Svalövs kommun måste göra ytterligare ansträngningar för att hela kommunen skall kunna dra nytta av denna besöksmagnet. Många potentiella arbetstillfällen står på spel. Turistbranschen är dessutom en näringsgren som ger förhållandevis många ungdomar arbete. Svalövs kommun borde kunna vara helt befriad från ungdomsarbetslöshet om möjligheterna bara togs tillvara.

Ett första steg är att Röstånga prioriteras i kommunens verksamhet. Röstånga bör tex vara i särskilt fokus när det gäller ordning och reda. Att man är tidig med sopning efter vintern borde vara en självklarhet. Kommunen bör också sätta in extra resurser på att göra orten attraktiv ur andra hänseenden. Undermåligt skötta fastigheter bör övervägas för uppköp. Särskilt i ortens centrala delar. Kommunen bör också noga överväga ett närmare samarbete med de idéburna krafter som redan finns i samhället. Att stödja Röstånga Tillsammans och RUAB:s strävanden att hjälpa till med att rusta upp äldre och nedgångna fastigheter måste beaktas om frågan ånyo blir aktuell. Röstånga saknar tågförbindelse, men busstrafiken är under dagtid väl fungerande. Svalövs kommun bör arbeta för att denna busstrafik får turer längre in på kvällarna. Liberalerna i Svalövs kommun kommer framöver att arbeta för att ett större fokus och en större förståelse för hur Röstånga kan bli en viktig motor i kommunens tillväxt, och att detta genomsyrar beslut rörande Röstånga och ortens framtid. En prioritering som kommer att gagna hela kommunen.


Torbjörn Ekelund (L)
Ordförande Svalövsliberalerna

Hjördis Nilsson (L)
Suppleant i styrelsen för Svalövsliberalerna, Röstångabo

tisdag 20 september 2016

Vi vill utveckla Språkförskolan. Inte avveckla.

Just nu behandlas ett ärende i Bildningsnämnden som berör Språkförskolan i kommunen. Jag tänkte berätta lite om detta ärende, varför det kommit upp och vilka försändringar som kan bli konsekvensen av ett beslut.
Men innan jag startar så vill jag med kraft klarlägga att detta INTE handlar om en besparing. I värsta fall blir det en liten kostnadsökning, vilken då måste vara motiverbar, men ambitionen är att förändringen skall vara helt kostnadsneutral. Att det INTE handlar om en besparing kan läsas i syftet med arbetet som framgår i inledningen av tjänsteskrivelse som du kan läsa HÄR.

Så.... då börjar vi.


Bakgrund
Under 2011 genomfördes en revision av all barnomsorg inklusive fritidshemsverksamhet, av kommunens revisorer. Dess nyttjade i sin tur externa revisorer för själva revisionen. Denna revision studerade också Språkförskolan. Revisionsrapporten kan du läsa HÄR. Kommunen erhöll då kritik för hur Språkförskolan var anordnad.
Kritiken var av sådan art att kommunen också fick dålig press i Skånska dagbladet som i en artikel från januari 2012 skrev om rapporten. Denna artikel kan du läsa HÄR.
När man får kritik från revisorerna riktad mot en verksamhet så förväntas man göra något åt saken. I detta fall avfärdades alternativet att ta bort språkförskolan och i stället fördela resurserna på kommunens olika förskolor. Detta hade givit allt för lite resurser till de barn som har en grav språkstörning. Därför har förvaltningen under en tid genomfört en utredning av frågan för att hitta en lösning där målet är att fler barn skall få hjälp tidigare. Sänkta kostnader har INTE varit en del av uppdraget.

Vad säger forskningen?
Som en del av uppdraget har förvaltningen tittat på vad forskningen ger vid handen. Under året har en statlig utredning genomförts som tittat på all forskning inom området "Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar". Här finns en genomgång av tillgänglig forskning på området. Här måste man påpeka att ingen forskning är entydig. I nästan all forskning som bevisat något, finns det annan forskning som bevisat motsatsen.
I Statens offentliga utredningar SOU 2016:46 slutbetänkandet av Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar står bland annat att de få undersökningar som har jämfört integrerad och segregerad undervisning pekar mot en viss fördel för integrering (s.288).
Detta ger då att det inte finns en tydlig linje att följa när man skall fatta beslut. Men det finns i alla fall en "viss fördel" för ett beslut att göra annorlunda än idag.

Hur ser det ut med köer mm idag och hur påverkar detta?
De rapporter jag fått säger att kösituationen är väldigt varierande. Det kan vara några få i kö. I sådant fall har dessa barn turen att få vänta i max ett år innan de kan får plats på språkförskolan. Om kön överskrider 6 barn så finns det risk att vissa barn kan få en väntetid på två år. Två år är väldigt lång tid när man är litet barn och väntar på att få hjälp med en språkstörning. Dessutom har jag fått reda på att det förekommit att föräldrar avstått från Språkförskolan just av det skäl att barnet måste åka taxi från "Hemförskolan" till språkförskolan och sedan tillbaka igen.
Med en förändring där man håller ihop kommunens specialister på området i ett mobilt team kan man snabbt nå fler som dessutom får starta sin träning mycket tidigare.

Hur lindrar man effekterna av ett nytt arbetssätt?
Förvaltningen i Svalövs kommun föreslår övergång till ett mobilt team, samtidigt som lärarna på den ordinarie förskolan genomgår en kompetensutveckling. Man kommer att starta utbildning i TAKK (tecken som alternativ kommunikation) och också utbildning i vad grav språkstörning innebär. På detta sätt kan den ordinarie personalen fortsätta träningen när det mobila teamet inte är på plats. Även det mobila teamet kan hjälpa till att sprida sin kunskap till den ordinarie personalen på kommunens förskolor. Förhoppningen är att kombinationen med att starta tidigare och bättre utbildad personal skall ge samma slutresultat när barnen lämnar förskolan och börjar i förskoleklassen.

Hur görs detta i andra kommuner?
Det ser mycket olika ut. En kommun är (tyvärr) inte ålagd att ha egen logopedkompetens. Kommunen är inte heller ålagd att ha språkförskola, eller ens ett mobilt team. Det finns kommuner som satsat sina resurser annorlunda och som saknar all den fina kompetens som vi har i Svalövs kommun.
I Svalövs kommun är vi stolta över att kunna förbättra livskvaliteten för dessa barn, så långt det går, och vi har för avsikt att fortsätta att göra det. Bara på ett lite annorlunda sätt i framtiden.

Hur blir då troligen beslutet?
Min bedömning är att nämnden kommer att fatta beslut att från och med att höstterminen 2017 börjar, ha ett mobilt team med den kompetens som nu finns på språkförskolan. Vi kommer samtidigt att kompetensutveckla den ordinarie personalen. Fokus kommer i framtiden, precis som nu, att vara barn med grav språkstörning. Däremot kommer den kompetensutvecklade, ordinarie personalen, att kunna hjälpa barn som inte riktigt uppfyller kraven för språkförskola.
Det vi vill åstadkomma är att fler barn skall få hjälp. Ingen med diagnos skall behöva stå och vänta i upp till två år, utan starta mycket tidigare, Inga barn skall ryckas bort från sin ordinarie, invanda miljö och detta skall vi göra med de resurser vi redan har idag. Vi skall INTE spara pengar.

Avslutning
Jag hoppas att detta blev en någorlunda bra förklaring på vad detta innebär och vad det är vi vill åstadkomma.

De som vill diskutera ytterligare eller som vill ställa en fråga kan göra det på:

Tobbe@svalovsliberalerna.se


Med vänlig hälsning

Torbjörn Ekelund, Liberalerna. Ordförande i Bildningsnämnden i Svalövs kommun