fredag 18 januari 2019

Slaget är förlorat, men alla uppgifter om att motståndet skall upphöra, är falska!

Slaget är förlorat! Men kriget fortsätter. Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra, är falska.

Jag har under hela mitt liv tränats i att aldrig ge upp. Snart 38 år som förkämpe för Sveriges rätt att inrätta det svenska samhället som vi själva vill, som förkämpe för svensk demokrati och frihet sätter sina spår. Om man förlorar kriget och hamnar bakom fiendens linjer så övergår man till "fria kriget", strävar efter att åsamka fienden så mycket skada man kan och på lång sikt försöker man återförenas med de egna styrkorna. Så länge det finns liv, så finns det hopp.

Jag är Liberal och kommer alltid att vara Liberal. Den Liberala synen på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är i grunden det som format min syn på min egen omvärld och min strävan till ett bättre liv för mig själv och för andra. Liberalismen är den enda ideologin som kombinerar dessa grundläggande rättigheter med synen att alla människor är lika och skall ha samma livsförutsättningar. Varje individ har sedan rätten att välja sin egen väg i livet. Alla har rätt att nå sina egna mål, inga mål samhället satt upp. Alla människor har en grundläggande rätt att leva sitt liv som de själva vill, äta vad de vill, sova vart de vill, älska vem de vill och utvecklas hur de vill. Om någon inte klarar sig själv skall de få hjälp från oss andra för att kunna ha en värdig social nivå att leva på.

Jag är Liberal och kommer alltid att vara Liberal. Jag kan inte lobotomera mig.

Idag är jag besviken. Slaget utvecklades inte på det sätt jag hoppats på och kämpat för. Jag är oerhört orolig för att medborgarna inte tar detta till sig och också är beredda att bestraffa oss Liberaler för denna politiska utveckling. En av de grundläggande skälen för detta är att resultatet av alla förhandlingar och krumbukter inte är klara. Vi har en historiskt svag regering som redan när den tillträdde är inmålad i ett hörn. Om regeringen uppfyller kraven i det avtal som Liberalerna, helt öppet på internet redovisade för hela världen och debatterade helt öppet för att medborgare i direktsändning, så kommer Vänsterpartiet att fälla regeringen i enlighet med de hemliga förhandlingar och de hemliga dokument som finns.
Om regeringen agerar i enlighet med dessa hemliga förhandlingar och hemliga dokument som finns så har de öppna liberala krafterna lovat att fälla regeringen. En totalt omöjlig situation.

Jag ger aldrig upp. Jag står fast vid min uppgift och övertygelse att vara med och Liberalisera Sverige så att vi får ett ännu friare, öppnare, mänskligare och bättre land. Om alla ger upp och lämnar skeppet nu... vem ska då ta kampen? Men jag ser nu att många lämnar partiet. Jag har all respekt för det. Det är fullt förståeligt. Men jag kommer att stå kvar. Jag kommer att ta utmaningen. Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska!

Nu hoppas jag att denna regering faller så snabbt som möjligt. Jag hoppas att det så snart som möjligt utlyses extraval. Jag hoppas att mitt parti nu får genomgå en total förnyelse som börjar längst upp i toppen med en ny ledare som kan rädda vårt parti. Sverige behöver ett Liberalt parti som kan återkomma i valet 2022 med full kraft. Jag ser förnyelsen i vårt systerparti i Tyskland som en förebild. Vi måste nu starta detta jobb omedelbart.

Alla uppgifter om att motståndet skall upphöra är falska.

//Tobbe i Teckomatorp


lördag 12 januari 2019

Liberalerna bör inte "Följa John"

Nu har Centerpartiet gjort sitt val. Det ska de kunna göra utan att kritiseras för detta. I morgon är det Liberalernas tur att välja. Inget tyder på att Liberalerna måste välja samma alternativ som Centerpartiet. Tvärt om finns det en mängd viktiga politiska frågor där Centerpartiet och Liberalerna skiljer sig åt. Några exempel är energipolitik, integrationspolitik, migrationspolitik, försvarspolitk, miljöpolitik och mycket mer. Liberalerna och Centerpartiet är på inget sätt systerpartier.

Jag tillhör en av de många liberaler som anser att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet skall ha så mycket inflytande som deras röstetal anger. Inte ett dugg mer. Det är därför beklämmande att se hur Vänsterpartiet under åren 2014-2018 kunnat diktera svensk samhällsutveckling. Vänsterpartiet, som fortfarande har företrädare som kallar sig kommunister, eller som är beredda att gå till kommunismens försvar i debattartiklar är ett ytterlighetsparti som Socialdemokraterna effektivt gjort rumsrena, under de senaste två decennierna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet bär ett stort ansvar för normaliseringen av detta parti.

Sverigedemokraterna är numera ett parti med en mycket konservativ och nationalistisk grundideologi. Partiets rötter i nationalsocialismen är allmänt känd och ett antal av partiets företrädare blev medlemmar i partiet redan på den tiden det fortfarande förekom uniformer i samband med demonstrationer i detta parti.

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är dock fullt lagliga partier och vår syn på demokrati i Sverige ger att de personer som röstar på dessa partier skall kunna göra detta utan att kritiseras för sitt val. Det tycker jag är bra.

Jag vill däremot inte ge mer makt till dessa partier än nödvändigt. Att, som Socialdemokraterna 2014-2018 ge orimligt stor makt till Vänsterpartiet genom aktivt samarbete är varken lämpligt, önskvärt eller särskilt demokratiskt. Jag anser att en borgerlig regering inte skall göra samma misstag med Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna gjort med Vänsterpartiet.

Det är därför, med förfäran, jag under de senast gångna månaderna sett hur mitt eget parti gett Sverigedemokraterna ett inflytande som de aldrig tidigare haft. Genom sitt otaktiska beteende har man serverat Sverigedemokraterna sina högsta önskningar. Man har splittrat och tyvärr sannolikt totalförstört Alliansen. Man är på väg att trycka Moderater och Kristdemokrater ännu längre högerut, vilket mycket väl, på tämligen kort sikt, skulle kunna bädda för ett stort och mäktigt konservativt block på politikens högerkant. Man har givit Sverigedemokraterna makten genom att genomgripande förändra den politiska spelplanen i Sverige. För min egen del är jag övertygad om att endast kraften i Alliansen, som framgångsrikt styrt Sverige under längre tid än någon annan borgerlig kraft i modern tid, är en garant för en stark, liberal, borgerlig politik i Sverige. Nu verkar denna möjlighet ha reducerats till en dröm.

Vad skall då Liberalerna göra, givet nuvarande situation. Alliansskeppet har en stor reva i skrovet under vattenlinjen och tar in vatten i snabbare takt än pumparna orkar länsa. Det är hög tid att bemanna livbåtarna och förklara att vart och ett parti får hitta sin väg för att överleva. Just överlevandet är kritisk för Liberalerna. Vi kan nämligen inte simma. Vi är för svaga för det. Centerpartiet kan mycket väl släppa fram och ingå avtal med Socialdemokraterna. Centerpartiet har råd med detta. De klarar risken att halveras och ändå klamra sig kvar på relingen på någon av livbåtarna. Senast Centerpartiet samarbetade med Socialdemokraterna höll de näsan över vattenlinjen, men inte mycket mer. Liberalerna har inte den förmånen. Om Liberalerna halveras är vi förlorade.

Liberalerna bör därför endast tänka på sig själv och sin egen överlevnad. I detta ligger att vi bör gå i opposition, gå direkt i opposition, utan att passera GÅ. För att markera att vi är ett borgerligt Liberalt politisk parti bör vi rösta nej till Stefan Löfven som statsminister. Vi bör släppa fram Ulf Kristersson genom att lägga ner våra röster i en sådan omröstning. I den fria positionen som oppositionsparti bör vi i grunden reformera vårt parti. Första steget på en sådan renovering är att rösta fram en ny partiledare och en ny, dynamisk partistyrelse som förmår att lyfta Liberalerna som en politisk kraft att räkna med i framtiden. Som fritt Liberalt borgerligt parti har vi allt att vinna när nu Centern så tydligt landar på vänsterkanten i Svensk politik. Denna situation skulle kunna öka Liberalernas väljarkår med målsättning mot valet 2022.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 22 december 2018

Många viktiga uppdrag till Svalövsliberalernas politiker

Nu kan vi göra nytta på allvar!

Lite så känns det när man nu har ett resultat på de uppdrag som politiker från Svalövsliberalerna nu blivit valda till. Svalövsliberalerna är en väldigt liten förening i ett Skåneperspektiv och även relaterat till antal medlemmar i andra Liberala partiföreningar i Skåne och i Sverige. Men när man ser vilka uppdrag Liberala politiker från Svalövsliberalerna nu har att ta sig an under mandatperioden 2018-2022 så blir jag faktiskt stolt. Så många duktiga och kloka personer i en så liten förening. Det känns väldigt tillfredsställande för framtiden.
Här är en lista med alla namn och alla uppdrag om du vill ta kontakt med någon av dessa personer.

Vill du också bli medlem i Svalövsliberalerna? I så fall gör du det HÄR!


Svalövsliberalers politiska uppdrag mandatperioden 2018 - 2022


Riksdagen

Förste ersättare Riksdagen - Torbjörn Ekelund


Region Skåne

Primärvårdsnämnden ledamot – Torbjörn Ekelund

Kollektivtrafiknämnden ersättare – Torbjörn Ekelund


Svalövs kommun

Kommunfullmäktige ledamot - Torbjörn Ekelund, Sara B Selberg

Kommunfullmäktige ersättare - Håkan Sträng, Pernilla Ekelund

Kommunstyrelsen ledamot – Torbjörn Ekelund

Kommunstyrelsen ersättare – Sara B Selberg

Kommunstyrelsens Arbetsutskott ersättare – Sara B Selberg

Kommunrevisionen – Elisabeth Andersson

Bildningsnämnden Ordförande – Torbjörn Ekelund

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne – Torbjörn Ekelund

Gymnasiesamverkan i Skåne – Torbjörn Ekelund

Vård- och Omsorgsnämnden ledamot – Martin Gustafsson

Samhällsbyggnadsnämnden ersättare – Leif Mårtensson

Bygg- och Räddningsnämnden ersättare – Urban Johansson

Socialnämnden ersättare – Pernilla Ekelund

Valnämnden ordförande – Pernilla Ekelund

Valnämnden ersättare – Birgitta Zadenius

Krisledningsnämnden ersättare – Torbjörn Ekelund

Styrelsen för BT-kemi efterbehandling ersättare – Birgitta Zadenius, Dennis Jönsson

Söderåsens Miljöförbund Ledamot och Ordförande – Torbjörn Ekelund

Vigselförrättare – Birgitta Jönsson

AB Svalövsbostäder/AB Svalövslokaler ersättare – Tom Jensen

LSR Renhållnings AB ombud – Elisabeth Andersson

Sydvatten AB ombud – Tom Jensen

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB ombud – Tore Gardelin

Lilla Bäljaneå- Hästbäckens Vattenavledningsföretag revisor – Hjördis Nilsson

Vegeåns Vattenråd ledamot – Henrik Sjögren

Rååns Vattenråd ledamot – Urban Johansson

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond ersättare - Sara B Selberg

//Tobbe i Teckomatorp


söndag 25 november 2018

Liberalerna kommer att välja väg. Min väg är att ställa mig bakom tagna beslut

Har varit väldigt upptagen under veckan med att försvara beslutet som fattades på Liberalernas i Skåne, Skåneråd i måndags. Det var ett dramatiskt beslut så till vida att styrelsen för Skåneliberalerna var splittrade. Så kan det vara ibland. Men oftast kan styrelsen ändå ställa sig bakom det beslut som styrelsen fattat. Den här gången blev det inte så. Några av Skånes tyngsta politiker reserverade sig mot beslutet. När styrelsen sedan presenterade ´det beslutade förslaget på ställningstagande och uttalande så presenterades ett motförslag. Det äger vem som helst som har rösträtt på Skånerådet, rätt att göra. Men man måste också ta med i beräkningarna att det riskerar att splittra sammanhållningen i partiet.

Skånerådet beslutade till sist, efter mycket bra debatt, att gå på styrelsen linje. Inte minst representanterna från Luf, förde en mycket bra debatt och var ordentligt ideologiska. Jag delar inte deras slutsatser, men man måste inte ha samma uppfattning för att ändå imponeras av våra unga Liberalers engagemang och förmåga. Det fattade beslutet kan man läsa i sin helhet HÄR.

Beslutet innebär att Skåneliberalerna ställer sig bakom Landsmötet 2017 beslut att arbeta för en Alliansregering och att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Nytt i beslutet från Skånerådet är att Skåneliberalerna vill vara tydliga med att Liberalerna INTE bör ingå i eller stödja en regering ledd av Socialdemokraterna. Eftersom Liberalerna 24 september röstade bort en sådan regering genom att fälla Stefan Löfven, så skulle allt annat vara ologiskt och uppfattas som ett svek från väljarna.

Det finns dessutom många exempel på att små partier som samarbetar med Socialdemokratiskt ledda regeringar tar mycket stryk och tappar i väljarstöd. Sist i raden av sådana är den gånga mandatperioden, där Miljöpartiet samarbetat med Socialdemokraterna och nu ligger under riksdagsspärren i opinionen. Miljöpartiet hade nästan 7% av väljarna när de inledde samarbetet med Socialdemokraterna. Jag försöker förklara samma sak för Tv4:s reporter i detta INSLAG.

Min egen, alldeles personliga uppfattning är att vi för att uppnå den tydlighet mot väljarna, som opinionsläget nu kräver, skall redovisa de beslut vi hittills fattat och sedan följa dessa. Det innebär att vi låter en Alliansregering prövas av Riksdagen. Vi säger nej till samarbete med Sverigedemokraterna, vilket innebär att man avstår från att låta sig utpressas, reagera på hot eller falla för eventuella löften. Man står helt enkelt stabilt och håller sin terräng. Jag tycker också, med ovanstående som bakgrund att frågan avseende en Socialdemokratisk regering avskrivs. Vi ingår inte i en sådan.

Skulle då en Alliansregering inte accepteras av Riksdagen (Sverigedemokraterna har ju sagt så, även om detta kort, i likhet med Sverigedemokraternas övriga kort, inte har synats), då är det fullt rimligt att Liberalerna, med ett halvdåligt och två usla val bakom sig, går i opposition och genomför en ordentlig förnyelse under den kommande mandatperioden. Vi behöver ett hungrigt parti med fokus på både utveckling och trygghet, med en hungrig partiledare med kraft att göra Liberalerna till ett intressant val för medborgarna.

Nästa val kan komma tidigare än vi tror och hoppas på. Vi har ingen tid att förlora.

//Tobbe i Teckomatorp

fredag 26 oktober 2018

Det "rättvisa" styret. Ett nytt sätt att styra Svalövs kommun.

I skrivande stund är inte frågan om nytt styre i Svalövs kommun klar. Kommunfullmäktige på måndag är första milstenen för en ny idé om hur man skulle kunna styra Svalövs kommun. Idén har mejslats fram i de förhandlingar som genomförts mellan de fyra Allianspartierna i kommunen.


Vad legitimerar ett Alliansstyre?

Av kommunfullmäktiges 35 mandat så har Alliansen 13. Sverigedemokraterna har 11 och de "Rödgröna" partierna (S, Mp, V och Fi) har tillsammans 11 mandat. Det finns många sätt att se på hur politiken är uppdelad i Svalövs kommun. Men ett sätt är att Alliansen utgör ett block, SD ett block och de "Rödgröna" utgör ett block. Av dessa block är Alliansen störst. SD och S måste samverka för att bli större än Alliansen.
Det finns också andra sätt att skära detta på. Men Alliansen är ett inarbetat koncept sedan många år och det vore konstigt om man inte provade en sådan lösning.


Kan ett Alliansstyre överleva?

Ja. Det borde gå. Men en så svag minoritet är alltid en utmaning att jobba med. Om ett Alliansstyre i Svalövs kommun inte är lyhörda och känner av hur uppfattningen är i de andra partierna så är det dömt till ett misslyckande. Men med ett öppet förhållningssätt och stor lyhördhet, tillsammans med likabehandling av alla blocken i oppositionen så borde det kunna vara framgångsrikt.


Hur skapar man då "rättvisa"?

Det förslag som Alliansen nu lanserar är ett förslag som ger båda oppositionsblocken full insyn, stora möjligheter att utveckla sin politik samt möjligheter att säga sin mening om de frågor som skall behandlas under de kommande fyra åren. Ingen part skall favoriseras. Ingen part skall missgynnas. Alla skall behandlas rättvist och lika.
Detta skapas genom att båda blocken får vars ett Oppositionsråd. I stället för att endast ett block skall få denna förmån. Därmed kan man också ta bort Kommunstyrelsens andra vice ordförande som inte längre behövs. Båda oppositionsråden får ett fast arvode vilket gör att båda blocken har ekonomiska möjligheter att ha en politiker på plats två dagar i veckan.
I Bildningsnämnden, Vård- och Omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden inrättar vi förmöten där båda blocken skall vara representerade. Nämndsordförande och en representant från varje block skall gå igenom alla ärenden i god tid före nämndsmötet och alla får i god tid del av vilka förslag till beslut som föreligger.
All extern representation där oppositionen normalt ingår skall delas lika. Alla skall få lika stor chans att synas, höras, få information och delta i utvecklingen av Svalövs kommun.


Kommunens bästa gäller alltid

Ett bra förslag för kommunens bästa är ett bra förslag, oavsett vart ifrån det kommer. Alliansstyret kommer att värdera alla förslag från oppositionen utifrån vad som är bäst för kommunen. Oavsett vem som lagt förslaget så kommer de goda förslagen för kommunens bästa också att beaktas och i många fall, bifallas. Det är så ansvarstagande politiker verkar. Det är så jag vill verka i politiken.


Ett nytt styre i Svalövs kommun

Jag hoppas att dessa idéer även vinner oppositionens gillande. Vi har nu alla möjligheter att lägga politikerbråk åt sidan och ta stora steg framåt. Vi minskar konfliken i politiken och bygger i ställer, förtroendefullt samarbete. Något som känns mer konstruktivt för framtiden. Naturligtvis kommer vi även i framtiden att ha olika uppfattning om saker men dessa olika uppfattningar får diskuteras med stort mått av respekt och i ett gott tonläge.

På måndag får vi se om Svalövs kommun kan ta steget in i ett nytt sätt att styra, eller om vi kastas ut i politiskt kaos. Jag hoppas på att vi får lugn och stabilitet.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 8 september 2018

Att välja till och att välja bort, både politik, läkare och skola är något man får om man väljer Liberalerna

I morgon vid den här tiden har vallokalerna just öppnat. Vår främsta yttring för vår demokrati är i full gång. Att få välja är just kännetecknet på en fungerande demokrati och på ett liberalt samhälle. I totalitära diktaturer har staten redan valt till dig. Livet är enkelt, men bristen på frihet gör livet torftigt. Visst är det kanske bra att alltid ha mat, men om maten alltid består av havregrynsgröt så uppstår både längtan efter något annat och i värsta fall, bristsjukdomar.

Att ha möjligheten att välja är ett tecken på demokrati. Ett tecken på att det öppna, liberala samhället fungerar. Att man kan byta havregrynsgröten mot något annat när man vill. Att man, genom sitt fria val, kan undvika bristsjukdomarna.

I morgon får vi chansen att göra vårt val. Men vi borde få göra detta oftare. Svenskar är fortfarande, i stor utsträckning, van vid att någon väljer till dem. Så har nämligen vi haft det i så många år, under så lång tid, att vi blivit så vana att någon gör valet åt oss. Det är inte alls så länge sedan som staten valde din läkare, dina barns skola och vem som skall sköta om dig när du blir äldre. Viktiga val, där vi numera kan välja vem som skall utföra dessa livsavgörande tjänster. Men, ännu viktigare, om du är missnöjd så kan du välja bort den du är missnöjd med.

Tyvärr väljs det dock alldeles för lite fortfarande. Vi sitter nöjda med det val som staten, landstinget eller kommunen gör till oss. Närhetsprincipen får allt för ofta råda och om du bor å en plats med en viss typ av struktur och social omgivning så går man ofta i den närmaste skolan och på den närmaste vårdcentralen. Detta späder på det segregerade samhälle vi lever i och ger bara mer av samma ”havregrynsgröt”. Det vore därför, i många fall, bra om människor tvingades ta eget ansvar. Att tvingas ta ställning skulle efterhand göra det lika självklart som det idag är för våra unga att de får gå i vilken gymnasieskola de vill i hela Skåne. Hos de unga börjar det bli en naturlig del av livet att välja.

För att öka integrationen mellan olika människor så borde man tvingas välja. Alla som inte valt vilken vårdcentral de skall tillhöra, borde få hem ett brev med information om hur och en uppmaning att, de skall välja vårdcentral. Om man valt vårdcentral borde avgiften för besök vara lägre än om man inte valt. Alla föräldrar med små barn borde få hem information om att det är dags att välja förskola. När skolåldern närmar sig borde alla på samma sätt, utsättas för ansvaret att aktivt välja skola till sina barn.

Att alla skolor som vill, i närområdet, i samband med ett sådant aktivt val, skall få rätt information om skolan, skickad hem till föräldrarna är självklar. Alla aktörer, fristående skolor och kommunalt driven verksamhet skall tillsammans se till att alla kan göra sitt aktiva val för sina barn.

Det fria valet är grunden i Liberalernas politik för Skåne. Att få en läkare som alltid tar ansvar för hela min hälsa, en läkare jag kan välja själv och välja bort om det inte fungerade är en grundläggande rättighet. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Jag menar också att även Svalövs kommun skall göra som många andra kommer antingen redan gjort, eller står i begrepp att göra, nämligen att införa ett aktivt skolval. Alla skall göra ett aktivt val för sina barn. Detta hade gagnat integrationen. Alla skolor hade haft samma chans att visa upp sig. Alla hade fått möjlighet att välja själv. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Tobbe i Teckomatorp

fredag 7 september 2018

Uppgifterna om meritvärden för Linåkersskolan stämmer oavsett Centerpartiets påståenden


Igår ifrågasattes de uppgifter om meritvärden för Linåkersskolan som redovisas i Liberalernas instickstidning till Lokaltidningen. Uppgifterna ifrågasattes av Peter Strömblad i form av rektor på Svalövs Montessori, men också av Eva Inhammar. Peter Strömblad är inte bara rektor utan också Centerpartistisk politiker. Han står på plats 35 på partiets valsedel till kommunalvalet på söndag, men han är också, enlig partiets hemsida, ledamot av Svalövscenterns styrelse. Eva Inhammar står på valbar plats på centerns valsedel. Nämligen plats 4 och får därmed betraktas som en högprofilpolitiker.

Vad kritiseras då. Jo först och främst att vi Liberaler försöker stjäla äran ifrån de som gör jobbet ute i våra skolor. Sedan att vi skulle ha lurats med meritvärdena. Båda anklagelserna är direkt felaktiga. 

Äras de som äras bör


Jag är den första att alltid lyfta fram verksamheten som de stora hjältarna. Jag har alltid gjort det och kommer alltid att göra det. Det blev inga resultat om vi inte i den kommunala skolan i Svalövs kommun, hade så duktiga lärare och rektorer. Liberaler, om några, lyfter alltid fram lärarna och kommer också alltid att vara beredda att satsa på lärarna. Det framgår också av den text som finns i vår tidning. Utan duktiga lärare så hade inte resultaten kommit. Min uppgift som politiker är att se till att det tilldelas resurser i rätt omfattning samt att rektorerna och lärarna får arbetsro. Värsta faran för denna arbetsro är klåfingriga kommunpolitiker som anser att skolan skall lösa både det ena och det andra. I denna del är inte ens Centerpartiet utan skäl för kritik. Jag har alltid, konsekvent, stoppat motioner som föreslagit nya arbetsuppgifter till skolan. Om jag får chansen som ordförande för Bildningsnämnden så kommer jag att fortsätta så. Skolan är till för att ge barnen kunskaper i enlighet med Skollag och underliggande statliga styrdokument.


Hur räknas meritvärden?


Jag skall i detta stycke erkänna att jag i den tabell och i den graf som finns i vår instickstidning använt en preliminär uppgift. Meritvärdet 229,1 rapporterades från skolan i samband med skolavslutning 2017. Länk till den nyheten på kommunens hemsida hittar du här:

http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2017/2017-06-16-ytterligare-forbattring-av-skolresultatet-for-linakerskolans-niondeklassare.html

När man jämför meritvärden sedan 2015 så använder alla kommuner det värde där man tagit bort nyanlända elever som befunnit sig i Sverige 4 år eller kortare tid. Detta för att siffrorna skall vara jämförbara. Det finns två aspekter på detta. Först och främst för att skolan inte skall betraktas som misslyckad endast på grund av att skolan fått ta ansvar för många nyanlända. Det är inte rättvist mot skolan om detta faktum skulle dra ner skolans anseende. Linåkersskolan fick vintern 2015 massor av nya elever under ett antal månader. Våren 2016 hade skolan 25% fler elever än bara några månader tidigare. Linåkersskolan har lyckats med att både ge dessa nya elever en bra start i skolan, men samtidigt har de höjd resultatet för de barn som gått längre tid på skolan. Detta är fantastiskt.

Den andra aspekten är att man skall kunna jämföra skolor mellan varandra, trots olika andel nyanlända. Linåkersskolan har haft många nyanlända emedan t.ex. Svalövs Montessori inte haft mer än någon enstaka nyanländ. För att kunna jämföra resultatet på båda dessa skolor så registrerar Skolverket sedan tre år tillbaka också meritvärdet utan nyanlända.

I samband med att kommunens Kvalitetsredovisning beslutades å nämndens möte 2017-12-11, där ingen av de närvarande politikerna, inte heller Centerpartiet hade något att invända, så justerades meritvärdet för Linåkersskolan upp till 230,7 poäng. Detta redovisas på sidan 19 i kvalitetsredovisningen som ni hittar här:

http://www.svalov.se/download/18.502e76fc1610bfc9c8c12782/1516374704150/Slutversion,%20Kval%20rapp%20Sval%C3%B6vs%20grundskolor%202016-17.pdf

Jag gick in i Skolverkets statistik i morse och konstaterade att meritvärdet nu förändrats ytterligare och det nu gällande är 232,2 poäng. Det är allts högre än det vi Liberaler redovisar i vår instickstidning.
Men nu är det inte några poäng hit och dit som är viktigt. Det viktiga är att Linåkersskolan över ett antal år förbättrats och att resultaten ökat. Jag har haft den stora förmånen att leda detta politiskt. Vår Utbildningschef, våra rektorer och våra lärare har gjort jobbet. Icke minst eleverna har också en stor del av denna framgång.

Sammanfattning


Nej, Liberalerna slår inte sig för bröstet.

Nej, Liberalerna luras inte med meritvärden.

Nej, Liberalerna säljer sig inte till fult kampanjande så här dagarna innan valet.

Liberalerna är glada för våra skolors framgång och ställer rakryggat upp bakom dessa. Svalövs kommun skall bli bland de 50 bästa skolkommunerna i Sverige. Punkt.

Tobbe i Teckomatorp