söndag 25 november 2018

Liberalerna kommer att välja väg. Min väg är att ställa mig bakom tagna beslut

Har varit väldigt upptagen under veckan med att försvara beslutet som fattades på Liberalernas i Skåne, Skåneråd i måndags. Det var ett dramatiskt beslut så till vida att styrelsen för Skåneliberalerna var splittrade. Så kan det vara ibland. Men oftast kan styrelsen ändå ställa sig bakom det beslut som styrelsen fattat. Den här gången blev det inte så. Några av Skånes tyngsta politiker reserverade sig mot beslutet. När styrelsen sedan presenterade ´det beslutade förslaget på ställningstagande och uttalande så presenterades ett motförslag. Det äger vem som helst som har rösträtt på Skånerådet, rätt att göra. Men man måste också ta med i beräkningarna att det riskerar att splittra sammanhållningen i partiet.

Skånerådet beslutade till sist, efter mycket bra debatt, att gå på styrelsen linje. Inte minst representanterna från Luf, förde en mycket bra debatt och var ordentligt ideologiska. Jag delar inte deras slutsatser, men man måste inte ha samma uppfattning för att ändå imponeras av våra unga Liberalers engagemang och förmåga. Det fattade beslutet kan man läsa i sin helhet HÄR.

Beslutet innebär att Skåneliberalerna ställer sig bakom Landsmötet 2017 beslut att arbeta för en Alliansregering och att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Nytt i beslutet från Skånerådet är att Skåneliberalerna vill vara tydliga med att Liberalerna INTE bör ingå i eller stödja en regering ledd av Socialdemokraterna. Eftersom Liberalerna 24 september röstade bort en sådan regering genom att fälla Stefan Löfven, så skulle allt annat vara ologiskt och uppfattas som ett svek från väljarna.

Det finns dessutom många exempel på att små partier som samarbetar med Socialdemokratiskt ledda regeringar tar mycket stryk och tappar i väljarstöd. Sist i raden av sådana är den gånga mandatperioden, där Miljöpartiet samarbetat med Socialdemokraterna och nu ligger under riksdagsspärren i opinionen. Miljöpartiet hade nästan 7% av väljarna när de inledde samarbetet med Socialdemokraterna. Jag försöker förklara samma sak för Tv4:s reporter i detta INSLAG.

Min egen, alldeles personliga uppfattning är att vi för att uppnå den tydlighet mot väljarna, som opinionsläget nu kräver, skall redovisa de beslut vi hittills fattat och sedan följa dessa. Det innebär att vi låter en Alliansregering prövas av Riksdagen. Vi säger nej till samarbete med Sverigedemokraterna, vilket innebär att man avstår från att låta sig utpressas, reagera på hot eller falla för eventuella löften. Man står helt enkelt stabilt och håller sin terräng. Jag tycker också, med ovanstående som bakgrund att frågan avseende en Socialdemokratisk regering avskrivs. Vi ingår inte i en sådan.

Skulle då en Alliansregering inte accepteras av Riksdagen (Sverigedemokraterna har ju sagt så, även om detta kort, i likhet med Sverigedemokraternas övriga kort, inte har synats), då är det fullt rimligt att Liberalerna, med ett halvdåligt och två usla val bakom sig, går i opposition och genomför en ordentlig förnyelse under den kommande mandatperioden. Vi behöver ett hungrigt parti med fokus på både utveckling och trygghet, med en hungrig partiledare med kraft att göra Liberalerna till ett intressant val för medborgarna.

Nästa val kan komma tidigare än vi tror och hoppas på. Vi har ingen tid att förlora.

//Tobbe i Teckomatorp

fredag 26 oktober 2018

Det "rättvisa" styret. Ett nytt sätt att styra Svalövs kommun.

I skrivande stund är inte frågan om nytt styre i Svalövs kommun klar. Kommunfullmäktige på måndag är första milstenen för en ny idé om hur man skulle kunna styra Svalövs kommun. Idén har mejslats fram i de förhandlingar som genomförts mellan de fyra Allianspartierna i kommunen.


Vad legitimerar ett Alliansstyre?

Av kommunfullmäktiges 35 mandat så har Alliansen 13. Sverigedemokraterna har 11 och de "Rödgröna" partierna (S, Mp, V och Fi) har tillsammans 11 mandat. Det finns många sätt att se på hur politiken är uppdelad i Svalövs kommun. Men ett sätt är att Alliansen utgör ett block, SD ett block och de "Rödgröna" utgör ett block. Av dessa block är Alliansen störst. SD och S måste samverka för att bli större än Alliansen.
Det finns också andra sätt att skära detta på. Men Alliansen är ett inarbetat koncept sedan många år och det vore konstigt om man inte provade en sådan lösning.


Kan ett Alliansstyre överleva?

Ja. Det borde gå. Men en så svag minoritet är alltid en utmaning att jobba med. Om ett Alliansstyre i Svalövs kommun inte är lyhörda och känner av hur uppfattningen är i de andra partierna så är det dömt till ett misslyckande. Men med ett öppet förhållningssätt och stor lyhördhet, tillsammans med likabehandling av alla blocken i oppositionen så borde det kunna vara framgångsrikt.


Hur skapar man då "rättvisa"?

Det förslag som Alliansen nu lanserar är ett förslag som ger båda oppositionsblocken full insyn, stora möjligheter att utveckla sin politik samt möjligheter att säga sin mening om de frågor som skall behandlas under de kommande fyra åren. Ingen part skall favoriseras. Ingen part skall missgynnas. Alla skall behandlas rättvist och lika.
Detta skapas genom att båda blocken får vars ett Oppositionsråd. I stället för att endast ett block skall få denna förmån. Därmed kan man också ta bort Kommunstyrelsens andra vice ordförande som inte längre behövs. Båda oppositionsråden får ett fast arvode vilket gör att båda blocken har ekonomiska möjligheter att ha en politiker på plats två dagar i veckan.
I Bildningsnämnden, Vård- och Omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden inrättar vi förmöten där båda blocken skall vara representerade. Nämndsordförande och en representant från varje block skall gå igenom alla ärenden i god tid före nämndsmötet och alla får i god tid del av vilka förslag till beslut som föreligger.
All extern representation där oppositionen normalt ingår skall delas lika. Alla skall få lika stor chans att synas, höras, få information och delta i utvecklingen av Svalövs kommun.


Kommunens bästa gäller alltid

Ett bra förslag för kommunens bästa är ett bra förslag, oavsett vart ifrån det kommer. Alliansstyret kommer att värdera alla förslag från oppositionen utifrån vad som är bäst för kommunen. Oavsett vem som lagt förslaget så kommer de goda förslagen för kommunens bästa också att beaktas och i många fall, bifallas. Det är så ansvarstagande politiker verkar. Det är så jag vill verka i politiken.


Ett nytt styre i Svalövs kommun

Jag hoppas att dessa idéer även vinner oppositionens gillande. Vi har nu alla möjligheter att lägga politikerbråk åt sidan och ta stora steg framåt. Vi minskar konfliken i politiken och bygger i ställer, förtroendefullt samarbete. Något som känns mer konstruktivt för framtiden. Naturligtvis kommer vi även i framtiden att ha olika uppfattning om saker men dessa olika uppfattningar får diskuteras med stort mått av respekt och i ett gott tonläge.

På måndag får vi se om Svalövs kommun kan ta steget in i ett nytt sätt att styra, eller om vi kastas ut i politiskt kaos. Jag hoppas på att vi får lugn och stabilitet.

Tobbe i Teckomatorp

lördag 8 september 2018

Att välja till och att välja bort, både politik, läkare och skola är något man får om man väljer Liberalerna

I morgon vid den här tiden har vallokalerna just öppnat. Vår främsta yttring för vår demokrati är i full gång. Att få välja är just kännetecknet på en fungerande demokrati och på ett liberalt samhälle. I totalitära diktaturer har staten redan valt till dig. Livet är enkelt, men bristen på frihet gör livet torftigt. Visst är det kanske bra att alltid ha mat, men om maten alltid består av havregrynsgröt så uppstår både längtan efter något annat och i värsta fall, bristsjukdomar.

Att ha möjligheten att välja är ett tecken på demokrati. Ett tecken på att det öppna, liberala samhället fungerar. Att man kan byta havregrynsgröten mot något annat när man vill. Att man, genom sitt fria val, kan undvika bristsjukdomarna.

I morgon får vi chansen att göra vårt val. Men vi borde få göra detta oftare. Svenskar är fortfarande, i stor utsträckning, van vid att någon väljer till dem. Så har nämligen vi haft det i så många år, under så lång tid, att vi blivit så vana att någon gör valet åt oss. Det är inte alls så länge sedan som staten valde din läkare, dina barns skola och vem som skall sköta om dig när du blir äldre. Viktiga val, där vi numera kan välja vem som skall utföra dessa livsavgörande tjänster. Men, ännu viktigare, om du är missnöjd så kan du välja bort den du är missnöjd med.

Tyvärr väljs det dock alldeles för lite fortfarande. Vi sitter nöjda med det val som staten, landstinget eller kommunen gör till oss. Närhetsprincipen får allt för ofta råda och om du bor å en plats med en viss typ av struktur och social omgivning så går man ofta i den närmaste skolan och på den närmaste vårdcentralen. Detta späder på det segregerade samhälle vi lever i och ger bara mer av samma ”havregrynsgröt”. Det vore därför, i många fall, bra om människor tvingades ta eget ansvar. Att tvingas ta ställning skulle efterhand göra det lika självklart som det idag är för våra unga att de får gå i vilken gymnasieskola de vill i hela Skåne. Hos de unga börjar det bli en naturlig del av livet att välja.

För att öka integrationen mellan olika människor så borde man tvingas välja. Alla som inte valt vilken vårdcentral de skall tillhöra, borde få hem ett brev med information om hur och en uppmaning att, de skall välja vårdcentral. Om man valt vårdcentral borde avgiften för besök vara lägre än om man inte valt. Alla föräldrar med små barn borde få hem information om att det är dags att välja förskola. När skolåldern närmar sig borde alla på samma sätt, utsättas för ansvaret att aktivt välja skola till sina barn.

Att alla skolor som vill, i närområdet, i samband med ett sådant aktivt val, skall få rätt information om skolan, skickad hem till föräldrarna är självklar. Alla aktörer, fristående skolor och kommunalt driven verksamhet skall tillsammans se till att alla kan göra sitt aktiva val för sina barn.

Det fria valet är grunden i Liberalernas politik för Skåne. Att få en läkare som alltid tar ansvar för hela min hälsa, en läkare jag kan välja själv och välja bort om det inte fungerade är en grundläggande rättighet. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Jag menar också att även Svalövs kommun skall göra som många andra kommer antingen redan gjort, eller står i begrepp att göra, nämligen att införa ett aktivt skolval. Alla skall göra ett aktivt val för sina barn. Detta hade gagnat integrationen. Alla skolor hade haft samma chans att visa upp sig. Alla hade fått möjlighet att välja själv. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Tobbe i Teckomatorp

fredag 7 september 2018

Uppgifterna om meritvärden för Linåkersskolan stämmer oavsett Centerpartiets påståenden


Igår ifrågasattes de uppgifter om meritvärden för Linåkersskolan som redovisas i Liberalernas instickstidning till Lokaltidningen. Uppgifterna ifrågasattes av Peter Strömblad i form av rektor på Svalövs Montessori, men också av Eva Inhammar. Peter Strömblad är inte bara rektor utan också Centerpartistisk politiker. Han står på plats 35 på partiets valsedel till kommunalvalet på söndag, men han är också, enlig partiets hemsida, ledamot av Svalövscenterns styrelse. Eva Inhammar står på valbar plats på centerns valsedel. Nämligen plats 4 och får därmed betraktas som en högprofilpolitiker.

Vad kritiseras då. Jo först och främst att vi Liberaler försöker stjäla äran ifrån de som gör jobbet ute i våra skolor. Sedan att vi skulle ha lurats med meritvärdena. Båda anklagelserna är direkt felaktiga. 

Äras de som äras bör


Jag är den första att alltid lyfta fram verksamheten som de stora hjältarna. Jag har alltid gjort det och kommer alltid att göra det. Det blev inga resultat om vi inte i den kommunala skolan i Svalövs kommun, hade så duktiga lärare och rektorer. Liberaler, om några, lyfter alltid fram lärarna och kommer också alltid att vara beredda att satsa på lärarna. Det framgår också av den text som finns i vår tidning. Utan duktiga lärare så hade inte resultaten kommit. Min uppgift som politiker är att se till att det tilldelas resurser i rätt omfattning samt att rektorerna och lärarna får arbetsro. Värsta faran för denna arbetsro är klåfingriga kommunpolitiker som anser att skolan skall lösa både det ena och det andra. I denna del är inte ens Centerpartiet utan skäl för kritik. Jag har alltid, konsekvent, stoppat motioner som föreslagit nya arbetsuppgifter till skolan. Om jag får chansen som ordförande för Bildningsnämnden så kommer jag att fortsätta så. Skolan är till för att ge barnen kunskaper i enlighet med Skollag och underliggande statliga styrdokument.


Hur räknas meritvärden?


Jag skall i detta stycke erkänna att jag i den tabell och i den graf som finns i vår instickstidning använt en preliminär uppgift. Meritvärdet 229,1 rapporterades från skolan i samband med skolavslutning 2017. Länk till den nyheten på kommunens hemsida hittar du här:

http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2017/2017-06-16-ytterligare-forbattring-av-skolresultatet-for-linakerskolans-niondeklassare.html

När man jämför meritvärden sedan 2015 så använder alla kommuner det värde där man tagit bort nyanlända elever som befunnit sig i Sverige 4 år eller kortare tid. Detta för att siffrorna skall vara jämförbara. Det finns två aspekter på detta. Först och främst för att skolan inte skall betraktas som misslyckad endast på grund av att skolan fått ta ansvar för många nyanlända. Det är inte rättvist mot skolan om detta faktum skulle dra ner skolans anseende. Linåkersskolan fick vintern 2015 massor av nya elever under ett antal månader. Våren 2016 hade skolan 25% fler elever än bara några månader tidigare. Linåkersskolan har lyckats med att både ge dessa nya elever en bra start i skolan, men samtidigt har de höjd resultatet för de barn som gått längre tid på skolan. Detta är fantastiskt.

Den andra aspekten är att man skall kunna jämföra skolor mellan varandra, trots olika andel nyanlända. Linåkersskolan har haft många nyanlända emedan t.ex. Svalövs Montessori inte haft mer än någon enstaka nyanländ. För att kunna jämföra resultatet på båda dessa skolor så registrerar Skolverket sedan tre år tillbaka också meritvärdet utan nyanlända.

I samband med att kommunens Kvalitetsredovisning beslutades å nämndens möte 2017-12-11, där ingen av de närvarande politikerna, inte heller Centerpartiet hade något att invända, så justerades meritvärdet för Linåkersskolan upp till 230,7 poäng. Detta redovisas på sidan 19 i kvalitetsredovisningen som ni hittar här:

http://www.svalov.se/download/18.502e76fc1610bfc9c8c12782/1516374704150/Slutversion,%20Kval%20rapp%20Sval%C3%B6vs%20grundskolor%202016-17.pdf

Jag gick in i Skolverkets statistik i morse och konstaterade att meritvärdet nu förändrats ytterligare och det nu gällande är 232,2 poäng. Det är allts högre än det vi Liberaler redovisar i vår instickstidning.
Men nu är det inte några poäng hit och dit som är viktigt. Det viktiga är att Linåkersskolan över ett antal år förbättrats och att resultaten ökat. Jag har haft den stora förmånen att leda detta politiskt. Vår Utbildningschef, våra rektorer och våra lärare har gjort jobbet. Icke minst eleverna har också en stor del av denna framgång.

Sammanfattning


Nej, Liberalerna slår inte sig för bröstet.

Nej, Liberalerna luras inte med meritvärden.

Nej, Liberalerna säljer sig inte till fult kampanjande så här dagarna innan valet.

Liberalerna är glada för våra skolors framgång och ställer rakryggat upp bakom dessa. Svalövs kommun skall bli bland de 50 bästa skolkommunerna i Sverige. Punkt.

Tobbe i Teckomatorp


söndag 2 september 2018

Vi måste ha mycket högre straff för innehav av vapen

Kriminella gäng skjuter ihjäl varandra på gator i städer runt hela landet. Mest problem finns i storstäderna. Många av ungdomarna lever i utanförskap och man kan säga att de är ett resultat av vårt segregerade samhälle. Men det finns också ett beslut taget av en ung människa inblandat. Beslutet att skaffa ett vapen. Ofta illegalt. Ofta en automatpistol. Fylla ett magasin med ammunition, trycka magasinet i pistolen och stoppa den i byxlinningen i ryggslutet.
Merparten av vår befolkning, även dessa ungdomar, har sina erfarenheter av skjutvapen taget från filmer. En del dokumentärer men också en hel del fiction. Många har ganska liten erfarenhet av vad ett laddat vapen kan åstadkomma. Vilket i sig är väldigt positivt.

Jag är yrkesofficer och har 36 års erfarenhet av allehanda olika typer av vapen. Erfarenhet från verkliga livet. Jag har sett det mesta som rimligen behöver ses, höras, hanteras och dessutom monterats och demonterats, för att påstå att jag har mer kunskap om automatvapen än den genomsnittliga medborgaren.

Automatpistoler nedstuckna i byxlinningen, eller i ett hölster under kavaj eller jacka är inget prickskyttevapen. Det är ett redskap ägnat att döda andra människor. Den som bär ett sådant vapen på allmän plats eller motsvarande, har redan gjort ett övervägande och tagit ställning för att man är beredd att använda detta vapen mot en annan människa.

De ungdomar som nu bär denna typ av mördarredskap är ofta väldigt unga. De är inte särskilt vältränade i att hantera sitt vapen. De står inte på skjutbanor och nöter in hur man träffar sitt mål. De tränar inte intuitivt skytte. De bara trycker på avtryckaren med vapnet rimligen riktat år rätt håll och på väldigt korta avstånd. De vet inte vad som händer om någon annan befinner sig i skottlinjen, eller vilken skada på oskyldiga medborgare som en rikoschett kan åstadkomma.

Hur minskar man då riskerna? Vi måste få dessa grabbar, för det är mest grabbar, att tycka att risken är för stor att ta med pistolen ut och att priset blir för högt om man blir ertappad med ett vapen i ryggslutet. Detta betyder att straffet måste vara kännbart. Hur ser då straffet ut? I Vapenlagen står följande:


 
Vapenlag (1996:67)
9 kap. Straff och förverkande
Beskrivning: https://lagen.nu/img/K9.png1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år.
Beskrivning: https://lagen.nu/img/S2.pngOm gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2017:1139).
 
Beskrivning: https://lagen.nu/img/K9.png1 a § Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
  • 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,
  • 2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
  • 3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller
  • 4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Beskrivning: https://lagen.nu/img/S2.pngOm brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen. Lag (2017:1139).


Detta betyder att en kille som blir ertappad med en laddad automatpistol i ryggslutet inte döms till ett synnerligen grovt brott. Han har ju bara ett vapen. I värsta fall kan brottet anses som grovt. Låt oss då säga att denna unga kille döms till lagens strängaste straff, dvs 5 år. Men det är väl straff nog, kan man tycka. % år i fängelse är mycket.

Men då inträffar följande… först klickar den så kallade ”Ungdomsrabatten” in. Den ser ut så här:


Den som är 15 år får straffet minskat till en femtedel.
Den som är 16 år får straffet minskat till en fjärdedel.
Den som är 17 år får straffet minskat till en tredjedel.
Den som är 18 år får straffet minskat till hälften.

Låt oss säga att den som dömts fyllt 16 år. Så unga personer figurerar nämligen i dessa skjutningar bland de kriminella gängen. Då får vederbörande avtjäna 1 år och 3 månader av straffet. Men 1 år och 3 månader är ju ändå ganska mycket för en 16 åring… Ja. MEN…. Nu klickar nästa praktiska tillämpning in. 2/3 frigivningen. Alla som döms i Sverige släpps automatiskt efter 2/3 av straffet. Det krävs särskilda skäl för att inte släppas. Detta betyder att vår 16 åriga kille med sitt vapen i ryggslutet, OM han blir dömd till lagens strängaste straff bara, som allra mest, riskerar 10 månaders fängelse. Hur avskräckande är då detta?


Enligt killar som levt inne i dessa gäng så finns ingen som helst avskräckande effekt av 10 månaders fängelse. Om man suttit 10 månader så har man tvärt om betydligt högre status när man kommer ut. Som en av grabbarna sagt i en tidningsintervju…. Om vi riskerat 7 år, så hade vi nog lämnat pistolen hemma.
Vi måste få bort vapnen. Vi måste få bort dem nu. Visst måste vi minska segregationen och jobba mer med sociala insatser Men detta är ett långsiktigt förebyggande arbete. Vi har inte tid att vänta på att sådana insatser skall få effekt. För många riskerar att dö innan effekterna gör sig gällande.

Vi måste få en lagstiftning som avskräcker. Jag tycker att killen som intervjuades har helt rätt. Det är inte orimligt att tilldela 7 års fängelse till en person som genom att ladda sin pistol och kränga ned den i byxlinningens ryggslut, visat sig vara beredd att döda andra människor. Det är inte heller orimligt att vederbörande får tillbringa merparten av dessa sju år i fängelse. Förtids frigivning skall vara en belöning’ som den som skött sig väl i fängelset, kan åtnjuta. Inte ett regelmässigt förfarande.

Ungdomsrabatter inom domstolsväsendet är till för att ge ett rimligt straff i förhållande till personens ålder och mognad. Men är man mogen nog att leka med andras liv så är man också mogen nog att ta sitt straff. Straffrabatter borde inte vara aktuellt vid denna typ av grova brott.Tobbe i Teckomatorp

 
 
 
 

måndag 25 juni 2018

De duktigaste lärarna bör ha 50 lax i månaden!

Läser till min stora besvikelse i Sydsvenskan (HÄR) att Svalöv nu snabbt halkar efter i löneligan för lärare.
Så går det om man inte håller ögonen på frågan hela tiden. Så länge jag var ordförande i Bildningsnämnden så var denna fråga i fokus ständigt. Vi hade i flera år lärarna som en prioriterad grupp för lönerörelsen. Vi avdelade också extra pengar för lärarnas kompetensutveckling. Så kallade "Aretelärare" fick 3000 kr mer i månaden om de genomförde denna kompetensutveckling och meriterade sig genom att få godkänt på kursen. Då kom också löneförhöjningen. Trots satsningarna har det varit svårt att hänga med i utvecklingen av lärarlöner.

Jag tycker att de absolut mest värdefulla lärarna i kommunen, med lång tjänstgöringstid och som utvecklat ett informellt ledarskap på skolan där de arbetar och som dessutom har goda resultat i sin utbildning, bör ha en månadslön på 50 000 kr i månaden.Men för att nå dit kan man inte, som Svalövs kommuns nya styre gör, ta bort lärarna som prioriterad grupp med arbetstagare och dessutom skära ner på all kompetensutveckling med tex Arete. Det är tyvärr detta man gjort och detta får omedelbar effekt. I tidningen SkolVärlden (HÄR), kunde man förra året se en helt annan bild.

För ett drygt år sedan låg Svalöv på plats 120 i Sverige och åtminstone 4 närliggande kommuner låg sämre till. Ett resultat som kunde varit ännu bättre nu, med rätt prioriteringar. Det sittande styret väljer istället att acceptera att kommunen ger ut 50% mer hemtjänst än snittet i Sverige, samtidigt som man fyller på med ännu mer organ för lokalpolitiker i form av personalutskott och beredning under kommunfullmäktige. Pengar som rinner ut ur kommunen i miljonbelopp.

En strategi för att klara lärarförsörjningen måste innehålla möjlighet till kompetensutveckling, god stämning på arbetsplatsen, gott ledarskap från skolledningen, satsningar på de lärare som levererar allra bäst resultat mm. Kommunförbundet Skåne har under våren släppt en rapport i ämnet som de som styr Svalövs kommun borde läsa. Den finns HÄR.

Jag har själv deltagit i arbetet med att ta fram rapporten och den är oerhört relevant, även för mindre kommuner att sätta sig in i.

Nej, för skolan i Svalövs skull, är det viktigt vilken valsedel du lägger i kommande kommunalval. Vi Liberaler är vana att leverera. Resultatet av den utveckling vi gjort i kommunen sedan 1 januari 2013, räknat i meritvärden, ser ut så här:


Däremot har vi inte samtidigt haft fokus på andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Det kommer jag att driva hårt om jag får förnyat förtroende som Bildningsnämndens ordförande efter 9 september. Svalövs kommun har potentialen att ha bland de 50 bästa kommunala skolorna i Sverige. Men då måste man satsa och ha fokus på vad man gör.

Tobbe i Teckomatorp

onsdag 6 juni 2018

Nationaldagen 2018, högtidstal

I år fick jag äran och hedersuppdraget att hålla högtidstal på Nationaldagsfirandet i Teckomatorp. Runt 150 åskådare hade samlats för att se drygt 50 representanter från Teckomatorps föreningsliv, marschera med Svenska fanor  och dessutom visa upp en liten del av sin verksamhet.

Det var representanter från Teckomatorps sportklubb (TSK), Dansföreningen Friska viljor samt den frivilliga brandkåren. Solen strålande från en klarblå himmel och förhållandena var perfekta. Ett stort antal personer hälsades välkomna som Svenska medborgare. Alltid lika trevligt att vara med vid ett sådant tillfälle. Utöver att leverera ett högtidstal så var jag lite "konferencier" i samband med att Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande, Christer Laurell och Claes Hallberg delade ut små svenska flaggor av bordsstandarmodell.

Talet var som vanligt på rimmad vers. Ja, ett och annat nödrim, men i alla fall så att det gick att leverera utan att upplopp uppstod. Texten på talet följer här:


Nationaldagen 2018 Teckomatorp
 
Välkomna åter till vår underbara park.

Som alltid rymmer vår festdag

För Sverige vår nation så mäktig så stark

Trots kriser och andra bakslag
 
Men landet vi nu bygga starkare än förr

Beredda på allt som kan hända

En kunskap som nu går från dörr till dörr

Hur vi rustar oss för det okända
 
Ty alltid vår nation av fredligt folk

Klarat allehanda kriser

Snart vi står rustade med bägaren utan smolk

Ty vi är inga noviser
 
Genom årtusenden vårt folk har brutit denna mark

Och strävat att förbättra vårt liv

Ja, till och med i denna vackra park

Har människors aktivitet varit massiv
 
Vår framtid är faktiskt trots allt väldigt ljus

Om vår väg får följas av freden och frihet

Med hårt arbete och lite sus och dus

Kan vi utveckals till än större klokhet
 
I Teckomatorp, vår kommun och i vår nation

Vi fortsätter på den inslagna vägen

Vi på ekonomi och ordning skall få fason

För den som jobbar och är exempellöst enträgen
 
Men stålbad vi måste igenom ibland

Och sparsamhet ibland måste anmodas

Som en åker som är mager, i träda lämnas kan

För att den åter på sikt skall kunna frodas
 
Men även om tider ibland kräver nit

Och kan kännas som strävan och kval

Så har vi alla i höst en invit

Att förändra genom att göra vårt val
 
Sedan 1919 i Sverige vi haft demokrati

Där kvinnor och män kunnat välja som de vill

det har gett oss ett tryggt land att leva i

En styrka och trygghet att lita till
 
Men tro inte att frihet en naturlag är

Den måste alltid återerövras
I skuggorna ruvar människor som illvilja bär
Men låt oss stå upp för friheten och icke bedrövas

Tillsammans vi likt i fornstora dar

Står upp för vår granne och nästa
Och lär dem att älska, liksom vi alltid har
vårt Sverige som det goda och bästa
 
Till er äldre jag mig nu särskilt vill vända

Som grundlagt vår rika nation

Mitt tack till er jag nu vill sända

Som överlämnat ett land och en viktig mission
 
Att vårda och värna det vi har och det ni gjort

Så folket framöver kan stå enat

För allt kan med dåliga beslut, raseras ohyggligt fort

Hur väl vi än med dessa faktiskt menat
 
Så låt oss nu alla i vår härliga park

Vårt fosterland hedra och hylla

Med hurrarop mot himlen med rösten så stark

Vi hjälps åt att dagen förgylla
 
Som vanligt vi avsluta denna del av traditionen

Med att yttra de bevingade orden

Att Sverige är den goda och trygga nationen

 Och jag vill leva och jag vill dö i norden

 

Ett fyrfaldigt leve för Sverige. Sverige leve. Hip, hip….


//Tobbe i Teckomatorp