söndag 26 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 9


OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats


Trygghet, Tillväxt och Mångfald
Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen


På 2020-talet ökade antalet företag ytterligare i kommunen. Det tog fart ordentligt när kommunen jobbat fram massor av förenklingar för företagen samtidigt som kan kraftigt ökade mängden tomter för företagsetablering på flera håll i kommunen. När lågkonjunkturen 2028 slog till med en kraft som liknades vid den kraftiga nedgången 2008, så klarade sig Svalövs kommun bättre än de flesta andra.
 
I kommunen dominerade fortfarande små- och medelstora företag som hade kraften att undvika stora friställningar av personal. Många stora svenska företag sa upp stora delar av sin arbetsstyrka för att snabbt möta den rasande efterfrågan. Men små och medelstora företag klarade sig betydligt bättre. Effektera hängde i långt in på 2030 talet då kostnader för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) ökade i många kommuner. Men i Svalöv blev det aldrig så. I stället kunde Svalövs kommun använda pengar till att investera för framtiden, bla med nya förskolor i Norrvidinge, Stenestad och Ask. Några av kommunens småorter som nu äntligen fick ny kommunal service.
 
 
 
 
Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 10 kommer i mitten av nästa vecka.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

torsdag 16 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 8


OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats


Trygghet, Tillväxt och MångfaldFramgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSSSvalövs gymnasium har fortsatt sin utveckling sedan 2018. 2030 fick man en nyinrättad utmärkelse som Sveriges bästa gymnasieskola. Något som Liberalernas ordförande för kommunens Bildningsnämnd påstått sedan 2014. Men som nu officiellt blev bekräftat. Inte bara den vanliga skolan och gymnasieskolan har gott anseende.....
 
Även kommunens särskola och gymnasiesärskola ligger i topp i landet. Med en specialiserad vårdutbildning kan många elever som går gymnasiesärskolan på Svalöfs gymnasium etablera sig på arbetsmarknaden och få egna riktiga jobb. Inte minst inom LSS, verkar personal som gått Gymnasiesärskola på Svalövs gymnasium. Fler människor blir på detta sätt fria och självständiga och kan fullt ut bestämma över sitt eget liv.

Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden


Även på kommunens demenscentra i Svalövs tätort har verksamheten vuxit. Men trots detta har kommunen tvingats att etablera ytterligare ett särskilt boende i kommunen. 2035 invigdes Nya Hasselbacken i Röstånga. Helt nybyggda lokaler som ligger inte långt ifrån ”gamla” Hasselbacken som sedan många år varit boende med inriktning på äldre.
 
Hela organisationen inom Vård- och Omsorg är förnyad sedan 10 år tillbaka och bygger på geografiskt områdesansvar med helhetstänkande. Ett område, en chef, ett ansvar, för allt som har med vård och omsorg inom respektive område. En organisation som visat sig så effektiv att man kunnat sänka kostnaderna utan att för den sakens skull göra nedskärningar på kvalitén. Liberalernas krav på att äldre skall ha en ”matlagningsgaranti” slog igenom 2022. Från och med 2024 får de äldre som vill, sin mat lagad hemma en gång om dagen. Detta har också öppnat upp en helt ny entreprenörsbransch i kommunen där små lokala företag på dagarna lagar mat till de gamla och på kvällar kör catering till olika evenemang. Stora som små. Detta har kraftigt höjt kvaliteten på maten och gjort att undernäring numera är väldigt sällsynt bland våra äldre.
De första försöken med matlagningsrobotar har genomförts i samarbete med Lunds Tekniska Högskola LTH. Boendemässigt har flera olika former av äldreboende utvecklats i kommunen. Detta har helt och hållet skett genom privata initiativ. Att från traditionellt äldreboende till mer nischat boende som tex Bovieran har etablerats i kommunen.
 
 
Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 9 kommer i början av nästa vecka. I helgen är det Liberalt Riksmöte och horder av Liberaler samlas i Västerås för att skapa ännu mer frihet, trygghet, tillväxt och mångfald till människor.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?söndag 12 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 7


OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

Trygghet, Tillväxt och Mångfald


Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidragDe stora arbeten med renovering av fastigheter som SVSP, kombinerat med att fler entreprenörer släppts in i den kommunala verksamheten har gjort att arbetsmarknaden inom kommunen varit under tillväxt sedan 2022. Det har funnits många praktikplatser tillgängliga och kommunens vuxenutbildning på Svalöfs Gymnasium har anpassats efter de behov som funnits. Detta har gjort att det idag, i princip inte finns någon med arbetsförmåga som får ekonomiskt bistånd (Socialbidrag). Några få personer varje år hamnar i en omställningssituation där vi betalar ut under några månader, men sedan är samverkan med arbetsförmedlingen och Komvux så mycket bättre nu så att medborgare snabbt kommer i sysselsättning. Inte minst sedan Arbetsförmedlingen flyttade tillbaka till kommunen och öppnade ett bemannat kontor så har sammarbetet förbättrats radikalt.

Anledningen till att Arbetsförmedlingen åter etablerade sig i kommenen var dels direktiven från den nya borgerliga regeringen, att utveckals eller avvecklas. Arbetsförmedlingen fick två år på sig att förändra sig och bli efterfrågade, eller så skulle regeringen helt enkelt avveckla hela organisationen. Arbetsförmedlingen valde då att tvärt emot allas förväntningar, att sprida sig ut i landet och se till att många fler av Sveriges kommuner blev så nöjda med Arbetsförmedlingen att man via SKL motsatte sig en nerläggning. Dessutom hade kommunen utvecklats befolkningsmässigt med över 4000 nya medborgare på 20 år. Detta på grund av ökat byggande, skolans framgångar och den utbyggda kollektivtrafiken. Framför allt barnfamiljerna valde Svalöv framför Malmö, Landskrona eller Helsingborg.


 Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 8 kommer i veckan.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

torsdag 9 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 6OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

Trygghet, Tillväxt och Mångfald


Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden


En annan av kommunens åtagande i försöket tillsammans med polisen, var att kommunen bildade ett särskilt fastighetsbolag som komplement till SVABO och SVALO, med syftet att köpa upp fastigheter, renovera dessa och sedan hyra ut dem till kommunens sociala verksamhet.
Dessa fastigheter blev väldigt populära från 2025 och framåt och tjänade som instegsboende för personer som hade haft svårt att skaffa sig en egen bostad. 
Även kommuner runt Svalövs kommun började hyra denna typ av fastigheter och från 2030 och framåt har SVSP (Svalövs Specialfastigheter) varit en ekonomisk succé. Särskilt som bolaget redan från början satsat på att få ut fiber till sina fastigheter långt ut på landet, eftersom denna åtgärd gjorde det billigare för andra på landsbygden att få ut sin fiber.

Så när som på några få hus, där ingen bor, så har kommunen sedan nästan 10 år tillbaka en 100% tillgång till fiber även på landsbygden, tack vare SVSP initiativ. Dock har några fastighetsägare självmant valt att inte ansluta sig. Utbyggnaden av fiber har banat vägen för utbyggnad av E-Hälsan. Man kan nu träffa sin läkare över nätet. Är det tydliga, små åkommor så har man medicin i brevlådan dagen efter. Många äldre har också valt trygghetskameror i sina hem. Då slipper att folk kommer in i hemmet mitt i natten för att titta till den äldre. I stället kan man via en kamera se att den äldre har det bra och sover gott. Inget spring och lugnare för vårdtagarna.


 Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 7 kommer i helgen.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?
 
 
 

söndag 5 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 5OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

Trygghet, Tillväxt och Mångfald


Ökad brottslighet krävde åtgärder

Under 2017 och 2018 ökade brottsligheten åter i Svalövs kommun. Det var storstäderna söder, väster och norr om kommunen som till del orsakade detta. Inte städerna själv och inte på grund av kommunala beslut. Det var Polisen som förstärkts i storstäderna och använde taktiken att ständigt störa de kriminella så de inte fick ”vara ifred” och syssla med sina skumraskaffärer.
Detta gjorde att kriminaliteten flyttade ”ut på landet”. Under 2018-2020 fanns det fortfarande många dåliga, men billiga fastigheter i kommunen. Det fanns fastighetsägare med fastighetsbestånd i dåligt skick, som valde att hyra ut, i stället för att upprusta och sedan sälja. Med en stor tillgång till billiga, dåliga fastigheter, långt ute på landet som var ensligt belägna, så ökade också kriminaliteten i kommunen.
2021 var måttet rågat. Kommunen vägrade skriva under samarbetsavtal med polisen. Rikspolischefen i egen hög person kom på besök. Efter positiva samtal med Rikspolischefen beslöt hon att Svalövs kommun skulle bli en försökskommun för att jobba på ett helt nytt sätt. Men detta krävde sammarbete och även en ekonomisk insats från kommunen.
Polisen dubblade sin egen personal, men avdelade också pegar för att själva hyra in väktare till områden där det var ovanligt oroligt. Till exempel fanns det 4 väktare som patrullerade Billeberga till fots, före, under och efter nyårsafton 2023, då orten var ovanligt belastad med sprängda brevlådor, men också fyrverkerier som riktades direkt mot hus och fönster. Branschens löfte att inte sälja raketer hade inte överlevt nyår 2018.

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 6 kommer i mitten av nästa vecka.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

 

lördag 25 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 4

OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

 

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Kraftig inflyttning och många besökRedan före valet 2018 hade befolkningstillväxten ökat till fler än 200 nya medborgare per år. Med hjälp av exploateringar, först i Tågarp och Teckomatorp, men sedan också i Billeberga och alla andra orter i kommunen, så ökade den årliga befolkningstillväxten till ca 400 personer per år.
2030 översteg kommunens befolkning 20 000 medborgare. Men det krävdes också en satsning på marknadsföring för att få familjer att flytta ut från storstäderna till Svalövs kommun. Redan 2022 gjordes en storsatsning där kommunen bla chartrade bussar från Malmö, Lund och Helsingborg som fylldes av barnfamiljer som fick en gratis guidad tur i kommunen. Tv-reklamen med en vinjett från Svalövs Skulpturpark (som ni kan se HÄR) gjorde sitt, men allra störst effekt fick nog marknadsföringen i Danmark, där vi presenterade Kågeröd och Röstånga som permanenta boende för danskar som ville ut i den Svenska ”urskogen”. Kågeröd och Röstånga har nära nog fördubblats i förhållande till deras storlek 2018.

Söderåsen var för övrigt sedan 2020-talet den tredje mest besökta platsen i Sverige. Efter Röstånga Campings enorma satsning med hotell och massor av fler hyrstugor så ökade turismen dramatiskt. Sedan 2027 var turismen en av kommunens absolut största näringar. Kombinationen Turism och kultur visade sig vara ett mycket starkt koncept för kommunen. De många nya jobben inom turistbranschen har gjort kommunen helt befriad från ungdomsarbetslöshet de senaste fem åren.
 

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 5 kommer i mitten av nästa vecka.
 

Tobbe i Teckomatorp

 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

torsdag 23 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 3


 (OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats)

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

 

Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Sedan 2020-2021 flöt tågtrafiken perfekt i 5 av kommunens 6 orter. Efter hårda förhandlingar med Skånetrafiken lyckades kommunen få till stånd halvtimmestrafik på alla linjerna i kommunen. Detta startade 2028. Resultatet av detta var att det en gång var 15 min gick tåg till och från kommunens stora knutpunkt Teckomatorp. Den utmärkta kollektivtrafiken gav stark tillväxt i hela kommunen, men för just Teckomatorp var befolkningstillväxten explosionsartad under 2028 och fram till idag. Hela Teckomatorpsgårdsområdet var uppbyggt och slutsålt. Kommunen hade också förvärvat mark väster om tätorten, väster om Tegelbruksgatan. Både detta området och Granboområdet var nu exploaterat och fullt av hus.

Röstånga som saknade järnväg blev orten där ett helt nytt koncept byggdes 2029. Det var en särskild väg, skild från den vanliga vägen, där det gick höghastighetsbussar som var eldrivna. Nästan som tåg, fast på gummihjul. Vägen byggdes mellan Röstånga och Stehag, med stopp i Billinge och Stockamöllan. När resetiden blev 10 minuter mellan Röstånga och Stehag valde många människor i Röstånga att lämna bilen hemma och ta Expressbussen till Stehag för vidare transport med tåg.


Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 4 kommer i mitten av nästa vecka.
 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?