onsdag 14 april 2021

...och som ett brev på Posten kom det lite stöd från staten.

 I går skrev jag om Svalövsliberalernas förslag om Lovskola där man kan ge eleverna ersättning för förlorad feriepraktik. Det skrev jag om här:

Tobbe i Teckomatorp: VAFALLS? Ska skolelever ha betalt för att gå i skolan?

Idag fick vi stöd från staten för att finansiera Lovskolan. En enorm utmaning är att våra duktiga lärare är väldigt slutkörda och behöver sin semester. Men med dessa pengar kan vi stärka upp genom att anställa tex lärarstudenter som behöver lite lön under sommaren. Så totalt sätt finns det nu väldigt lite som talar för att vi sinte skulle kunna fixa detta.//Tobbe i Teckomatorp

tisdag 13 april 2021

VAFALLS? Ska skolelever ha betalt för att gå i skolan?

 Svaret på frågan är JA. I alla fall om vi har möjlighet just den här sommaren. Pandemin som hållit oss i sitt järngrepp i drygt ett år har fått omfattande konsekvenser. Folk har blivit mycket sjuka. Tyvärr har också många avlidit i denna farsot. Det är vår tids största prövning.

Ovanliga tider kräver ovanliga lösningar. Pandemin riskerar också att få mycket långsiktiga negativa effekter. De främsta är troligen effekterna på våra ungdomar som nu är i full färd med att lägga grunden till resten av sitt liv. Svårigheterna de fått möta i sin skolgång kan få effekter under hela deras resterande liv om vi inte gör allt vi kan för att kompensera detta. Det är inget som jan vänta. Det måste göras NU. Redan om något år kan det vara försent för många.

Vi måste göra allt vi kan för att så många av våra ungdomar blir godkända i skolan och får behörighet till gymnasiet. Det räcker inte heller med att bara se till att alla når över den nedersta gränsen. Även de elever som på grund av brister i kunskap, inte kommer in på de gymnasieprogram de har som dröm, eller så småningom misslyckas på gymnasiet, för att kunskapsnivån är för låg, måste få en extra skjuts i sitt kunskapsbyggande.

Därför föreslår Liberalerna i Svalövs kommun, en extra insats med sommarskola för just dessa elever. På kommunstyrelsemötet i går (2021-04-13) lämnade vi därför in ett initiativärende som innebär att kommunen snabbutreder möjligheten att anordna en sommarskola där eleverna också får ersättning för den praktiklön de hade fått om de i stället genomfört sommarpraktik.

Men varför i hela fridens namn skall elever få betalt för att gå skola?

Det finns ett tungt skäl. Ungdomar är ungdomar. Vuxenlivet med möjlighet till inkomster hägrar. Det finns en uppenbar risk att om de får välja mellan en "vanlig sommarskola" och en sommarpraktik med en liten lön, så väljer man det sistnämnda. Det är inte märkligt med ett sådant val. Om vi vuxna kan se till att ungdomarna förkovrar sig, kan fortsätta sin utbildning och därefter få slagkraft på arbetsmarknaden, så är det för hela samhället en bättre affär, än om många avslutar sin utbildning, får svårt att få jobb och tvingas bli bidragsberoende under långa perioder av sitt liv. Vi måste tänka långsiktigt med samhällsekonomin och vi måste tänka långsiktigt när det gäller dessa ungdomars möjlighet till ett bra liv.

Vår initiativärende mottogs positivt. I vart fall av en majoritet av kommunens politiska partier. Det är vi glada för. Nu får vi se om alla politiska partier är beredda att stödja våra ungdomar på detta ovanliga sätt. Vårt initiativärende var utformat enligt följande:


Initiativärende till Kommunstyrelsen i Svalövs kommun 

2021-04-12

Snabbutred om kommunen kan ge extra stöd till avgångselever i grundskolan

Svalöv 2021-04-12

Bakgrund
För ett drygt år sedan slog pandemin till med kraft i hela Sverige. Effekterna är nu kända. Allt ifrån avlidna, till långtidssjuka är direkta och påtagliga effekter av detta hemska virus. Men pandemin riskerar också att ge långsiktiga negativa effekter. Inte minst för de skolelever som just nu är i full färd med att lägga grunden för hela sitt liv, genom ett idogt arbete med att bli godkända med sin grundskola. Vi vet hur viktigt det är att våra unga kan fortsätta sin utbildning på gymnasienivå. För de elever som i sommar lämnar grundskolan, har detta skolår inte varit som alla andra. Det har präglats av en skolgång som påverkats av pandemin. Vi har fortfarande chans att reparera en del av effekterna genom att göra allt vi kan för att se till att så många som möjligt, ändå kan ta nästa viktiga steg i sitt liv. En utbildning på gymnasienivå.

Vår grannkommun Landskrona provar en ny metod

Landskrona stad har tagit fram ett koncept för att erbjuda extra undervisningstid under sommaren. Eftersom många planerat för att sommarjobba erbjuds den som deltar i

sommarundervisningen förlorad sommarjobbsinkomst, samma ekonomiska ersättning som om man deltar i kommunens feriepraktik. Syftet med detta ovanliga grepp är att ge ungdomarna en chans att göra denna komplettering utan att för den sakens skull bli helt utan den inkomst som en feriepraktik skulle kunna ge.

Svalöv bör i vart fall skyndsamt undersöka om vi kan göra något liknande
Ovanliga tider kräver ovanliga metoder och snabbt agerande. Av denna anledning anser vi Liberaler att Svalövs kommun bör vända på varje sten för att undersöka vad vi kan göra för denna ”pandemigeneration”. Vi förstår att det kan finnas många utmaningar att lösa för att förverkliga detta, men vi måste i vart fall försöka. Självklart påverkar detta ekonomin. Det är också en fråga om vi kan mobilisera de lärarresurser som krävs. Om detta vet vi i princip inget. Men vi bör snabbt försöka ta reda på om detta är möjligt och i så fall i vilken omfattning.

Därför föreslår Liberalerna att

       Svalövs kommuns förvaltning snabbutreder om det finns möjligheter i vår kommun att anordna en möjlighet för våra 9:or att komplettera utbildning inför sin gymnasieutbildning på ett liknande sätt som Landskrona nu gör.

       Beslut i ärendet fattas så snart som möjligt och på lämpligaste sätt.

 

 

Torbjörn Ekelund                                                                                                                           

Liberalerna i Svalövs kommun//Tobbe i Teckomatorpmåndag 5 april 2021

Vissa saker får man bara inte lov att tycka. Som tex att samtliga olika alternativa Öresundsförbindelser bör utredas.

Svalövsliberalerna började i valrörelsen inför valet 2018 att driva frågan om att även Europaspåret bör utredas som ett alternativ till ny förbindelse över Öresund. Det sågs med stor skepsis och flera av de politiska partierna i kommunen verkade se oss Liberaler som tokstollar. Ingen ville diskutera frågan.
Vi skrev en insändare i HD för några dagar sedan och följde upp med en blogg som jag formulerade. Den hittar ni här:
Tobbe i Teckomatorp: Om rangerbangård som INTE ska byggas I Teckomatorp och Europaspåret. Båda viktiga satsningar för Svalövs kommun.

Att nu Socialdemokraterna i Svalövs kommun så hårt angriper Svalövsliberalerna i frågan, måste bero på att "tokstollarna" i Svalövsliberalerna kanske har en bra idé. I vart fall så bra att de bemödar sig med att utnämna oss till ett hot mot en ny förbindelse över Öresund. Några direkta sakargument, förutom att vi redan vid något tillfälle, oklart vilket, skulle ha bestämt att det är just mellan Helsingborg och Helsingör en ny förbindelse skall etableras, kan inte urskiljas i motståndet från S. Något beslut är ju som bekant inte fattat i ärendet. En ny förbindelse över Öresund måste, på något sätt göras an även på den Danska sidan. Annars blir projektet lite misslyckat. I Danmark är man inte alls beredda att fortsätta med HH-förbindelsen som lösning. Detta kan nog tas som bevis för att inget beslut fattats. Om detta går att läsa här:


En Dansk transportminister finns det nog skäl att ta på allvar. I vart fall när det är frågan om transporter. Man förklarar ministerns klarläggande med att det skulle vara någon form av förhandlingstaktik och att Danskar skulle vara särskilt bra förhandlare. Att en ministers uttalande begränsas till förhandlingsteknik och att förmågan att förhandla, på något sätt skulle sitta i nationalitetens särdrag, är också rent nonsens. 
Men varför skulle det då vara helt omöjligt att även ett alternativ mellan tex Landskrona och Köpenhamn utreds? Ja, den frågan återstår nog att besvara. Man får känslan av att det ligger en hund begraven när attackerna på denna åsikt är så oerhört hårda. Det är kanske inte bara en hund. Snarare en hel kennel. Så här skriver det Socialdemokratiska kommunalrådet om Svalövsliberalernas åsikt i ärendet:Jag måste dock ge en komplimang för första meningen. Den är riktigt poetisk. Totalt obegriplig, men poetisk. Ibland kan obegriplig text ändå ha ett berättigande, för dess konstnärliga utformning. Efter denna höga poäng för konstnärligt utförande så blir det lite magrare avseende teknik. För det första angående den så kallade 10 000 kr frågan. Som frågar varför vi Svalövsliberaler agerar i "elfte timmen" och ändrar spelplanen. Den texten har två problem. För det första är det inte "elfte timmen". Inte enligt den Danska ministern i vart fall. Dessutom kan inte Svalövsliberalerna ändra någon spelplan när det gäller nationella infrastrukturprojekt. Sådan påverkan och makt har vi inte. Även om det är smickrande att någon uppenbarligen tror det. Det är fullt möjligt att ta till sig nya fakta och information ända fram till den stund man verkligen ska fatta beslutet. Där är vi inte ännu. Så här stora beslut bör vara grundade i så mycket fakta som möjligt. Att kritisera att någon vill ha mer fakta är bara konstigt. Tänk om någon begärt mer fakta när det till exempel gäller Hallandsås tunneln. Då hade det projektet kanske blivit mer framgångsrikt än det blev? Man kan inte heller hålla fast vid gammal kunskap och gamla lösningar bara för att man tycker att det räcker med information. Hade hela världen fungerat med den logiken hade vi fortfarande skrivit på griffeltavlor, eller till och med på runstenar. Våra USB-minnen hade varit tämligen tunga då.
Efter denna konstiga inledning så kommer det ett stycke som anger att allt är det svaga styrets fel och att detta styre skulle behöva Liberalernas stöd. Men redan i nästa mening uppger kommunalrådet att Liberalerna skulle ha vikt sig "villkorslöst". Man blir inte riktigt klok på om vi Liberaler tvingat fram dessa förslag eller om vi inte gjort något och i stället vikt oss villkorslöst. Allt blir ett mysterium.
Stycket därefter förklarar att vi Liberaler på något sätt bluffar. Om man vet att vi Svalövsliberaler drivit frågan om Europaspåret sedan våren 2018, så borde det inte komma som en överraskning att vi fortsätter att göra detta även nu. Den bluffen borde vara lätt att syna. Överraskningar skapas av aktörer som plötsligt ändrar uppfattning. Det har aldrig Svalövsliberalerna gjort. Vi står alltid upp för lösningar som gagnar Svalövs kommun. Det är det det jobbet medborgarna vill att vi utför. Vi kan dock konstatera att frågan om "Riksbangård Syd" behandlats i Svalövs kommun vid flera olika tillfällen bakåt i tiden. Den har alltid tidigare behandlats ansvarsfullt och utan några märkliga utspel och attacker.
Nästa stycke påstår att det faktum att vi Liberaler vill att ytterligare ett alternativ utreds skulle äventyra hela frågan om ytterligare en förbindelse över Öresund. Åter igen tillskrivs vi Svalövsliberaler en överraskande stark opinionsbildande roll. På denna punkt hoppas jag verkligen att kommunalrådet har rätt. Det vore ju helt fantastiskt.
Slutligen klargör kommunalrådet att Svalövsliberalerna skulle vara odemokratiska som driver våra hjärtefrågor på olika politiska arenor. Möjligen kan man se det som odemokratiskt att inte tycka exakt som Socialdemokraterna men samhällen där alla tycker lika är inte exempel på de samhällen jag skulle vilja leva i. Det kan aldrig, i en liberal demokrati som Sverige, vara odemokratiskt att skriva debattartiklar och göra sin önskan om politiska vägval, gällande. Det kallas för "opinionsbildning" och har en viktig roll i vår representativa demokrati.
Slutligen kan man allra längst ner konstatera att inlägget är redigerat. Kommunalrådet har alltså tagit sig tiden att ändra i sitt inlägg, så man får väl anta att inlägget därmed betraktas som genomarbetat och välformulerat.

Jag har som sagt inga synpunkter alls på att Socialdemokraterna anser att Europaspåret inte skall utredas, trots att det är det alternativ som skapar allra mest positivt för Svalövs kommun. Det är helt i sin ordning att tycka det. Men angreppen på oss Svalövsliberaler som sedan våren 2018 tyckt annorlunda, borde kunna utformas på ett mer ansvarstagande sätt.


Bild: Eric Nordqvist


//Tobbe i Teckomatorp

fredag 2 april 2021

Om rangerbangård som INTE ska byggas I Teckomatorp och Europaspåret. Båda viktiga satsningar för Svalövs kommun.

Svalövs kommun har en strategisk geografisk placering i ytterkanten av Öresundsregionen. Öresundsregionen växer och snart är Svalövs kommun i sin helhet, en tydlig del av regionen. Detta är fakta som man varken kan förneka eller bekämpa. Det är bättre att bejaka utveckling och göra det absolut bästa av utvecklingen. Oavsett vad några partier i kommunen, som helst vill att tiden stannar, arbetar för så kommer de aldrig att lyckas vrida tillbaka klockan. Vi finns där vi finns i ett av norra Europas mest expansiva regioner.

När förbindelsen över (eller under) Fehmarn Bält mellan Lolland i Danmark och Fehmarn i Tyskland står klar någon gång runt 2028-2029 så kommer denna förbindelse att kraftigt påverka även Öresundsregionen. Prognoserna säger att godstrafik på järnväg över sundet kommer att öka med 80-100 %. Det är ingen liten ökning. Sverige behöver en ny förbindelse över Öresund för att klara detta.

Visst, säger den som vet... Vi har ju en HH-förbindelse på gång så det fixar sig. Bara alla i hela Skåne ställer sig bakom en sådan så blir det bra.

Inget kan vara mer fel. HH-förbindelsen kommer inte att kunna ta godstrafik på tåg. Detta beroende på hur Öresunds botten ser ut just mellan Helsingborg och Helsingör. Sverige och en hel massa kloka människor, driver alltså nu en fråga som kan bli en historisk felsatsning. Märk att jag skriver KAN. Det förhåller sig nämligen så att det finns andra alternativ som Sveriges Trafikverk struntat i att utreda. Nämligen Europaspåret.

Varför Europaspåret är intressant kan ni se här nedan:

https://www.europasparet.se/wp-content/uploads/2020/10/Europasp%C3%A5ret-v4.mp4

All information om Europaspåret hittar ni här:

Europaspåret (europasparet.se)


Ett förverkligande av Europaspåret får givetvis en enorm påverkan på Svalövs kommun. En påverkan som en HH-förbindelse aldrig skulle få. Med ett Europaspår kunde man plötsligt kunna resa från Teckomatorp till Köpenhamn på 20 minuter och från Svalöv till Köpenhamn på 25 minuter. Ni kan ju själv föreställa er vilken påverkan detta hade fått på Svalövs kommun. En enorm arbetsmarknad runt knuten och fastighetspriser som ökar därefter. Ett större lyft än när tåget kom till kommunen första gången för många år sedan.

Svalövsliberalerna drev frågan om Europaspåret i förra valrörelsen. Många tittade på oss med skepsis. Men detta är en mycket intressant möjlighet och mycket konkurrenskraftig som alternativ till HH-förbindelse och Metro Malmö-Köpenhamn, som endast kan frakta människor.

Svalövsliberalerna har skrivit i HD om detta. Det kan du läsa här:

Min mening: ”Europaspåret är bäst för Svalöv” - HD

Texten lyder:


Liberalerna i Svalöv vill se en bil- och järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn.

För drygt 20 år sedan stod bron över sundet klar, få trodde då att maxkapacitet skulle uppnås nu. När Danmark och Tyskland 2029 binds samman via Fehmarn Belt, kommer Europa nära på riktigt. Att resa till Centraleuropa med tåg kan då bli en snabb realitet och allt mer gods kan transporteras miljövänligt om det samtidigt byggs en ny Öresundsförbindelse.
Det är därför glädjande att den fråga Liberalerna väckte inför valet 2018 nu engagerar och väcker debatt. Att öka transportkapaciteten ”över” sundet kan göras på många sätt, en Metro mellan Malmö/Köpenhamn, en ny HH-förbindelse och så den intressantaste, en bil/järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, det s.k. Europaspåret som tyvärr inte utretts ordentligt av Trafikverket ännu…
Förbindelsen skulle möjliggöra stora mängder gods och persontransporter under sundet på ett sätt som inget av de andra två alternativen gör, hävdar vi. Alla har vi en agenda, politikerna i Helsingborg slåss för sin lösning och Malmö för sin. Europaspåret skulle utan tvekan vara det mest fördelaktiga för vår bygd och ge oss Köpenhamnsregionen som en möjlig arbetsregion.
Därför kämpar vi, Liberalerna i Svalöv, naturligtvis för den förbindelsen och hävdar bestämt att det bör utredas precis som de andra två. Vi menar dessutom att ge Öresund en tredje förbindelse, Helsingborg har ju som bekant redan en, inte bara är mest gynnsamt för oss i Svalöv utan för hela Sverige. Därför välkomnar vi att styret i Svalöv nu gör gemensam sak med Liberalerna.
För Liberalerna i Svalöv
Jonas Lindholm
Elisabeth Andersson
Torbjörn Ekelund
Sara B Selberg
Håkan Sträng

    Pernilla Ekelund 


Men, den där rangerbangården då? Det har ju stått i tidningen att den skall byggas i Teckomatorp? Är det rimligt att lägga en så stor anläggning i en tätort?

Svaret är naturligtvis NEJ. Det är inte rimligt. Ingen har heller föreslagit att det skall placeras en sådan i Teckomatorp. Det är ren desinformation från krafter som vill stoppa utvecklingen i Svalövs kommun. De politiska partier i Kommunen som hellre vill att Helsingborg skall få all nytta av en stor infrastruktursatsning och inte Svalöv, vill naturligtvis skrämma upp så många människor som möjligt. Tyvärr har jag sett detta ske på Facebook och det är ett utomordentligt ansvarslöst beteende. Sanningen om rangerbangården är följande:

Svalövs kommun kommer i sin kommande Översiktsplan att öppna för en diskussion om en rangerbangård i "Marieholms banans längdaxel". Teckomatorp, eller någon annan ort för den delen, är inte utpekade. Det är nämligen staten som beslutar detta. Inte Svalövs kommun. Fakta är att om godstrafiken med tåg ökar med 80-100% så räcker inte resurserna till i Skåne. Fakta är också att med en rangerbangård i vårt områden så skulle ett Europaspår kunna försörjas med utrymme för godstrafiken och med järnvägsspår mellan Teckomatorp och Landskrona skulle man knyta ihop Europas godsstråk på järnväg, som går via Teckomatorp, med ett Europaspår i Landskrona, direkt ner på kontinenten. Snacka om framtidsvisioner.

Vad betyder då i "Marieholms banans längdaxel"? Det kan bäst beskrivas med en bild som ser ut så här:


Ju närmare en tätort man förlägger en rangerbangård, dess större problem med buller och störningar får Trafikverket. Att de skulle ta sig besväret med detta genom att lägga rangerbangården i någon av våra tätorter är i princip bara trams. Ingen skulle ta på sig de enorma kostnader ett sådant beslut hade medfört.


Så sammanfattningsvis så är en lösning med Europaspåret och en rangerbangård i vårt område bra för följande:

Det är bra för klimatet.

Europaspåret medger godstrafik på järnväg som är klimatsmart.


Det är bra för Sverige.

Den Svenska nationalekonomin vilar på vår export. Logistiska lösningar som förenklar exporten är bra för Sverige och Sveriges välfärd.


Det är bra för Skåne.

Europaspåret ger betydligt fler Skåningar tillgång till Nordens största stad och Nordens största arbetsmarknad på kortare tid än HH-förbindelsen.


Det är bra för Svalöv

Effekterna för Svalövs kommun av en HH-förbindelse är i det närmaste försumbara. Effekterna av en lösning med Europaspåret är omvälvande och ger en enorm utveckling för vår kommun och våra medborgare.


Europaspåret vinner på lång sikt i alla jämförelser.


Tobbe i Teckomatorp
torsdag 25 mars 2021

Störst av allt är demokratin (En kommentar till Liberalernas Partiråd på söndag)


”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare”. 

Med dessa ord inleds Regeringsformen, en av våra grundlagar Den utgör grunden för hela vårt statsskick som vilar på en representativ demokrati. Ett statsskick som tjänar oss väl och som vi Liberaler varit med att bygga. Orden utgör också grunden för min demokratisyn. I Sverige är det folket som har makten, inte politiska partier. De sistnämnda är bara företrädare för folket. När företrädarna för folket börjar agera på ett sätt, som av folket uppfattas som ”trixande” med deras makt, så blir folket med rätta upprörda. Att ha målet att utestänga ett eller flera av de, av folket valda företrädarna i Riksdagen, blir också att arbeta emot grunden i Sveriges demokrati. 

Texten i Januariavtalet som föreskriver att ” Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden” är något vi nu skall förpassa till historien. Det är bra. Dessutom vet vi genom opinionsundersökningar att det är just Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som hela tiden vinner sympati på denna ”uteslutningstaktik”. När man ”tummar på demokratin” så straffas man av medborgarna. 

Sveriges statsminister har på SVT klargjort att andra regeringsalternativ än det Socialdemokratiska är ett hot mot demokratin. Detta är ett exempel på självbild som bara kan definieras som tämligen grandios. Den självbilden är i sig ett hot mot demokratin.

Liberalerna skall nu fatta viktiga beslut. Vi ska inte besluta om att byta ideologi. Vi ska inte besluta om huruvida vi är ett borgerligt parti eller inte. Vi är överens om en slutpunkt för Januariavtalet. Dessa beslut är inte föremål för skilda uppfattningar i partistyrelse och Riksdagsgrupp. 

Det vi skall besluta om är huruvida vi, i sakpolitiska frågor, ska kunna förankra vår politik med samtliga andra politiska partier i Riksdagen. Ett fullt rimligt ställningstagande så länge vi, liksom nu, är ense om vår ideologiska grund och om våra långsiktiga mål. Dessutom har vi politiska sakfrågor som vi delar med både Sverigedemokrater och Vänsterpartister. Vi skall självklart dra nytta av det. Vi ändrar inte långsiktig strategi. Vi ändrar bara kortsiktig taktik som syftar till att vi skall uppnå våra långsiktiga mål. Men en sak är viktig att minnas. Det är bara vi som sätter gränserna för vilka frågor vi förankrar med andra. Ingen annan.

Tobbe i TeckomatorpTorbjörn Ekelund (L) 
Gruppledare för Liberalerna i Svalöv
och ersättare i Riksdagen.
Bild: Eric Nordqvisttisdag 23 februari 2021

Där S och C i Svalövs kommun misslyckas står L som väktare

S avbröt ett politiskt styre i Svalövs kommun i slutet av 2017, efter att de i offentliga handlingar skrivit mycket märkliga saker om den kommunchef deras egna kommunalråd anställt. Den interna konflikten inom S var uppenbar. C avbröt ett Alliansstyre i kommunen 2019 efter att deras kommunalråd fattat beslut som stred mot de överenskommelser som fanns inom Alliansstyret och sedermera kallade detta kommunalråd också journalister för troll. Detta gjorde att C gjorde bedömningen att de inte kunde regera vidare. I ett pressmeddelande 10 april 2019 meddelade de att de bröt samarbetet i Alliansen. S och C inledde förhandlingar om ett nytt styre i kommunen. Liberalerna bjöds aldrig in till dessa samtal med S eller C utan förutsattes att ge dessa stöd helt gratis. 3 juni 2019 meddelade S att förhandlingarna mellan S och C brutit samman. De hade misslyckats. Kvar fanns ett alternativ till styre bestående av SD, M och KD. Detta var ett styre som Liberalerna inte kunde ingå i.

Allt detta är historiska fakta. Det finns politiker i Svalövs kommun som jobbar hårt för att revidera dessa fakta och sätta en bild av något annat. I media slukas detta rakt av i uttalande som att ”Liberalerna är en del av styret”, ”Liberalerna ger sitt passiva stöd till styret”, eller ”Liberalerna har lovat en aggressiv oppositionspolitik, men har lagt sig platt” ”Sd styret, med stöd av Liberalerna…” o.s.v.

Självklart går inget av alla dessa obskyra påståenden ihop. Dessa påståenden kan inte samtidigt vara sanning allihop. Liberalerna kan inte samtidigt vara ett passivt stöd till styret, vara en dal av styret eller föra en aggressiv oppositionspolitik. Det går ju att säga ”Tulipanaros”, men i verkligheten finns den inte. Både politiker och andra skribenter väljer dessa epitet på Liberalerna när dessa epitet för tillfället passar den egen agenda. Det har man full rätt att göra. Så ser också en demokrati med yttrandefrihet ut. Men det är viktigt att förstå att så är fallet och att dessa påståenden inte är sanna.

Låt mig fastslå ett första viktigt grundvärde:

Liberalerna ser inte dagens styre i Svalövs kommun som något idealstyre. Hade Liberalerna ansett detta så hade Liberalerna ingått i detta styre. Liberalerna ingick under många år i ett styre i Svalövs kommun bestående av S, M och L. I ett sådant styre kunde Liberalerna utan problem ingå. Liberalerna i Svalövs kommun har många kompetenta politiker i sina led och står sig kompetensmässigt utmärkt i vilket styre som helst. Men Liberalerna fick inte vara med och diskutera något annat alternativ. Centerpartiet ville inte över huvud taget samtala med Liberalerna. Socialdemokraterna gjorde detta men ville ha Liberalernas passiva stöd gratis. Därför var Liberalerna, när S och C slutligen vek sig, tvungna att ta utmaningen.

Nästa viktiga grundvärde:

Är att Liberalerna ALDRIG levererar något passivt stöd till någon. Det vore ett svek mot alla våra väljare. Människor har lagt sin röst på Liberalerna för att vi i varje situation skall göra Svalövs kommun lite bättre, lite friare och lite mänskligare. Detta har Liberalerna i Svalövs kommun levererat sedan början av 2000-talet och detta fortsätter Liberalerna att leverera fortfarande.

Nästa viktiga grundvärde:

Den som tror att Liberalerna ger ett passivt stöd i Svalövs kommun, tror analogt också att det kan finnas kommuner där Sverigedemokraterna styr och där Regnbågsflaggan får vara kvar i kommunens Flaggreglemente. De tror att det finns Sverigedemokratiska kommuner där det är fritt för kommunens verksamheter att HBTQI-certifieras. Att det finns Sverigedemokratiska kommuner där inte tiggeriförbud finns som politiskt förslag. Där det finns Sverigedemokratiska kommuner där Sverigedemokraterna avstår från att driva en del av sina hjärtefrågor. Om så vore fallet så är Svalöv en helt unik Sverigedemokratisk kommun. Detta är naturligtvis inte sant och bara tanken är naiv. Skulle Sverigedemokraterna av fri vilja, välja att avstå att införa sin egen politik? Den frågan är givetvis retorisk.

Att det ser ut som det gör i Svalövs kommun, är givetvis ett resultat av att Liberalerna står som väktare för alla människors lika värde, vilket är ett demokratiskt grundfundament. Liberalerna står som väktare för frihet av flera olika slag. Liberalerna bevakar hela tiden den självklarheten att Sverigedemokraterna måste kompromissa bort en del av sin politik för att få sitta kvar vid makten i Svalövs kommun. Så är det för övrigt med varje politiskt parti som inte har mer än 50% av väljarstödet. Utan Liberalerna hade Svalövs kommun sett annorlunda ut. Om Liberalerna hade lagt sig platta så hade Svalövs kommun också fokuserat på icke värdeskapande politik som till exempel tiggeriförbud. Så ser det inte ut i Svalövs kommun. Detta faktum är definitivt inte Socialdemokraternas eller Centerpartiets förtjänst. Genom sitt misslyckande så har de lagt sig platta inför denna typ av politik. Men Liberalerna står kvar som väktare där andra bitit i gräset.

Socialdemokraterna och Centerpartiet fokuserar nu på att vara mot det mesta. Så har det varit under en längre tid. När det satt i styret under 2018 kunde de med stor majoritet driva igenom ett beslut om att Svalövs kommun INTE skulle HBTQI-certifieras. Liberalerna var vi denna tidpunkt helt desarmerade från inflytande i kommunen, och när S och C gick fram med detta förslag så agerade vi inte. Med dagens facit borde vi gjort det. Jag beklagar det. Men beslutet som fattades då, med S och C som majoritet, inkräktade inte på att vi Liberaler några år tidigare, under 2016, fått igenom att enskilda verksamheter i kommunen skulle få HBTQI-certifiera sig om de såg att detta var en bra kompetensutbildning och att det gagnade bemötandet av våra medborgare. Detta var viktigt, för det är just detta som en HBTQI-certifiering resulterar i. Ett bättre bemötande av alla medborgare. Då detta beslut som Liberalerna drivit igenom stod orört så fanns det inga reella möjligheter och heller inga starka skäl för Liberalerna att motverka förslaget från S och C om att inte hela kommunen skulle certifieras. HBTQI-certifiering har därefter faktiskt skett vid flera tillfällen och i olika verksamheter, med stöd av det beslut som Liberalerna i allra högsta grad var med om att fatta redan 2016.

När det gäller frågan om kommunstyre, HBTQI-frågor, frågor om människors fri- och rättigheter och andra, för Liberalerna viktiga frågor, så står Liberalerna kvar som en Sven Dufva i Fänrik Ståls sägner och ”släpper ingen jävel över bron”. Vi må i likhet med Sven Dufva, icke vara de smartaste. Vi hade kunnat taktisera och låta denna typ av frågor slippa igenom och sedan högt kritisera detta. Men då hade Svalövs kommun, de facto, fått leva med den typen av politik. Den cynismen det innebär, att bara låta saker gå år skogen och sedan springa efter och kritisera, ligger inte riktigt för oss Liberaler. Vi försöker göra något och inte bara snacka. Vi står kvar och släpper ingen jävel över bron.

Så sammanfattningsvis kanske det är som Generalen Sandels sa om Sven Dufva. ”Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat var gott”.

Tobbe i Teckomatorpmåndag 1 februari 2021

Svalövs Socialdemokrater slår en politisk vurpa


Svalövs Socialdemokrater gillar inte nya metoder i skolan

Socialdemokraterna kämpar emot etablering av resursskola i Svalövs kommun. En verksamhet där elever i behov av särskilt stöd, i en mindre grupp, i en lugnare miljö, under ledning av speciallärare, kan få möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling än i dagens skola. Dagen metod är väldigt digital. Antingen tilldelas man en assistent och hamnar längst bak i klassrummet tillsammans med denna person som kan vara mycket duktig, med som oftast saknar utbildning i pedagogik. Eller så skickas man iväg långt bort från hemmet, till en annan kommun, oftast i fristående skolor, till mycket stora kostnader för kommunen.

Socialdemokraterna har skrivit flera insändare i ärendet:

22 dec 2020 i Helsingborgs Dagblad:

Min mening: nej till resursskola - HD

"Samtidigt vill nu styret och Liberalerna fatta beslut om resursskola och väljer att segregera och stigmatisera de barn som är i behov av särskilt stöd". "Genom ert agerande är det nu tydligt att ni är bakåtsträvande i såväl tanke som handling. Vi Socialdemokrater vill att ALLA barn ska med!" 

20 jan 2021 i Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet | Hellström vill i vanlig ordning inte ta ansvar (skd.se)

"Utredningen som är beställd av regeringen tillsammans med C och L avseende resursskolor visar att man inte kan dra slutsatsen att fler resursskolor är det bästa sättet att möta elevers behov av stöd". "I dagsläget har vi möjlighet att individuellt anpassa utbildning för de elever som är i behov av resursskola från vår kommun genom att köpa den tjänsten av andra kommuner som håller en mycket bra kvalité".


Liberalerna svarar

Att Socialdemokraterna under många år, av ideologiska skäl (alla ska med), vill att alla ska behandlas lika det vet vi. Det Socialdemokraterna missar är att barn inte är lika. Olika barn behöver olika behov täckta för att få chans att bli så bra de kan. Därför svarade Liberalerna med en insändare som pekade på att varje barn har rätt att nå sin fulla potential. Alla har rätt att bli så duktiga de någonsin kan:

Skånska Dagbladet | Alla barn ska få nå sin fulla potential i skolan (skd.se)

"Det har visat sig att man ofta når bättre skolresultat om dessa barn får utmanas i mindre grupper under ledning av en speciallärare. Dessutom slipper dessa barn att hela tiden förklara för sina kompisar varför det alltid måste finnas en vuxen vid deras sida i klassrummet. En extremt stigmatiserande situation inför öppen ridå. Inkluderingen blir i verkligheten en exkludering".

"Alla barn har rätt att nå så långt de kan. Alla ska nå sin fulla potential. Den Socialdemokratiska skolpolitiken har inte lett fram till några större framgångar på nationell nivå. Det är först nu, med den skollag och den förändring av Svenska skolan som genomförts under ledning av en Liberal utbildningsminister som trenden verkar vända och skolresultaten öka".


Forskningen jobbar vidare

Det visar sig också att vi Liberaler ligger på rätt sida den pågående forskningen:

15 jan 2021 i SvT Nyheter:

Studie: Elevassistenter kan försämra undervisningen | SVT Nyheter

"– Till det behövs väldigt skicklig personal. Men det är inte alla gånger elevassistenten har den pedagogiska utbildning som fordras. Därför finns det risk att elevassistentens arbete kanske till och med hindrar lärandet för den enskilda eleven, säger Lotta Holme, en av författarna bakom studien".


Tråkigt men klarläggande på Facebook

Efter att ha delat ett inlägg på Facebook från en mamma som riskerar att få sin resursskola indragen, med konstaterandet att även detta är ett bevis för att vi har rätt och Socialdemokraterna i Svalöv har fel, så kom attacken från ett koppel av Socialdemokraternas företrädare. Inlägg och gillande haglade tätt. Men intressant nog kom det några klarlägganden:Så plötsligt är inte en resursskola till för att vi ska "segregera och stigmatisera de barn som är i behov av särskilt stöd". Man kan utan att blinka skicka iväg barnen till andra kommuner och för den delen så handlar detta ofta om fristående verksamheter där ägarna tar stora vinster av sin verksamhet. Då kan Socialdemokraterna frångå ett koppel av principer. Inte minst att föda privata företag med vinster.

Även följande dök upp:Vi kan alltså inte själva anpassa en resursskola som vi har full rådighet över. Däremot kan vi anpassa en skola vi inte råder över alls. S menar att vi inte är villiga att prova något nytt, när det i verkligheten är de som vill hålla fats vid gamla metoder och assistenter. S visar också att de ser på frågan med ekonomiska ögon. "Det kommer inte att bli billigare"... Ingen har talat om att detta skall bli billigare. Det handlar främst om en ny metod där vi kan få rådighet själv. Där vi slipper att skicka iväg barn långt från sitt hem och sina kompisar och där speciallärare kan ersätta assistenterna. Men detta är för dyrt för Socialdemokraterna.


Nu är det slalomåkning

Detta handlar till största delen om politisk slalomåkning. Man märker att man hamnat fel. Man bryter de facto också mot punkt 52 i Januariavtalet. Ett avtal som Socialdemokraterna tagit för vana att bryta. Jag kommer naturligtvis att informera min partiledning om detta avtalsbrott. Det kan läggas vid sidan om det fortfarande finns något avtal eller om Liberalerna är frigjorda från detta genom Socialdemokraternas avtalsbrott.

Trots denna slalomåkning blir det ingen "pallplats" för Socialdemokraterna i Svalövs kommun. Det blev tyvärr en "uråkning" och en politisk vurpa.


Tobbe i Teckomatorp