lördag 27 november 2010

Frågan om Företagaralliansen

Kommunens avtal med företagaralliansen är en svår och besvärlig fråga att hantera. Jag har åter läst in mig på avtalets lydelse, olika advokaters analyser och allt som står i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och den revision av lagen som gjordes 2010-07-15. Jag kan först konstatera att samtliga inblandade advokater i grunden verkar vara överens om att ett avtal, liknande det som vi nu har, mellan kommunen och Företagaralliansen, skall upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Denna uppfattning har även Företagaralliansens advokater om man läser deras utlåtande. Oenigheten består däremot dels i huruvida kommunen riskerar skadestånd när man säger upp kontraktet samt hur riskabelt det är för kommunen att fortsätta att bryta mot lagen.

Huruvida kommunen riskerar skadestånd beror helt på hur man lyckas hantera den förhandling som nu påbörjats avseende hur kommunen och Företagsalliansen skall hantera konsekvenserna av den uppsägning som kommer att göras. Det är av högsta vikt att båda parter tar sitt ansvar och försöker hitta en pragmatisk lösning som gör att Företagsalliansens delägare står skadefria rörande alla förhållandes där de ingått avtal för att lösa sin uppgift att stödja Kommunen i företagarfrågor och turism. Både kommunen och Företagsalliansens ledning måste bjuda till och göra sitt bästa för hantera denna utmaning. Icke minst för att ge stabilitet och säkerhet så att de anställda kan känna sig trygga i denna säkert mycket jobbiga och omvälvande situation.
Jag har själv vid ett antal tillfällen utsatts för stor risk att förlora mitt jobb på grund av omstruktureringar, och vid ett tillfälle tvingats att flytta för att få behålla mitt jobb. Jag vet att de anställda utsätts för svåra påfrestningar just nu. Vi måste därför, alla inblandade, visa dessa mycket stor respekt och omtanke. Det är företagarnas intressen och de anställdas intressen som måste vara i fokus. Detta kräver att ett antal inblandade aktörer måste vara noggranna att inte blanda ihop detta med andra intressen som kan förekomma i ärendet.

När det gäller huruvida det är förknippat med stor risk eller inte för kommunen att fortsätta bryta mot lagen om offentlig upphandling, är i grunden en helt hypotetisk fråga. Oavsett om man riskerar bestraffning eller inte bör inte en kommun bryta mot lagen. Det är direkt olämpligt av en kommun att ha ett sådant förhållningssätt. Om en kommun förbehåller sig rätten att bryta mot lagen så är det svårt att kräva av privatpersoner att upprätthålla laglydighet och moral på den fronten. Att uppmana till lagbrott är orimligt och att stödja en sådan ståndpunkt är lika orimligt.

Jag har som privatperson talat med ytterligare personer som har mångårig erfarenhet inom området och mycket gedigen akademisk grund inom juridikens område. Jag har också själv läst lagtexten och jämfört med den situation vi har i kommunen. Jag kan konstatera att det föreligger ett alvarligt hot om att kommunen riskerar sanktioner i form av Upphandlingsskadeavgifter som kan uppgå till mångmiljonbelopp. Bara risken att så blir fallet och att skattebetalarna får stå för notan är skäl nog för mig som politiker att, trots att det gör ont i både själ och hjärta, fatta detta mycket svåra beslut.
På vilka grunder jag baserar min uppfattning att detta riskerar bli oerhört dyrt för vår kommun, kommer jag att redovisa på kommande måndags kommunfullmäktigesammanträde.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar