onsdag 10 november 2010

Varför förändra stödet till företagarna?

Det är djupt beklagligt att vi måste förändra hur kommunen driver företagarfrågor. Anledningen är att vi inte kan fortsätta som vi gör nu. Det strider mot lagen. Företagsalliansen och dess medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb genom åren. Man har varit proaktiva och tagit många beundransvärda initiativ. Det är med tungt sinne vi i Folkpartiet känner oss tvungna att ställa oss bakom denna förändring.

Det går inte att komma undan att det finns en överhängande risk att kommunen får böta om vi fortsätter. Dessa böter kan bli dyra och det blir skattebetalarna som får stå för notan. Det är inte rimligt att utsätta skattebetalarna för denna risk. Det är bättre att behålla dessa pengar och göra något gott för dem i stället för att betala böter som finansieras genom ytterligare neddragningar i skolan eller vården. Pengarna kommer från samma börs så det blir den faktiska effekten av böter.

Det står klart att kommunen bryter mot Lagen om offentlig upphandling. Detta har diskuterats med Företagsalliansen under mer än ett år och misstankarna om att det är ett lagbrott har funnits i många år. Sedan en tid tillbaka har lagen skärpts och det har blivit möjligt att utdöma böter mot kommuner som struntar i lagen. Tyvärr är det många kommuner som struntar i denna lag. Svalövs kommun är ingalunda ensamma. Lagen är till för att bland annat förhindra den mutskandal vi sett rullas upp i Göteborg. Lagen om offentlig upphandling är därmed en mycket viktig lag som skyddar medborgarnas intressen mot icke nogräknade mörkermän.

Hur skall vi då hindra att varken medborgarna riskerar att tvingas finansiera böter, skydda de anställda i Företagaralliansen från arbetslöshet och samtidigt säkra stödet till företagare och säkra stödet till besöksnäringen? Detta är en mycket svår operation som kräver noggrannhet.

Vi i Folkpartiet har blivit kritiserade för att vi ställer oss bakom detta beslut. Vi vet att det finns starka krafter med stora intressen i detta. Det är möjligt att Folkpartiet är värda kritik för att vi värnar medborgarnas intresse i detta men vi försöker också hitta en väg att värna andra gruppers intresse. Det vi nu gör, tillsammans med våra samarbetspartier, är följande:

- Vi säkerställer att alla som jobbar i Företagsalliansen erbjuds jobb i kommunen för att inte kastas ut i arbetslöshet.

- Vi säkerställer att Företagarna informeras innan beslut fattas i kommunfullmäktige. På denna information finns även möjlighet att komma med förslag på hur verksamheten skall utvecklas.

- Vi säkerställer att det finns möjlighet att låta verksamheten övergå när det påverkas som minst. Bland annat vill vi säkra att servicen till turisterna skall fungera under turistsäsongen.

- Vi säkerställer att hela turistdelen av verksamheten kan komma att bli föremål för en ny upphandling varvid alla som vill kan lägga ett bud.

Utöver ovanstående är vi fast beslutna att skapa ett bra stöd till företagare i nära anknytning till kommunens förvaltning för att på bästa sätt tillvara ta företagarnas intressen.

Svalövs kommun ligger i botten på de undersökningar som görs för att värdera om Sveriges kommuner är bra företagarkommuner. Detta måste förändras. Svalövs kommun kan inte överleva utan sina företagare. Detta är en av de viktigare frågorna för framtiden.

Det finns artiklar om detta i HD och i Skånskan. I HD kan man även se att Folkpartiet kritiseras av Harry Franzén. Tyvärr har han inte hela perspektivet och är inte uppdaterad på lagstiftningen som är till för att öka konkurrensen och hidra lämnande av mutor. Jag är säker på att Franzén inte varit lika kategorisk om han haft hela perspektivet.


Tobbe i Teckomatorp

Nu har HD skrivit om detta. Det går att läsa HÄR.

3 kommentarer:

 1. Vad är problemet? Är det något man riskerar i fler kommuner. Hur var upplägget?

  mvh
  Peter

  SvaraRadera
 2. Vi har ett mycket speciellt upplägg i Svalövs kommun där stöd till företagen köps av en ekonomisk förening, Företagsalliansen, i stället för, som i många kommuner varit en del av den kommunala verksamheten. Detta köp av tjänst har genomförts utan föregående upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). Det är där problemet ligger. Kommunen har satt sig i en besvärlig situation som vi nu försöker lösa med så lite negativa konsekvenser som möjligt.

  SvaraRadera
 3. EU skärper tonen ytterligare mot Sveriges kommuner för att LOU inte följs.Man hotar med dryga böter, om kommunerna inte skärper sig.
  Göteborg är ett typfall, där det verkligen fallerat ordentligt.
  F ö så får vi i FP just nu klä skott,för något som vi tidigare inte kunnat påverka.

  SvaraRadera