måndag 27 december 2010

Tyck rätt om vindkraften. Storebror ser dig!!!

Statliga myndigyheter övervakar internet för att snabbt slå till mot personer som tycker fel om tex vindkraften. Detta fick jag erfara när jag skrivit en rykande kritisk blogg om vindkraftens baksida, att den inte behövs för vår energiproduktion, att den lever helt på subventioner, att den är farlig för människor och djur som vistas för nära den och att det finns en risk att små vindkraftsbolag som kör slut på sina pengar inte får råd att, eller vill, städa efter sig när maskinen man lyft upp på en extremt hög påle faller för ålderssträcket och blir utsliten. Detta är åsikter man inte får ha utan att kontaktas av myndigheterna. I mitt fall kontaktades jag av Kajsa Olsson som påstod att hon uppmärksammats på mina felaktigheter av en person vid något möte eller konferens. När jag ville veta vem denna person var hade hon plötsligt glömt detta. Några minnesanteckningar, vilket är standard när man jobbar vid en offentlig myndighet var det inte tal om. Jag skulle endast rätta in mig i ledet och ta emot en rättelse utan att komma med några synpunkter. Hela mailutväxlingen, vilken torde vara offnentlig (enl sista mailet) kan ni läsa här:

OBS! Läs nedifrån för att få rätt ordningsföljd på mailen!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hej Torbjörn Ekelund,

Mejlväxlingen har dnr 420-10-4309.

Om du är intresserad av information om vindkraft är du välkommen att kontakta mig.

vänlig hälsning

Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 29 oktober 2010 12:32
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Vilket diarienummer har vår mailkoversation?

Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Friday, October 29, 2010 11:46 AM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"Hej Torbjörn Ekelund,

det här är inte en fråga om tillsyn. Jag kontaktade er för att säga att ni var välkomna att höra av er om ni ville rätta sakfel i ett inlägg som ni har ute. Det är snarare en fråga om allmän service.

Den information du efterfrågar finns inte eftersom det här inte är ett ärende.

Om du har vidare frågor kring detta ber jag dig kontakta verksjuristen Fredrik Selander,

tel 016-5442000.

Om du är intresserad av information om vindkraft är du välkommen att kontakta mig.

vänlig hälsning

Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 28 oktober 2010 20:24
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Om du får uppgifter som resulterar i en åtgärd (vilket denna information uppenbarligen resulterat i) är det rimligt att du har anteckningar om detta. Även på ett möte eller konferens är du ju statlig tjänsteperson och representant för en myndighet. På samma sätt är den mailkonversation vi nu har offentlig handlig och skall diarieföras. Skall jag uppfatta de tre första meningarna i nedanstående meddelande som ett beslut om avslag på min begäran att få informationen?


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Thursday, October 28, 2010 9:25 AM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"Hej Torbjörn Ekelund,

det är inte helt riktigt att namnen på alla som kontaktar oss är offentlig handling. Det går att kontakta en myndighet och begära att få vara anonym. Om jag får höra något i pausen på en konferens eller ett möte, så skriver jag inte ner namnen på alla som säger något till mig.

Jag står gärna till tjänst om du vill ha information om vindkraft.

Jag arbetar just nu på att uppdatera ett dokument med allmän information om vindkraft och säkerhet (i samverkan med Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Boverket och Naturvårdsverket).

Vill du ha det dokumentet så sänder jag över det när det är klart.

vänlig hälsning


Kajsa Olsson
Tel. +46 (0)16 544 20 63


Från: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 26 oktober 2010 16:14
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej


Då önskar jag uppgift om vem som uppmärksammat dig på de påstådda sakfelen. Det torde vara en offentlig uppgift. Jag tar gärna emot svar via mail.


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'Tobbe Folkpartiet'

Sent: Tuesday, October 26, 2010 3:32 PM

Subject: SV: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej Tobbe,

jag tror att du har missförstått mitt mejl. Energimyndigheten har ett främjandeuppdrag när det gäller vindkraft, det framgår av regleringsbrevet. Jag arbetar inom nätverket för vindbruk, ett projekt med syfte att sprida kunskap och information om naturresursen vind.

Jag hörde av mig för att jag hade gjorts uppmärksam på att det fanns sakfel på er hemsida - precis samma sakfel hade också dykt upp på andra ställen - och erbjöd er att kontakta mig.

Hur partierna i Svalövs kommun ställer sig till vindkraftutbyggnad är en politisk fråga, men mitt mejl handlade om fakta. Inte om politik.

Det var tråkigt att du tog illa upp.

Du är välkommen att höra av dig om du undrar något mer,

vänlig hälsning


Kajsa Olsson

Handläggare Vindkraftenheten

Nätverket för Vindbruk

Box 310

631 04 Eskilstuna

tel: 016-544 20 63

fax: 016-544 20 99

SMS: 070-216 03 84

www.natverketforvindbruk.se

www.energimyndigheten.seFrån: Tobbe Folkpartiet [mailto:folkpartiet@ekelund.nl]
Skickat: den 26 oktober 2010 10:42
Till: Kajsa Olsson
Ämne: Re: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej

Säkerhetsavstånden är hämtade från den manual som en av tillverkarna, Vesta, har angivet. Vesta vill inte kännas vid avståndet nu men det finns exemplar av manualen som bekräftar företagets standard. Avståndet är kopplat till nedfallande is samt risk för haveri. När det gäller backup så är det ett sätt att förklara förhållandet med reglerkraft, där endast kraftverk som omedelbart kan leverera kraft är möjliga att använda. Även kärnkraften anses olämplig som reglerkraft. Vattenkraft och olja/kol kraftverk som står stand by är de alternativ som verkar fungera. I dag är det brist på reglerkraft. Åtminstånde enl de utredningar som finns i ämnet. Varje verksamhet är ansvarig för att ta hand om sitt avfall. När det gäller vindkraften är risken överhängande att kommuner får ta det ansvaret när/om vindkraftföretag går i konkurs. Den ständiga ombildningen av företag i vindkraftbranchen och systemet där varje enskilt verk utgör ett bolag minskar möjligheten till spårbarhet. Kontrollen på området förefaller starkt begränsad.


Utbyggnad av vindkraft är en politisk fråga. För landsortskommuner som vår är det frågan om överlevnad att minimera utbredningen av vindkraft. Vindkraft stoppar helt möjligehten till annan utveckling av vår kommun, bla utbyggnad för boende, vilket är oerhört viktigt för kommunens överlevnad. Allt för lite talas om vindkraftens negativa effekter.


Jag är mycket förvånad över att en statlig myndighet som energimyndigheten driver politiska frågor. Detta är ett nytt inslag i demokratin att myndigheter lämnar myndighetsutövandet och ger sig in i politiken med uppgiften att arbeta för en ökad utbyggnad av ett specifikt energislag. Jag kommer att lyfta denna fråga.


Mvh

Torbjörn Ekelund

----- Original Message -----

From: Kajsa Olsson

To: 'folkpartiet@ekelund.nl'

Sent: Tuesday, October 26, 2010 9:22 AM

Subject: Texten "Vindkraft, nej tack"


Hej,

jag har blivit uppmärksammad på ett inlägg om vindkraft från den 3 september på folkpartiets i Svalöv hemsida.

Det finns många sakfel i inlägget. Om ni är intresserade av att rätta till de allra grövsta sakfelen - jag tänker närmast på "i Sverige är säkerhetsavstånden 300 meter", "varje vindkraftverk som är igång måste ha en backup från ett annat kraftverk som står på tomgång", "vindkraftsföretag behöver inte försäkra vindkraftverken så att nedmontering och skrotning säkerställs" - så är ni välkomna att höra av er till Energimyndigheten för att få korrekt information.


med vänlig hälsning

Kajsa Olsson

Handläggare Vindkraftenheten

Nätverket för Vindbruk

Box 310

631 04 Eskilstuna

tel: 016-544 20 63

fax: 016-544 20 99

SMS: 070-216 03 84

www.natverketforvindbruk.se

www.energimyndigheten.se

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
För mig är det ett nytt inslag i vår demokrati att myndigheter ger sig in i en politisk debatt på detta sätt. Jag har aldrig drabbats av något liknande. Om någon har liknande upplevelser så berätta gärna om dessa.
Lägg märke till hur denna statliga tjänsteman plötsligt blir tämligen formell när jag stretar emot och hur vederbörande till sist hänvisar till en juridisk avdelning när jag blir för jobbig. Sedan det sista mailet har jag inte hört av dem men jag är säker på att de läser min blogg med intresse.

Tänkte avsluta med en film som visar hur det ser ut när det går åt pipan. Den hittar ni HÄR.

Skickar en liten bonus länk jag fick nyss HÄR!


Tobbe i Teckomatorp

PS! Tråkigt nog blir nu de som vill begränsa vindkraften åtalade för att det följt de råd som anställda, proffesionella, tjänstemän givit dem. Om detta kan man läsa HÄR och HÄR DS.

11 kommentarer:

 1. Intressant detta. Någon måste ha läst din blogg och sedan kontaktat dem. Kanske någon som har anknytning till de planerade verken i kommunen? Jag är positiv till vindkraft i grund och botten som du vet men det finns en del systemfel i bidragsystemet och ersättningar som gör att lycksökare försöker bygga verk kors och tvärs.
  Det blir väldigt intressant i förlängningen med vindkraftdebatten i kommunen gällande Söderåsen.
  Svalövs 1/4kommunalråd har ju privata intressen i detta via sin mans företag. Följer det med spänning.
  Ha en fortsatt go helg

  SvaraRadera
 2. Hej Eva. Man kan ju spekulera. Eftersom den statliga myndigheten vägrar lämna ut uppgiften om vem som "gjort dem uppmärksamma" så öppnas fältet för vilda spekulationer. Det är bla för att undvika detta som myndigheter bör vara väldigt öppna och inte hemligstämpla uppgifter bara för att det är bekvämt. Som du vet är jag inte särskilt imponerad över hopablandning av politik och privata vinstintressen. Det har jag som kanske är bekant varit och rotat i tidigare. Hoppas vi slipper detta i framtiden. Ha en fortsatt bra helg du också.

  SvaraRadera
 3. Tycka rätt och tycka rätt...........men i offentliga forum bör man väl ändå hålla sig till erkända fakta. Att fritt spekulera är ju klart tillåtet men då är det just spekulationer, eller hur?


  ClaesH

  SvaraRadera
 4. Hej Claes. Vem bestämmer vilka fakta som skall vara "erkända"? Att vindkraft lever på subventioner just nu är väl sant? Att vindkraft kräver reglerkraft är väl sant? Om företag tömmer bolaget och sätter en "målvakt" som styrelseordförande måste väl samhället träda in? Så är det i alla fall i alla andra brancher. Att det redan finns dispyter om vem som skall ta hand om vindkraft som inte är i drift är väl också sant? Att verken i bland havererat och spritt tunga delar av rotorblad och annat, inom flera hundra meters radie är väl också sant? Att vindkraftverk dödar fåglar är väl också sant? Problemet är att dessa fakta får man inte lov att sprida utan att få mail från en statlig myndighet. Vilka andra brancher har den statliga stöttningen? Sedan är det fritt att själv avgöra om detta bara är rena spekulationer eller sanningar. Jag är väl medveten om att det finns många som inte anser att ovanstående är fakta. Jag kan leva med det. Jag är till och med beredd att dra en lans för deras rätt att anse detta utan att få mail från en statlig myndighet.

  SvaraRadera
 5. Lite egendomligt att hon erbjuder sig att komma med korrekt information OM du bara tar en kontakt. Naturligt hade annars varit att helt enkelt korrigera de upplevda sakfelen.

  mvh/Hans

  SvaraRadera
 6. Hej Hans.
  Om hon ville ge mig andra synvinklar kunde hon skicka dessa direkt. Jag hade sannolikt läst dem. Om de var logiska och relevanta hade jag troligen även hängivit mig åt reflektion. Jag är sådan naturligt. Däremot är jag inte intresserad av att ha en kontakt för att utsättas för påtryckningar eller indoktrinering. Varför hon tjatade sig blå med att hon ville ha kontakt är skrivit i stjärnorna. Min goda hustru skickade för övrigt denna länk för den som är intresserad:

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1338446/Livsfarliga-istappar-fran-vindkraft.html

  SvaraRadera
 7. Hej Tobbe1
  Ja jag vet att du liksom jag varit obekväm. Jag tycker mig se en liten avmattning av detta nu och det bekymrar mig. Är du mindre kritisk nu när du är med i inre spelkretsen? Den som lever får se. För mig är det självklart att har man minsta lilla intressen, privata, eller via någon i familjen så skall man inte deltaga i beslut. Jag jobbar ju med värmesystem och självfallet om det skulle vara aktuellt att företaget jag jobbar på eller något med anknytning till detta skulle vara med i en anbudsgivning, så är jag utesluten, vad det än må vara. däremot har jag ju en professionell kunskap och erfarenhet som man kan utnyttja, men det är en annan sak. Därför är det viktigt att man är ärlig och från början är öppen med om man har några band till vad det än må vara. Vet du förresten hur det ligger till med värmepumparna i Kågeröd, står de fortfarande stilla. Det är en del som frågat mig. Vad jag förstått har ma ngrävt av ledningen till stenbrottet och då har spriten runnit ut. Därför lär man enligt uppgift elda med olja i skolan och på Åsgården sedan något år tillbaka för att det är för dyrt att laga ledningen. Nu är det bara rykten och jag hoppas verkligen att de inte stämmer för då är man mer än lovligt dumma. Uppgifterna kommer från en som jobbat på skolan tidigare och från en som jobbat på ncc där man också tog enenrgi från stenbrottet.

  SvaraRadera
 8. Jag är absolut inte mindre offensiv när det gäller att ta tag i frågor jag tycker hanteras fel. Att ingå i ett styre är något helt nytt för mig. Det jag insett är att det ger helt unika möjligheter att påverka. Vi i FP har stor möjlighet att påverka och vi tar dessa möjligheter. Skillnaden mot att vara i opposition är att man inte kan agera på samma sätt när man sitter i ett politiskt sammarbete. Som oppositionsparti kan man skrika högt men man får väldigt lite uträttat. När man sitter i en styrande konstelation kan man göra mycket men en förutsättning för att sitta kvar är att man agerar på ett annat sätt. Man kan inte skrika lika mycket utan måste kanalisera dialogen till andra arenor. De frågor jag upplever att vi i FP redan påverkat är slutresultatet av Företagsalliansfrågan (jag hade gjort på samma sätt om jag varit i opposition eftersom avtalet är olagligt alla som vägrar inse detta är inte riktigt seriösa. Lagen är lag och inte ett inlägg i en debatt. Lagen är bara att följa inte debattera), utökningen av kommunrevisionen, ökad insynsmöjlighet för fler partier i Kommunstyrelsens utskott. Dessutom jobbar jag just nu mycket med att, tillsammans med ett liberalt nätverk jag tillhör, att försöka få fram en motion till FP nästa Landsmöte som handlar om att utrota hemlösheten i Sverige. Jag vet att du är engagerad i den frågan. Jag inser nu att detta är en fråga som Sveriges kommuner aldrig kommer att kunna lösa. Utrotning av hemlösheten måste lyftas upp till att bli en nationell utmaning för att stoppa att kommune bollar dessa människor mellan sig för att undvika ökade kostnader. Staten måste ta ett helhetsansvar. Så, nej, jag är precis som jag alltid varit. Jag började med politik i slutet av 2003 och är ingen politisk broiler som är villig att gå över lik för att få makt. Däremot ser jag nu vad man kan åstadkomma om man har makt. Det är intressant. Värmepumparna i Kågeröd vet jag inget om alls. Vem äger dessa? Är det SVALO/SVABO eller äger kommunen någon sådan anläggning? Däremot är det väl inte osannolikt att någon skulle ha grävt av en ledning. Det borde väl ändå vara billigare i länden att laga ett sådant avbrott än att hålla på att elda med olja. Det förefaller synnerligen oekonomiskt. Får du reda på mer så är jag alltid tacksam för information om allt som rör kommunens verksamhet.

  SvaraRadera
 9. Nu har politikerna blivit åtalade. Mycket tråkigt vill jag påstå. Förlorarna är medborgarna i Svalövs kommun. Det är vår kommun som nu efterhand kommer att begränsas för utveckling för att privatpersoner skall profitera på subventionerad vindkraft.

  SvaraRadera
 10. Tobbe!

  Du ser! Vi har ju ett rådande undantagstillstånd
  till allt som är kopplat till klimatdiktaturen.
  Jah hoppas innerligt att du tar denna erfarenhet med dig hela vägen upp i riksdagen.
  Ett tips Tobbe! Det parti som vänder sig till svenska folket om våra grundlagar och inte till varandras partiledningar i riksdagen kommer att vinna mång många oprocent i riksdagen.Maktbalansen har blivit helt skev och det är politruker och särintressen soms styr riket.Valsedelns värde är brinner upp från båda ändar

  Go Tobbe!

  SvaraRadera
 11. Verkar som du inte är intreaserad av fakta utan vill leva i din drömvärld. Fortsätt gärna med det över valet 2014 så får vi en tok mindre.

  SvaraRadera