måndag 16 maj 2011

Vi höll huvudet kallt och hjärtat varmt!

Jag vill verkligen tacka alla som har ställt upp under den gångna veckan för att hjälpa till att öka tryggheten i Teckomatorp. De anlagda bränderna har spridit otrygghet och i vissa fall ren skräck.
När läget var kritiskt för en dryg vecka sedan och jag antog utmaningen att få igång en nattvandrarverksamhet i Teckomatorp kännde jag att jag var ute på ett gungfly. Ingen kunde garantera att det skulle lyckas och ingen kunde utesluta att desperationen bland invånarna skulle resultera i renodlade medborgargarden.

Det känndes tryggt att Anders, Gabriella, Birgitta och Ulla direkt ställde sig till förfogande att ingå i arbetsgruppen som tog täten. Det var ytterligare en tillgång när Klaes anslöt sig något dygn senare. Den bredd av erfarenheter och det engagemang som visades var helt avgörande för att detta faktiskt lyckades.
Nu finns det en namnlista bestående av över 50 namn på personer som är beredda att ställa upp. Jag skulle vilja tacka alla dessa för att ni finns och att ni ställer upp för Teckomatorp och på de goda krafternas sida. Nu hoppas vi alla att utvecklingen fortsätter i positiv riktning.

Sista åtgärden från vår arbetsgrupps sida (peppar peppar att det får bli så och att inget nytt elände inträffar) blir nu att undersöka om det finns intresse att permanenta nattvandringen genom att starta NIT (Nattvandrarna I Teckomatorp) och att dessa med stor NIT tar sig an uppgiften. Om sådant intresse finns så kommer jag att Nattvandra. Jag kommer också att stötta så att föreningen kommer igång. Jag kan tex hjälpa till att skriva stadgar och annat som behövs. Vi får se vad det blir och hur det utvecklar sig. Tills dess så "Håller vi huvudet kallt och hjärtat varmt".

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar