söndag 4 september 2011

Hur lång blir den ekonomiska krisen?

För några månader sedan röstade vi fram en synnerligen expansiv budget trots motstånd från oppositionen, som ville satsa ännu mer pengar på olika verksamheter. Nu ser det ut att falla som ett korthus. Vips försvann nästan tio miljoner ur vår ekonomi 2012. Nu gäller det att prioritera och samtidigt hoppas att denna ekonomiska kris inte blir så långvarig. Jag tycker mig redan se positiva tecken på en snar vändning.

Det kan kanske finnas skäl att ha is i magen och lägga en budget som salderar på noll för att i största mån skydda verksamheterna. Vi vet ju alla att många av våra verksamheter i grunden behöver mer resurser.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar