tisdag 27 september 2011

Nu tar vi sats

Nu gör vi en mycket viktig satsning för Svalövs kommun. Vi föreslår ett omfattande förvärv av mark. För att utveckla kommunen räcker det inte bara med en äldreomsorg som har hög nivå av kundnöjdhet. Det räcker inte heller med att satsa på barnomsorg på obekväm arbetstid eller mer pengar till barn med behov av extra stöd i skolan. Även om det är viktigt räcker det inte heller med miljonbelopp extra på asfaltering och rustning av gator.
Det räcker absolut inte med bomässor eller dylika företeelser. Vi måste även ha mark som vi exploaterar och skapar möjlighet för nybyggande. Om vi får mark att bygga på kan vi skapa både nya villaområden, nya hyresrättshus och nya områden för företagsetablering.
Nu tar vi initiativet till ett av de mest omfattande markförvärv som gjorts i Teckomatorp. Vi gör det som ingen lyckats göra på 50 år. Vi köper mark för att Svalövs kommun skall kunna utvecklas för att ta emot den efterfrågan som utvecklingen i Lund väntas ge. Byggande av ESS och MAX-Lab i Lund kommer att ge möjligheter för Svalövs kommun att växa…om vi är beredda. Om vi däremot inget gör, kommer ingen mässa eller annan marknadsföring i världen att ge effekt. Om allt går i lås har vi tagit steget för att Teckomatorp, ytmässigt, nästan kommer att fördubblas. Detta är en av de viktigare händelserna i Teckomatorp och i Svalövs kommun på många år. Nu tar vi fart mot framtiden.
Teckomatorp-Lund 17 min och Teckomatorp-Triangeln i Malmö 39 min, talar sitt tydliga språk. Detta är en tillgång Svalövs kommun måste exploatera för att få fler invånare. Nu tar vi sats…

Tobbe i Teckoamtorp

PS. Vill du läsa beslutsunderlaget så finns det HÄR.

Skånskans artikel hittar du HÄR!

Nu skriver Skånskan åter om ärendet. Det hittar ni HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar