tisdag 1 november 2011

Detta är vår möjlighet att utveckla Svalövs kommun!

Att bygga ett samhälle kräver bland annat möjlighet till goda kommunikationer. För tusen år sedan var det vattenvägarna som var viktiga. Större samhällen etablerades vid kuster, i anslutning till större sjöar och längst större åar och älvar.
För bara något tiotal år sedan var fortfarande stora vägar viktiga ersättare till vattenvägarna. I vårt moderna samhälle med krav på klimatsmarta lösningar har kollektivtrafik i allmänhet och tågtrafik i synnerhet övertagit rollen som viktiga faktorer för samhällsbyggande. Detta finns i vår kommun. Den konkurrenskraften behöver vi vårda.
Svalövs kommun behöver växa. Om vi inte skall förtvina inifrån behövs ett tillskott på invånare som är lika stort som befolkningstillväxten i Skåne, i snitt. Detta har också Kommunfullmäktige i Svalövs kommun fastställt som mål.
Mark är ett problem för kommunen. I till exempel Tågarp finns inte en enda byggbar tomt att tillgå. I Teckomatorp har vi länge levt på randen till samma katastrof. Under flera decennier har det varit mycket svårt att köpa mark i Teckomatorp. Inte minst de äldre invånarna på orten kan intyga detta. Nu finns chansen att ändra detta. Nu finns möjligheten att köpa mark i en omfattning som säkrar Teckomatorps och Svalövs kommuns utveckling för lång tid framåt.
Jag förstår att en sådan satsning inte sker utan problem. Det är inte alla som vill vara offensiva och förvalta den konkurrenskraft kommunen har när det gäller närhet till Malmö, Lund, kommande forskningsanläggningar och annat.
Däremot är jag mycket förvånad över desperationen från de partier som vill annat. Man bör undvika att bli så desperat att man talar osanning från talarstolen i Kommunfullmäktige. Så skedde tyvärr under gårdagens möte. Man påstod att detta kommer att påverka lärarlönerna och att skattebetalarna kommer att få betala det hela. Så är inte fallet. Vi har en princip i kommunen att alla kostnader för mark och exploatering läggs på tomtpriset. Med andra ord kommer tomtköparna att få betala. De kan i sin tur ändå glädjas över att priset för tomter i Teckomatorp inte blir högre än tex i Bjuv. De är fortfarande MYCKET lägre än priserna i många av de omkringliggande kommunerna. Varför tveka???
Jag känner inte oppositionens alla skäl men jag inser att det blir en tuff match när man blir utsedd att vinna poäng i politikerförakt och när det dessutom hotas med domstol. Det är tråkigt och inte smickrande för de som kör med sådan retorik från talarstolen i stället för att lyfta frågorna redan på de beredande möten som de närvarat vid före kommunfullmäktige. En av företrädarna för oppositionen tyckte att det var synd att vi alltid försöker vinna billiga politiska poäng i stället för att tala med varandra och det håller jag med om. Det är dock lättare att se grandet i sin nästas öga än bjälken i det egna.
Detta är vår chans. Nu satsar vi!!

Tobbe i Teckomatorp

PS! Vill ni läsa en BRA och balanserad artikel om ärendet så finns det en i SKÅNSKAN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar