tisdag 29 november 2011

Närhet är viljestyrt!

I debatten om ett större Region Skåne är en av farhågorna att avståndet mellan väljarna och de valda ökar och att därmed demokratin påverkas negativt. Man sätter i denna typ av argument ett likhetstecken mellan organisation och demokrati. Jag tror inte frågan är så enkel...

Med dagens olika tekniska hjälpmedel har det aldrig varit kortare avstånd mellan politikerna och väljarna. Väldigt få politiker är längre bort än ett mail, ett inlägg på Facebook eller ett SMS. Många politiker är dessutom aktiva bloggare vilket ger ytterligare en möjlighet till dialog mellan politiker och väljare. Däremot är kontakterna helt beroende på om väljaren vill ha kontakt med politikern eller inte. Allt är på väljarens villkor. Vill väljaren ha en kommunikation med en politiker är detta möjligt på sekunden, dygnet runt. Vill väljaren slippa en kontakt så är det också möjligt.

Närhet till kommunikation och demokrati är därmed i första hand viljestyrt inte styrt av organisatoriska frågor. Jag är helt säker på att de medborgare som vill, kan och kommer att, ta en kontakt med de beslutsfattare de vill. En större Region Skåne handlar om att effektivisera och samordna...att bli bättre tillsammans. Demokratin kommer att lösas i alla fall. Detta resonemang kan nyttjas på regioner, län och kommuner. Storleken har väldigt liten betydelse i förhållande till mänskliga möten och tillgänglighet med hjälp av modern teknik. Närhet är viljestyrt!

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar