fredag 18 november 2011

Vad är viktigast? Kollektivets behov eller den enskilda människans rätt?

I början av året skrev sex folkpartiföreningar i Skåne en gemensam debattartikel där vi uppmanade regeringen att skärpa det regelverk som styr vindkraftsutbyggnaden. Trots att dagens vindkraftverk är dubbelt så stora som de som byggdes för fem år sedan har myndigheternas regelverk i sina viktigaste delar varit oförändrade.
Två föreningar (Bevara Linderödsåsen och Norra Färingtofta) har gjort sig mödan att med egen experthjälp granska det medicinsk/akustiska underlaget för Naturvårdsverkets riktlinjer för vindkraftsbuller och funnit så stora brister att de föreslår att Socialstyrelsen i fortsättningen övertar ansvaret för utformningen av riktlinjerna.
Skåne är prioriterat för utbyggnad och vi ser en allt större opposition mot etableringsplanerna här. Nyligen skrev miljöföreningar i nio skånska kommuner en gemensam debattartikel i SvD med i grunden samma begäran som vi själva har: större hänsyn måste tas till människors krav att få leva ifred i den miljö de valt för sitt boende. Den enskilda människans rätt måste värnas. Om Folkpartiet inte står upp för detta, vem gör det då?
Regeringens ambition att bygga ut vindkraften får inte ske på bekostnad av hälsa och välbefinnande hos alla de människor som drabbas av intrång i sin boendemiljö. Det är tyvärr vad som nu håller på att hända. Därför skriver vi nu brev till alla Folkpartistiska Riksdagsledamöter och uppmanar dem att ta initiativ till en förändring av det regelverk som styr utbyggnaden av vindkraft. Både Energimyndigheten och vindkraftsbranschen själv har uttryckt önskemål att etablering av vindkraft sker i samförstånd och inte i strid med lokalbefolkningen. Nuvarande regelverk främjar inte en sådan utveckling, det verkar tvärtom konfliktskapande. Människor har behov av att själv välja hur de vill bo. Samhället har behov av att producera elkraft till ett rimligt pris. Dessa behov måste kunna samexistera. När samexistens är omöjlig måste människan ha förkörsrätt.

Torbjörn Ekelund

Einar Fjellman

Ovanstående är skickat för publicering i vissa media. Om det blir publicerat eller ej återstå att se. Jag hoppas att människans och naturens intressen får gehör när beslut skall fattats avseende vindkraft på Söderåsen som rapporteras i SKÅNSKAN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar