lördag 21 januari 2012

Örat


I går var jag på samrådsmöte avseende kommunens tematiska vindkraftsplan för fjärde gången.  Denna gång genomfördes mötet i Röstånga. För fjärde gången fick jag höra att gränsen för buller för boende ligger på 40db. Som okunnig människa tänkte jag då:


 Vad är 40db i verkligheten?

Jag har uppgiften att tala för alla medborgare i kommunen, som riskerar att utsättas för detta, så jag måste VERKLIGEN förstå vad detta innebär.

I lokalen stod en duktig tjänsteman och berättade allt han visste om vindkraftens inverkan på kommunens alla viktiga saker vi måste skydda. Det var naturvärden, kulturvärden, landskapsbilder och skydd för att människor skall må bra.
I lokalen fanns också en decibelmätare i form av ett ÖRA. Denna mätare börjar varna vid just 40 db.
Inte en enda gång varnade mätaren, trots att den väldigt duktiga tjänstemannen offrade sin själ och hjärta i att förklara för församlingen hur viktigt det var att begränsa ljudnivåerna. Då tänkte jag, att jag måste kontrollera, vad 40db innebär.
Via Wikipedia fick jag reda på att 35db är en ljudnivå som motsvarar bullret på ett privat kontor, och att 50 db normalt väcker en sovande människa.

Vill vi verkligen utsätta människor som köpt en gård i tyst miljö, för att plötsligt bo i ett privat kontor? Vill vi utsätta människor för en ljudnivå som är högre än det som accepteras i en skolmatsal. Skall de verkligen behöva bo i detta oväsen dygnet runt, varje dag, hela året, hela sitt liv, trots att det köpt ett hus på landet, där det borde vara tyst?

Jag kan inget, om vetenskapen runt dessa akustiska (snyggt ord för läran om ljud tror jag) frågor , men det känns inte rätt, om man som jag, som är liberal, har vigt sin politiska gärning åt att värna den lilla människans rätt mot systemet, att acceptera att vindkraftsexploatörerna får profitera på människor välbefinnande.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar