onsdag 18 januari 2012

Priset är högt för värdefull mark. Priset för att inte köpa är alldeles för högt.


Det finns några argument runt det köp av mark som ligger som förslag i Svalövs kommun som tyvärr är helt osanna. Dessa argument är följande:
1, Det är slöseri med skattepengar
2, Priset är ett överpris
3, Ingen kommer att köpa tomterna eftersom de är så dyra.

Sanningen är följande:

1, Alla utgifter i samband med köpet kommer att betalas av de intäkter som tomterna kommer att ge. Så väl markköpet, detaljplan. Räntor och anläggningskostnader kommer att betalas av tomtköparna. Skattemedel skall användas till skola, vård och omsorg.

2, Priset är högt men relevant. Säljaren har begärt 84 kr/m2 för 30 ha. Enligt de oberoende värderarna som skrivit rapporten avseende markens värdestegring kommer värdet när det är troligt att en detaljplan vinner laga kraft att vara runt 90 kr/m2. Priset för marken stiger från jordbruksmark till avsevärt högre värden så fort något händer runt marken. Det kan vara att kommunen skriver i en översiktsplan att man vill använda marken för bebyggelse – då stiger värdet direkt bara på grund av det. I nästa steg handlar det om att kommunen påbörjar en detaljplaneläggning – då får marken ännu högre värde. När sedan tomter styckas av och vägar, VA och el ansluts så blir marken ännu mer värd. Detta förklaras i följande bild:Värdet på jordbruksmark är mycket lägre än vad kommunen betalar, men jag kan lova att kommunen inte aspirerar på att bli jordbrukare. Kommunen skall göra något helt annat av marken än grönsaker.


3, Under de senast 4 åren, då vi haft lågkonjunktur har det sålts 22 tomter i Teckomatorp. Detta är på grund av att läget med närhet till Pågatåg gör att det är lätt att sälja tomter. Om vi inte gör något nu kommer marken i Teckomatorp, och därmed i alla kommunens ”Pågatågsorter”, att vara slut om 20-30 år. Vi hade aldrig varit i denna situation om inte någon saknade långsiktighet för 20 år sedan. Man borde köpt mark då. Om man gjort det kunde vi haft is i magen nu, men försiktighet straffar sig ibland. Enligt den kalkyl vi nu arbetar med kommer tomterna att bli runt 133 kr dyrare per m2 med det nu aktuella markpriset. Trots detta står vi oss väl i konkurrensen. I tabellen nedan kan man jämföra tomtpriser i vår närhet med de som blir aktuella i Svalövs kommun efter tomtköpet.Värdet på jordbruksmark är mycket lägre än vad kommunen betalar, men jag kan lova att kommunen inte aspirerar på att bli jordbrukare. Kommunen skall göra något helt annat av marken än grönsaker.

Jag har full respekt för att det finns politiska partier som i sin ideologi har att man inte skall bygga på ”den goda åkerjorden” Detta respekterar jag verkligen. Jag kan dock inte förstå varför man inte vågar stå för det och i stället sprider halvsanningar och osanningar runt vilket läge som faktiskt gäller.
Sanningen är att om vi inte vågar ta detta steg kommer Svalövs kommun att gå under som självständig kommun. Det är viktigt för mig att ta ansvar för att inte skattebetalarna i Svalövs kommun skall få betala ännu mer för att få råd med skola, vård och omsorg. För att hålla dessa kostnader nere måste vi bli fler. Då måste det finnas någon stans att bo. Då måste någon ha modet att agera. Det är lätt att sätta sig och inte göra något. Jag har inte blivit politiker för att sitta på min bak och håva in arvoden. Jag är här för att åstadkomma något. De som inte gillar det får ta sin demokratiska rätt och se till att jag försvinner så att platsen kan besättas av någon som inget vill göra.

Tobbe i Teckomatorp

Om markförvärvet kan man läsa HÄR.
Nu finns det en artikel även HÄR.
Så kom det ett överklagande. HD skriver om det.
Nu har HD skrivit om domslutet.

2 kommentarer:

  1. Hej jag undrar om det blir lgh eller det blir villor för det är lgh som behövs så vi kan få behålla våra unga kvar i byn. För villor har vi gott om
    MVH Ewa Fennstam

    SvaraRadera
  2. Vi behöver definitivt lägenheter. Jag har under hösten jobbat för att skapa den möjligheten. Det finns ett intresse att bygga lägenheter. Det gäller bara att få allt att stämma. På det aktuella området finns det ingen detaljplan ännu, men jag vet att behovet av lägenheter är stort. Jag hoppas verkligen att det skall bli möjligt. Jag kommer att göra vad jag kan.

    SvaraRadera