söndag 26 februari 2012

In med politiken i domstol så att alla tycker rätt!

Nu har Centerpartiet överklagat beslutet att utveckla Svalövs kommun genom att köpa mark i ett av de bästa (om inte det absolut bästa) lägena i kommunen, i närheten av en Pågatågsstation med en kvart till Lund och mindre än 40 minuter till Triangeln i Malmö. HD rapporterar om detta i en artikel.
Det är inte första gången representanter för Centerpartiet går till domstol när de inte får som de vill i politiska frågor. Det har senast hänt i frågan om vindkraft. Det intressanta är att man hela tiden envist upprepar att det är priset man "tycker" är för högt, man är inte emot markköpet.

Vad är då ett för högt pris? Jo, det är, precis som Centerpartiet säger, en fråga om just "tyckande". Där får jag i alla fall ge dem rätt. Om någon erbjuder mig att köpa något, och jag tycker att priset motsvarar det värde jag sätter på saken... då köper jag. Jag tycker till exempel att det är värt mycket för att skapa en situation där vi kan utveckla hela Svalövs kommun. Det tycker inte Centerpartiet. Därför tycker de också att priset är för högt. Jag har all respekt för att andra kan tycka annorlunda än jag tycker. Centerpartiet tycker till exempel att man inte skall bygga på den goda åkerjorden. Jag förstår det. De tycker också att det är viktigt att priset på åkermark hålls nere så att nya lantbrukare kan köpa mark och starta lantbruk. Eftersom centerpartiet är ett intresseparti för jordbruket så förstår jag det också. Jag förstår också att man inte vill ha för hög inflyttning till kommunen, av "icke lantbrukare". De röstar nämligen i mindre utsträckning på Centerpartiet än de som redan bor i kommunen. Det är med andra ord helt logiskt att Centerpartiet agerar som de gör. Om de agerat på annat sätt vore de okloka och rent av dumma. Jag vet att företrädarna för Centerpartiet är både mycket kloka och att de vet precis vad de gör. De är rent av riktigt skickliga.

Nu skall vi se om centerpartiet får en domstol att "tycka" att det inte är värt priset att utveckla Svalövs kommun.

Drygt 30 miljoner för kommunens bästa mark tycker inte jag är dyrt. När kommunen gjort en detaljplan, som kostar mellan 100.000 kr och 200.000 kr har de som värderat marken, redan sagt i sin utredning, att priset ligger på över 30 miljoner för marken. Några 100.000 i ytterligare investering är allt som krävs för att vi skall hamna på det pris som erfarna människor i branschen angett som pris på marken.

Jag begriper inte vad som är konstigt i detta???

Nåväl... vi får väl se hur detta ärende utvecklar sig. Jag känner, i hela kroppen, att kommunen kommer att köpa denna mark oavsett vilket. All heder åt Centerpartiet. De gör precis som de borde göra. Jag står dock på andra sidan och vill att hela Svalövs kommun skall utvecklas. Har jag fel i det så rösta inte på mig nästa gång.

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill ni veta mer om varför detta inte är ett för högt pris så läs HÄR eller HÄR. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar