tisdag 28 februari 2012

Svalövs kommun är fruktansvärt odemokratisk?


I Svalövs kommun har vi ett system med insynsplatser i alla politiska organ. Enligt kommunallagen behöver man inte alls ha detta. Kommunallagen har inriktningen att de partier som folket valt i allmänna val också skall ha majoritet  i de politiska organen. Vår demokrati kräver inte insynsplatser för små partier. Däremot finns möjligheter att ha sådan. Odemokratiskt nog har Svalövs kommun valt att ha insynsplatser, trots att väljarna sagt annat.

Det finns inga regler som föreskriver att de som har insynsplatser skall erhålla både arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det finns inga demokratiska krav på att medborgarna skall betala av sina skattepengar för de partier som inte fått så många röster i valet. Odemokratiskt nog har Svalöv beslutat att betala insynsplatserna fullt ut, med både arvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.
Det finns inga krav på att insynsplatser har rätt att yttra sig när de sitter på en insynsplats. Själva namnet antyder att insynsplatsen just innebär att de små partierna skall få insyn i beslutsfattandet. Inte nödvändigtvis att de skall delta i debatten i dessa politiska organ. Väljarna har i sitt beslut sagt att dessa partier inte skall ha inflytande. Det är ingen demokratisk rättighet att ha yttranderätt i icke offentliga politiska organ när väljarna inte gett vederbörande sina röster. Svalövs kommun har odemokratiskt nog infört detta. I Svalövs kommun ges till och med rätten för partier med insynsplats att få sin mening förd till protokollet. Det ger faktiskt mer inflytande än väljarna beslutat om.

I alla dessa frågor kan det vara klokt att vara lite odemokratisk. Att vi har större genomskinlighet i politiken i Svalövs kommun, än man har på många andra ställen är bra och något att vara stolt över. Det är inte ofta det känns bra att vara odemokratisk, men i detta fall finns det skäl. Viss översyn av systemet behövs eventuellt, men i allt väsentligt är det bra system, även om det ger mindre partier mer inflytande än väljarna beslutat i val.

Nu föreslår majoriteten en utveckling av rätten för medborgarna att direkt ställa frågor till ansvariga politiker och tjänstemän. Vi har hittills haft ett system med frågestunder under kommunfullmäktiges sammanträden. Man har bara fått fråga på de ärenden som finns på dagordningen. De som frågat om annat har snabbt blivit avbrutna. Om man ställer sig upp och, inför alla dessa okända människor, och ställer en fråga så är det inte på pin kiv utan på grund av att man vill ha ett svar. Då skall man inte behöva bli avbruten. Hittills har den så kallade ”allmänhetens frågestund” mest haft karaktären av att politiker som inte sitter i kommunfullmäktige, av politisktaktiska skäl, ställer frågor till de politiker som sitter i kommunfullmäktige. Ofta, inte alltid, är detta i viss mån ett spektakel där den vanliga medborgaren inte har en chans att komma till tals.

Därför ersätter vi nu de styrda och till viss utsträckning politiserade frågestunderna med ett forum där vi hoppas att medborgaren kommer till tals. Detta gör vi genom ett särskilt uppdrag till Kommunfullmäktiges ordförande och presidie, att en till två gånger per år, anordna särskilda frågestunder i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden där medborgarna kan ställa frågor till både ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän,  samtidigt som vi ändrar reglementet för kommunfullmäktige.  Att vinkla detta till att vi skulle vara odemokratiska och inte våga svara på frågor, vilket vissa aktörer gör, är fånigt och trångsynt. Nej lyft blicken över den egna nyttan för partiet och arbeta för att ge medborgarna så god insyn och så mycket inflytande som möjligt. Vi behöver mer demokrati för medborgarna inte mindre, men det innebär inte nödvändigtvis att politikerna skall ta mer plats.

Tobbe i Teckomatorp

PS. I HD rapporteras om detta. Åtminstone en del av detta. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar