måndag 30 april 2012

Närproducerat och klimatsmart, eller?


Det återkommer ständigt påståenden om att kommunen skall köpa mer närproducerat. Enligt uppgifter jag fått (har inte detta direkt från källan) håller man i Lund på att försöka skapa en lokal distributionskapacitet för att kunna köpa mer närproducerat.
När man kravställer en upphandling till offentliga verksamheter är inte närproducerat ett accepterat urvalskriterium. Många är rösterna som på grund av detta påpekar att lagen om offentlig upphandling är en dålig lag och att den borde ändras. Andra säger att detta är ett påfund från EU som vill tvinga oss att köpa mat från andra länder. I detta fall bekräftar allt detta att Lag om offentlig upphandling fungerar. Lagen är till för att se till att inte ovidkommande kriterier påverkar upphandling som betalas med skattemedel och i sin förlängning att inte nepotism och allmänt kamaraderi påverkar vem som skall få leverera till kommunen.

Bra för miljön och KLIMATSMART vrålar ofta förespråkarna. Varför skall vi transportera mat från Sydamerika i stället för köpa det av den lokala bonden? Jo därför det ofta är bättre för miljön att köpa maten via effektiva leverantörer med en god och miljövänlig logistikorganisation. Mat transporterad långa sträckor, men i stora partier, kostar mindre klimatpåverkan per kilo mat än om maten är transporterade i små volymer och i värsta fall med lantbrukarens traktor som vräker ut klimatpåverkande dieselgaser.

Närproducerat är inte bra för klimatet utan endast ett lysande marknadsföringstrick från det svenska lantbrukets reklambyråer…och de har faktiskt lyckats. Det skall de ha all heder av. Många av medborgarna tror att närproducerat är liktydigt med miljövänligt och klimatsmart.

Nu kommer jag sannolikt att anklagas för att fara med osanning i denna blogg. Om någon påstår detta så ställer er frågan: Vilken vinning skulle jag ha att påstå ovanstående? Vilken vinning har lantbruket av sina påståenden? Om det inte räcker så kolla följande länkar:Räcker inte detta så googla på ”närproducerat inte klimatsmart” så får ni hur många träffar som helst.

Vill ni vara klimatsmarta??? Strunta i var och hur maten odlats. Var noga med vad ni köper, och framför allt… ÄT UPP!

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar