onsdag 13 juni 2012

Det är fullt rimligt att sprida på satsningarna

Bakgrund

Under lång tid har det funnits ett önskemål från några av kommunens idrottsföreningar, med fotboll som en av verksamheterna, att kommunen skulle bidra med pengar för att anlägga konstgräsplaner. Konstgräsplaner är dyra historier. Både att anlägga och att underhålla. Men konstgräsplaner har också blivit ett tecken på att man vill utveckla och ge fotbollen en möjlighet till längre träningssäsong på en bra fotbollsplan. Den kommun som anlägger konstgräsplan är en kommun som signalerar att man vill utvecklas och ge fotbollen bra grundbetingelser. Jag var själv länge väldigt skeptisk till företeelsen med konstgräsplaner, men sedan jag för några månader själv, för första gången i mitt liv, satte min fot på en konstgräsplan så förstår jag varför fotbollsföreningarna vill ha en sådan. En konstgräsplan ger en alldeles särskild känsla när man spelar fotboll.
Svalövs kommun beslutade för något år sedan att titta på frågan om konstgräsplaner, med ett öppet sinne. Just då var inte jag särskilt positiv. En förutsättning var dock att föreningarna själv skulle bidra till anläggandet så att fler än en plan kunde åstadkommas, samt att föreningarna själv skulle ange vart konstgräsplanerna efterhand skulle anläggas. Kommunen aviserade, i den därefter följande investeringsplanen, att man kunde tänka sig att anslå 4 miljoner i investeringsmedel. Tillsammans med föreningarnas egna bidrag, eventuellt stöd från andra, så som sparbanken och eventuellt EU skulle det bli möjligt att ”växla upp” dessa pengar till en betydligt högre summa pengar. Därmed återstod endast för idrottsföreningarna att komma överens om hur man skulle göra med placering och i vilken takt planerna skulle anläggas.

Olika behov i olika orter!

Under den process som förevar konstaterades att det fanns lite olika behov i olika orter i kommunen. Jag har uppfattat, genom rapporter från de möten som varit, att önskemålen var enligt följande:

Svalöv – Ville ha en konstgräsplan
Billeberga – Ville ha en konstgräsplan
Röstånga – Ville främst få en fungerande grusplan för träning
Tågarp – Inga särskilda behov just nu
Teckomatorp – Ville ha en konstgräsplan
Kågeröd – Ville ha en konstgräsplan
Tidigt konstaterades därmed att behoven kan lösas enligt följande:

Röstångas behov tillfredsställas på ena eller andra sättet. Det är klart att de skall få sin fungerande grusplan
Billeberga kan hanteras genom att man flyttar hela idrottsplatsen, anlägger tomter på nuvarande yta och anlägger en konstgräsplan på det nya stället. Allt kan finansieras med tomtexploateringen.
Tågarp hade inga behov att tillfredsställa just nu.
Därmed kvarstod behovet av konstgräsplaner i Svalöv, Kågeröd och Teckomatorp. Med denna analys har behoven i HELA KOMMUNEN klarlagts. Ingen ort har förbisetts. Ingen ort har glömts bort.

 INGEN!!! Det är viktigt att komma ihåg.


Hur tillfredsställer vi behoven och vem skall fatta besluten?

När processen nått denna punkt stod det också klart, enligt alla de uppgifter jag fått, att föreningarna i Röstånga, Billeberga och Tågarp var nöjda med de lösningar som fanns i planen. Även om denna plan ännu inte fullt ut är tidssatt.
Teckomatorp, Svalöv och Kågeröd klargjorde att de inte skulle kunna komma överens om vem som skulle få konstgräs och i vilken ordning, utan hemställde till politikerna att fatta beslut. I den diskussionen fanns olika teorier om vilket som skulle kunna vara den mest logiska lösningen men ingen av dessa lösningar var sådana att alla föreningar kunde ställa sig bakom dem.  För politikerna var då frågan följande:
”Vi har visserligen sagt att en förutsättning för kommunens satsning är att idrottsföreningarna skall komma överens. Men när detta nu inte sker, skall vi då inte bygga någon eller några konstgräsplaner alls?” Svaret blev att det väl är politikernas otacksamma roll att göra bedömningarna och fatta beslut, även om minst två av de tre kommer att bli besvikna.

Vilket beslut är lämpligast?

Snabbt konstaterades att vi med stor sannolikhet måste försöka att få pengar till minst två konstgräsplaner och till grusplanen i Röstånga. Med kommunens 4 miljoner, som dessutom eventuellt måste uppgraderas något i nästa budget pga inflationen, och med externt stöd, tillsammans med föreningarnas hjälp kan det bli möjligt att göra en plan där vi kan se åtminstone två konstgräsplaner inom snar tid. Dessa två bör placeras på ställen där de kan mer-utnyttjas av skolan för att få bästa samhällsnytta. Därmed hamnade tyvärr Kågeröd en bit ner på listan då detta, vad jag förstår, inte är möjligt i dagsläget på grund av idrottsplatsens placering i orten. Då återstod Svalöv och Teckomatorp. I Svalöv har vi redan startat planeringsarbetet för en stor satsning på en ny idrottshall. Den samlade bilden med alla de satsningarna som kommunen gjort och kommer att göra, på Svalövs centralort, med ny förskola, byggd för 4 avdelningar, ny grundskola för klasserna 1-6, ny multiarena (med konstgräs) och nu planer på en ny idrottshall där det rimligt att avvakta något med Svalövs tätort och titta på möjligheten att väga in en konstgräsplan i samband med uppförandet av ny idrottshall. Sammataget kan ingen annan ort i kommunen komma ens i närheten av den massiva satsning som görs på Svalövs centralort. Samtidigt har vi formulerat att det är i orterna längst järnvägen vi behöver tillväxt av inflyttande, nya invånare. Mot denna samlade bild är det ett fullkomligt rimligt beslut att anlägga kommunens första konstgräsplan i Teckomatorp. Svalöv kommer också, med mycket stor sannolikhet, och om vi kan finna bra sammarbetsformer med Svalövs fotbollsklubb, att få sin högt eftertraktade konstgräsplan. Genom detta beslut kan vi säkerställa att jobbet kommer igång, att vi också snabbt kan komma igång med grusplanen i Röstånga och att vi säkrar det maximala samhällsnyttan. Om planen fullföljs kommer slutresultatet att bli att Svalövs kommun blir den ”konstgrästätaste” orten i Skåne och kanske i Sverige. Det ni, alla fotbollsälskare. Fotboll är inte en fråga om liv eller död… fotboll är betydligt mycket viktigare än så!

Är politikerna korkade?

Då jag själv är fritidspolitiker och gör detta jobb på min lediga tid vill jag nog låta någon annan recensera om besluten totalt sett är bra eller dåliga. I just fallet med konstgräsplaner så sitter varken jag, eller någon annan Folkpartist på något politiskt uppdrag i Välfärdsutskottet som har den otacksamma uppgiften att fatta detta beslut. Därmed så tycker jag att jag kan säga lite om just detta beslut utan att recensera mig själv. Mot den samlade helhetsbilden tycker jag att det är ett rimligt beslut att nu anlägga en plan i Teckomatorp, i samband med byggandet av ny idrottshall anlägga en plan i Svalöv för att sedan se hur vi skall lösa behoven i Kågeröd. Jag tycker att Välfärdsutskottet med ett sådant beslut tar ett ansvar för HELA kommunen, utan att favorisera någon. Det är så jag skulle vilja att politiken fungerade framöver i vår kommun som tyvärr är så full av inbördes konflikt mellan en del av orterna, att man blir lite rädd i mellanåt. Jag må exponera mig för kritik från både den ena och den andra när jag säger vad jag tycker, men jag gör det i alla fall…
Jag tycker nämligen att alla inblandade skall besinna sig. Det handlar om NÄR några orter i kommunen skall få en konstgräsplan för fotboll. Det är inte ett världskrig det är frågan om. Gräv ner stridsyxan och samarbeta i stället för att motarbeta varandra! Om vi hjälps åt utan övertoner får nog alla sina behov uppfyllda och kanske snarare än ni tror. Vi vet vad ni vill och vi jobbar häcken av oss för att åstadkomma det! Nu gäller det att samla sig för HELA kommunen. Inte för enskildheter.

Tobbe i Teckomatorp.


PS. I Skånskan finns en artikel HÄR. Men tidningarna skriver mest om konflikter så ingen av dem kommer sannolikt att citera mig från denna blogg DS.

PS. igen. Man kan notera att det är ett intressant ämne för Skånskan att skriva om hur konflikten växer sig stark. Detta kan man läsa om HÄR. DS.

Detta är en av de mest omskrivna frågorna i kommunen på mycket länge. Nu Finns det även en ertikel i HD.

6 kommentarer:

 1. Ett sunt inlägg enligt min uppfattning.
  Alla får som dom vill förr eller senare,

  Men, det känns som att det finns betydligt viktigare saker att spendera kommunens pengar på trots allt.

  SvaraRadera
 2. Ja, Stefan. Om man listar alla nödvändigheter som finns och börjar prioritera så är jag inte heller säker på att konstgräsplaner kommer överst på min lista. Däremot kan jag förstå om fotbollsintresserade drömmer om en konstgräsplan, för det är något speciellt. När jag själv var ung och spelade fotboll (en kort men intensiv karriär) så åkte jag buss betydligt längre än sträckan mellan Svalöv och Teckomatorp för att spela på en grusplan. Och detta var mitt i Malmö. Det gäller att sätta saker i sitt rätta perspektiv. Men, åter igen... på min lista ligger ändå inte konstgräsplaner i topp, men i bland får man styra efter någon annans lista också. Det kallas visst demokrati... :-) och det är väl ändå ganska ok?

  SvaraRadera
 3. Tobbe, för det första ditt malmö finns inte längre, det har en mångårig oansvarig politik lyckats se till.
  Sedan tycker jag personligen att vi kan fråga vårdtagarna i Svalövs äldreomsorg vad de tycker om konstgräsplaner när de själva drabbas av försämringar på grund av besparingar.
  Det är inte okej och det vet du.

  SvaraRadera
 4. Det är ungefär i den stilen jag själv också resonerar. Så är också min personliga, långsiktiga inställning. Däremot är Malmö alltid Malmö. Det kan ingen sabba!

  SvaraRadera
 5. Magnus Lindkvist14 juni 2012 21:55

  Hej Torbjörn!
  Det är en tydlig och bra redogörelse du ger, kring de turer som varit så här långt, när det gäller den så efterlängtade konstgräsplanen i vår kommun.
  Det jag som svalövsbo, förälder och ungdomsledare i SBK inte känner igen, är den satsning på centralorten som du beskriver och som också är din motivering varför planen inte ska ligga i Svalöv. Du nämner den nya förskolan, ombyggnaden av Centralskolan och planering av en ny idrottshall.
  Det fanns ett stort behov av att bygga en ny förskola eftersom Persbo och Loftet inte är lämpliga som lokaler att bedriva förskoleverksamhet i.
  När det gäller Centralskolan är det ju den siste i raden av skolor i kommunen att renoveras. Idrottshallen i Svalöv är i ett så bedrövligt skick att det är mycket tveksamt att överhuvudtaget vistas där. Mögel, väggarna håller på att rasa och golvet erbjuder träflisor i benen när du trillar.
  Är detta den satsning på centralorten som gör att Svalöv inte ska få en konstgräsplan? Är det inte kommunens ansvar att erbjuda våra barn och ungdomar ordentliga lokaler att vistas i när det gäller skola och fritidsaktivitet.
  Min egen motivering för att lägga den i Svalöv är främst att nå ett maximalt utnyttjande. Då tänker jag bl. a. på att Svalöv ligger geografiskt centralt, vilket kommer att underlätta tillgängligheten för alla kommunens klubbar. SBK har dessutom överlägset flest aktiva medlemmar som då inte behöver transporteras. Men framförallt innebär det stora antalet skolelever i planens närhet, att den kommer att kunna användas flitigt även under dagtid. Linåkerskolan som just nu har tuff konkurrens om elever, av skolor i angränsande kommuner, skulle kunna locka elever med idrotts- eller fotbollsprofil.

  Mvh Magnus Lindkvist

  SvaraRadera
 6. Hej Magnus

  Tack för ditt inlägg. Jag gläds åt att det finns ansvarstagande personer som har god förmåga att formulera bra argument för sin ståndpunkt och som aktar sig för de, tyvärr oriktiga uppgifterna, som lätt börjar florera när man är engagerad och vill åstadkomma något. Så uppfattar jag att det tyvärr har skett i denna fråga också. Du, däremot, levererar absolut sanna fakta, vad jag kan förstå. De satsningar som görs i Svalöv är i huvudsak (möjligen bortsätt från multiarenan) sådant som det finns absolut behov av. Om jag uppfattat den information jag fått från möten med idrottsföreningar är konstgräsplaner satsningar av precis samma kategori. Det verkar vara ett måste i dag för att föreningarna skall kunna erbjuda goda betingelser för fotbollsträning. Så är det säkert.
  Som jag försöker förklara (möjligen med varierande framgång) så har aldrig jag eller någon annan från Folkpartiet varit med på möten med idrottsföreningarna och är heller inte representerade i Välfärdsberedningen på ett sådant sätt att vi har rätten att yrka på något annat alternativ än det alternativ som gäller nu och än mindre, rätt att delta i beslutet genom att rösta. Så är det när man är ett litet parti som inte får så många röster. Däremot har vårt deltagande i denna process givit oss så mycket information att jag förstår att det kommer att krävas fler satsningar av kommunen, i snar framtid. Om du läser det jag skrivit så finns det två viktiga delar som jag vill lyfta fram. Det första är att jag försöker vara tydlig med att det redan finns planer och vilja från politiskt håll att fortsätta utvecklingen genom att sörja för att det blir konstgräsplaner både i Svalöv, Billeberga och Teckomatorp samt på lite längre sikt i Kågeröd. Vi vet behoven och dessa har tydliggjorts ytterligare av bla ditt engagemang i frågan. Våra två andra orter har andra behov, tex en idrottshall i Röstånga som vi nu tittar på att kunna förverkliga. Behoven är många och i bland dyra.
  Det andra jag lyfter fram är att en förutsättning för detta är att det är viktigt att föreningarna även fortsättningvis samarbetar i frågan och även fördjupar detta samarbete. Jag har bott i kommunen sedan 2001 och är fortfarande förvånad över den antagonism som då och då dyker upp mellan några av våra orter. Om man inte är först så är det liktydigt med att man inget fick och att man blivit förförättad. Jag skulle personligen vilja dämpa detta gamla groll och i stället fördjupa samhörigheten, vilket jag dock inser är svårt. Åter igen tack för ditt inlägg. Jag är säker på att vi inte hört sista ordet i denna fråga.

  //Tobbe

  SvaraRadera