torsdag 14 juni 2012

Förvaltningsdomstolen upphäver beslutet att köpa mark i Teckomatorp

Förvaltningsdomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut att köpa mark i Teckomatorp. Detta är mycket intressant. Förvaltningsrätten grundar sitt beslut på att de som klagat påstår att marken i nuvarande utförande enligt värdering bara är värd hälften av vad säljaren begär i pris. Domstolen skriver också att i de flesta fall är det de som klagar på ett beslut av detta slag, som har bevisbördan. I vissa, undantagsfall, kan man lägga bevisbördan på kommunen i stället. I detta fall har man valt det mycket ovanliga greppet att lägga bevisbördan på kommunen. Jag håller med om att detta är relevant i detta fall, även om det är ovanligt.
Efter detta resonemang beskriver man att Svalövs kommun har bekräftat att marken i nuvarande skick endast är värd knappt hälften av det pris som säljaren begärt. Det är i sig inte så konstigt för det framgår av värderingen. Sedan kommer det märkliga… Domstolen tar ingen som helst hänsyn till vad marken är värd när detaljplanen är på plats. Man har sannolikt inte fått information från kommunen att detaljplanen redan är under utarbetande. När detaljplanen är klar styrker nämligen samma värdering att marken plötsligt är värd just det pris som säljaren vill ha.

Vad blir då slutsatsen av detta? Jo, just nu får vi inte köpa marken till det pris som säljaren vill ha. Men om några månader, när detaljplanen vunnit laga kraft får vi plötsligt köpa marken för det pris säljaren vill ha. Visst är världen förunderlig. Svalövs kommun har enligt domstolen gjort fel därför att vi beslutade i frågan några månader för tidigt. Priset är vad priset är. Säljaren vill ha vad säljaren vill ha, men vi får vänta några månader med beslutet. Tror nu någon att denna process varit gratis? Då kan jag avslöja att det, trots att den slutliga utgången blir den samma, har kostat oss skattebetalare ett antal hundra tusen kronor. Grattis!

Tobbe i Teckomatorp

PS. Nu står det om markköpet i Skånskan. Där finns också en direkt osanning. Centerpartiet har aldrig föreslagit att man skulle vänta tills någon detaljplanering var klar. Man ville inte köpa överhuvudtaget. Jag hoppas att detta är en felskrivning av journalisten och inte ett påstående från politikerna. Jag tror inte Centerpartiets representanter har mage att ljuga så flagrant. Jag vet för det var jag som debatterade med Laurell och Pettersson i frågan. DS.

PS igen. Nu finns ännu en artikel i HD. I denna artikel har man också helt utelämnat att det finns en värdering av marken som stämmer över ens med det pris säljaren vill ha. Jag vet att C inte vill köpa denna mark. Därför kräver man att säljaren skall sälja till underpris vilket säljaren aldrig kommer att göra. Dessutom är det inte skattepengar som skall finansiera detta utan försäljningen av färdiga tomter. Tyvärr vill inte varken journalister eller C erkänna dessa sanningar utan man förtiger detta för att få det att se ut som om vi är slarviga med kommunens angelägenheter. Så är inte fallet. Tvärt om. Vi är enda garanten för att Svalövs kommun utvecklas och i framtiden har råd att säkra välfärden. DS.

PS åter igen!
Nu har Skånskan skrivit om detta igen. Ännu en gång glömmer man att i en tidningsartikel nämna att marken värderats till 90 kr per kvadratmeter som exploateringsmark. Detta sår i samma underlag där marken värderats till 12-15 miljoner som jordbruksmark. Svalövs kommun skall INTE idka jordbruk. Vi skall bygga. 90 kr per kvadratmeter för marken innebär ett värde på 30,2 miljoner. Varför är det så viktigt att inte skriva om detta för alla journalister? DS.

Jag länkar vidare till ytterligare en artikel i Skånskan som helt undviker att rapportera att marken är värd 90 kr per kvadratmeter enligt den värdering som är gjord. Detta är inget påhitt utar reda fakta. Som jordbruksmark är den endast värd runt 15 miljoner. Men svalövs kommun skall inte odla marken och leka lantbrukare. Svalövs kommun skall utveckla kommunen genom att exploatera. Värdet på marken styrs helt av vad den skall användas till. Nu tror jag aldrig att någon journalist kommer att skriva om dessa fakta då det inte är spännande. Jag har blivit intervjuad av en journalist. När hon förstod hur det hängde ihop struntade hon i att skriva om det. Den andra marken, som kommunen redan äger, skall också exploateras. Problemet är att den marken inte räcker så många år. Vi behöver mer mark. Det är med andra ord ite en fråga om "antingen eller" utan "både och".

4 kommentarer:

 1. Centerpartiet vill visst köpa mark i Teckomatorp. Att påstå något annat är ren lögn. Däremot vill vi göra det till en mer normal prisnivå än den Torbjörn Ekelund och majoriteten i Svalövs kommun är beredda att göra. Centerpartiet föreslog också på Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet att vi ska vänta med att lägga ner tid och pengar på detaljplan på det tilltänkta området, till dess att vi vet att köpet blir av. Vi föreslog också att förvaltningen skulle påbörja detaljplanen för Granbo-området men det röstade majoriteten ner.
  Torbjörn Ekelund ondgör sig också över att processen kostar pengar för kommunen. Ja, avstå då ifrån att överklaga Förvaltningsrättens beslut, så sparar ni in de pengarna.
  Dessutom fanns det heller samma ekonomiska tänkande när det gäller kommunens överklagande i ett vindkraftsärende. Inte heller då hade kommunen behövt överklaga och där man dessutom riskerar ett skadestånd på ett antal miljoner p g a att man inte följer domstolens beslut.
  Det finns heller inte samma ekonomiska tänkande när det gäller överpriset på fastigheten på 12-18 mkr – ungefär 100 gånger så mycket som de summor Torbjörn Ekelund tycker är besvärande.
  Låt oss konstatera att det är tillåtet att överklaga ett kommunalt beslut. Låt oss också bejaka den rättigheten för kommuninvånarna. När dessutom den överklagande parten får rätt, är det att göra våld på både demokratin och på rättssamhället genom att påstå att detta kostar en massa skattepengar för kommunen. Vår uppmaning är: Gör rätt från början, så slipper ni att hamna i sådana situationer. Det börjar kanske bli dags att lyssna på Centerpartiet.
  Lennart Pettersson Christer Laurell

  SvaraRadera
 2. Tack Lennart. Bekräftelsen att det står fel i artikeln passar perfekt. Där står det nämligen att Centerpartiet föreslagit att vänta med affären tills all detaljplanläggning var klar. Nu bekräftar Lennart att Centerpartiet motarbetat planarbete i Teckomatorp överhuvudtaget för det aktuella området. Toppen. Då vet vi det med säkerhet. Tråkigt att Centerpartiet inte klarar av att läsa innantill i underlaget från värderaren som beskriver att marken är värd 90 kr per kvadratmeter när detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanearbetet har startat så det är ingen evinnerlig tid till den vinner laga kraft. Då faller domstolens domskäl som ett korthus. Jag vet att Lennart Pettersson i från talarstolen i kommunfullmäktige visade på en total oförmåga att räkna då han inte kunde räkna ut hur mycket 90 kr per kvadratmeter innebär för totalpriset av marken, men nu har han trots allt haft tid på sig så snart nog borde det bli rätt på den kalkylen. Slutligen räknar Lennart upp några rättsfall. Vilket parti har helatiden tagit initiativ att starta dessa processer? Ja inte är det Folkpartiet i alla fall. Det är inte lögn att påstå att Centerpartiet inte vill köpa mark i Teckomatorp. Det har bjudits ut mark till ett fastlagt pris. Vill man inte köpa är det ett bra trix att påstå att det priset är för högt. Det är just vilja det handlar om inget annat. Jag vill att hela kommunen skall utvecklas. Motorn i den utvecklingen är orterna längst järnvägen. Det har jag velat i många år och beskrev det redan i remissvaret till översiktsplanen 2004. Vad Centern vill vet vi inte riktigt för det är olika från tillfälle till tillfälle och handlar mest om vart man tror att man skall vinna röster. Det finns ett ord för det, och sådan vill inte jag vara.

  SvaraRadera
 3. Jag kan inte mer än hålla med dig Tobbe.

  Varför kan man inte se längre än näsan räcker?

  Varför skall man bara titta på den lilla delen information som gynnar ens egna tankar och totalt ignorera resterande fakta som det bara är humbo jumbo. Inte konstigt att våra kommuninvånare blir irriterade och vill överklaga etc. när inte all information når ut till dem.

  Varför kan man inte se se helheten och kommunens bästa istället för vinkla det som går för ens egen vinning/partiets?

  Precis som det står i rapporten så direkt när detaljplanen är genomförd så är marken värd det som nu kommunen velat betala och ägaren velat ha. Vem i hela världen hade sålt något för ett pris när den vet att värdet kommer att bli 2-3ggr större om ett par månader? Speciellt när köparen är den aktör som själva utför förändringen som leder till prisökningen.

  Det som är så självklart här ju att Centerpartiet inte ville ha igång detaljplanen på området. För då visste de att värderingen skulle öka och då får svårt att bortförklara sig om priset, hade de lyckats stoppa detaljplanen så hade priset inte heller ökat...

  Att lyssna på Centerpartiet känns inte intressant i dagsläget, för när man lyssnat klart vet man att man bara hört halva sanningen och måste ta reda på resterande själv.

  SvaraRadera
 4. Hade de varit Laurells mark så hade de låtit tvärtom, då hade marken varit såld innan journalisterna vetat om de.

  Nä, de enda centern vill är att allt ska ligga i Svalövs tätort..
  Vad är det som gör det så farligt att lilla Teckomatorp växer??
  Ska alla byar behöva dö ut precis som Tågarp innan ni ska förstå att det inte bara gäller Teckomatorps tillväxt utan hela kommunens. Teckomatorp på den tiden de var en egen kommun hade fler butiker och anrättningar än vad Svalöv någonsin haft och vad hände, jo vi gick upp i en storkommun. Och va hände då??
  Jo allt skulle helt plötsligt flytta till Svalöv med resultatet att byn höll på att dö ut.. Men det är ju historia nu. Vi får väl vara glada för att vi får lov att ha Sjökvisten (Ica) kvar..

  Nä, ärligt talat.. Gå till optikern och kolla synen och sen snyt näsan så att ni dagen efter kan " wake up and smell the coffee".
  Med den bonnapolitiken ni kör så kommer ni tappa alla era röster inom 5 år, och då kommer Centern vara ett minne blott, precis som byarna runt Svalöv om ni får hållas..

  // Buddah

  SvaraRadera