lördag 8 september 2012

Bättre resultat i kommunens skolor! Grattis!!!

Lite konstigt att det inte publicerats någon stans att resultaten förra läsåret i kommunens skolor och för skolbarnen i kommunen förbättrats radikalt. Tidningarna skriver gärna när något hanterats dåligt men när det faktiskt går åt rätt håll så hör man inte så mycket. För att hjälpa ordinarie massmedia vill jag härmed återge lite av de resultat jag fått information om redan i juni månad.

Av alla elever i kommunen har 62,5 % nått målen. På Linåkerskolan är samma resultat 79%. Linåkerskolans elever står sig med andra ord väl i konkurrensen om resultaten. GRATTIS alla elever på Linåker.
Meritvärdet år 2011 var 184,3 år 2012 blev det 197,1. Det är en ökning på 12,8. GRATTIS. Ett stort steg i rätt riktning.
Behörighet till gymnasiet var 2011 78,6 %. Nu 2012 blev det 86%. Härligt. Jag skulle vilja att alla blev behöriga men detta är ändå på rätt håll.

Resultaten på nationella proven blev enligt följande:

Matte år 2011 77,7 %. Matte år 2012 83,5 %.

Engelska år 2011 95,5 %. Engelska år 2012 92 %. Det hoppas vi blir bättre nästa år.

Svenska år 2011 92,4. Svenska år 2012 93,2 %.

Jag vill härmed gratulera alla duktiga lärare och elever till ett stort steg i rätt riktning. Till skolledningen vill jag vara tydlig med att det nu gäller att fortsätta i rätt riktning. Några diskussioner om att detta inte går att göra ännu bättre till nästa avgångsklass är inte acceptabelt. Jag har tyvärr fått information som pekar på att sådana utgångspunkter florerar. Jag hyser dock det högsta förtroende för att man inom skolledningen är beredd att kavla upp ärmarna och se till att jobbet även under detta läsår sköts på ett bra sätt.

Några ytterligare, framtida steg i rätt riktning är att se till att allla elever på Linåkerskolan har gott om datorer att jobba med. Initiativet att ge de nya eleverna i årskurs 7 egna datorer är ett lysande initiativ. Som krona på verket skall vi nu se till att kommunen får en skolchef som ytterligare kan avlasta rektorerna från tyngande ledningsarbete och administrativt arbete så att rektorerna kan tillbringa ännu mer tid ute i klassrummen och utöva det mycket viktiga ledarskap som är avgörande för goda resultat i skolan.

Svalövs kommun: Plats för Skånes bästa Skola!

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar