måndag 17 september 2012

Vi skällde inte på Skånetrafiken.

I dag träffade jag Skånetrafiken och ordförande i Region Skånes Kollektivtrafiknämnd, Mats Persson. Detta var även från Svalövs kommuns sida ett ”toppmöte”. Med från kommunen var Birgitta Jönsson, Charlotte Wachtmeister, Fredrik Löfqvist, Jörgen Wallin och Thomas Arnström. Tyvärr kunde inte Christer Laurell medverka utan lämnade återbud.

Initiativet till mötet har tagits av kommunen för att få möjlighet att diskutera de förändringar som Skånetrafiken gjort och är på väg att göra, och som direkt påverkar pendlarna i Svalövs kommun. De effekterna handlar om:

-          Längre restid till Malmö-Lund pga omlägging till Marieholmsbanan

-          Dyrare avgifter då den nya dragningen mot Malmö-Lund går genom fler zoner.

-          Kopplingen till Kävlinge bryts helt då tågen mot Lund inte längre går via Kävlinge.

-          Försämrad trafik mot Landskrona som har negativ effekt för alla som behöver nå
      sjukvården i Landskrona och för alla i Svalövs kommun som är arbetslösa och behöver
      kollektivtrafik till Arbetsförmedlingen som ligger i Landskrona.

-          Indragna kvälls/natt turer till och från kommunen.

Dessutom ville vi ta tillfället i akt att diskutera en för kommunen mycket viktig åtgärd, nämligen ”halvtimmestrafik”. Minst under rusningstrafik, så att vi inte behöver stå så länge och vänta på bussen mot Svalöv, när tåget är försenat till Teckomatorp.

Slutligen fick vi ett resonemang runt Söderåsbanan som enligt överenskommelser skulle varit trafikerad med persontrafik redan 1999.

Vi tog tillfället i akt och informerade om de expansionsplaner vi har i kommunen. Vi skall köpa mark och bygga i Teckomatorp. Det blir totalt 875 nya tomter i Teckomatorp. Exploateringen i Tågarp kommer att resultera i ett hundratal nya bostäder. I Billeberga kommer den nya detaljplanen att innebära runt 30- 50 bostäder till. Lågt räknat tillkommer framöver åtminstone 1000 tomter eller bostäder i kommunens pågatågsorter. Det är en ordentlig satsning som kommunen och privata exploatörer gör framöver. Med tanke på regionens utveckling i allmänhet och Lund-Malmös i synnerhet så har vi inte råd med att inte göra en sådan satsning.

Allt detta var sammantaget information som inte Skånetrafiken kände till. Det var mycket trevligt att se deras ömsom nöjda och ömsom förvånade miner under Thomas Arnströms fina presentation. Å andra sidan blev nog alla vi i kommunledningen förvånade när vi fick veta att Eslövs kommun betalat 20 miljoner för att få till stånd omläggningen av trafik på Marieholmsbanan.

Fick vi då några nya löften…? Nja, det beror på vad man menar. De lovade övergripande, att nu ta hem alla kommunens behov och studera dessa i ljuset av den nya kunskap vi bibringat i dag. Däremot fick vi faktiskt några konkreta löften redan på sittande möte. Dessa var följande:

-          Marieholmsbanan skall rustas upp för att klara trafik med hastigheter på 140 km/h. Detta
      gör att restiden mellan Teckomatorp och Lund bara skall fördröjas med 3-5 minuter.

-          Man har redan lagt om zonerna så att det kommer att kosta lika mycket för månadskorten
      mellan Teckomatorp/svalöv – Lund som det gör idag. Däremot kommer det att bli dyrare för
      pendlarna till Malmö samt för de som pendlar till lund från stationer norr om Svalöv. Detta
      träder dock inte i kraft fören om ett drygt år och man lovade att ta med sig frågan för en
      analys till.

-          Det kommer att sättas in buss mellan Teckomatorp och Kävlinge. Det kommer att vara
      timmestrafik. Jag föreslog att man skulle ordna en busstation i Norrvidinge. Det var nog
      mycket länge sedan vi hade kollektivtrafik i Norrvidinge. Nu kan det bli verklighet om något
      år.

-          Man skall se över trafiken mot Landskrona. Man kände inte till att det skulle vara några
      försämringar där i nuläget. Jag kommer att få färsk information om detta om någon vecka.
      Man hade dock stor förståelse för behoven både när det gällde resor till sjukhuset och till
      arbetsförmedlingen.

-          När det gäller nattrafiken är man beredd att förutsättningslöst ta en diskussion om vad som
      kan göras. Kanske kan kommunen ”köpa till” lite trafik för att hålla igång denna olönsamma
      trafik. Vi får se vart de diskussionerna leder.

Ett oerhört viktigt och tydligt budskap var också att tiderna är sådana att förutsättningarna för att få tågtrafik på Söderåsbanan kräver kommunernas medfinansiering på något sätt. Detta blir en diskussion vi måste ta politiskt. Skall vi ta pengar från skola, vård och omsorg för att finansiera kollektivtrafik? Ja, kanske…eller nej, kanske inte. Det finns både fördelar och nackdelar med det.

Slutligen försökte jag verkligen att förklara hur betydelsefullt, halvtimmestrafik i rusningstrafik, skulle vara för kommunen och för alla medborgare som pendlar. Vi enades om att träffas igen inom kort och se vad som är möjligt att göra och eventuellt tala finansiering från kommunen.

Sammataget så är det kärvt. Vi fick dock några positiva besked, och framförallt så har Skånetrafiken och Mats Persson lovat att analysera ett varv till nu när de vet hur vår kommun ser ut, vart den ligger och vilka behov vi har. Vi skällde inte på Skånetrafiken, vi försökte visa realiteter. Nu hoppas jag på ytterligare några positiva besked inom kort. Kollektivtrafiken är oerhört viktig för vår kommun.

Tobbe i Teckomatorp

PS. I dag skriver Skånskan i två artiklar, där Mats Persson lämnar sina kommentarer i den ena, om detta. Nyss har jag också haft ett trevlig samtal med en journalist från Lokaltidningen. Ämnet berör många. DS.

9 kommentarer:

 1. Det stora problemet är att Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne = Landstinget. Landstinget är även huvudman för sjukvården.
  Dessa 2 verksamheter går med stora underskott.

  Tittar vi på de övriga landstingen i landet så är situationen den samma - alla går i stort sett med stora underskott.
  Jag anser att Landstingen har spelat ut sin roll. Med nuvarande system kommer de aldrig att klara sig. Staten borde ta sitt ansvar. Här har man 2 möjligheter. Gå in som ny huvudman eller se till att mer pengar kommer till landstingen.
  Något måste göras omedelbart så att vi får en sjukvård som är värt namnet. Allmänna kommunikationer som också är värt namnet.Se till att glesbygd/mindre kommuner som Svalöv får bra kommunikationer med storstäderna. Du skriver att det är kärvt! Vad vi har att förvänta oss är ytterligare försämringar av kommunikationerna eftersom pengarna inte räcker till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vår kommun är definitivt inte glesbygd. Med 17 min till centralen i Lund och 38 minuter till Triangeln i Malmö bor man inte i glesbygd. Man är förort till storstadsområdet, och storstadsområdet kommer förr eller senare att behöva vår kommun som boendekommun och för rekreation. På sikt kommer detta att tvinga fram förbättringar i kollektivtrafiken. Det är den enda möjliga utvecklingen. På kort sikt, däremot, är det kärvt.

   Radera
  2. Påstår inte heller att Svalöv är glesbygd. För att allmänna kommunikationer skall fungera med tätta avgånger måste mer pengar in i systemet. Dessa pengar finns inte i Skånetrafiken. Staten måste ta sitt ansvar och satsa mer pengar på järnvägen och kommunikation på järnvägen.

   Radera
 2. Tack för ett givande möte.

  Spännande att höra om era planer och tycker att ni tänker helt rätt som planerar att bygga bostäder i kollektivtrafiknära läge.

  När det gäller Marieholmsbanan skapar den stora möjligheter för Svalövs kommun och trafikeringen till Teckomatorp. Eftersom resandeunderlaget blir bättre finns det därmed större förutsättningar för att få till halvtimmestrafik.

  mvh
  Mats

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack själv. Halvtimmestrafik är ett jättelyft för oss. Jag hoppas det blir möjligt framöver. Jag tror att det också i sig själv, ytterligare skulle öka antalet pendlare med tåg från vår kommun. Vi kommer att göra allt vi kan för att utvecklingen skall gå i den riktningen.

   Radera
 3. Busshållplats i Norrvidinge med möjlighet att ta sig till två olika tågstationer, samt för de äldre till affären nu när byns är nedlagd vore verkligen ett lyft. Ökar ju även möjligheten till att kunna ta en kväll ute och ta sig hem på ett inte allt för kostsamt sätt. Mkt bra förslag för Norrvidinge som boendeby!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt Niclas. Om förändringarna nu måste göras så gäller dett att få till positiva förändringar tillsammans med de negativa. Annars blir det omöjligt för oss medborgare att förstå och acceptera. Så tänker i alla fall jag.

   Radera
 4. 875 nya tomter!
  Ger inte det ungefär en fördubbling av befolkningen i Torp?
  Inte undra på att Jerry bygger ut ICA.

  Härligt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej.
   Nej, inte riktigt en fördubbling. Vi är någonstans runt 1650 själar i Teckomatorp. Men det är en rejäl utvidgning. Nu kommer inte allt att ske över en natt, men det var nog länge sedan det fanns så långtgående planer på Teckomatorps utvidgning som nu. Jag är nöjd med det. Alla jag talat med och som vet något om samhällsbyggnad påstår att de sällan sett en så underexploaterad ort som Teckomatorp. Det har nog både med kommunsammanlagning och BT-Kemi att göra. Nu ruskar vi de otrevligheterna av oss och tar nya tag.

   Radera