måndag 10 december 2012

Att lyckas med skolan är en viktig fråga för majoriteten

Svalövs kommuns politiska majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet är helt över ens om att tillväxt och inflyttning av nya medborgare är det som, på längre sikt, är nödvändigt för att trygga välfärden i kommunen. Därför är det också av största vikt att kommunen nu får styras av en stark och stabil majoritet. Den nyligen beslutade förändringen i den politiska organisationen visar tydligt hur stark den sittande majoriteten är. Extra tydligt blir det när man studerar fördelningen av mandat i Kommunstyrelsens utskott. Av 5 ledamöter tillfaller 4 den sittande majoriteten. Om vi behållit det tidigare antalet ledamöter (3) så hade samtliga dessa tillfallit majoriteten. Det känns dock inte, med dagens politiska system, rimligt att oppositionen inte skall representeras i utskotten. Där av blev beslutet att öka till 5 ledamöter, för att bereda plats för oppositionen.

Av de 4 ledamöter som finns i varje utskott har en fördelning gjorts mellan majoritetspartierna så att alla partier är representerade i alla utskott. Detta är bra för att alla i det politiska sammarbetet skall vara med, fullt ut, i alla frågor och utgöra en stabil sammarbetspartner för de andra. Rent politiskt har det mindre betydelse eftersom vi i majoriteten alltid måste vara eniga i de frågor vi lyfter fram för beslut. Detta gäller oavsett vilket parti som råkar ha ordförandeposten i respektive utskott.

Folkpartiet hade tidigare ordförandeskapet i Ekonomi- och Personalutskottet (EPU). I förhandlingarna efter förra valet, för att få ihop en majoritet, var detta den posten som skulle kompensera att Folkpartiet inte fick någon plats i presidierna i vare sig Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Naturligtvis hade vi velat fortsätta med ordförandeskapet i det nya organet, Arbetsutskottet (AU) men så blev det inte. Rent politiskt har det ingen betydelse att Socialdemokraterna nu får det politiska ansvaret som ordförande för Arbetsutskottet eftersom vi alltid når konsensus i de politiska frågorna och hanterar dessa som en majoritet och inte som tre separata partier. Lika dant är det i Samhällsbyggnadsutskottet (SU) där Moderaterna har det politiska ansvaret som ordförande, samt i Vård- och omsorgsutskottet (VU) där Socialdemokraterna också i likhet med AU har det politiska ansvaret som ordförande. I alla utskott löser vi i majoriteten frågor genom diskussion och konsensuslösningar. Det är ett givande och tagande.

Därför känns det tryggt att ta sig an arbetet som ordförande i Utbildningsutskottet (UU) med förvissningen att hela majoriteten står bakom att skolan är en nyckelfråga för att uppnå vårt gemensamma mål att få fler invånare att flytta till Svalövs kommun. Det är min tro och förhoppning att vi i majoriteten kommer att leverera positiva resultat. Det kommer att ta tid och det kommer att vara jobbigt men tillsammans kommer vi att lyckas.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar