lördag 22 december 2012

Bra ekonomi ger möjlighet till satsningar

Tidigare i höst tog vi beslut att förstärka stödet till kommunens föreningar. Det ökade stödet till föreningarna omfattar totalt en halv miljon kronor. En del av detta kommer att komma samtliga föreningar till del genom ett påslag på aktivitetsstödet. Därmed får alla en del som motsvarar den verksamhet man haft. En av dessa föreningar är Billeberga scoutkår. Det har också funnits möjlighet att söka riktade medel ur detta extra anslag. Det är särskilt roligt att se att det nu finns möjlighet för andra föreningar än fotbollsföreningar att få del av detta ökade stöd. Bland annat kommer Billeberga Scoutkår att få del av detta utökade stöd. Så kommer även ett mycket stort antal andra föreningar. Allt från andra scoutkårer till ryttarföreningar och bordtennisklubbar.

Det är viktigt att alla invånare i vår kommun får reda på att det förhåller sig så, att vi politiker gör allt vi kan för att sprida på stödet. Vi är verkligen måna om att det skall finnas ett stort utbud av olika verksamheter i vår kommun. När man läser artikeln i Skånskan får man lätt bilden av att politiker vill utrota all fritidsverksamhet förutom fotbollen. Det är osant och en orättvis bild av verkligheten.
Jag kommer längre fram att publisera alla detaljer avseende hur det detta extra stöd har fördelats så att alla får möjlighet att se den fantastiska bredd på föreningsverksamhet som vi har iSvalövs kommun. Jag hoppas att skattebetalarnas framtida stöd kan bli minst lika stort så att vi ytterligare kan öka bredden av fantastiskt fin föreningsverksamhet i vår kommun.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar