söndag 31 mars 2013

Det måste vara något skumt med markköpet...

Med anledning av att jag, på senaste Kommunfullmäktigemötet blev angripen av Lennart Pettersson med påståenden om att jag skulle driva frågan om markköpet i Teckomatorp för egen del så finns det skäl att vara tydlig.
Jag driver inte frågor på grund av egna syften. Jag tycker det är avskyvärt att driva frågor på grund av egna syften, om man är politiker. Jag gör allt jag kan för att undvika att driva frågor av personliga skäl. Vid några tillfällen har det kommit upp frågor i kommunpolitiken där jag eventuellt skulle kunna betraktas som jävig. Vid dessa tillfällen har jag lämnat rummet för att inte hamna i en situation av misstroende. Jag är nog en av de politiker som oftast gjort så. Tro mig... Det finns andra som borde gjort på samma sätt.
Att då bli anklagad av Lennart Pettersson för att driva frågor i eget syfte är anmärkningsvärt och gör mig bara ledsen.

När det gäller markfrågan så driver jag den frågan av den enkla anledningen att HELA kommunen behöver det tillskott av människor som en bebyggelse på den här marken skulle kunna ge. Kommunens ekonomer har på anmodan av Förvaltningsdomstolen räknat ut vad en sådan bebyggelse skulle ge i ökade skatteintäkter. Svaret blev 65 miljoner om året! Ja, du läser rätt... 65 miljoner. Jag har för säkerhetsskull kollat vilka principer ekonomerna använt när de räknade. De har använt de normala nyckeltal som används varje år vid både budgetering och prognostisering av kommunens ekonomi. Det är inget "hokus pokus" alls. 65 miljoner om året... Det är mycket pengar. Kamarrätten vägrade att ens titta på de kalkyler kommunekonomerna gjort, trots att dessa gjorts på uppmaning av Förvaltningsdomstolen. Det är därför fullt logiskt att kommunen överklagar till högsta förvaltningsdomstolen och ser om det är möjligt att de fattar ett beslut som tvingar Kamarrätten att åtminstone titta på kalkylerna.

Några frågor dyker särskilt ofta upp i debatten om markköpet. Här nedan har ag försökt formulera några svar:

1, Varför behövs marken? Det finns ju redan kommunägd mark i Teckomatorp som man kan exploatera.

JA. Det finns mark. Med den exploateringstakt vi haft de senaste åren (och då har vi haft mycket lågkonjunktur) så är den marken förbrukad om ca 10 år. Då ät Svalövs kommun i samma situation i Teckomatorp som man varit i Tågarp under många år. Inte en kvadratmeter till att bygga på. Den här marken köps för att säkra tillgången till mark i en av våra viktiga Pågatågsorter, för 30 år framöver. Vi sysslar inte med någon "kvartalsekonomi" i komunen utan försöker planera för lång tid framåt.2, Är det något fuffens med affären? Marken är ju så dyr.

Den värdering som finns och som gjorts av en helt fristående ofta anlitad värderingsfirma säger att marken, om man skall utöva lantbruk på marken är värd ca 15 miljoner. Samma värderare säger att om marken skall exploateras så är den värd ca 30 miljoner. Centerpartiet har på något sätt lyckats med konststycket att inbilla folk att kommunen köper marken för att utöva lantbruk. Jag kan avslöja att så inte är fallet.


3, Vem tjänar på att marken köps och bebyggs, vem tjänar på att marken inte köps och bebyggs?

I den kalkyl som kommunens ekonomer tagit fram så framgår det att kommunen tjänar 65 skattemiljoner om året på nya skattebetalande invånare. Det är därför jag driver frågan. Centerpartiet som är emot markköpet har hävdat att det höga priset driver upp priset på jordbruksmark. Detta gör det dyrare för lantbrukare att köpa mark för att odla på. Centerpartiet är historiskt ett parti som företräder lantbrukare. Dessa tjänar på att affären inte blir av. Det finns dessutom ledande företrädare i Centerpartiet som är engagerade i en lobbyorganisation som heter "Den Goda Jorden". Denna organisation arbetar för att man inte skall bygga på åkermark. Problemet i Svalövs kommun är att vi bara har åkermark att bygga på om vi vill utveckla kommunens pågatågsorter. De som är engarade i föreningen "Den Goda Jorden" tjänar på att markköpet inte blir av. Det finns med andra ord både kommuninvånare som tjänar på markköpet och kommuninvånare som inte tjänar på markköpet. Det enda sättet som jag tjänar på markköpet är som kommuninvånare och är kopplat till de skatteintäkter nya invånare ger. Att anklaga mig för att jag skulle vilja bygga en metropol i Teckomatorp är absurt.


4, Varför kan man inte expropriera marken. Det blir ju billigare?

Det är inte alls säkert att marken hade blivit billigare vid en expropriation. Lagarna ändrades för några år sedan och ger markägaren, vid expropriering, rätt till del i framtida vinster som kommunen kan ha. Därmed finns det mycket som talar för att markägaren hade fått mycket mer än de 15 miljoner som Centerpartiet påstår. En expropriation hade blivit en långt utdragen process. Lagen föreskriver att kommunen, vid en expropriation, är förbundna att betala både sina egna juridiska kostnader och markägarens. Oavsett om markägaren vinner eller förlorar i en sådan juridisk process. Det finns därmed risk att en expropriation blir mycket dyr.

Ja. Det måste vara något skumt med markaffären. Centerpartiet mörkar hela tiden vad värderingen av marken resulterade i. Man vägrar att se att marken är värderad till 90 kr/Ha, trots att det står i värderingen. Jag företräder skattebetalarna, Centern företräder även andra intressen. Det måste vara något skumt...

Tobbe i Teckomatorp

PS. Vill man läsa srtikeln i Skånskan som berättar om när Centerpartiets Lennart Pettersson anklagade mig för att vilja bygga en Metropol i Teckomatorp så finns den HÄR. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar