lördag 23 mars 2013

Folkpartiet blir frågvisa

Sedan en tid har vi i Folkpartiet jobbat med att sammanställa ett stort antal frågor inom ett stort antal områden, för att ta reda på vilka frågor som är viktiga för medborgarna. Vi hoppas på detta sätt kunna sluta med en vanlig företeelse bland politiker, nämligen att leverera glimrande svar på frågor som ingen ställt.

Frågorna har till syfte att ta reda på vilka frågor som har stor betydelse. Däremot kommer Folkpartiet aldrig att tillåta sig att bli populister. Vi kommer att lyssna... och sedan leverera våra liberala svar på medborgarnas viktiga frågor. Populism överlåter vi med varm hand till andra partier. Sverigedemokraterna har till exempel offentligt uttalat att de kommer att försöka ta de bästa från alla partier och koka ihop en politik av det. Men vem avgör vad som är det bästa och hur det skall "paketeras"? Jo, det gör Jimmy. Folkpartet kommer i stället att låta vår socialliberala ideologi få genomslag i alla våra svar. Där hänger det inte på en, eller några få personer, utan en ideologi som har sitt ursprung för flera hundra år sedan. Den är så väl beprövad, att den fungerat mycket längre än både socialism, kommunism och nazism.

Frågorna, som just nu är i slutfasen av en internremiss i Folkpartiet, kommer att ställas via vår hemsida, http://www.folkpartiet.se/svalov vår sida på Facebook:

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Folkpartiet-Liberalerna-i-Sval%C3%B6vs-kommun/245307472160078

och genom kampanjer på olika platser i vår kommun. Vi hoppas att på detta sätt bli ett parti som bättre tar tillvara medborgarnas intresse och besvarar frågor som har betydelse för alla i Svalövs kommun. Så... håll utkik under veckorna framöver och ta chansen och besvara våra frågor. Det är ett sätt att delta i vår kommuns utveckling och framtid.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar