tisdag 22 oktober 2013

Märkliga politiska poäng om insulinpumpar

De senaste dygnen har jag sett politiker från Region Skånes opposition försöka dra märkliga politiska poäng avseende hur man nu kommer att förändra hanteringen av insulinpumpar. Trots att de vet (jag utgår från att de är kunniga inom ett politiskt område när de uttalar sig) att förändringen endast förbättrar situationen för personer som behöver detta, så fortsätter de att underblåsa osanningar på Facebook om dessa pumpar. När det kommer upp inlägg som gör jämförelser mellan att insulinpumpar inte skall subventioneras och att en bartender kan subventioneras, så underblåser de denna typ av påståenden i stället för att rätta till och berätta fakta. Men så är det. Kan man vinna en politisk poäng så finns det inga skäl att hålla sig till fakta. Det är bättre att fortsätta underblåsa felaktigheter för att hålla liv i gnistan, än att släcka flamman med fakta.

Eftersom det råder brist på fakta bland stråtrövarna på Facebook så kommer i alla fall jag att nu ägna mig åt denna rara företeelse.

På en insulinpump är det 4 års garanti. Detta ger en tydlig bild av att det inte rör sig om en engångsprodukt eller en förbrukningsvara. Det som enlig lagen får finnas inom ramen för det så kallade högkostnadsskyddet är just förbrukningsprodukter och engångsartiklar. Därför har Tandvårds- och läkemedelsverket, i enlighet med lagen, beslutat att ta bort insulinpumparna från högkostnadsskyddet. Detta är inget politiskt beslut utan ett myndighetsbeslut, som sedan prövats inom förvaltningsrättssystemet och därefter vunnit laga kraft.

Skälet för beslutet är också att det är komplicerat med upphandlingar för produkter som ingår i högkostnadsskyddet. Med detta beslut kan varje region och landsting, själv sköta sin upphandling. Detta har redan medfört kostnadsreduceringar som gör att fler personer kan få denna hjälp än tidigare. För att ytterligare styrka att det aldrig varit syftet att personer som behöver dessa dyra apparater skall betala själv så kan man också konstatera att det statliga stödet är helt oförändrat. I många fall, som tex i Region Skåne blir det tom en ekonomisk fördel för nyttjarna. De behöver inte betala den egenavgift som finns i högkostnadsskyddet. Många av dessa människor behöver produkter som finns i högkostnadsskyddet och om de skall betala egenavgiften på det och en egenavgift för pumpen så får de betala två gånger. Det är inte ok.

Så, snälla opposition. Försök hyfsa debatten och sluta att underblåsa osanningar på Facebook varenda gång staten gör något som de facto blir en förbättring.

Vill man läsa mer om pumparna och beslutet så titta HÄR.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar