onsdag 14 maj 2014

"Att bibehålla den gamla idrottshallen riskerar att fördröja uppförandet av den nya"

I Skånska Dagbladet finns en artikel om att Centerpartiet via en motion nu plötsligt vill behålla den gamla idrottshallen i stället för att riva den. Varför skriver jag ordet "plötsligt"? Är det för att håna eller driva gäck med Centern. Nej absolut inte. Det förhåller sig så att Kommunstyrelsens arbetsutskott hela tiden under många månader, löpande informerats om projektet att bygga ny idrottshall. Inte vid något tillfälle har man yttrat något annat än att den gamla idrottshallen skall rivas. Plötsligt kommer det en motion som kräver annat. Det är märkligt.... och plötsligt.

Hur förhåller sig då sakens olika nyanser. Jo, för det första så äger inte kommunen den gamla idrottshallen. Hyran idag, i det dåliga skicka den är i nu, är 750 000 kr/år (ja, ni läser rätt på priset). För att man överhuvudtaget skall kunna vistas i hallen med stora grupper människor och för att hallen skall kunna värmas upp på till rimliga kostnader behövs ytterligare investeringar på 10 miljoner. Man skall komma ihåg att en av väggarna redan har tvingats förstärkas då den var på väg att röra på sig. Det finns skäl att anta att hyran, efter en sådan investering blir ännu dyrare. Men det står naturligtvis ägaren av fastigheten, SVALO, fritt att hyra ut till någon annan som är beredd att betala hyran. Kommunen behöver de 750 000 kr/år som dagen hyra är, som en del av hyran till den nya idrottshallen och jag är inte beredd att diskutera en skattehöjning för att finansiera detta och för att då subventionera en privat verksamhetsutövare med dessa 750 000 kr/år.

Varför påstår jag sedan att ett bibehållande av den gamla idrottshallen riskerar att fördröja uppförandet av den nya? Jo, planeringen av placeringen av den nya idrottshallen, på vilken alla upphandlingar är gjorda, är sådan att den nya idrottshallen kommer MYCKET nära den plats där den gamla nu ligger. Den kommer så nära att ingen myndighet som beviljar bygglov skulle godkänna att två så stora byggnader ligger så nära varandra. För att behålla den gamla idrottshallen krävs då att man planerar om lokaliseringen av den nya så att avståndet mellan byggnaderna blir större.

Vilka effekter får en omplanering? Ja, förutom att det eventuellt behövs nya ritningar så kan hela upphandlingsprocessen också att riskera att behöva göras om. Att påstå att detta är mindre förändringar och behålla nuvarande upphandling skulle ge entreprenören ett lysande tillfälle att hävda massor av fördyringar i förhållande till sitt anbud därför att platsen ändrats, så att hela det redan kostsamma bygget skulle bli ännu dyrare. Entreprenören skulle kunna kräva att massor av åtgärder betraktas som tilläggsbeställningar påg flytt av plats. Om vi avbryter och gör om upphandlingen riskerar vi att nuvarande entreprenör, som redan tilldelats jobbet, stämmer kommunen för utebliven vinst. På grund av alla risker så kan kommunen bara rekommendera fastighetsägaren att avböja uthyrning eller försäljning av den gamla idrottshallen. Men som sagt. Ägaren kan göra som ägaren vill. Själv tycker jag att det vore mycket tråkigt om skolbarnen fick vänta ännu längre på sin efterlängtade matsal, och idrottshall för gymnastiklektioner, bara för att tillgodose en nyck som uppenbarligen kommit i 11:e timmen, 59:e minuten och 59:e sekunden. Med en så kort planeringshorisont som Centerpartiet har går det inte att leda en kommun.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar