torsdag 26 juni 2014

I morgon kl 1800 smäller det!!!

I morgon kl 1800 publicerar vi Folkpartiet Liberalernas partiprogram för perioden 2014-2018. Det är det mest ambitiösa partiprogrammet i Svalövs kommun någonsin. Det är ett dokument på över 30 sidor som omfattar ett stort antal politikområden.

Vem i hela fridens namn skall då orka läsa allt detta tänker varje normalt tänkande människa? Det är en fullt rimlig fundering. Men det är inte tänkt att man skall läsa detta program från pärm till pärm. Därför kommer vi att publicera en webbversion på vår hemsida, www.folkpartiet.se/svalov  med en sökbar innehållsförteckning. Man skall lätt kunna hitta de kapitel som intresserar och där snabbt se vad vi tycker i olika frågor.

För att ytterligare förenkla att ta till sig vad vi tycker så kommer vi att lyfta fram några områden vi tycker är särskilt viktiga för kommunen. Dessa områden är följande:


Brottslighet
Brottsligheten i Svalövs kommun pendlar sedan några år på en hög nivå. Vi vill att polisen avdelar extra resurser till kommunen intill vi tydligt ser att denna trend är bruten. Svalövs kommun är sakta på väg att få en brottslighet som nivåmässigt kan mäta sig med de större orternas. Som exempel sjunker brottsligheten i Landskrona. Det borde den kunna göra även i Svalövs kommun.

Säker trafik
I Sveriges barnvänligaste kommun måste barnen kunna gå till skolan på ett tryggt sätt. Alla genomfartsleder genom våra orter måste hastighets begränsas till 30 Km/h. På särskilt känsliga ställen skall detta kombineras med olika typer av farthinder. Med låga hastigheter och farthinder blir det mer lönsamt för den tunga trafiken att köra runt våra tätorter i stället för igenom dem.

Näringsliv och företagande
Svalövs kommun går kräftgång som bra företagarkommun. En bred kommission måste tillsättas för att reda ut hur en plan skall se ut för ett bättre näringsliv i kommunen. Vi tror att de som bäst vet vad som behöver göras är företagarna själva. Vi måste också få en bra strategi för bredbandsutbyggnad i kommunen. En bättre infrastruktur på nätet gagnar företagen.

Skola
Svalövs kommun skall bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi måste öka lärartätheten i de lägre klasserna, höja lärarnas löner för att få de bästa lärarna till vår kommun och sätta in bra stöd tidigt, till barn med extra behov av stöd. Tidigt stöd kräver tidig upptäckt. Därför behöver vi tillräckligt många vuxna per barn i förskolan så att verksamheten blir kvalitativ pedagogisk verksamhet. Språkförskolan är en viktig verksamhet som behöver byggas ut. Vi måste tag ytterligare krafttag mot mobbing och skapa ordning och reda i skolan. Resultaten skall efterhand höjas för att i slutet av mandatperioden ligga på riksgenomsnitt eller högre.

Äldrevårds- och familjecentraler i kommunen
Sveriges bästa vårdcentraler får vi genom att ge särskilt bra vård till de som är i störst behov av vården. Gamla och barnfamiljer skall därför prioriteras genom att vi skapar en Äldrevårdcentral och en Familjecentral i vår kommun. Vi skall också göra det enklare att beställa hembesök av läkare eller sjuksköterska och det skall gå att komma fram till vårdcentralen via telefon i rimlig tid.

Ovanstående är ett litet axplock ur vårt partiprogram. I morgon kl 1800 kan du läsa hela. Återkom gärna med synpunkter. Via vår hemsida www.folkpartiet.se/svalov kan du enkelt skicka dina synpunkter på vår politik.
Vi ses i valrörelsen under hösten.
Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar