torsdag 30 april 2015

Lägesrapport rörande utvecklingen av Svalövs kommuns skolor

Jag har fått en fråga på Facebook rörande skolorna i kommunen kopplat till resultatet från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste rapport "Öppna jämförelser 2015, Grundskola". Frågan lyder enligt följande:

Hej !
Eftersom jag har barnbarn ,som går i skolan i Svalövs kommun, och dom är Svalövs framtid, så undrar jag följande: Jag har tagit del av rankingen 2014 Bästa skolkommun, gjord av SKL. Svalöv hamnade på 252 plats av 290 kommuner. I Skåne så är det bara Klippan o Burlöv som fick sämre ranking. Fråga: Vad tänker Svalövs kommun ( Torbjörn Ekelund ) göra , så att Svalövs kommun klättrar med jättesteg vid nästa års ranking.?
M.V.H

Låt mig först berätta att vi startade arbetet att målinriktat förbättra skolan i Svalövs kommun 1 januari 2013.

Att höja resultaten i skolan är ett långsiktigt arbete. Det tar tid. De som vet mycket mer om detta än jag och har forskat på området, säger att man måste räkna med 6-8 år innan man ser riktigt stora resultatförändringar. I Svalövs kommun ser vi redan efter drygt två år kraftiga positiva förändringar.

Under 2012 sågs tydliga tecken på att skolan i Svalöv behövde en ordentlig styrning i riktning mot högre kvalité och bättre resultat. 1 januari 2013 tillsattes, för första gången sedan 2008 en Utbildningschef i kommunen. Samtidigt tillsattes ett Utbildningsutskott för vilket jag utsågs som ordförande. Det som Utbildningschefen och jag fick ta tag i, var en organisation som helt saknade ledning, en ekonomi helt utan kontroll och mycket låga resultat i skolorna. Uppdraget som jag och Utbildningschefen fick var att skapa en attraktiv skola i Svalövs kommun med hög måluppfyllelse.
Sedan dess har vi, under dessa dryga två år, sjösatt ett antal utvecklings och förbättringsarbeten med stor tonvikt på kompetensutveckling av lärare och systematisk kvalitetsuppföljning av all skolverksamhet i kommunen, från förskola till och med gymnasieskolan.

Exempel på redan vidtagna åtgärder är följande:

 • Deltagande i flerårigt forskningsprojekt om små barns lärande
 • Tillsättande av särskilda förskolechefer
 • Deltagande i Skolverkets "Mattematiklyft"
 • Tillsättande av 20 förstelärare som kompetensutvecklats
 • Deltagande i SKL:s utvecklingsprojekt PISA 2015
 • Skapande av ett systematiskt kvalitetssystem som har systemet Qualis som grund 
Vi har också under 2014 tillfört 4,1 miljoner i budgetmedel direkt till skolpengsystemet samt ytterligare 3 miljoner riktade mot högre måluppfyllelse. Denna resurstillförsel är mycket stor med Svalövs mått mätt. Om tex Malmö Stad tillfört lika mycket per invånare till skolan, som Svalöv nu gjort så hade detta motsvarat ett belopp på över 160 miljoner kronor. Hade Malmö Stad fattat ett beslut att tillföra 160 miljoner till skolan, så hade rubrikerna i tidningarna varit stora. Men i lilla Svalöv så blir en sådan ansträngning per invånare ett mindre belopp och märks inte lika mycket. I våra skolor har däremot tillförseln av dessa resurser kommit väl till pass, till gagn för barnen. 

Alla dessa redan vidtagna åtgärder har hittills givit bra effekter. Trots att vi bara hållit på i drygt två år så har vi redan sett en kraftig höjning av meritvärden på Linåkersskolan. De barn som lämnar skolan har aldrig haft bättre betyg än de har nu. Allt tyder också på att det nu i juni blir ytterligare ett rekord. Med lite tur kan vi för första gången komma upp i rikssnitt när det gäller betygen i 9:e klass. 

Varför blir det då så dåliga resultat i den nu aktuella undersökningen "öppna jämförelser"?

Först och främst så har vi mycket arbete kvar att göra. Jag har ambitionsnivån att Svalövs skolor om några år skall vara bland Skånes och landets bästa. Vi har redan under två år lyft våra resultat i "Öppna jämförelser". Lite information om detta finns på kommunens hemsida som ni hittar HÄR. Men man skall också komma ihåg att man, när man läster statistik måste jämföra rätt saker. Tex finns det siffror för både de skolor som kommunen driver och siffror för alla skolor som finns i kommunen. I Svalövs kommun finns några friskolor. Om man räknar med friskolorna så blir rankingen lägre i många fall. Ett exempel är mätningen om hur många barn som fått minst betyg E (godkänt) i alla ämnen. Om man räknar alla skolor i kommunen så hamnar vi på plats 260 av 290 kommuner. Räknar man bara de skolor som kommunen ansvarar för så når vi i stället plats 185 av 290 kommuner. Även det sistnämnda är för lågt, men ändock en fingervisning om att det finns friskolor i kommunen som drar ner vårt resultat kraftigt. Friskolorna står under skolinspektionens och skolverkets kontroll. Kommunen har inget inflytande i hur de driver sin utbildning.

Men.... oavsett detta så har vi mycket kvar att göra. Ett långsiktigt utvecklingsarbete som sträcker sig över många år kommer också att drabbas av tillfälliga bakslag. Exempelvis har Kävlinge råkat ut för detta i år. Jag tror också att vi i Svalöv riskerar att drabbas av detta. Men jag är envis och ger mig inte fören skolorna i kommunen når toppen. Redan nu har vi många duktiga lärare och rektorer samt en förnämlig utbildningschef. Siffrorna har pekat uppåt den senaste tiden. Vi har dessutom några ytterligare åtgärder som vi nu sätter in. Vi kommer i närtid att:


 • Starta utvecklingsgrupper i olika kärnämnen som leds av rektorer och som innehåller lärare från alla våra skolor. Dessa återrapporterar utvecklingen direkt till Utbildningschefens ledningsgrupp.
 • Utveckla kvalitetsdagar där politikerna i utskottet delges alla resultat från det årliga systematiska kvalitetsarbetet.
 • Utse ytterligare några förstelärare.
 • Genomföra individuell kompetensutveckling i pedagogik för lärare som vill ta ett ytterligare steg i sin utveckling. När dessa fått certifikat som excellenta lärare så får de en lönehöjning på 3 000 kr/mån. Detta för att se till att duktiga lärare stannar i kommunen. Detta kan ni läsa om HÄR.
 • Ständig uppföljning av resultaten i respektive skola för att snabbt kunna sätta in åtgärder i fall någon skola plötsligt går åt fel håll.
Slutligen behöver vi alla föräldrars hjälp för att våra barn skall få bästa möjliga start i livet och en bra utbildning. Alla föräldrar kan hjälpa till genom att alltid berätta för barnen att skolan är viktig. Om vi alla hjälps åt att tala om detta för våra barn så hjälper vi dem på traven att verkligen anstränga sig i skolan. Skolan är viktig, föräldrarna är viktiga, men...... slutligen så är det också barnen som måste göra jobbet. Det skall vi hjälpa dem att göra.

Alla som vill fråga mig mer om skolan kan nå mig via Facebook (Torbjörn Ekelund eller Snacka med Tobbe), eller på folkpartiet@ekelund.nl

Tobbe i Teckomatorp


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar