onsdag 1 april 2015

Skarpladdat initiativ för att utveckla Räddningsskolan på Revinge

Jag jobbar som kanske är bekant, i Försvarsmakten. Jag vet vilka fördelar som finns i att ha en av Sveriges två räddningsskolor intill ett militärt regemente. Detta gör Revinge och Revingehed unikt i Sverige. Nu är Räddningsskolan hotad. Då måste skolan försvaras.
Idag använder Gilbert Tribo (FP) sin initiativrätt i Region Skånes regionstyrelse och nyttjar denna för en räddningsaktion för att bevara skolan. Jag och Gilbert går tillsammans, axel mot axel, till försvars mot en avveckling. Här nedan kan du läsa dagens pressmeddelande

Tobbe i TeckomatorpRädda räddningskolan i Revinge och utveckla skolan till ett räddningscenter

Räddningskolan i Revinge som ligger i framkant i norra Europa när det gäller att utbilda bland annat räddningspersonal inom krisberedskap vid stora olyckor eller terrorattentat riskerar att läggas ner. Det skulle få ödesdigra konsekvenser för Skånes säkerhet på kort och lång sikt. Därför uppmanar Folkpartiet Liberalerna i Skåne att Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon omedelbart tar kontakt med regeringen för att säkerställa att räddningskolan får vara kvar i Skåne. Samtidigt föreslår Folkpartiet att Region Skåne tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och krisberedskap startar ett arbete för att utveckla räddningskolan till ett räddningscenter i Skåne där verksamheten kan jobba tvärsektoriellt med säkerhetsfrågor i Skåne.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildades 2009 av Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. Revinge är en av två utbildningsorter. MSB ska utveckla, utbilda och hjälpa samhället att förebygga och hantera olyckor och kriser. Personal från bland annat Nederländerna och Tyskland utbildas sedan länge i Revinge och är en omtyckt verksamhet.

Sedan en tid pågår en översyn av hela utbildningsverksamheten inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska vara klar i december 2015. En del av denna översyn går ut på att utreda om myndigheten kan klara sig med endast en utbildningsort, Sandö eller Revinge i Skåne. En nedläggning av räddningskolan skulle få stora konsekvenser för Skånes säkerhet.

­­- I en tid med ökad oro i vår omvärld med en rad attacker mot moskéer senast i Köpenhamn, är vår bestämda uppfattning att vi behöver stå ännu bättre rustade för eventuella attacker och olyckor inte minska vår beredskap. Så stora beslut som detta handlar om kan få långtgående konsekvenser för Skånes säkerhet. Det måste på ett seriöst sätt utredas och Region Skåne bör spela en aktiv roll och ta initiativ till att utveckla räddningskolan till ett räddningscenter i Skåne. Det sänder ut en tydlig signal att Region Skåne ser behovet av att arbeta aktivt med säkerhetsfrågor i Skåne, säger Gilbert Tribo (FP) gruppledare.

- En nedläggning av räddningsskolan skulle påverka hela Skånes civila beredskap vid större olyckor och andra händelser därför måste regionen här och nu uppvakta regeringen för att säkerställa att räddningskolan finns kvar i Revinge samt ta ett större grepp kring säkerhetsfrågor i Skåne för att trygga Skånes framtida behov. Idag jobbar det ungefär 100 personer med hög kompetens på Revinge som skulle bli en viktig del i ett nytt räddningscenter, säger Torbjörn Ekelund (FP) ledamot i regionfullmäktige.

Bifogat finns Folkpartiet Liberalerna Skånes initiativärende som behandlas på Regionstyrelsen den 9 april.  

För mer information:

Gilbert Tribo (FP) gruppledare för Folkpartiet i Region Skåne - 076 887 03 07

Torbjörn Ekelund (FP) ledamot i regionfullmäktige - 070 689 56 31

Mattias Brage (FP) politisk sekreterare – 072 589 30 28

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar