söndag 7 februari 2016

Åtgärder efter händelserna på Linåker.

Efter händelserna på Linåkersskolan i fredags skrev jag ett inlägg på in Facebook. Hela inlägget kan ni läsa nedan.
Vi tar händelserna på allvar. Det har jobbats en hel del i helgen. Det finns en färdig handlingsplan som redan har övergått till verkställighet. I morgon kan barnen komma till en trygg skola.
Vi kommer att vara förstärkta med personal med specialutbildning inom flera olika områden. Under helgen har redan åtgärder vidtagits för att diskutera värdegrundsfrågor med några av de inblandade eleverna. Jag får rapport om att flera av de inblandade redan ser att det som skedde var fel. Det finns stora möjligheter till att vi redan under morgondagen kommer att möta ångerfulla elever som nu förstått att vi måste bete oss hyggligt mot varandra. Att vara stark och rakryggad innefattar också att vara tolerant. Bara små och fega personer hänger sig åt mobbing och våld.

Tyvärr ser jag också ett bedrövligt beteende från några få vuxna, som på Facebook skriver saker som de inte har en aning om, alternativt skuldbelägger vissa grupper av elever. Naturligtvis förstår jag att detta är ett utmärkt tillfällen för människor som inte ser sig tillräckligt sedda, att få sina stunder av lycka genom att vara kontroversiella på Facebook och visa sig på styva linan. Jag hade gärna sett lite mer ansvarstagande från vuxenvärlden än att man tar tillfället i akt att "lätta på det egna trycket", men samtidigt är det tyvärr så det ser ut idag, bla på Facebook. Kom ihåg att många av våra elever bär med sig även detta i sin erfarenhetsryggsäck, som en inflytelse när de utsätts för olika situationer i livet. Det som de hör hemma är deras sanning.

I morgon kommer jag att följa händelseutvecklingen och vara beredd att bidra till ytterligare åtgärder om det krävs. Men utsikterna för att detta lugnar sig är stora.

Tobbe i Teckomatorp


PS. Detta skrevs på FB igår:

I går inträffade ett större bråk på Linåkersskolan i Svalöv. Bråket resulterade i slagsmål och misshandel av några av våra elever. Det var många år sedan vi sen...ast hade en situation på Linåkersskolan, då det var vardag med bråk, misshandel och polisanälningar. Vi har varit där och vi vill inte dit igen.

Den här typen av händelser ligger långt bort i från det skolan och även jag, accepterar. De misshandelsfall som förevarit är polisanmälda. Alla brott skall polisanmälas och utredas av polis och eventuellt åklagare. De som gjort sig skyldiga skall dömas av rättssystemet, baserat på handlingens art och förrövarens uppsåt och ålder.

Skolan jobbar nu hårt med att diskutera värdegrund för att förebygga ytterligare händelser.
Det spelar inte någon roll vart man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har i livet. Våra lagar och vår värdegrund ligger fast och den viker vi inte från en millimeter. ALLA elever skall kunna känna sig trygga i skolan. Tryggheten är en grundförutsättning för lärande och bildning.

I denna fasta övertygelse om att alla skall kunna känna sig trygga ligger nu att skolan säkerställer att det är en trygg skola eleverna kommer till på måndag. Skolan förstärker med både egen, men också med extern personal, som har specialkompetens inom området, för att säkra lugnet och tryggheten i skolan. Jag har löpande kontakt med Utbildningschefen i Svalövs kommun och är i detalj, införstådd med alla de åtgärder som nu vidtas under helgen. Jag accepterar inte att detta eskalerar. Händelserna i går är allvarliga nog. Nu behöver vi lugn och ro. Vår skola har de senaste åren haft en stadigt positiv utveckling. Denna positiva trend måste nu försvaras och bevaras.
Som förälder är du också en viktig kugge i att skapa lugn genom att bemöta frågor från ungdomarna på ett bra sätt.

Jag kommer fortlöpande att följa utvecklingen under helgen och under nästa vecka, för att vara beredd att delta i det beslutsfattande som krävs för att ordningen skall återupprättas. Både ni föräldrar och jag har en roll att spela i detta för att förbättra situationen till gagn för barnen.
Skolans personal, rektor och Utbildningschef, gör och har gjort ett utmärkt arbete i denna krissituation och jag har fullt förtroende för att de kommer att säkra ordning, reda och en god värdegrund på skolan så att arbetet med ökad måluppfyllelse sedan kan ta oförminskad fart igen.

Torbjörn Ekelund, Ordförande i Bildningsnämnden i Svalövs kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar