onsdag 21 september 2016

En stor turistort kräver särskild omvårdnad

Turismen är en av Sveriges stora näringsgrenar. Dessutom är det den näringsgrenen som har bland de högsta tillväxttakterna. Sverige har under de senaste 10-15 åren blivit ett land dit många turister från hela världen styr sin kosa.
I Svalövs kommun är det främst Söderåsen som drar turism. Många Svenskar, Danskar och Tyskar söker sig till det lilla stycke vildmark som Söderåsens Nationalpark erbjuder. Med över 300.000 besökare om året är Söderåsens nationalpark en av Sveriges mest besökta Nationalparker.
Att ha en sådan turistmagnet i sin kommun är få förunnat i Skåne. Svalövs kommun måste göra ytterligare ansträngningar för att hela kommunen skall kunna dra nytta av denna besöksmagnet. Många potentiella arbetstillfällen står på spel. Turistbranschen är dessutom en näringsgren som ger förhållandevis många ungdomar arbete. Svalövs kommun borde kunna vara helt befriad från ungdomsarbetslöshet om möjligheterna bara togs tillvara.

Ett första steg är att Röstånga prioriteras i kommunens verksamhet. Röstånga bör tex vara i särskilt fokus när det gäller ordning och reda. Att man är tidig med sopning efter vintern borde vara en självklarhet. Kommunen bör också sätta in extra resurser på att göra orten attraktiv ur andra hänseenden. Undermåligt skötta fastigheter bör övervägas för uppköp. Särskilt i ortens centrala delar. Kommunen bör också noga överväga ett närmare samarbete med de idéburna krafter som redan finns i samhället. Att stödja Röstånga Tillsammans och RUAB:s strävanden att hjälpa till med att rusta upp äldre och nedgångna fastigheter måste beaktas om frågan ånyo blir aktuell. Röstånga saknar tågförbindelse, men busstrafiken är under dagtid väl fungerande. Svalövs kommun bör arbeta för att denna busstrafik får turer längre in på kvällarna. Liberalerna i Svalövs kommun kommer framöver att arbeta för att ett större fokus och en större förståelse för hur Röstånga kan bli en viktig motor i kommunens tillväxt, och att detta genomsyrar beslut rörande Röstånga och ortens framtid. En prioritering som kommer att gagna hela kommunen.


Torbjörn Ekelund (L)
Ordförande Svalövsliberalerna

Hjördis Nilsson (L)
Suppleant i styrelsen för Svalövsliberalerna, Röstångabo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar