tisdag 27 september 2016

Skånetrafiken sviker Svalövs kommun. Oacceptabelt.

13 dec börjar trafiken på Marieholmsbanan att rulla. Detta innebär att invånarna i Svalövs kommun inte längre kan åka tåg till Kävlinge. Kävlinges invånare kan inte heller ta sig till Teckomatorp och Svalöv. I alla fall inte utan flera byten och omväg runt Lund, via både Marieholm och Eslöv. En orimligt lång omväg, med stor tidsförlust som resultat. Tidsförlusten blir uppemot en timme. Enkel väg. Dvs två timmar längre som folk får sitta på tåg och bussar, per dag, om man pendlar. Detta är fullständigt galet.

Varför blir det så då. Det går ju en buss från Svalöv till Kävlinge. Man kan ju ta den. Men.... Icke. Jag erfar nu att Skånetrafiken kommer att svika Svalövs kommun genom att helt ta bort denna förbindelse också. Man påstår att det inte finns resande nog för att upprätthålla trafiken.

Så här blir det när man inte vill. Man påstår att endast ett trettiotal resande vill ta sig från Svalöv-Teckomatorp till Kävlinge. Men man har därmed missat hur mycket fakta som helst. Följande bortser man från helt:

- Det finns runt 35 gymnasielever som bor i Kävlinge kommun och som går i skola på Svalöfs gymnasium i Svalöv.
- I Norrvidinge finns en stor arbetsplats, med i dagsläget flera hundra anställda. Denna arbetsplats är också på väg att utökas.
- Skånetrafiken har redan förstört Svalövs kommuns förbindelse med Landskrona så till den grad att många invånare i Svalöv numera är skrivna på Arbetsförmedlingen i Kävlinge, samt är skrivna på vårdcentral i Kävlinge

Hur kan man då missa gymnasieeleverna?
Detta är kanske det största mysteriet av alla. Man anser att man inte fått någon "indikation" på att det skulle förekomma gymnasieelever som vill resa till Svalöv. Att Svalövs kommun driver en gymnasieskola med 750 elever är uppenbarligen inte "indikation" nog för att undersöka det hela. Svalövs kommun driver en stor gymnasieskola på en konkurrensutsatt marknad. Att förlora dessa 35 elever och att få avsevärt svårare att i framtiden rekrytera elever i Kävlinge är ett hårt slag för skolan och det är inte acceptabelt att Skånetrafiken nu vidtar förändringar som så radikalt förändrar Gymnasieskolans möjlighet att konkurrera.

Hur kan man missa utvecklingen på Norrvidinge boställe?
Ja detta är också ett mysterium. Redan när bussförbindelsen upprättades ville vi i Svalövs kommun få till ett busstopp i Norrvidinge. Med flera hundra anställda så borde detta ge bärighet till busslinjen. Skånetrafiken vägrade. Det var viktigare att bussen kom på en viss tidpunkt till Kävlinge, så ett stopp var uteslutet.

Varför kan inte bara Svalövs kommun tala med Skånetrafiken så att de får all information?
Det är inte möjligt att tala med folk som inte lyssnar. Svalövs kommun har försökt framföra dessa argument i olika sammanhang. Skånetrafiken vill inte lyssna. På politisk nivå har många försök gjorts att få till ett möte med presidiet i Region Skånes Kollektivtrafiknämnd. Antalet föreslagna datum är nu uppe i tvåsiffrigt. Men man vill inte träffa politikerna i Svalövs kommun. Svalövs kommuns kommunalråd har flera gånger försökt kontakta ordförande i nämnden, Stefan Svalö utan resultat. Hon har lämnat meddelande att hon vill tala med honom men han återkommer inte för att ta en dialog. Vi sitter fast. Vi kan ju inte gärna kidnappa politikerna så allt hänger på att de vill träffa oss.

Sammantaget ger detta bilden att Svalövs kommun är fullständigt ointressanta för Skånetrafiken. Man anser sig uppenbarligaen ha råd att strunta i oss. Detta är beklagligt och jag hoppas verkligen att vi kan få till en dialog som ser möjligheterna. Vi behöver en bussförbindelse från Svalöv, via Teckomatorp till Kävlinge, med stopp i Norrvidinge. Detta för att våra 35 gymnasieelever skall kunna resa till sin skola. Detta för de hundratals som jobbar i Norrvidinge och detta för alla medborgare som inte vill åka Skåne runt för att komma till sitt jobb.

Snälla Skånetrafiken. Hjälp oss.

Ge mig svaret att jag har fel och har missförstått och att ni visst kommer att ha en buss till Kävlinge efter 13 december. Inget skulle göra mig lyckligare än att ha fel i detta ärende.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar