onsdag 15 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 1

Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Det är valåret 2038

Det har gått 20 år sedan valet 2018. Valresultatet 2018 blev en stor framgång för Liberalerna i Svalövs kommun, som sedan dess haft stort inflytande på kommunens utveckling. Mycket har hänt under de senaste 20 åren och på det stora hela har förbättringarna varit väldigt tydliga.

Sanering av kommunens ekonomi


Första åtgärden Liberalerna vidtog var att sanera kommunens ekonomi. Det fanns stora möjligheter att minska kostnaderna genom att helt enkelt sluta att genomföra en del verksamhet som både var onödig och som inte var obligatorisk för en kommun att utföra. Alla dessa förändringar gjordes efter två år av medborgardialoger och analyser. 2020 startade den konkreta omdaningen av kommunen.

Liberalerna öppnade också upp mer kommunal verksamhet för driftiga lokala entreprenörer som fick lägga anbud på både lokalvård, mattillagning i våra storkök, men även på driften av verksamheten inom omsorgen. I flera fall gjorde detta att den kommunala verksamheten övergick i fristående regi, men i andra fall behölls verksamheten i kommunal regi, eftersom detta visade sig vara mest kostnadseffektivt. Allt gjordes utan behov av uppsägningar. Några av de äldre kommunalt anställda erbjöds bra pensionsavtal och valde avsluta sina arbetsliv något år tidigare än tänkt. Flera av dessa ryckte dock in som vikarier under ganska många år. Det var kul att inte släppa kontakten med arbetsplatsen helt och samtidigt tjäna en liten extra slant till semestern.

Detta medförde att det gick att både återställa skatten till den nivå som gällde före 2017 och ändå genomföra stora nya satsningar.
 
 

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 2 kommer till helgen.

 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar