lördag 18 februari 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 2

 (OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats)


Trygghet, Tillväxt och Mångfald

Satsning på skolan första åtgärden

Den första stora satsningen Liberalerna gjorde 2020 var på skolan. Den ”Generalplan” för utveckling av skollokaler i kommunen som utarbetades och beslutades under 2017-2018 tidigarelades när det gällde förskola och skola.
2021 påbörjades byggandet av den nya F-6 skolan i Tågarp, som växte så det knakade på grund av den stora exploateringen som startat några år tidigare, i privat regi.
2025 stod också kommunens nya högstadieskola i Teckomatorp färdig. Teckomatorp blev platsen för en ny högstadieskola eftersom det var den enda F-6 skolan i kommunen som låg placerad så att det fanns plats att utveckla verksamheten inom samma del av tätorten.

Skolan i kommunen fortsatte att utvecklas även resultatmässigt. Det systematiska utvecklingsarbetet på vetenskaplig grund som startat redan 2013, under ledning av Liberalerna, gav frukt och resultaten blev allt bättre under hela 2020-talet.

Runt 2030-2032 hade skolresultaten blivit så bra att Svalövs kommuns skolor betraktades som en av de 20 bästa i Sverige. Redan 2028 gick man om Landskrona, vars utveckling var raketartad med början redan 2010 när Liberalerna tog över ansvaret för Landskronas skolor.

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 3 kommer i mitten av nästa vecka.

 
Tobbe i Teckomatorp
 
 
Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar