söndag 5 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 5OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

Trygghet, Tillväxt och Mångfald


Ökad brottslighet krävde åtgärder

Under 2017 och 2018 ökade brottsligheten åter i Svalövs kommun. Det var storstäderna söder, väster och norr om kommunen som till del orsakade detta. Inte städerna själv och inte på grund av kommunala beslut. Det var Polisen som förstärkts i storstäderna och använde taktiken att ständigt störa de kriminella så de inte fick ”vara ifred” och syssla med sina skumraskaffärer.
Detta gjorde att kriminaliteten flyttade ”ut på landet”. Under 2018-2020 fanns det fortfarande många dåliga, men billiga fastigheter i kommunen. Det fanns fastighetsägare med fastighetsbestånd i dåligt skick, som valde att hyra ut, i stället för att upprusta och sedan sälja. Med en stor tillgång till billiga, dåliga fastigheter, långt ute på landet som var ensligt belägna, så ökade också kriminaliteten i kommunen.
2021 var måttet rågat. Kommunen vägrade skriva under samarbetsavtal med polisen. Rikspolischefen i egen hög person kom på besök. Efter positiva samtal med Rikspolischefen beslöt hon att Svalövs kommun skulle bli en försökskommun för att jobba på ett helt nytt sätt. Men detta krävde sammarbete och även en ekonomisk insats från kommunen.
Polisen dubblade sin egen personal, men avdelade också pegar för att själva hyra in väktare till områden där det var ovanligt oroligt. Till exempel fanns det 4 väktare som patrullerade Billeberga till fots, före, under och efter nyårsafton 2023, då orten var ovanligt belastad med sprängda brevlådor, men också fyrverkerier som riktades direkt mot hus och fönster. Branschens löfte att inte sälja raketer hade inte överlevt nyår 2018.

Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 6 kommer i mitten av nästa vecka.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar