torsdag 9 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 6OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

Trygghet, Tillväxt och Mångfald


Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden


En annan av kommunens åtagande i försöket tillsammans med polisen, var att kommunen bildade ett särskilt fastighetsbolag som komplement till SVABO och SVALO, med syftet att köpa upp fastigheter, renovera dessa och sedan hyra ut dem till kommunens sociala verksamhet.
Dessa fastigheter blev väldigt populära från 2025 och framåt och tjänade som instegsboende för personer som hade haft svårt att skaffa sig en egen bostad. 
Även kommuner runt Svalövs kommun började hyra denna typ av fastigheter och från 2030 och framåt har SVSP (Svalövs Specialfastigheter) varit en ekonomisk succé. Särskilt som bolaget redan från början satsat på att få ut fiber till sina fastigheter långt ut på landet, eftersom denna åtgärd gjorde det billigare för andra på landsbygden att få ut sin fiber.

Så när som på några få hus, där ingen bor, så har kommunen sedan nästan 10 år tillbaka en 100% tillgång till fiber även på landsbygden, tack vare SVSP initiativ. Dock har några fastighetsägare självmant valt att inte ansluta sig. Utbyggnaden av fiber har banat vägen för utbyggnad av E-Hälsan. Man kan nu träffa sin läkare över nätet. Är det tydliga, små åkommor så har man medicin i brevlådan dagen efter. Många äldre har också valt trygghetskameror i sina hem. Då slipper att folk kommer in i hemmet mitt i natten för att titta till den äldre. I stället kan man via en kamera se att den äldre har det bra och sover gott. Inget spring och lugnare för vårdtagarna.


 Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 7 kommer i helgen.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar