söndag 12 mars 2017

Liberalernas vision Svalöv 2038, Del 7


OBS. Längst ner finns en innehållsförteckning där ni enkelt kan hitta till de delar som redan publicerats

Trygghet, Tillväxt och Mångfald


Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidragDe stora arbeten med renovering av fastigheter som SVSP, kombinerat med att fler entreprenörer släppts in i den kommunala verksamheten har gjort att arbetsmarknaden inom kommunen varit under tillväxt sedan 2022. Det har funnits många praktikplatser tillgängliga och kommunens vuxenutbildning på Svalöfs Gymnasium har anpassats efter de behov som funnits. Detta har gjort att det idag, i princip inte finns någon med arbetsförmåga som får ekonomiskt bistånd (Socialbidrag). Några få personer varje år hamnar i en omställningssituation där vi betalar ut under några månader, men sedan är samverkan med arbetsförmedlingen och Komvux så mycket bättre nu så att medborgare snabbt kommer i sysselsättning. Inte minst sedan Arbetsförmedlingen flyttade tillbaka till kommunen och öppnade ett bemannat kontor så har sammarbetet förbättrats radikalt.

Anledningen till att Arbetsförmedlingen åter etablerade sig i kommenen var dels direktiven från den nya borgerliga regeringen, att utveckals eller avvecklas. Arbetsförmedlingen fick två år på sig att förändra sig och bli efterfrågade, eller så skulle regeringen helt enkelt avveckla hela organisationen. Arbetsförmedlingen valde då att tvärt emot allas förväntningar, att sprida sig ut i landet och se till att många fler av Sveriges kommuner blev så nöjda med Arbetsförmedlingen att man via SKL motsatte sig en nerläggning. Dessutom hade kommunen utvecklats befolkningsmässigt med över 4000 nya medborgare på 20 år. Detta på grund av ökat byggande, skolans framgångar och den utbyggda kollektivtrafiken. Framför allt barnfamiljerna valde Svalöv framför Malmö, Landskrona eller Helsingborg.


 Liberalernas vision Svalöv 2038 Del 8 kommer i veckan.


Tobbe i Teckomatorp


Svalövsliberalernas vision 2038 (Trygghet, Tillväxt och Mångfald) innehåller följande delar:

Del 1, Sanering av kommunens ekonomi

Del 2, Satsning på skolan första åtgärden

Del 3, Kraftigt förbättrad kollektivtrafik för hela kommunen

Del 4, Kraftig inflyttning och många besök

Del 5, Ökad brottslighet krävde åtgärder

Del 6, Kommunen bygger bort otryggheten och fiber till landsbygden

Del 7, Mer flexibel arbetsmarknad ger mindre socialbidrag

Del 8, Framgång inom utbildningen ger fler självständiga människor inom LSS. Bättre vård- och omsorg med nya ansvarsområden

Del 9, Ett näringsliv med stor mångfald blev räddningen

Del 10, Vindkraftverken försvann och ersattes av solceller. Miljön i fokus.

Del 11, Kulturen växer sig allt starkare

Del 12, Den positiva utvecklingen fortsätter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar