torsdag 28 december 2017

På nyårsafton är till och med hundars frihet värd att försvara

Förbud och lagar är inte överst på önskelistan för en Liberal politiker. Vi Liberaler vill ha så stor frihet som möjligt för de enskilda människorna. Ibland måste man dock reglera vissa samhällsföreteelser i lag. För oss Liberaler är detta aktuellt, bla om någons frihet går ut över någon annans frihet. Givetvis ingår miljöfrågor också i denna typ av bedömningar. Miljön är en del av allas frihet.

Nu, eller i alla fall väldigt snart, kommer många av oss att befinna sig i en situation där mångas frihet inskränks av att andra tar sig friheten att bete sig mycket illa. Människors frihet att inte bara på nyårskvällen, utan även dagarna före nyårsafton, avfyra raketer och detonera smällare av olika slag, bygger i stort på en tradition. Detta har förekommit i Sverige under många decennier.

Denna tradition går däremot ut över många andra. Många djurägare drabbas hårt. De senaste åren har det tom skapats en affärsidé där hundägare tar in på hotell på landsbygden för att undvika att deras små vänner skall må dåligt av rädslan för nyårsfyrverkerier. Att gå ut och rasta sin hund är för många behäftat med mycket besvär. Till dessa besvär för enskilda människor kan också läggas 1000-tals sprängda brevlådor årligen.

Nyårsfyrverkerierna medför också en helt omotiverad miljöbelastning. De kemiska ämnen som finns i raketerna och som skall ge oss de vackra färgeffekterna består till stor del av olika sorters tungmetaller. Utsläppet av tungmetaller under nyårshelgen kan i Sverige räknas i 100-tals ton. Utsläpp som i normalfallet, om det skulle åstadkommits av en källa, skulle vara lagstridigt. Sjukvårdens kostnader för vård av skadade under nyårshelgen kan också räknas i mångmiljonbelopp.

De senaste nyårsfirandena i Sverige har också visat på nya tendenser att nyårsfyrverkerier har nyttjats som veritabla vapen. Man har siktat med raketer mot privatpersoner och mot blåljuspersonal. När man under skyddet av ”traditioner”, börjar använda sina friheter på detta sätt anser vi att det är dags för samhället att reagera. Jag menar att det är dags att förnya traditionerna på nyårsafton.

Det finns bara ett sätt att åstadkomma detta och det är via ett totalförbud för nyårsfyrverkerier och smällare. Lokala ordningsstadgor, förbud att sälja, eller andra omvägar leder bara till en återvändsgränd. Polis beivrar inte brott mot ordningsstadgor, försäljningsförbud kommer att leda till smuggling och svartförsäljning. Vill vi verkligen ändra traditionen och bli av med den typen av sprängmedelshandhavande som vi har idag, är tyvärr endast ett totalförbud, med böter och vid grova brott, fängelse, ända vägen att gå. Möjligen skulle man kunna tillåta viss användning efter tillståndsförfarande med självkostnadspris på tillståndet, som finansierar handläggningen. Vi har så många exempel på fyrverkeriernas negativa effekter att det är dags att agera.Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar