söndag 28 januari 2018

Överreagerande Socialdemokrater, del 2 - De horribla lönerna för kommunens chefer

Inledning
Ett av skälen till att Socialdemokraterna i Svalövs kommun började att ”rasa” under första halvan av december månad var lönesättningen på en del av kommunens chefer. Man menade att detta hade sin grund i vänskapskorroption och även jag fick en släng av dessa konspirationsteorier av Karl-Erik Kruse, dåvarande ordförande för kommunfullmäktige i Svalövs kommun, samt Agneta Lenander, ledare för Vänsterpartiet i Svalövs kommun. Den sistnämnda hade någon teori om en, så kallad Bastuklubb som skulle vara centrum för beslutsfattandet i kommunen.

Hur förhåller det sig då? Nedan kommer jag att i stället för konspirationsteorier, presentera de fakta som speglar det som faktiskt förevarit.


Det handlar i grunden om tre, olika processer, vilka endast förenas med det faktum att det handlar om lönejusteringar. Den första handlar om förra personalchefen Paul Eklund, som under ett år tjänstgjorde som tjänsteförrättande Socialchef, eftersom Svalövs kommun valt att skiljas från den förra socialchefen. Den andra processen handlar om en beslutad omorganisation som kommunchefen föreslagit och som också beslutats, som syftade till att stärka informationsfunktionen i kommunen, så att kommunen skulle ha arbetskraft nog att finnas på sociala mediet, tex Facebook, men även möjliggöra anställning av en Säkerhetschef i Svalövs kommun, vilket blivit nödvändigt då förra Säkerhetschefen, som köptes in som en tjänst från Räddningstjänsten, inte längre kunde lösa uppgiften. Den tredje, fristående processen var att det uppstått en obalans i lönesättningarna bland kommunens högsta chefer, som riskerade att få effekten att några av dessa skulle söka sig ett nytt jobb.

Vi tar dessa tre olika delar var för sig.


Paul Eklund

Paul Eklund fick tjänstgöra som vikarierande socialchef under ett år eftersom Svalövs förra socialchef fick lämna sin anställning i kommunen. Förra socialchefen har varit ute i media och givit sin bild av skälen för detta. I avtalet mellan henne och kommunen finns en klausul där båda parter skrivit under på att inte göra på detta sätt. Jag skall kontrollera den juridiska effekten av detta och om det inte möter något juridiskt hinder så kommer jag i en kommande blogg att berätta varför denna socialchef fick lämna sin anställning.

Paul Eklund trädde in som socialchef och under hans tid upptäcktes stora brister i bla personalplaneringen, vilket gjorde att verksamheten ibland blev underbemannade och fick slita hårt. Han startade då ett projekt som han inte fick tid att avsluta innan ny socialchef tillträdde. Behovet att fullfölja detta projekt växte under 2017 och när vi konstaterade att den sociala sektorn som var utsatt för hög arbetsbelastning, skulle behöva ett tillskott på resurser för att kunna fullfölja detta så började kommunledningen att fundera på en tillfällig resursförstärkning. Detta kan ske antingen via anställning eller via inhyrning av konsulter.

Vid denna tid valde Paul att säga upp sig, då han fått ett nytt jobb som personalchef i Åstorps kommun. Kommunledningen visste att Paul var perfekt för att fullfölja detta viktiga arbetstidsplaneringsprojekt, med hans kunskaper inom både personalsektorn och hans erfarenheter som chef för verksamheten under ett helt år. För att få honom att stanna var man dock tvungen att betala lite mer än den lön han redan fått i Åstorp. Denna lön var 62 000 kr/mån plus tjänstebil. Svalövs kommun har inte tjänstebil på listan över möjliga ersättningsformer, vilket är ganska omodernt. Men så är fallet. Tjänstebilen som Paul skulle få hade ett värde som bedömdes till 7000 kr/mån. Hans totala ersättning i Åstorp skulle därmed uppgå till 69 000 kr/mån. För att få honom att stanna erbjöds han 3 000 mer/mån. Dvs 72 000 kr/mån. I förhållande till sin förra lön i Svalöv, så är det en hög lön. Men 3 000 i ett erbjudande är ändå inte en väldigt dramatisk sak. Då Svalövs kommun, under den förra socialchefens tid hyrde in konsuler för att verka på en chefsnivå längre ner så fick kommunen betala 242 125 kr/mån för detta. Kommunledningen såg att detta alernativ var över 170 000 kr/mån billigare. Denna kostnadsjämförelse är skälet till att Paul Eklund erbjöds 3 000 kr/mån för att stanna kvar i Svalövs kommun. Paul antog erbjudandet. Detta har därefter kallats ”Paul Eklund affären” i en artikelserie i Helsingborgs Dagblad. Kanske en ganska billig affär kan jag tycka. I alla fall i jämförelse med annat. Man skall komma ihåg att det ligger inget lagbrott bakom detta i alla fall.Omorganisation

Svalövs har länge varit i behov av att komma ut på sociala medier. Att i alla fall finnas på Facbook har länge varit ett mål. För att åstadkomma detta, samt för att medge att kommunen kunde anställa en säkerhetschef, då Räddningstjänsten inte längre har resurser att lösa detta för kommunens räkning, så undersökte kommunchefen möjligheterna till en organisationsförändring i hans stab. Detta gjordes i samråd med politiken. Denna organisationsförändring har medfört att några medarbetare har fått förändrade arbetsuppgifter. När man som medarbetare får förändrade arbetsuppgifter skall man, enlig de avtal kommunen har med arbetstagarorganisationerna, lönerförhandla dessa medarbetare på den nya arbetsuppgiften. Om det nya arbetet är mer kvalificerat, eller kräver mer ansvar, tex arbetsledning, så kan den nya inplaceringen skilja sig avsevärt från den gamla. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om flera tusen kronor i månaden, då det rör sig om helt nya jobb. Kommunchefen var dock försiktig och förändringarna begränsades till tre personer som fick mellan 2,37%-3,5% mer i lön. Detta skall då inte jämföras med den vanliga lönerörelsen då man kan få 2%-3,5% eller mer för samma arbete. Dessa löneförändringar är allts framförhandlade med fackförbunden och jag har stor förståelse för att fackförbunden kämpar hårt för sina medlemmar för att se till att svårare jobb och mer ansvar skall betala sig. Detta rasade också Socialdemokraterna över. Man skall komma ihåg att det inte ligger något lagbrott bakom detta. Bara en förhandling med facken.


Höga chefer som har olika lön

Svalövs kommun var samtidigt i läget att det fanns en snedfördelning av löner mellan kommunens högsta chefer. Det är aldrig bra när chefer på samma nivå får slagsida i lönebilden. Kommunchefen passade på att rätta till detta, då det fanns en risk att några av kommunens chefer annars skulle se sig om efter ett nytt jobb. Det rörde sig om justeringar på mellan 2,22% och 2,5%. Detta sker också via förhandling med arbetstagarna och är en del i vårt avtal som säger att arbetsgivaren kan göra såhär i särskilda fall. I vår kommun har detta också skett i särskilda fall för andra yrkesgrupper. Till exempel i enstaka fall när det gäller väldigt viktiga pedagoger. Det är med andra ord inget unikt och det ligger heller inget lagbrott bakom detta.


Hur ser då löneläget ut?

Socialdemokraterna har tagit de höga löneökningarna som intäkt för att starta ett politiskt kaos 6 månader innan nästa val. Detta kan vara rimligt om det ligger något fult spel bakom och om lönerna på grund av detta rasar i höjden något fruktansvärt. Men hur ser det då ut om man jänför dessa nya löner på våra chefer, med andra kommuner i vår omgivning? Ja, inte särskilt dramatiskt skulle jag säga. Inom någon befattning ligger vi ganska högt, inom andra ganska lågt. Vi har inte lägst löner i vårt område, men är inte heller löneledande. I nedanstående diagram kan ni ser hur det ser ut jämfört med den information jag fått från andra kommuner.Visst ligger vi högt i vissa fall, men lite lägre i andra. Men inget är som jag ser det så dramatiskt att det är värt att kasta in kommunen i ett politiskt kaos. Det är oerhört ledsamt att det blivit så. De som drabbas är kommunens medborgare. Detta är absolut inte till kommunens bästa. Men som litet parti med endast två mandat i Kommunfullmäktige har Liberalerna inte så mycket att sätta emot när de stora elefanterna börjar dansa.
Hoppas detta ändras efter nästa val så vi kan få ett bra ledarskap i kommunen, med lite ordning och reda.

Jag återkommer med en tredje del där jag kommer att ge min sammanfattade syn på händelserna i Svalövs kommun och varför jag har en känsla av att det inte spelat någon roll vad jag sagt och gjort under de senaste månaderna. Detta har varit klart sedan länge.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar