tisdag 13 mars 2018

Svalövs Säkerhetschef är säkrad

Oavsett om man använder titeln säkerhetschef eller säkerhetshandläggare så behövs funktionen i Svalövs kommun. Vi har allt fler händelser i kommunen av säkerhetskaraktär. Vi står inför ett val 9 september som enligt polisens bedömning kan medföra extraordinära risker. Dessutom ställer staten allt högre krav på att Sveriges kommuner skall återta den beredskap man hade under Kalla krigets dagar.

Därför har jag och Olof Röstin jobbat hårt för att anställningen av denna kompetens skulle sättas igång. Kommunchefen har sedan länge haft en plan på hur anställningen skall finansieras, staten står för en betydande del av lönen, via anslag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och resterande medel finns anlaget i den budget som kommunfullmäktige beslutade hösten 2017.

Allt var alltså klappat och klart. Men, man får som vanligt förvänta sig vad som helst från Centerpartiet i Svalövs kommun. Plötsligt började Lennart Pettersson att skruva på sig. Han hade inte förstått vikten av att snabbt få denna kompetens på plats för att till exempel förbereda valet, ur ett säkerhetsperspektiv. Han ifrågasatte till och med öppet, i massmedia, om kommunen överhuvudtaget behövde kompetensen. Nu skall noteras att kommunen haft denna kompetens i många år, men köpt den som en tjänst i stället för att ha en egen anställd. Lagändringar har satt stopp för detta. Men allt detta har, trots genomgångar, gått Centerpartiet och Pettersson, näsan förbi.

Efter mycket arbete lyckades vi i alla fall få majoritet för att påbörja rekryteringen på sammanträdet på KSAU den 26 februari. Så här lyder pressmeddelandet:Säkerhetsfrågorna i kommunen är säkrade.
Sedan många år tillbaka finns befattningen ”säkerhetschef” i Svalövs kommuns organisation. Under lång tid har funktionen säkras med hjälp av vår Räddningschef Eva Löwbom, Administrativa chefen Michael Andersson samt upphandlad tjänst av Personuppgiftsombud, som är en del av funktionen.

Av någon anledning har det nya styret under ledning av Lennart Pettersson (C) ansett att funktionen inte behövs. Senast i Skånskan 11 februari menar han att det skall genomföras en utredning om kommunen behöver det som kommunen redan haft under många år och som bara blivit viktigare och viktigare.

De som fram till nu, hanterat frågorna i kommunen kommer inte att kunna göra detta framöver, på grund av ändrad och skärpt lagstiftning, samt att Eva Löwbom fått nya arbetsuppgifter. Framför oss ligger också ett val i september, där säkerhetsfrågorna är mycket viktiga. Slutligen ställer staten efterhand allt större krav på kommunerna avseende beredskap och hållbarhet rörande livsmedelsförsörjning, kraftförsörjning mm.

På senaste sammaträdet i KSAU 26 februari beslutades att snarast påbörja rekrytering för att anställa en säkerhetskompetens i kommunen.

-     Vi kan inte fortsätta att utsätta kommuninvånarna för risker, eller riskera att bryta mot den skärpta lagstiftningen på IT-området. Vi måste ta vårt ansvar nu, säger Olof Röstin (M).

Vid mötet i KSAU ville både C och S bordlägga frågan. M, L och SD valde att ställa sig bakom förslaget från Liberalerna att skrida till verket direkt.

-     Vi har ett val 9 september. Varje vecka vi dröjer med att ta vårt ansvar så ökar risken för att vi inte har en fungerande säkerhetsfunktion på plats till valet. Vi har ingen tid att förlora, menar Torbjörn Ekelund, (L).

Kompetensen som skall rekryteras är oerhört viktig för kommunens
långsiktiga säkerhet. Det handlar om ansvarsområden så som att:
- Ansvara för kommunens planering och beredskap för extraordinära händelser

- Vara kommunens säkerhetsskyddschef

- Ingå i kommunens krisledningsorganisation samt vid behov tjänstgöra som    
  tjänsteperson i beredskap (TIB)

- Samordna kommunens interna skydd och bevakning

- Vara dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

- Utbilda och genomföra övningar med kommunens personal inom eget
   ansvarsområde

- Vara kommunens kontaktperson inom eget ansvarsområde gentemot statliga
  myndigheter, kommuner och andra aktörer

- Ansvara för trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser

- Vara operativt ansvarig i samband med incidenter och koordinera planering
  och åtgärder med kommunala verksamheter och t ex polismyndigheten
  
-   Vi talar om oerhört viktiga funktioner som vi inte kan dagtinga med, säger
    Olof Röstin (M).


Genom beslutet i KSAU kommer nu processen med rekrytering att påbörjas direkt.
-   Jag är oerhört stolt över att vi nu lyckades få detta beslut. Säkerhetsfrågor
   är inget man får dra i politisk långbänk och göra populistiska utspel om.
   Säkerheten måste bara fungera. Punkt, avslutar Torbjörn Ekelund (L).
Frågor besvaras av:
Torbjörn Ekelund (L)

(070-689 56 31)


Olof Röstin (M)

(070-523 17 30)

Så, alla medborgare i Svalövs kommun... Slutet gott, allting gott.

Tobbe i TeckomatorpInga kommentarer:

Skicka en kommentar