söndag 25 mars 2018

Svalövspolitiken 100% opposition

Ännu har ingen grundlig analys gjorts i media rörande vilken typ av styre vi nu fått i Svalövs kommun. Det har nu gått några månader sedan Socialdemokraterna och Centerpartiet slogs sig samman och man kunde skönja en förändring på scenen i Svalövspolitiken.
Förändringen föreföll börja inom kyrkan. Centerpartiet försökte nyttja ett passivt stöd från Socialdemokraterna för att få igenom sin kandidat som Kyrkorådets ordförande. Det tisslades och tasslades runt frågan om huruvida det pågick en dialog mellan enstaka personer ur Centerpartiet och Socialdemokraterna utan att merparten av deras partier visste något. Eller fanns det rent av ett mandat från respektive parti för att börja sondera terräng? Det finns inga konkreta bevis för detta så detta måste ännu så länge avfärdas som rykten.

När så Socialdemokraterna hoppade av den styrande koalitionen med Moderater och Liberaler så infann sig ett ovisst läge. Vi Liberaler jobbade för att partierna skulle ta sig samman och fortsätta styret fram till valet. Jag är fortfarande övertygad om att detta vore möjligt. Olyckligtvis spreds rykten från, främst Socialdemokraten Karl-Erik Kruse om att jag och hans egna kommunalråd, på något sätt skulle ingå i en vänskapskorruption med ägaren till ett konsultföretag som kommunen tidigare anlitat. Det spreds också rykten om att Liberalerna och Moderaterna skulle ha brutit mot det avtal som styrde koalitionen. Detta är också felaktigt, vilket går att bevisa med kallelser, protokoll och mailväxling från december förra året. Om Karl-Erik Kruses anklagelser har jag skrivit HÄR och om brotten mot vårt avtal har jag skrivit HÄR.

Vi Liberaler likväl som Moderaterna såg en möjlighet att då i stället bilda en Allians, tillsammans med Centerpartiet. En Allians som skulle kunna fått ett antal månader på sig, i styrande position, för att skapa en gemensam politik som man kunde gått till val på. Vi Liberaler skötte vid detta tillfälle förhandlingarna via Moderaterna. Centerpartiet erbjöds flera centrala uppdrag för att ge dem ett incitament att ansluta sig till en Allians. Till sist avböjde Centerpartiet våra erbjudande och vände sig i stället till Socialdemokraterna. Jag skall villigt erkänna att jag blev överraskad av detta beslut. Även om en Allians skulle sakna några mandat för att ha majoritet så hade det varit fullt möjligt att styra kommunen, eftersom oppositionen i stort hade bestått av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. För att fälla ett sittande styre så skulle med andra ord dessa två partier slå sig samman om en budget, vilket är en mycket osannolik händelseutveckling.

Centerpartiets beslut att i det ”Valtekniska samarbetet” inkorporera Socialdemokraterna och Socialdemokraternas beslut att tacka ja till detta har nu skapat ett politiskt ”monster” i kommunen. Svalövs kommun har nämligen numera en styrande opposition.

Man har tydligt i massmedia
http://www.skd.se/2018/01/24/maktskifte-faktum-i-svalov/ redogjort för att man i det nya samarbetet inte finns någon politisk överenskommelse. Man är med andra ord inte överens om i vilken riktning man vill styra kommunen. Blir det borgerlig politik eller blir det socialdemokratisk politik? Ingen vet. Man har också sagt att man kan söka stöd utanför detta styre. Utanför styret finns endast Sverigedemokraterna och M/L-Alliansen. Åtminstone Centerpartiet har deklarerat att man inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Då finns det endast M/L-Alliansen kvar att söka stöd hos. Man vill alltså inte göra politiska överenskommelser inom styret, men gärna med M/L-Alliansen. Ett märkligt sätt att resonera på. Man har skapat ett stark politisk plattform i detta styre, utan att veta vad man skall nyttja sin makt till.

Per definition har man i detta ”Valtekniska samarbete” skilt politisk vilja från förtroendeuppdrag och arvoden. Det ”Valtekniska samarbetet” är till för att säkerställa att man får de politiska uppdragen och de arvoden som tillhör dessa. Den politik som skall styra kommunen har inget med detta att göra.

Centerpartiet har i sitt samarbete med Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Socialdemokraterna skapat en egen opposition som endast är ense om hur uppdragen och arvodena skall fördelas. Politiken för skötas på annat sätt.
Märkligt nog är alltså inte politiken och ledarskapet det viktiga, utan politiska uppdrag och arvoden ligger i förgrunden.

Svalövs kommun har fått en ”styrande” opposition och en ”icke styrande” opposition. Det som förenar är att alla ingår i oppositionen. Svalövs kommun 100% opposition.


Tobbe i Teckomatorp       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar