tisdag 10 april 2018

Svalövs kommuns ekonomi i gungning

Nya styret skyller ifrån sig, trots att S har fullt ansvar för nu gällande rambudget.


På mindre än 6 månader har det nya styret i kommunen tappat kontrollen över ekonomin. Just nu är prognosen ett resultat på 23 miljoner under budget. Det nya styret drar sig inte för att insinuera att detta skulle vara dolda underskott som ingen visste om. På kommunens interna informationssida skriver man bla:

"I processen att ta fram en kompletteringsbudget har det framkommit att det i ordinarie budget redan finns en inbyggd dold besparing på ...4 miljoner kronor för bildningsnämnden.
Kommunen är också i färd med att ansöka om nya statsbidrag och förutsättningarna för detta är att kommunen inte gjort några nedskärningar inom grundskolan. Dock visar det sig att det, tillbaka i tiden, inom grundskolan skett nedskärningar på 6,6 miljoner kronor. Pengar som måste återföras i budget för att kommunen ska kunna ta del av kommande statsbidrag".

Att tala om "dold besparing" är häpnadsväckande. Vi visste att ett statsbidrag var på väg. Detta bedömdes vid tillfället för budgeteringen uppgå till runt 4 miljoner. För att rädda den extremt kostnadsdrivande verksamheten inom Vård och Omsorg, där man ännu inte lyckats genomföra "Bemanna rätt" projektet så tog vi en risk inom skolbudgeten. För att kunna hantera risken så krävde jag, och fick igenom, mer pengar i resultatet för att möta en oväntat utveckling. Av de 6,6 miljoner man talar om utgör alltså 4 miljoner, en del. De återstående 2,6 miljonerna är bla ett resultat av förväntade effekter av effektiviseringar. Bla genom ansällande av en psykolog som skall medverka vid varje bedömning av barn i behov av särskilt stöd. Denna effektivisering räknade vi med, skulle ge både bättre stöd, men även sänkta kostnader.
I det nya styret vilar nu ansvaret särskilt tungt på Socialdemokraterna, som var drivande i denna lösning, genom att kräva ytterligare flera miljoner till Vård och Omsorg, utan att ta ansvar för effektiviseringar inom denna verksamhet. Man fick bla nästan hela anslaget för upprättande av demenscentrum, trots att inget sådant centrum upprättades.
Om vi hade varit kvar i styret hade vi haft en plan för att klösa denna situation. Om det nya "transparanta och öppna styret" tagit kontakt och begärt hjälp så hade vi tillsammans kunnat lösa denna situation med förenade krafter. I stället väljer det nya styret, att inför sina anställda, skruva på sanningen så att den liknar något som gränsar till oegentligheter. Det är anmärkningsvärt och extremt svagt. Bäva månde skattebetalarna, när man dessutom, trots denna ekonomiska situation, ser ett nytt styre som i stället bygger ut den politiska organisationen till stora, onödiga kostnader och väljer nya dyra lösningar med fullmäktigeberedningar för att komma fram till förslag på återuppbyggande av Kågerödslund.

Vidare skriver man:
"Det är svårt att förstå hur man tänkte när man inom bildningsnämnden underbudgeterade med 4 miljoner kronor för 2018 samt att man inte tagit höjd i budget om 7,8 miljoner kronor för det ökade antalet gymnasieelever med interkommunal ersättning. Vård och omsorg är också ett område som årligen blivit underbudgeterat och detta har vi för avsikt att reglera".
 
Det var inte Bildningsnämnden som gjorde rambudgeten. Det var Kommunstyrelsen. Exakt som redogörs ovan var det för att Rädda Vård och Omsorg och för att vi visste att det var statsbidrag på väg in. Att skylla detta på Bildningsnämnden är totalt ryggradslöst.
 
Slutligen skriver man:
 "Som styrande majoritet i Svalövs kommun kommer vi att ta ansvar för denna allvarliga ekonomiska situation som uppstått. Vi har även varit tydliga mot förvaltningen om att vi inte i slutet av året vill se att vi helt plötsligt står inför ett stort budgetöverskott".
Man gör sig själv till situationens räddare, som om S inte vore ansvariga för detta, som inte fått bukt med kostnadsökningarna inom Vård- och Omsorg. Slutligen ger man en direkt order till Förvaltningen att om det blir pengar över så skall man göra av med detta till varje pris. Detta är direkt oansvarit. Dammluckorna har öppnats och ekonomin skenar.
 
Tobbe i Teckomatorp


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar