måndag 25 juni 2018

De duktigaste lärarna bör ha 50 lax i månaden!

Läser till min stora besvikelse i Sydsvenskan (HÄR) att Svalöv nu snabbt halkar efter i löneligan för lärare.
Så går det om man inte håller ögonen på frågan hela tiden. Så länge jag var ordförande i Bildningsnämnden så var denna fråga i fokus ständigt. Vi hade i flera år lärarna som en prioriterad grupp för lönerörelsen. Vi avdelade också extra pengar för lärarnas kompetensutveckling. Så kallade "Aretelärare" fick 3000 kr mer i månaden om de genomförde denna kompetensutveckling och meriterade sig genom att få godkänt på kursen. Då kom också löneförhöjningen. Trots satsningarna har det varit svårt att hänga med i utvecklingen av lärarlöner.

Jag tycker att de absolut mest värdefulla lärarna i kommunen, med lång tjänstgöringstid och som utvecklat ett informellt ledarskap på skolan där de arbetar och som dessutom har goda resultat i sin utbildning, bör ha en månadslön på 50 000 kr i månaden.Men för att nå dit kan man inte, som Svalövs kommuns nya styre gör, ta bort lärarna som prioriterad grupp med arbetstagare och dessutom skära ner på all kompetensutveckling med tex Arete. Det är tyvärr detta man gjort och detta får omedelbar effekt. I tidningen SkolVärlden (HÄR), kunde man förra året se en helt annan bild.

För ett drygt år sedan låg Svalöv på plats 120 i Sverige och åtminstone 4 närliggande kommuner låg sämre till. Ett resultat som kunde varit ännu bättre nu, med rätt prioriteringar. Det sittande styret väljer istället att acceptera att kommunen ger ut 50% mer hemtjänst än snittet i Sverige, samtidigt som man fyller på med ännu mer organ för lokalpolitiker i form av personalutskott och beredning under kommunfullmäktige. Pengar som rinner ut ur kommunen i miljonbelopp.

En strategi för att klara lärarförsörjningen måste innehålla möjlighet till kompetensutveckling, god stämning på arbetsplatsen, gott ledarskap från skolledningen, satsningar på de lärare som levererar allra bäst resultat mm. Kommunförbundet Skåne har under våren släppt en rapport i ämnet som de som styr Svalövs kommun borde läsa. Den finns HÄR.

Jag har själv deltagit i arbetet med att ta fram rapporten och den är oerhört relevant, även för mindre kommuner att sätta sig in i.

Nej, för skolan i Svalövs skull, är det viktigt vilken valsedel du lägger i kommande kommunalval. Vi Liberaler är vana att leverera. Resultatet av den utveckling vi gjort i kommunen sedan 1 januari 2013, räknat i meritvärden, ser ut så här:


Däremot har vi inte samtidigt haft fokus på andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Det kommer jag att driva hårt om jag får förnyat förtroende som Bildningsnämndens ordförande efter 9 september. Svalövs kommun har potentialen att ha bland de 50 bästa kommunala skolorna i Sverige. Men då måste man satsa och ha fokus på vad man gör.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar