lördag 8 september 2018

Att välja till och att välja bort, både politik, läkare och skola är något man får om man väljer Liberalerna

I morgon vid den här tiden har vallokalerna just öppnat. Vår främsta yttring för vår demokrati är i full gång. Att få välja är just kännetecknet på en fungerande demokrati och på ett liberalt samhälle. I totalitära diktaturer har staten redan valt till dig. Livet är enkelt, men bristen på frihet gör livet torftigt. Visst är det kanske bra att alltid ha mat, men om maten alltid består av havregrynsgröt så uppstår både längtan efter något annat och i värsta fall, bristsjukdomar.

Att ha möjligheten att välja är ett tecken på demokrati. Ett tecken på att det öppna, liberala samhället fungerar. Att man kan byta havregrynsgröten mot något annat när man vill. Att man, genom sitt fria val, kan undvika bristsjukdomarna.

I morgon får vi chansen att göra vårt val. Men vi borde få göra detta oftare. Svenskar är fortfarande, i stor utsträckning, van vid att någon väljer till dem. Så har nämligen vi haft det i så många år, under så lång tid, att vi blivit så vana att någon gör valet åt oss. Det är inte alls så länge sedan som staten valde din läkare, dina barns skola och vem som skall sköta om dig när du blir äldre. Viktiga val, där vi numera kan välja vem som skall utföra dessa livsavgörande tjänster. Men, ännu viktigare, om du är missnöjd så kan du välja bort den du är missnöjd med.

Tyvärr väljs det dock alldeles för lite fortfarande. Vi sitter nöjda med det val som staten, landstinget eller kommunen gör till oss. Närhetsprincipen får allt för ofta råda och om du bor å en plats med en viss typ av struktur och social omgivning så går man ofta i den närmaste skolan och på den närmaste vårdcentralen. Detta späder på det segregerade samhälle vi lever i och ger bara mer av samma ”havregrynsgröt”. Det vore därför, i många fall, bra om människor tvingades ta eget ansvar. Att tvingas ta ställning skulle efterhand göra det lika självklart som det idag är för våra unga att de får gå i vilken gymnasieskola de vill i hela Skåne. Hos de unga börjar det bli en naturlig del av livet att välja.

För att öka integrationen mellan olika människor så borde man tvingas välja. Alla som inte valt vilken vårdcentral de skall tillhöra, borde få hem ett brev med information om hur och en uppmaning att, de skall välja vårdcentral. Om man valt vårdcentral borde avgiften för besök vara lägre än om man inte valt. Alla föräldrar med små barn borde få hem information om att det är dags att välja förskola. När skolåldern närmar sig borde alla på samma sätt, utsättas för ansvaret att aktivt välja skola till sina barn.

Att alla skolor som vill, i närområdet, i samband med ett sådant aktivt val, skall få rätt information om skolan, skickad hem till föräldrarna är självklar. Alla aktörer, fristående skolor och kommunalt driven verksamhet skall tillsammans se till att alla kan göra sitt aktiva val för sina barn.

Det fria valet är grunden i Liberalernas politik för Skåne. Att få en läkare som alltid tar ansvar för hela min hälsa, en läkare jag kan välja själv och välja bort om det inte fungerade är en grundläggande rättighet. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Jag menar också att även Svalövs kommun skall göra som många andra kommer antingen redan gjort, eller står i begrepp att göra, nämligen att införa ett aktivt skolval. Alla skall göra ett aktivt val för sina barn. Detta hade gagnat integrationen. Alla skolor hade haft samma chans att visa upp sig. Alla hade fått möjlighet att välja själv. En rättighet man får om man röstar på Liberalerna i morgon.

Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar