fredag 7 september 2018

Uppgifterna om meritvärden för Linåkersskolan stämmer oavsett Centerpartiets påståenden


Igår ifrågasattes de uppgifter om meritvärden för Linåkersskolan som redovisas i Liberalernas instickstidning till Lokaltidningen. Uppgifterna ifrågasattes av Peter Strömblad i form av rektor på Svalövs Montessori, men också av Eva Inhammar. Peter Strömblad är inte bara rektor utan också Centerpartistisk politiker. Han står på plats 35 på partiets valsedel till kommunalvalet på söndag, men han är också, enlig partiets hemsida, ledamot av Svalövscenterns styrelse. Eva Inhammar står på valbar plats på centerns valsedel. Nämligen plats 4 och får därmed betraktas som en högprofilpolitiker.

Vad kritiseras då. Jo först och främst att vi Liberaler försöker stjäla äran ifrån de som gör jobbet ute i våra skolor. Sedan att vi skulle ha lurats med meritvärdena. Båda anklagelserna är direkt felaktiga. 

Äras de som äras bör


Jag är den första att alltid lyfta fram verksamheten som de stora hjältarna. Jag har alltid gjort det och kommer alltid att göra det. Det blev inga resultat om vi inte i den kommunala skolan i Svalövs kommun, hade så duktiga lärare och rektorer. Liberaler, om några, lyfter alltid fram lärarna och kommer också alltid att vara beredda att satsa på lärarna. Det framgår också av den text som finns i vår tidning. Utan duktiga lärare så hade inte resultaten kommit. Min uppgift som politiker är att se till att det tilldelas resurser i rätt omfattning samt att rektorerna och lärarna får arbetsro. Värsta faran för denna arbetsro är klåfingriga kommunpolitiker som anser att skolan skall lösa både det ena och det andra. I denna del är inte ens Centerpartiet utan skäl för kritik. Jag har alltid, konsekvent, stoppat motioner som föreslagit nya arbetsuppgifter till skolan. Om jag får chansen som ordförande för Bildningsnämnden så kommer jag att fortsätta så. Skolan är till för att ge barnen kunskaper i enlighet med Skollag och underliggande statliga styrdokument.


Hur räknas meritvärden?


Jag skall i detta stycke erkänna att jag i den tabell och i den graf som finns i vår instickstidning använt en preliminär uppgift. Meritvärdet 229,1 rapporterades från skolan i samband med skolavslutning 2017. Länk till den nyheten på kommunens hemsida hittar du här:

http://www.svalov.se/arkiv/nyheter-2017/2017-06-16-ytterligare-forbattring-av-skolresultatet-for-linakerskolans-niondeklassare.html

När man jämför meritvärden sedan 2015 så använder alla kommuner det värde där man tagit bort nyanlända elever som befunnit sig i Sverige 4 år eller kortare tid. Detta för att siffrorna skall vara jämförbara. Det finns två aspekter på detta. Först och främst för att skolan inte skall betraktas som misslyckad endast på grund av att skolan fått ta ansvar för många nyanlända. Det är inte rättvist mot skolan om detta faktum skulle dra ner skolans anseende. Linåkersskolan fick vintern 2015 massor av nya elever under ett antal månader. Våren 2016 hade skolan 25% fler elever än bara några månader tidigare. Linåkersskolan har lyckats med att både ge dessa nya elever en bra start i skolan, men samtidigt har de höjd resultatet för de barn som gått längre tid på skolan. Detta är fantastiskt.

Den andra aspekten är att man skall kunna jämföra skolor mellan varandra, trots olika andel nyanlända. Linåkersskolan har haft många nyanlända emedan t.ex. Svalövs Montessori inte haft mer än någon enstaka nyanländ. För att kunna jämföra resultatet på båda dessa skolor så registrerar Skolverket sedan tre år tillbaka också meritvärdet utan nyanlända.

I samband med att kommunens Kvalitetsredovisning beslutades å nämndens möte 2017-12-11, där ingen av de närvarande politikerna, inte heller Centerpartiet hade något att invända, så justerades meritvärdet för Linåkersskolan upp till 230,7 poäng. Detta redovisas på sidan 19 i kvalitetsredovisningen som ni hittar här:

http://www.svalov.se/download/18.502e76fc1610bfc9c8c12782/1516374704150/Slutversion,%20Kval%20rapp%20Sval%C3%B6vs%20grundskolor%202016-17.pdf

Jag gick in i Skolverkets statistik i morse och konstaterade att meritvärdet nu förändrats ytterligare och det nu gällande är 232,2 poäng. Det är allts högre än det vi Liberaler redovisar i vår instickstidning.
Men nu är det inte några poäng hit och dit som är viktigt. Det viktiga är att Linåkersskolan över ett antal år förbättrats och att resultaten ökat. Jag har haft den stora förmånen att leda detta politiskt. Vår Utbildningschef, våra rektorer och våra lärare har gjort jobbet. Icke minst eleverna har också en stor del av denna framgång.

Sammanfattning


Nej, Liberalerna slår inte sig för bröstet.

Nej, Liberalerna luras inte med meritvärden.

Nej, Liberalerna säljer sig inte till fult kampanjande så här dagarna innan valet.

Liberalerna är glada för våra skolors framgång och ställer rakryggat upp bakom dessa. Svalövs kommun skall bli bland de 50 bästa skolkommunerna i Sverige. Punkt.

Tobbe i Teckomatorp


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar