söndag 2 september 2018

Vi måste ha mycket högre straff för innehav av vapen

Kriminella gäng skjuter ihjäl varandra på gator i städer runt hela landet. Mest problem finns i storstäderna. Många av ungdomarna lever i utanförskap och man kan säga att de är ett resultat av vårt segregerade samhälle. Men det finns också ett beslut taget av en ung människa inblandat. Beslutet att skaffa ett vapen. Ofta illegalt. Ofta en automatpistol. Fylla ett magasin med ammunition, trycka magasinet i pistolen och stoppa den i byxlinningen i ryggslutet.
Merparten av vår befolkning, även dessa ungdomar, har sina erfarenheter av skjutvapen taget från filmer. En del dokumentärer men också en hel del fiction. Många har ganska liten erfarenhet av vad ett laddat vapen kan åstadkomma. Vilket i sig är väldigt positivt.

Jag är yrkesofficer och har 36 års erfarenhet av allehanda olika typer av vapen. Erfarenhet från verkliga livet. Jag har sett det mesta som rimligen behöver ses, höras, hanteras och dessutom monterats och demonterats, för att påstå att jag har mer kunskap om automatvapen än den genomsnittliga medborgaren.

Automatpistoler nedstuckna i byxlinningen, eller i ett hölster under kavaj eller jacka är inget prickskyttevapen. Det är ett redskap ägnat att döda andra människor. Den som bär ett sådant vapen på allmän plats eller motsvarande, har redan gjort ett övervägande och tagit ställning för att man är beredd att använda detta vapen mot en annan människa.

De ungdomar som nu bär denna typ av mördarredskap är ofta väldigt unga. De är inte särskilt vältränade i att hantera sitt vapen. De står inte på skjutbanor och nöter in hur man träffar sitt mål. De tränar inte intuitivt skytte. De bara trycker på avtryckaren med vapnet rimligen riktat år rätt håll och på väldigt korta avstånd. De vet inte vad som händer om någon annan befinner sig i skottlinjen, eller vilken skada på oskyldiga medborgare som en rikoschett kan åstadkomma.

Hur minskar man då riskerna? Vi måste få dessa grabbar, för det är mest grabbar, att tycka att risken är för stor att ta med pistolen ut och att priset blir för högt om man blir ertappad med ett vapen i ryggslutet. Detta betyder att straffet måste vara kännbart. Hur ser då straffet ut? I Vapenlagen står följande:


 
Vapenlag (1996:67)
9 kap. Straff och förverkande
Beskrivning: https://lagen.nu/img/K9.png1 § Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år.
Beskrivning: https://lagen.nu/img/S2.pngOm gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2017:1139).
 
Beskrivning: https://lagen.nu/img/K9.png1 a § Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om
  • 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,
  • 2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
  • 3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller
  • 4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Beskrivning: https://lagen.nu/img/S2.pngOm brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen. Lag (2017:1139).


Detta betyder att en kille som blir ertappad med en laddad automatpistol i ryggslutet inte döms till ett synnerligen grovt brott. Han har ju bara ett vapen. I värsta fall kan brottet anses som grovt. Låt oss då säga att denna unga kille döms till lagens strängaste straff, dvs 5 år. Men det är väl straff nog, kan man tycka. % år i fängelse är mycket.

Men då inträffar följande… först klickar den så kallade ”Ungdomsrabatten” in. Den ser ut så här:


Den som är 15 år får straffet minskat till en femtedel.
Den som är 16 år får straffet minskat till en fjärdedel.
Den som är 17 år får straffet minskat till en tredjedel.
Den som är 18 år får straffet minskat till hälften.

Låt oss säga att den som dömts fyllt 16 år. Så unga personer figurerar nämligen i dessa skjutningar bland de kriminella gängen. Då får vederbörande avtjäna 1 år och 3 månader av straffet. Men 1 år och 3 månader är ju ändå ganska mycket för en 16 åring… Ja. MEN…. Nu klickar nästa praktiska tillämpning in. 2/3 frigivningen. Alla som döms i Sverige släpps automatiskt efter 2/3 av straffet. Det krävs särskilda skäl för att inte släppas. Detta betyder att vår 16 åriga kille med sitt vapen i ryggslutet, OM han blir dömd till lagens strängaste straff bara, som allra mest, riskerar 10 månaders fängelse. Hur avskräckande är då detta?


Enligt killar som levt inne i dessa gäng så finns ingen som helst avskräckande effekt av 10 månaders fängelse. Om man suttit 10 månader så har man tvärt om betydligt högre status när man kommer ut. Som en av grabbarna sagt i en tidningsintervju…. Om vi riskerat 7 år, så hade vi nog lämnat pistolen hemma.
Vi måste få bort vapnen. Vi måste få bort dem nu. Visst måste vi minska segregationen och jobba mer med sociala insatser Men detta är ett långsiktigt förebyggande arbete. Vi har inte tid att vänta på att sådana insatser skall få effekt. För många riskerar att dö innan effekterna gör sig gällande.

Vi måste få en lagstiftning som avskräcker. Jag tycker att killen som intervjuades har helt rätt. Det är inte orimligt att tilldela 7 års fängelse till en person som genom att ladda sin pistol och kränga ned den i byxlinningens ryggslut, visat sig vara beredd att döda andra människor. Det är inte heller orimligt att vederbörande får tillbringa merparten av dessa sju år i fängelse. Förtids frigivning skall vara en belöning’ som den som skött sig väl i fängelset, kan åtnjuta. Inte ett regelmässigt förfarande.

Ungdomsrabatter inom domstolsväsendet är till för att ge ett rimligt straff i förhållande till personens ålder och mognad. Men är man mogen nog att leka med andras liv så är man också mogen nog att ta sitt straff. Straffrabatter borde inte vara aktuellt vid denna typ av grova brott.Tobbe i Teckomatorp

 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar