onsdag 5 juni 2019

Svalövs kommun måste styras. Liberalerna tar ansvar. (Nytt styre i Svalöv del 2, nu med filmade presskonferensen)

Presskonferens 2019-06-05

Den filmade presskonferensen del 1 och del 2

Svalövs kommun är i ett politiskt nödläge. Kommunen har kastats ut i detta politiska kaos på grund av Centerpartiets beslut att avbryta samarbetet i Alliansen. De senaste två åren har kommunen skakats av politiskt kaos. Under hela 2018 styrdes kommunen av ett ”icke styre”, i form av en valteknisk samverkan, under ledning av C och S. En valteknisk samverkan är inget politiskt styre. Det är bara en metod att lägga ihop sina mandat rent matematiskt i syfte att vinna fler platser i nämnder och styrelser.

Nu är det hög tid för politiska partier i Svalövs kommun att börja tänka på kommunens bästa och inte på det egna partiets bästa.

Liberalerna i Svalövs kommun har gjort följande överväganden:
1. Det är omöjligt att få ihop något styre i politikens mittfåra. Centerpartiet har varit svåra att samarbeta med och hela tiden överraskat med brutna överenskommelser både avseende kommunchefens lön och Teckomatorpsgården, olämpliga metoder vid tillsättningar av viktiga tjänster i kommunen, ett bemötande mot massmedia som inte är acceptabelt samt slutligen ett försök att påverka Liberalernas interndemokrati genom att ställa ultimatum att Liberalernas ordförande skulle lämna samtliga sina politiska uppdrag. Vart och ett av dessa punkter är ensamt skäl nog för Centerpartiets kommunalråd att avgå, men partiet orkar inte hantera situationen. Centerpartiet har också valt att inte ha någon kommunikation med oss Liberaler.
Socialdemokraterna har varit i telefonkontakt med oss Liberaler och efterfrågat stöd för en minoritet bestående av Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. De har fått svar att detta kräver en dialog om formerna för ett sådant stöd. För några dagar sedan fick Liberalerna ett mail från Socialdemokraterna med samma fråga, men utan någon anmodan om att vilja samtala. I förrgår meddelade Socialdemokraterna, innan vi Liberaler hunnit svara på frågan, att ett styre med de fem aktuella partierna inte längre var aktuellt. Därmed återstår bara ett styre på högerkanten eller ett extraval.

2. Ett styre på högerkanten kan Liberalerna inte ingå i. Ett sådant styre vore allt för långt ifrån vår Liberala värdegrund.

3. Ett extraval i Svalövs kommun skulle ta onödig tid, kosta väldigt mycket pengar och riskera att sluta med samma läge som vi har nu. Det finns inga tecken på att väljaropinionen har rört sig särskilt mycket. Risken skulle däremot vara överhängande att Liberalerna helt utraderades i Svalövs kommun.

4. I ett politiskt landskap med C, S, Mp, Fi och V på den politiska vänsterkanten och SD, M och KD på den politiska högerkanten blir Liberalerna vågmästare i kommunfullmäktige. Det faller därmed ett tungt ansvar på oss Liberaler att säkra att ett politiskt styre kan verka under resten av mandatperioden. Även om det är ett styre som Liberalerna inte ser som sin favorit.

Liberalerna kommer därför att gå i opposition och från en oppositionsposition ge kommunens nya styre stöd så att de kan styra kommunen resten av mandatperioden. Detta innebär att Liberalerna kommer att votera i kommunfullmäktige på ett sådant sätt att styret får sina ledamöter på plats samt därefter ge aktivt stöd åt styrets budgetförslag under resten av mandatperioden.

Liberalerna ingår en valteknisk samverkan med styret för att bevaka sina uppdrag i nämnder och styrelser. Detta för att hela tiden kunna säkerställa att styret håller sin del av överenskommelsen samt vid behov utgöra ett stöd åt styret.

Torbjörn Ekelund kommer att lämna uppdraget som Bildningsnämndens ordförande samt avsäga sig titeln som kommunalråd, Liberalerna kommer också att lämna uppdraget som Valnämndens. Liberalerna har tagit dessa beslut i stor intern enighet med syftet att ta ansvar för att Svalövs kommun kan styras.Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar