lördag 22 juni 2019

Vårens händelser i Svalövs politik (Nytt styre i Svalöv del 3)

Epilog
Nu har det gått några månader sedan politiken i Svalövs kommun åter rasade samman. Förra gången berodde det på att Socialdemokraterna spräckte det styre, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, som styrt kommunen sedan valet 2010.
Den här gången var det Centerpartiet som 10/4, spräckte den svaga, men ändå fungerade Allians som styrt sedan oktober.
Att Centerpartiet var ett osäkert kort visade sig redan under förhandlingarna inför detta Alliansstyre. Vi startade förhandlingar mellan C, M, L och KD nästan direkt efter valet. De var väldigt framgångsrika och det visade sig snabbt att det endast fanns några frågor som krävde lite tyngre förhandling. Efter två veckor i denna process så avbröt plötsligt, till vår stora förvåning, Centerpartiet dessa förhandlingar. Exakt varför är ännu höljt i dunkel.
Uppgifter från andra partier gör gällande att Centerpartiet försökte få med sig Moderaterna över för att uppta en förhandling om styre av kommunen med Socialdemokraterna. Efter en vecka så fick Centerpartiet ett negativt svar från Moderaterna och hade ingen annan väg än att återuppta förhandlingarna om ett Alliansstyre. När Centerpartiet erkände att det fanns en metod att styra i vår situation, som Centerpartiet redan gått med på i Region Skåne, så kunde vi gå vidare och skapa ett Alliansstyre. Under några dagar ville Centerpartiet ha en modell i Svalövs kommun och vägrade att erkänna att man gått med på en annan modell i Regionpolitiken.

Når dessa "missförstånd" var utklarade så kunde vi gå framåt med ett nytt styre. Det var ett svagt styre och byggde på tanken att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna aldrig skulle kunna enas om en gemensam budget. Så i någon mening var det ändå ett tämligen starkt styre.

När alla tillträtt sina uppdrag så startade vi vår överenskomna struktur för möten mellan Allianspartierna. Det var framförallt på gruppmötet inför KS som de slutliga besluten togs. En modell som fungerade väl. Utöver denna grupp hade vi också en förhandlingsgrupp bestående av två personer från varje parti.

Allt såg ut att vara en fungerande modell för samarbete. Men redan efter någon månad så startade det händelseförlopp som så småningom leder fram till Alliansens fall.

2019-03-06
Efter ett rutinmässigt KS-gruppmöte önskade KSO att övriga kommunalråd kvarstannar för ett samråd. Samrådet gällde information om de löner som kommunchefen hade för avsikt att ge kommunens högsta chefer i den förestående lönerevisionen. Vi tittade över förslaget. Konstaterade att det var något högt, men föll inte utanför ramen i så stor mån att det blev uppseendeväckande. Vi diskuterade också kommunchefens lön och var överens om att denna skulle ligga inom det generella utrymme som vi beslutat för resten av kommunen.

2019-03-11
Efter en kommunalrådsberedning uppstår en förhandling mellan kommunalråden. Centerpartiet vill utreda en delning av sektor Utbildning så att Fritidsdelen och Kulturdelen hamnar på andra ställen i organisationen än under Bildningsnämnden. Vi Liberaler har ännu inte (Efter 5 månader) fått något svar från Centerpartiet rörande hur de ställer sig till att fullfölja detaljplanerna på Teckomatorpsgården (inte köpa marken. Köpet hade Liberalerna redan lämnat, som en kompromiss till Centerpartiet, så nu gällde frågan endast detaljplanerna).
Kommunstyrelsens ordförande meddelade att om markägaren var med och betalade för detaljplanen, till och med så lite som en krona, så skulle Centerpartiet gå med på att fullfölja detaljplanerna för Teckomatorpsgården. Denna utfästelse gjorden vid närvaro av kommunalråd från både M och KD, så det är möjligt att verifiera.

2019-03-13
En sen kväll kom ett meddelande på Messenger att Kommunstyrelsens ordförande hade för avsikt att ge kommunchefen en dubbelt så stor lönehöjning som det tak vi enats om 6 mars. Han meddelade också att det var han som bestämde och att vi andra kommunalråd inte hade någon möjlighet att påverka beslutet. Jag meddelade att detta skulle finansieras inom den budget vi gemensamt kommit överens om så vi var tvungna att tala om saken. KSO framhärdade dock och menade att vidare samtal var överflödiga. I samma Messengerflöde meddelade också KSO att han nu backade på löftet rörande Teckomatorpsgården. Centern var beredda att köra över Liberalerna i frågan.

2019-03-19
På utbildning av förtroendevalda i Röstånga meddelade jag, i samtal med både M och KD, att vi i Liberalerna skulle få väldigt svårt att gå med på denna höga löneförhöjning. Detta, tillsammans med Centerns flackande i frågan om Teckomatorpsgården, riskerade att spräcka Alliansen. Vilket styre som i så fall skulle ta över kunde vi inte förutspå, men KD och M kunde ju kontakta SD. Men i ett sådant styre kan inte L ingå i. Detta meddelades vid denna tidpunkt. (Det är detta samtal som Centerpartiet påstår är ett samtal med SD och att L skulle ha gått bakom ryggen på C)

2019-04-08
Senaste månadens flackande från Centerpartiet, med märkliga beslut och klara tendenser att vilja köra över oss andra i Alliansen, föranleder Moderaterna att kalla till förhandlingsmöte. Moderaterna lyfter på detta möte en lista på ett antal saker man inte är nöjd med. På detta möte får vi Liberaler i förhandlingsgruppen, för första gången informationen om tillsättandet av ny projektledare för BT-kemi projektet. Denna tjänst har tillsatt utan att tjänsten utlysts och utan konkurrens. Det är säkert i enlighet med lagar och bestämmelser och det är säkert rätt person som fått tjänsten, men man bör vara särskilt försiktig när så publika tjänster tillsätts av en mycket närstående till Kommunstyrelsens ordförande. Även om allt gått rätt till ser det inte bra ut i medborgarnas ögon.
På detta möte berättade också en av KD:s företrädare om mitt samtal på utbildningen av förtroendevalda. Jag förtydligade situationen för Centerpartiets förhandlare och de uttalade att de var nöjda med förklaringen. Sedermera har denna nöjdhet förbytt till påståenden om kontakter mellan L och SD för att tala om ett nytt styre i kommunen.
Mötet avslutas med en överenskommelse om att vi skulle träffas igen 24/4 för att tala vidare och försöka lösa dessa frågor på ett så klokt sätt som möjligt.

2019-04-10
I stället för att avvakta det överenskomna mötet så ringer Centerpartiets ordförande och berättar att Centerpartiet nu beslutat att inte stödja att detaljplanen på Teckomatorpsgården fullföljs. Han meddelar också att Centerpartiet avslutar samarbetet i Alliansen och att de skickat ut ett pressmeddelande om detta. De berättar inget om pressmeddelandets innehåll eller vart det skickats.

OBSERVERA. Här är det första läget då media aktivt kontaktats av någon i Alliansen. Denna kontakt står Centerpartiet för. Före denna händelse har journalister ställt frågor rörande händelseförloppet, så de har uppenbarligen varit informerade, men inte kunna verifiera nog för att publicera.

I pressmeddelandet stod att Liberalerna hade haft kontakt med SD och att det riktats "personangrepp" mot kommunstyrelsens ordförande.
Det tog ca 15 min från samtalet med Centerpartiets ordförandes samtal tills journalisterna började ringa. De frågade naturligtvis om både SD-kontakter och personangrepp. Jag hade bara att förklara vad som hänt och försöka vara så öppen jag kunde med informationen. I annat fall hade alla uppgifter fått stå oemotsagda.

24/4
Mötet i Alliansen som aldrig blev av eftersom Centerpartiet brutit samarbetet.

26/4
Centerpartiet meddelar plötsligt både Liberaler, Moderater och Kristdemokrater att om jag tvingas lämna samtliga mina politiska uppdrag så kan de tänka sig att återuppta samarbetet i Alliansen.
Jag meddelar direkt vår vice ordförande i Svalövsliberalerna att vår förening ska få ta ställning till detta "erbjudande" utan min inverkan. Jag höll mig undan och frågan behandlades. Min förening blev upprörda och meddelade, fullt rättmätigt, att inga andra partier lägger sig i vem som företräder Liberalerna. Det är ett oanständigt erbjudande som Centerpartiet lämnat. Moderaterna är tydliga med att de i princip har samma uppfattning.

Upplösningen
Så, detta är händelseförloppet som ledde fram till Alliansens upplösning. Jag la personligen mycket tid och kraft på att få Centerpartiet tillbaka till förhandlingsbordet i oktober förra året. Jag tror att Alliansen skulle kunna styrt vår kommun hela mandatperioden. Jag tror dessutom att det skulle kunna blivit ett framgångsrikt styre. Nu blev det inte så. Det förefaller som om Centerpartiet var "motvilliga" gäster i Allianssyret och i grunden helst skulle vilja styra i en konstellation som mer likar den som de ledde under stora delar av 2018, tillsammans med Socialdemokrater mm. Ett sådant styre försökte man också få till stånd, men Socialdemokraterna meddelade några dagar innan nuvarande styre annonserades, att detta styre inte var aktuellt. Varför dessa förhandlingar bröt ihop vet jag inte , men det skulle vara intressant att veta.


Tobbe i Teckomatorp
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar