torsdag 22 augusti 2019

Svalövsliberalerna skänker ersättarplats till Centerpartiet!


Bakgrund

I våras, i efterspelet till att Centerpartiet brutit samarbetet i Alliansen så gjordes en överenskommelse att samtliga partier skulle avsäga sig uppdrag i kommunpolitiken som en följd av det förändrade styret. Flera av dessa uppdrag var inte av sådan position att det fanns ett lagligt krav på att ledamöterna skulle göra avsägelser. Ett sådant uppdrag var den ersättarplats som Liberalerna hade i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Men då det förespeglades att andra uppdrag skulle bli lediga på grund av liknande avsägelser så följde Sara B Selberg, Liberalerna, överenskommelsen och avsade sig uppdraget. När det en kort tid innan förra sammanträdet i Kommunstyrelsen blev känt att Centerpartiet inte avsåg att följa överenskommelsen och avsäga sig uppdraget som Överförmyndare så förändrade detta bilden.
- Vi blev helt enkelt ”tagna på sängen” och behövde tid att analysera läget. Därför jobbade vi för att få en bordläggning av ärendet tills vi klarlagt hur vi skulle agera.


Uppdraget som ersättare i KSAU är inte per automatik Centerpartiets


Olyckligt nog har det råkat gå ut ett pressmeddelande från Centerpartiet där man råkat skriva att platsen är deras. Så är inte fallet. Platsen är juridiskt vikt för de fyra forna Allianspartierna och eftersom Liberalerna tillhörde denna så hade Liberalerna kunnat sitta kvar. Den gamla valtekniska samverkan får allts fortfarande inverkan på fördelning av poster på vissa ställen. I kommunen protokollsunderlag har detta markerats genom att samtliga fyra Allianspartier står inom parantes, som möjliga att besätta posten.På bifogade bilden ovan, hämtad ur protokollsunderlaget, kan det tydligt utläsas vilken krets av partier som kan ianspråkta uppdraget.

Den politiska osämjan måste få ett slut


Den politiska osämja som präglat kommunpolitiken är i längden skadlig för kommunen och dess invånare. Liberalerna har redan visat sig beredda att ta ett mycket stort ansvar för att kommunen skall gå att styra. Vi fortsätter så och trots att Liberalerna sannolikt med stöd av andra partier skulle kunna behålla detta uppdrag, så skänker vi uppdraget utan vidare strid till Centerpartiet. Vi hoppas att detta kan vara en början på ett lägre tonläge i kommunpolitiken med ett större fokus på vad som är bäst för kommunen och kommunmedborgarna.

//Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar