onsdag 30 oktober 2019

Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling räddad.


Färre möten under en period men kvar under saneringen

I remissversionen av budget 2020 med plan för 2021 och 2022 framgick det att kommunens styre hade avsikten att avveckla Styrelsen för BT-kemi efterbehandling, redan till kommande årsskifte. Ett sådant beslut vore olyckligt. Projektet ”BT-kemi efterbehandling” har ett uppdrag som innefattar både sanering av området men också att Teckomatorp skall börja växa igen. Att redan nu plocka bort den politiska styrningen av projektet vore förödande. Det blir som ”upplagt” att man kommer att kunna ”glömma bort” det viktiga sista steget, att Teckomatorp skall börja växa igen. 

Liberalerna i Svalövs kommun, värnar hela projektets målsättning, inklusive att Teckomatorp skall börja växa igen. Därför är det viktigt att styrelsen inte förvinner nu, när den sista och viktiga delen närmar sig. Liberalerna har dessutom lämnat motion till kommunfullmäktige att man bör skapa ett planprogram för Teckomatorps framtida utveckling. En motion som passar som hand i handske med projektet ”BT-Kemi efterbehandling”.


Artikel om Liberalernas motion hämtat ur Skånska Dagbladet

Information från senaste KSAU säger att styret hörsammat Liberalernas ståndpunkt att bibehålla Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling. Detta är i så fall ett mycket bra beslut och visar att styret har en god förankring i historiken runt BT-Kemi. Nu hoppas vi Liberaler att styret går vidare på denna upplysta väg och yrkar bifall till Liberalernas motion om Teckomatorp och låter Styrelsen för BT-Kemi finnas kvar för att styra även den sista delen av projektet, att åter göra Teckomatorp till en tillväxtmotor för hela kommunen.


Tobbe i Teckomatorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar