onsdag 17 juni 2020

Folkomröstning: Är en miljonkompromiss möjlig?

De senaste veckorna har präglats av turbulens i Svalövs kommun. Ett tillstånd vi tyvärr är ganska vana vid. Frågan har denna gång gällt huruvida kommunen skall göra som så många andra kommuner och Region Skåne redan gjort, nämligen skapa en så kallad "Äkta koncern" av sina helägda kommunala bolag. Om man gör detta så kan man stärka styrningen av bolagen, få en effektivare verksamhet och minska kommunens kostnader med avsevärda belopp. Belopp som vi i stället skulle kunna lägga på bättre skola eller bättre vård av våra äldre. Båda mycket angelägna områden.

Tempot för införandet av detta har varit högt. Mycket högt tycker några. Liberalerna tvingades till ett extra möte på sena lördagseftermiddagen den 16 maj för att ta ställning i frågan. Liberalerna har visserligen många medlemmar vi också, liksom andra partier, men vi försöker vara snabbfotade när det behövs.

Tidsplanen för införandet av detta är inget Liberalerna haft inflytande på. Det har beslutats av kommunens styrande partier. Frågan har dock varit på "tapeten" ganska länge, så det fanns en liten aning om vad som skulle kunna vara på väg. Vi Liberaler har valt att inte delta i voteringar om tidsplanen. Det är inte vår sak. Vi har tyckt att det gått fort, men vi har fogat oss i tempot. Vi har överlåtit till betydligt större partier i kommunfullmäktige att besluta om frågan rörande tidsplan.

Att ta ansvar är en av de viktigaste funktionerna en politiker har. De senaste veckorna har saker hänt i Svalövs kommun som kan komma att bli mycket kostsamt. Det har inlämnats 1700 namnunderskrifter som vill att det genomförs en folkomröstning i kommunen. Antalet utgör på inget sätt en majoritet av kommunens röstberättigade medborgare. Det handlar om ca 15% mellan tummen och pekfingret.

En folkomröstning kostar i runda tal en miljon kronor att genomföra. Det är en miljon som måste tas någonstans. Den frågan får styret brottas med, men risken är stor att det också drabbar skolan, vården eller omsorgen. Det är mycket pengar och det drabbar en liten kommun hårt.

Kan man då undvika en folkomröstning? Nej. ….. eller... kanske Nja?

Om en så stor andel som ca 15% vill ha en folkomröstning så ligger det väldigt nära till hands att den genomförs. Men vad vill man då åstadkomma med en folkomröstning? Det är inte glasklart om man både läser det som skrivits och det som sagts. Jag har försökt lyssna noga för att försöka förstå vad detta handlar om. Jag tycker att det är respektfullt att lyssna på medborgarna. Det jag hört och läst allra mest är, att man inte vill ta ställning i sakfrågan, men att det av demokratiskäl inte får gå så här snabbt. Alla politiska partier måste få sin tid att behandla frågan.

Det verkar vara demokratifrågan som drivit väldigt många att skriva på namninsamlingen. Flera av företrädarna för namninsamlingen har också uttalat i media och på sociala medier att det inte är sakfrågan, utan det som dessa uppfattar som brister i demokratin.

Hur skal man då göra nu?

Förstahandsvalet är uppenbart. Det blir en folkomröstning och vi blir ca en miljon fattigare. Men det finns också en annan lösning. Vi kan undvika denna väldigt stora kostnad. Men det kräver enormt mycket. Det kräver att politiker i kommunens största partier tar sitt ansvar, sätter sig ner och kommer överens om en tidplan som alla kan acceptera.

Om alla kommunens större partier kan enas om en tidsplan så skulle en folkomröstning kunna bli helt överflödig. Demokratin räddas och en miljon kronor räddas. Folkinitiativet får en seger genom att de kunnat påverka politiken på ett kraftfullt sätt, medborgarna segrar då en miljon av deras pengar används till något meningsfullt och politikerna anseende lyfts om de bevisar att de kan fatta beslut för kommunens bästa. En vinna-vinna-vinna situation. En kompromiss värd en miljon kronor.

Tobbe i Teckomatorp

söndag 24 maj 2020

Sverige måste höja sin beredskap. Där har vi misslyckats. I övrigt är det ännu oklart...

Informationen är multipel och osäker

Så här mitt i stormens öga känner jag att jag måste klarlägga vad jag tycker om den situation vi hamnat i med Coronavirus som orsakar COVID-19. Vi bombas nu av olika experter som vill ha sina 5 minuter i rampljuset och deras självklara auktoritet och kunskap. Men det är påtagligt hur denna kunskap och inte så sällan, självpåtagna, expertis, divergerar i uppfattning. Det är som om världens forskning löpt längst minst 10 olika spår som aldrig mötts. Matematiker, virologer, epidemiologer, sjuksköterskor, barnläkare, ja till och med kulturskribenter och naturligtvis de som alltid vet bättre än oss alla. Kolumnister och Chefredaktörer på våra tidningar. Alla har olika förslag på hur vi ska agera. Ordförande i Svenska olympiska kommittén tycker att sporten måste få fritt spelrum. Branschföreträdare för olika branscher vittnar om att det blir katastrof om vi inte öppnar upp mer så att folk kan börja få resa och gå på restaurang. Andra, företrädelsevis med bakgrund inom naturvetenskapen säger att vi måste bomma igen allting, nu. Annars går mänskligheten under. Statistiker pekar på att vi haft förhållandevis ökad dödlighet i förhållande till tidigare år. (Jag förstår för övrigt inte hur dödligheten kan öka. I mina ögon är den alltid 100%. Men det är klart... man vet aldrig...).
Min slutsats, som jag baserar på de olika förslagen från folk som trots allt är ganska begåvade, är att de sannolikt inte har en aaaaaaaning. Men det är riskfritt att ha synpunkter nu. De som får rätt kommer att höjas till skyarna och de som hade fel kommer att glömmas, med ljusets hastighet. Så mitt råd blir... sitt i båten. Om vi ändå tappat årorna så är det ända bättre att sitta i båten och se vart det bär, än att hamna i vattnet. Så sitt lugnt.

En sak är däremot säker

Det som varit påtagligt under denna kris är hur dåliga vi varit på att bygga beredskapslager. Det är sannolikt mänskligt, men nu måste vi lära oss. JA... beredskapslager är dyrt. Man måste ha bra lokaler och folk som sköter om det hela. Men det är sannolikt nödvändigt att vi nu bygger upp vår beredskap. Allt behöver dessutom inte lagras. Vi kan sluta omställningsavtal med inhemsk industri. Mot att de är beredda att ställa om sin produktion på order av myndigheterna så får de en viss ekonomisk ersättning för det. Detta är intet nytt. Vi har god erfarenhet av detta. I alla fall om man som jag är en gammal gubbe. Men vår beredskap att möta hot måste öka. Vår civila beredskap, vår militära beredskap och vår beredskap att möta desinformation. Dvs vårt psykologiska försvar.

De som vill oss illa passar på

Jag har sett många exempel på sociala medier, bloggar och nättidningar hur uppenbar desinformation sprids. Det är i sig inte så förfärande. Men det förfärande är att människor tror på det hela. Obehagligt många människor klarar inte av att ta det lite lugnt, tänka till och värdera information. Några bra steg är följande...

Regel 1. Låter detta sensationellt och nästan otroligt??? Svar: Då är det sannolikt inte sant.

Regel 2. Om jag letar på någon lämplig sökmotor... kan jag då hitta mer om detta? Svar: Sannolikt inte sant. Är det så fantastiskt så vet fler om det. I bland kan jag tom hitta raka besked om att det inte är sant om jag söker på nätet.

Regel 3. Vem tjänar på att denna information kommer ut? Svar: Follow the Money or the Power. De som skulle kunna tjäna på detta är oftast källan.

Om man funderar runt regel 3, så finns det ofta två slutsatser att dra. Är informationen utformad så att vårt förtroende för våra myndigheter skall bli svagare eller till och med förbytas till misstro, då finns stor risk att det handlar om statsstyrd information som vill luckra upp förtroende för staten, myndigheter eller varför inte till och med hela EU. Ett EU i upplösning är en våt dröm för både Ryssland och Kina. Man kan ibland fundera på om inte också Trump och Erdogan hade gillat det. Så ta saker med en nypa salt. Sitt i båten och sitt lugnt.

Vilket ansvar har våra politiker

De skall hålla fingrarna borta från beslut som handlar om hur vi skall uppträda (ni vet.. tvätta händerna, hålla avstånd mm.). Men de måste ta ansvar för landets ekonomi nu, direkt. Alla åtgärder som stolt presenterats har inte varit särskilt träffsäkra. Det är inte varje dag som det känns bra att vi Liberaler står vid sidan om ministrarna och presenterar stöd till småföretagare som de sedan inte kan få del av. Hyresfrågan är en sådan som skulle behövas designas på ett helt annat sätt. Vi Liberaler har en doktor i nationalekonomi som vår ekonomipolitiska talesperson. Mats Person. Han är en osedvanligt klok och begåvad person. Men i bland får jag känslan av att han vet hur svaga vissa av förslagen är. Men vi Liberaler sitter fast i Januariavtalet. Jag är säker på att vi i detta läge gjort oss mycket bättre som oppositionsparti. Socialdemokraterna kommer ända att skylla på Corona när det inte vill ta frågan om en modernare arbetsrätt eller en ny hyreslag för en bättre och mer dynamisk hyresmarknad. Så värdet av att vara kvar i Januariavtalet börjar ändå bli begränsat.
Socialdemokraterna har redan bekänt färg med sitt agerande i försvarsfrågan. Där vill de inte släppa till de ekonomiska medel som behövs för att höja vår beredskap.
Men i den frågan får nog jag sitta i båten och sitta lugnt.

Den som lever får se.

//Tobbe i Teckoamtorp

torsdag 21 maj 2020

Teckomatorp kan komma att växa med ökad tågtrafik. Bara vi gör rätt.

En utveckling av kollektivtrafik ökar attraktiviteten

Region Skåne ska under hösten ta fram en ny tågstrategi. Denna strategi är inget löfte eller handlingsplan. Det är ett strategiskt underlag för att Region Skåne skall kunna föra en långsiktig dialog med Trafikverket, Regeringen och Skånes kommuner. Planen har en tidshorisont fram till år 2050. Då är jag 88 år gammal, om jag fortfarande lever. det som är spännande med planen är att den visar på en rejäl utveckling av tåginfrastruktur fram till år 2040.

År 2040 kan kännas fjärran, men jag konstaterar att vår familj bott i Teckomatorp i 19 år redan. Tiden flyger iväg.
När vi flyttade till Teckomatorp så var det inte ens timmestrafik hela dagen. Ett antal avgångar mitt på dagen var borttagna. Tåget gick då en gång varannan timme. Det var inte särskilt flexibelt. Efter några år blev det timmestrafik från Teckomatorp. En företeelse som nästan gick spårlöst förbi. De som styrde i Svalöv saknade totalt intresse för Teckomatorp. Så till den grad att man inte ens kommenterade införandet av timmestrafik med en gäspning. Teckomatorp var i dessa politikers ögon en liten byhåla utan större intresse.

Infrastruktur för resande är centralt för hur en ort kan växa. Ju fler resealternativ och flexibilitet dess mer attraktiv blir orten för inflyttning av nya kommuninvånare. Nya kommuninvånare ökar kommunens skatteinkomster. Rätt hanterat så är tillväxt av invånare oerhört positivt. Fler invånare säkrar den kommunala servicen. Skolor och förskolor utökas. behov av boende för äldre ökar och ortens livsmedelsbutik säkras genom ökad omsättning.


Utvecklingen för Teckomatorp på 2 års sikt.

På 19 år har vi gått från att bara ha varannan-timmes trafik under del av dagen till att nu ha timmestrafik. I december kommer den första stora förbättringen på mycket lång tid. Då startar den redan beslutade tåglinjen på Söderåsbanan.

Tåglinjerna i Skåne kommer då att se ut så här:Redan i december 2021 kan man skönja att Teckomatorps betydelse växer. Ett tåg i timmen på respektive av de två linjerna som möts i Teckomatorp kommer att medföra att just Teckomatorp kommer att få halvtimmestrafik. Detaljerna i vårt område ser du här:Teckomatorp blir navet för tågtrafik mellan de två stora tågstråken i Skåne.


Utvecklingen för Teckomatorp på 20 års sikt

Kan det då bli så mycket bättre här ute på landsbygden? Ja, i förslaget till tågstrategi ser det ut enligt följande år 2040:

Titta noga på bilden. Ni kan se lite mer detaljer på denna bild:Här ser man att det enligt förslaget går mot dubbelspår på både Rååbanan, Marieholmsbanan och Lommabanan. De två linjer som möts i Teckomatorp föreslås båda behöva växlas upp till halvtimmestrafik. För Teckomatorp innebär detta en avgång var 15 minut. Cirka 30 minuter till helsingborg, mindre än 20 minuter till Lund och mindre än 30 minuter till Malmö, om tåget går på Lommabanan.


Man kan undra om detta driver upp intresset för Teckomatorp?

Den frågan är i det närmaste retorisk. Vare sig man önskar det eller inte så blir värdet av Teckomatorp som tillväxtmotor för hela Svalövs kommun fullständigt förändrad. Det är därför jag tjatar mig blå i ansiktet om att det måste till omfattande satsningar i Teckomatorp. Den mark som finns för nybyggnation i Teckomatorp kommer att ta slut väldigt fort när denna utveckling tar fart. En exploatering av området nära stationen, det så kallade Teckomatorpsgården är helt nödvändig. Den marken kommer inte att bli billigare efterhand utan dyrare. Vi måste få kontroll på utvecklingen av Teckomatorp. Vi hade redan haft den marken i kommunal ägo till ett, i dagens perspektiv, rimligt pris. Detta stoppades tyvärr av bla Centerpartiet som överklagade köpet av marken. När vi nu ser potentialen i utveckling i Teckomatorp så kan vem som helst konstatera att kommunen gör alla medborgare en björntjänst om man inte tar chansen nu och startar utvecklingen av Teckomatorp från att ha varit en plats för Sveriges första och största miljöbrott till att bli tillväxtmotor för hela kommunen med ökande skatteintäkter som ger förbättrad välfärd.


//Tobbe i Teckomatorp
söndag 17 maj 2020

Liberalerna välkomnar ny struktur för kommunens bolag i Svalöv, möjligheternas kommun.

Kommunens styre föreslår en ny struktur för kommunens bolag

Då de styrande partierna i Svalövs kommun under fredagen publicerade ett förslag på ny bolagsstruktur i det kommunala bolagen, så har Liberalerna under lördagen haft ett möte för att snabbt nå konsensus i frågan. Det har under en längre tid varit känt att det pågick en utredning om detta. Liberalerna har sedan 2016 drivit frågan om olämpligheten i att vår gamla struktur medförde att kommuninvånarnas inbetalda skattepengar i sin tur skattades bort i statlig bolagsskatt, genom vinstbeskattning i AB SvalövsLokaler. Liberalerna har inte fått gehör för åsikten att dessa pengar i stället skulle användas till Skola, Vård- och Omsorg i Svalövs kommun. 
Nu, äntligen är en förändring på väg.
Styrande partierna i Svalövs kommun föreslår en ny struktur på sitt ägande av bolag. Detta är en förnyelse och modernisering som Liberalerna efterlyst länge. Förändringen bygger strukturellt på att de två nuvarande bolagen SVALO och SVABO, som idag är två separata bolag, inordnas under ett moderbolag och bildar en koncern. SVALO delas sedan i två separata bolag. Ett bolag som skall äga och förvalta kommunens verksamhetslokaler och ett bolag som skall vara ett bolag för fastighetsunderhåll och service. Till det sistnämnda bolaget förs även kommunens kost- och städverksamhet. Fastigheterna skall hyras ut till kommunen till självkostnadspris.


En modernisering som sparar miljontals skattekronor

I nuvarande skepnad hyr SVALO ut sina fastigheter till kommunen med vinst. Denna vinst är mycket stor. Hyran som kommunen betalar kommer från skattebetalarnas plånbok. På dessa miljontals kronor i vinst, som kommer från skattebetalarnas plånböcker, betalar sedan bolaget en statlig bolagsskatt. Svalövs kommuns skattebetalare betalar med andra ord skatt på sina inbetalade skattepengar. Detta är inte bra för Svalövs kommun och dess medborgare. Den höga hyran på tex skolbyggnader gör också att kommunens skolpeng är onödigt hög. Detta gör i sin tur att kommunen får betala en onödigt hög skolpeng för de elever som går i andra skolor än den kommunala. Åter igen får Svalövs skattebetalare betala kalaset, helt i onödan. Detta förhållande har Liberalerna kritiserat under mycket lång tid. Nu äntligen kommer en förändring.


En förändring som är ett avstamp mot ytterligare förbättringar

Genom denna utvecklig skapas också nya framtida möjligheter. Det som betraktas som stödverksamhet i kommunen, nämligen kostverksamhet och lokalvård, blir plötsligt kärnverksamhet i det nya bolaget. Inom bolaget kan man helt fokusera på att bli effektivare och att höja kvalitén. Bolaget kan, genom den strikta ekonomistyrningen hela tiden förbättra verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv med rätt kvalitet till rätt pris. Varje medarbetare blir plötsligt en viktig tillgång för bolagets utveckling.


En liberal reform som släpper lös verksamhetens frihet att utvecklas

Liberalism är frihet att växa. Genom denna reform släpper man fri innovationskraften genom att varje bolag i den nya koncernen får en egen unik styrelse vars uppgift är att inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen, fatta beslut för bolagets bästa. Detta innebär att i stället för att vara stödverksamheter som alltid kommit i andra hand blir nu dessa verksamheter fokus för en egen styrelse som tillsammans med all personal skall få verksamheten att bli efterfrågad, kvalitetsdriven och kostnadseffektiv.

- Jag är oerhört nöjd med att vi nu äntligen, efter så många års påtryckningar på olika sätt, nu vågar fatta beslut för kommuninvånarnas och bolagens bästa. Vi upphör nu med att sitta och bevaka gamla politiska lösningar och går rakt in i 2020-talet, säger Torbjörn Ekelund (L), gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna kommer att ge sitt stöd åt denna modernisering.

//Tobbe i Teckomatorp
måndag 27 april 2020

Därför vill Liberalerna att lekplats för barn med funktionsvariationer byggs just i Teckomatorp

Det kostar mycket pengar att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer. Därför finns inte pengar att anlägga en sådan i alla kommunens tätorter. Vart ska man då anlägga en sådan? Det ligger närmast till hands att tycka att en sådan skall anläggas i Svalövs tätort. Men framtiden kommer att medföra att Svalövs kommun kommer att få en annan struktur. I december 2021 kommer det att börja rulla Pågatåg på Söderåsbanan. Detta medför att Teckomatorp plötsligt blir en centralort. Teckomatorp blir en järnvägskorsning för persontrafik. Till Teckomatorp kan man smidigt resa från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd utan att byta tåg. Det kommer bara att ta några minuter från dessa orter till Teckomatorp.
Därför blir en lekplats för barn med funktionsvariationer som lokaliseras till Teckomatorp, samtidigt hyggligt tillgänglig, på bara några minuter, för en mycket stor del av kommunens invånare.

Ovanstående, tillsammans med det faktum att det kommer att finnas kvar LSS-verksamhet i Teckomatorp, gjorde att Liberalerna på dagens kommunfullmäktige föreslog att den lekplats som styret planerar, skall lokaliseras till Teckomatorp.

Styret valde att ajournera mötet. Efter denna ajournering fick vi information att det fanns en aktör som sannolikt kommer att anlägga en lekplats för barn med funktionsvariationer i Svalövs tätort. Det är bra. Men detta styrker ytterligare att Teckomatorp är en lämplig lokalisering.

Styret i Svalövs kommun valde att bifalla Liberalernas yrkande. Det beslutades att lekplatsen skall byggas i Teckomatorp. Jag är oerhört glad för detta. Snart får barn med funktionsvariationer en lekplats. Den kommer på några minuter att kunna nås av barn från Tågarp, Billeberga, Svalöv och Kågeröd på bara några minuter. Kommer det sedan ytterligare en lekplats i Svalövs tätort. Vi Liberaler blir då ännu gladare. LSS-lagen är Liberalernas lag. Det var Bengt Westerberg som drev igenom den. Vi vill att alla skall kunna leva sina liv på lika villkor.

Idag är jag en lycklig Liberal. Tack, kommunfullmäktige i Svalövs kommun.

//Tobbe i Teckomatorpsöndag 5 april 2020

Öppet brev till de det berör i Svalövs kommun


Glöm inte barnen i spåren av Corona

Teckomatorp 2020-03-30

Till de politiker och Sektorchefer det berör.

“Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”

Emil i Lönneberga (Astrid Lindgren)


Bakgrund
Coronaviruset är en samhällskris. De som är mest beroende av samhällets skydd blir mer utsatta än annars. Även våra barn ser och hör hur samhället snabbt förändras på ett radikalt sätt som vi i många fall inte upplevt sedan Andra Världskriget. Inte sällan påverkar detta barnen negativt. Många barn lämnas ensamma med sina tankar och rädslor. Vi vuxna har nog av vår jobbiga vardag och tiden räcker inte alltid till för att också hantera de som våra barn har inombords. Det är av stor vikt att alla barn har en vuxen att vända sig till om de känner oro, stress eller om de själva riskerar att fara illa.

Barnrättsorganisationer och kvinnojourer vittnar också om ökade risker för våld i hemmet som en konsekvens av social isolering hemma. Bris rapporterar om antalet samtal till dem ökat med 30-40 procent sedan Coronakrisen. Ecpat varnar om att förövare redan agerar för att utnyttja barn som är ensamma i hemmet vid eventuella skolstängningar.

Liberalerna i Svalövs kommun har några förslag på hur vi kan stärka skyddsnätet för våra barn. Vi är väl medvetna om att det är bråttom. Tiden räcker inte till för att skriva motioner och ha ändlösa debatter i kommunfullmäktige. Tiden räcker inte ens till för att lägga ett nämndinitiativ i lämplig politisk nämnd. Därför väljer i stället Liberalerna att skriva detta brev, med en sammanställning av våra förslag. Några av förslagen kanske redan finns på plats. Andra kanske av professionen anses vara direkt dåliga men något förslag kan kanske komma till nytta och till glädje för något barn i kommunen. Om så ett enda barn får något gott av detta brev så tycker vi Liberaler att det var värt arbetet. Vi har samlat våra förslag i några olika grupper.


Säkra barns tillgång till elevhälsa
Organisera så att elevhälsan finns på plats och skollokalerna är öppna precis som vanligt även om det inte bedrivs någon undervisning där. Initiera uppsökande verksamhet vid behov.

·         Komplettera med en digital ingång. Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se, kan tjäna som en förebild. Se över möjligheten med videomöten med elevhälsan.

·         Sätt tydligt mål om elever i riskgruppen ska ha en daglig kontakt med en vuxen som eleven känner - antingen en pedagog eller någon från elevhälsan på aktuell skola.

·         Om en skola är stängd, låt elevhälsan i samråd med pedagoger bjuda in elever som de vet behöver extra stöd (pedagogiskt och socialt) till de tomma skolorna så att de kan få det stöd de behöver som inte kan ges på distans.

Skydda barn och kvinnor som riskerar våld

Socialtjänstens kärnverksamheter måste hållas öppna och bemannade i alla lägen, dvs Socialjour samt möjlighet att utreda och fatta beslut enligt LVU och LVM. Vid stort frånfall får vanlig öppenvård och råd och stöd till familjer anstå tills situationen förbättrats.

·         Säkra beredskap för att om förskolor och skolor stängs innebär det ökad risk för våld i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck, precis som under sommarlov och liknande.

·         I det fall skolpersonal befarar att ett barn kommer att vara särskilt utsatt eller riskerar att må dåligt eller utsattas för fara vid en långvarig hemvistelse måste det finnas tydliga riktlinjer och rutiner för hur det ska hanteras i kommunen.

·         Upplys allmänheten att man har ansvar att i ett läge där skolor och förskolor stängs kontakta socialtjänsten om de ser barn som far illa

·         När det gäller våldsutsatta kvinnor kan det finnas behov av alternativa boenden om smittan bryter ut på ett skyddat boende. Se över om det möjlighet att samverka med hotell som har tomma rum. Vid en sådan situation är det viktigt att ha med säkerhetsaspekter.

Glöm inte LSS:

 Överväg införa besöksstopp för anhöriga på LSS-gruppbostäder och äldreboenden.

·         Inventera alla individer som bor hemma, både i kommunal regi och bland fristående LSS-bolag, som har så stora vård- och omsorgsbehov att personalfrånvaro och brist på vikarier kan leda till dödsfall. Förbered för att dessa personer ska kunna flyttas till provisoriska boendeplatser, antingen idag tomställda äldreboplatser, eller inom korttidsboenden, rehabboenden och liknande.

·         Planera för att kommunen snabbt ska kunna ta över om en privat leverantör plötsligt inte klarar av att skaffa fram tillräcklig bemanning för de som valt LSS-assistans från privat aktör. Kommunen får inte glömma att många idag har LSS genom privata alternativ, men enligt lag är det kommunen som är ytterst ansvarig. Den planeringen måste göras nu, innan sjukfrånvaron skjuter i höjden.

·         I alla sammanhang där beredskaps- och krisplaner diskuteras eller presenteras, påminn om LSS, genom att efterfråga hur planeringen ser ut kring dessa grupper, särskilt viktigt om dessa inte verkar nämnas av tjänstepersonerna.

Socialt perspektiv på skolan

·         Planera för att ett urval utpekade förskolor och fritids för skolbarn 6-10 år alltid kommer att kunna hållas öppna, även vid stort manfall, för att garantera att vital vårdpersonal, poliser, brandmän etc. kan lämna sina barn till omsorg. Tänk på att dessa kategorier av viktiga yrkesgrupper kan komma att behöva jobba på dygnets alla tider, med helt nya och krävande arbetsscheman.

Svalövsliberalerna hoppas att vi i många av förslagen redan sparkar in öppna dörrar. Vi förstår om vissa av förslagen av olika skäl inte kan, eller behöver införas i vår kommun. Men vi är glada om det finns något förslag som väcker en ny tanke som ytterligare kan för bättra situationen för svaga grupper i samhället.


Stort tack för att du läste.
För Svalövsliberalerna:

Torbjörn Ekelund, Gruppledare


tisdag 25 februari 2020

Den ena bjuder den andra över. Välfärdsmiljarder är osäkra klöver.

Just nu ser vi ett spännande skådespel i Sveriges Riksdag. Samtliga partier försöker bjuda högt när det gäller statligt stöd till Sveriges kommuner. Nya Allianser sluts. Vänsterpartister slår sig samman med Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater slår sig samman och ger minoritetsregeringen en ordentlig knäpp på näsan. Minoritetsregeringen å sin sida stöds för övrigt sedan Januari 2019 av två borgerliga partier. Ja…. Ett i alla fall. Internt märks det just nu tydligt att Liberalerna är ett borgerligt parti. Kritiken mot Januariavtalet är tungt. Centerpartiet däremot verkar i Riksdagen må bra i samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Måhända har vi en ny salongsvänster i denna kombination. De mera radikala Vänsterpartisterna får stå utanför.

Det märkliga med överenskommelsen på högerkanten, mellan bland annat Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är att ingen av dessa talat med varandra. De förefaller ha kommit fram till detta samarbete medelst telepati. En beundransvärd egenskap.

Vad får då detta för effekt på oss i Sveriges Regioner och Landsting? Jo, så här:

Det största kostnadskontot i en kommun är personalkostnader. Det kommunerna behöver är ofta mer personal. Då är det väl bara att anställa 2-3 nya medarbetare per miljon man får till sin kommun? Frid och fröjd.

Men så enkelt är det inte. Att ha anställda medarbetare är ett långsiktigt åtagande. Inte minst våra arbetstagarorganisationer vill att man skall ha en stark anställningstrygghet. Det är inte i sin ordning att ha en framförhållning på bara ett år när det gäller finansiering av anställningar. Vi kan inte anställa många nya medarbetare ett år, för att nästa påkalla arbetsbrist på grund av att vi inte har pengar till löner. Denna risk är uppenbar om man inte kan lita på att statens pengar inte är en engångsföreteelse.

Ofta har statliga stöd till kommunerna en bred förankring i Riksdagen. Kommunerna kan oftast lita på att de får ett stöd som ligger fast under många år. Men när nu kökkenmöddingen i Riksdagen ser ut som den gör så är det oerhört osäkert för kommunerna om pengarna kommer även 2021, 2022, 2023 osv. Detta gör att kommunerna trots ett ordentligt tillskott, tar stora risker om man använder pengarna till anställningar. Risker som kommunerna inte bör ta.

Vi får hoppas att röran i Riksdagen upphör så snart som möjligt så att satsningar för framtiden, bland annat på välfärden, blir mer förutsägbara över längre tid.


Tobbe i Teckomatorp

För övrigt anser jag att Januariavtalet bör sägas upp. 


tisdag 11 februari 2020

Det verkar rörigt i Billeberga

NSVA med underleverantörer gräver i Billeberga. Det är bra. Avloppssystemet måste förnyas. Men arbetet bedrivs under en lång tidsperiod och om man lyssnar på Billebergaborna så förefaller det vara många som inte nåtts av korrekt information.

Jag har väl mina idéer och tankar runt vad som skulle kunna göras, men jag tycker att det vore intressant att höra vad ansvarig politiker har för lösningar. Därför har jag ställt följande fråga till kommande kommunfullmäktige:


Fråga:

Vad är du beredd att göra för att förbättra informationen om de arbeten som pågår i Billeberga? Teckomatorp 2020-02-11

Fråga till Samhällsbyggnadsnämndens Ordförande:Det verkar bli allt mer komplicerat i Billeberga

Arbeten med avloppssystemet i Billeberga har pågått en längre tid. Under hela tiden verkar det ha funnits medborgare som inte nåtts av information. Ibland verkar informationen ha varit förbryllande.

Arbetet har pågått sedan slutet av september och den information som medborgare fått ta del av anses i en del fall ligga i gränslandet till rykten och spekulationer. Den informationen man kan läsa sig till på Svalövs kommuns hemsida verkar inte heller vara tillförlitlig.

Den aktuella informationen där säger att ”Svalövsvägen kommer även fortsättningsvis att vara avstängd. Trafiken på Värmövägen kommer antingen att ledas om öster eller västerut, beroende på var NCC utför arbete.” Den sistnämnda informationen är så oprecis att de som är berörda av arbetet inte riktigt kan planera sin vardag. Som det ser ut just nu är värdet av informationen på Svalövs Kommuns hemsida begränsad.

Det enda man med säkerhet vet idag är att Värmövägen skall stängas av måndagen den 10 februari, men ingen information om vilket vägavsnitt, eller om utfarten från Kvarnvägen skall stängas helt. Här finns risk för problemen med sophantering, förskola, boende och räddningstjänst.


Trots arbetets omfattning och längd har ingen information delats ut till hushållen på orten. En aktuell märklighet är att cykelbanan Kvarnvägen/Kvarnliden som också blir väg för hämtning och lämning på förskolan nu öppnats för biltrafik och närliggande fastighets gångbana har nu blivit allmän gångbana och cykelbana. Detta borde inte vara en nödvändig åtgärd förrän utfarten vid Kvarnvägen blockerats.

Den senaste utvecklingen är att bilar observerats körande på skolgården, trots att barn är ute på rast. Det är naturligtvis den enskilda förarens absoluta ansvar att inte göra så, men ändå ett tecken på att det finns ett underskott på information i Billeberga

Jag är väl medveten om att det är NSVA och deras underleverantörer som utför arbetet och att deras ansvar är långtgående. Men när de inte möter upp mot detta behov av information så är steget inte långt till att medborgare undrar vad kommunen gör.

Det är NSVA:s jobb, men vår kommun! Därför undrar jag:Fråga

Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att förbättra informationen i Billeberga?
Torbjörn Ekelund

Liberalerna i Svalövs kommun
söndag 19 januari 2020

Så här kan politiker skrämmas utan att ljuga, för att medborgarna skall bli otrygga.

Sedan migrationskrisen 2015 har migrationen varit den viktigaste politiska frågan för våra medborgare. Man blev rättmätigt oroliga när vi fick så många asylsökande på en gång till Sverige. Totalt under 2015 kom det 162 977 asylsökande. Två tredjedelar av dessa var män. Det var mer än dubbelt så många som året innan. En majoritet talade Syriska. De kom från mycket besvärliga förhållanden där många, både vuxna och barn, hade traumatiserats av sina upplevelser av det grymma krig som Daesh (IS) utövade, med brutala mord på registret.

Varför kom det då så många? Man ska ju söka asyl i första ankomstlandet i Europa? Varför kom så många till just Sverige?

Först och främst har Sverige ett väldigt gott rykte. Principiellt bor jag hellre i ett lagd som människor försöker fly till, än i ett land som människor försöker fly ifrån. Så det är väl bra? Men utöver detta så spreds snabbt informationen att Sverige hade de kanske mest generösa reglerna för migration i Europa. Möjligen med undantag för Tyskland. Låt oss klarlägga en sak. Människor är inte dumma. Inga människor, vart de än kommer ifrån är dumma. Det är självklart att om man är på flykt så dras man till det lad som alla säger är lättats att få stanna i. Detta är en väldigt stor orsak till att det kom 162 977 asylsökande 2015. Hur klarade vi då av denna anstormning. Inget vidare, kan vi nu konstatera. Vi hade inte lärare nog att ta hand om alla nya elever. Vi hade inte sjukvårdspersonal nog. Det var svårt att hitta kvalificerade lärare till Sfi. Det var svårt att hitta bostäder. Ända ställena med många lediga bostäder, hade lediga bostäder därför att det fanns så få jobb på dessa orter. Många asylsökande hamnade på sådana orter och har fortfarande stora problem att få jobb. Vi har en stor "migrationsskuld" att hinna ifatt sedan 2015.

Men när alla dessa människor har fått språket på plats och fått jobb så kommer de att bidra till vår välfärd. Men de har också, innan detta sker, kostat vår välfärd väldigt mycket. En del av dessa personer kommer inte under sitt liv i Sverige, att hinna betala tillbaka det som de själv kostat.

För Sverige i framtiden gäller att ha exakt samma regler för migration som våra grannländer. Då blir volymerna hanterbara för oss. Ja, det blir färre asylsökande som kommer till just Sverige, men det gör att vårt samhälle klarar uppgiften att ge de som kommer ett värdigt mottagande och en ljus framtid.

Nä då en politiker i TV säger att 2019 gavs det nästan 120 000 uppehållstillstånd i Sverige. Vad händer då i människors tankar. Jo, man tänker ju... Är vi nu där igen. Lär sig inte politiker och myndigheter någonting? När sedan samma typ av politiker säger att vi sviker Svenskarna på någon form av ideologiskt altare, där vi med berått mod avrättar den svenska välfärden, så blir människor med all rätt, livrädda.

Skrämselpolitkerna talar dessutom sanning. Men genom att bara berätta en del av sanningen så lyckas man, skapa en allmän rädsla. Exakt samma sak som en terrorist försöker göra med sina bomber och vapen. Rädslan skapas för att politikern i nästa steg skall berätta att det bara är just den politikern som har lösningen på dessa problem. Så om bara de människor som politikern skrämt livet ur, röstar på just den politikern så skall allt lösa sig ska ni se.

Men om politikern som berättade en liten del av sanningen på ett sätt som låter väldigt skrämmande, också berättar HELA sanningen så kommer allt i ett annat perspektiv. Under 2019 beviljades 119 569 uppehållstillstånd. Av dessa var 43 233 stycken uppehållstillstånd för arbete. Människor som kommer hit, ensamma eller med sin familj och försörjer sig själv. Det var 5 000 bärplockare och skogsarbetare, 688 städare, 653 snickare, 1117 kökspersonal och restauranganställda. Många i bristyrken eller i jobb som många Svenskar ratar. 31 786 uppehållstillstånd var anknytningstillstånd. Vi har skrivit på internationella konventioner som gör att vi ska bidra till att barn återförenas med sina föräldrar. MEN hälften av dessa 31 786 var kopplade till människor med arbetstillstånd. Dvs arbetsamma människor som söker sig en ny framtid i Sverige. Sådana har vi haft i alla tider. Jag minns själv när jag var liten hur Italienare, Greker och Portugiser drogs till Kockums i Malmö för att skaffa sig en ny framtid för sina familjer. Vi går vidare...

15 669 tillstånd var studenter. Våra unga åker ut över hela världen för att studera. Sverige är inte unikt. Det gör man från andra länder också. En del av dessa "världsstudenter" tycker att Sverige är så bra så de väljer att studera hos oss. Detta är oerhört viktigt för våra studenter och gör Sverige till ett land med högre kunskapsgrad. 9 680 tillstånd var sådana som är kopplade till avtal om fri rörlighet. Vi har ju fri rörlighet i Europa. Men också avtal med andra länder som inte tillhör EU. Bland dessa 9 680 har vi till exempel Norrmän som jobbar i Sverige. Dessa är oftast inte särskilt skrämmande. Skavlan är väl en av dessa kan jag tro?

Nå, har ni räknat??? Jag har inte räknat exakt. Men 2019 kom det 19 201 personer som sökte asyl i Sverige. Detta är jämförelsesiffran med 2015:s 162 877 personer. Det kom nästan 8,5 gånger färre flyktingar 2019 som 2015. Om vi årligen får runt 20 000 personer som får uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar så är det inte fler per kommun än att vi kan klara att ge dessa en bra integration. Om sedan antalet minskar ytterligare, vilket vi nog kommer att se, så är detta inte längre särskilt skrämmande. Våra ansträngningar kommer sannolikt inte att behöva ha fokus på migrationen. Det är bra, för nu behöver Sverige, med den migrationsskuld vi har, fokusera på gängkrimialitet, skjutningar, bombningar, hot och våld mot blåljuspersonal, kränkningar mot kvinnor i utanförskapsområden, hedersvåld och export av unga flickor som blir bortgifta utomlands. Saker som inget av dem är acceptabelt i Sverige. Företeelser som vi måste sätta stopp för. Men bli inte skraj för politiker som medvetet försöker skrämmas med halvsanningar. Då blir fokus på fel saker.

//Tobbe i Teckomatorpsöndag 12 januari 2020

Därför är Svalövs kommun, möjligheternas kommun

Svalövs kommun är möjligheternas kommun. Det är få kommuner som har så stora resurser som utnyttjas så lite.
Vad menar jag då med det? Det som genom århundraden, ja årtusenden har haft som största betydelse för mänsklig civilisation att utvecklas är geografiskt läge och kommunikationer. Svalövs kommun ligger i dessa avseenden idealiskt placerad. Inte bara ur ett Skånskt, eller Svenskt perspektiv, utan även i ett Europeiskt och globalt perspektiv.

I ett Skånskt perspektiv ligger Svalövs kommun just öster om den expansiva Öresundsregionen. Svalöv är som en liten förort till denna expansiva del av Skåne. Ni vet alla hur man som förort till en större stad, om man agerar smart, kan dra nytta av detta. Man ser till att alla som jobbar i staden, bor och betalar skatt i förorten. Ungefär som Vellinge gjort i alla tider. När nu kommunikationsmöjligheterna byggs ut genom nya Pågatåg i december 2021 så blir läget ännu bättre. På 30 min kommer man enkelt att kunna pendla till Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm och Eslöv. Vi kommer att befinna oss mitt i en enorm region med massor av arbetstillfällen, utan att behöva äga en bil.

Ur ett Svenskt perspektiv befinner vi oss idealiskt placerade i en av två riktigt stora expansiva områden i Sverige. Efterhand som Öresundsregionen växer och vi kanske får en andra förbindelse över Öresund i form av Europaspåret (läs om denna. Detta hade varit fantastiskt för Svalövs kommun). I denna expansiva del av Sverige kommer efterhand forskning och utveckling att frodas och med detta, även arbetstillfällen. ESS och Max IV kommer att driva utvecklingen framåt med raketfart.

Med ESS och Max IV som är världsunika anläggningar så blir också Svalövs kommuns läge ur ett Europeiskt och Världsperspektiv, helt fantastiskt. Vår kommun ligger endast några få mil från dessa anläggningar.


Om man till kommunikationer, närhet till arbetsplatser och forskning och innovation, lägger naturvärden i Svalövs kommun, med större delen av Söderåsens Nationalpark inom kommunens gränser, strövområden i övrigt, fina små samhällen med prisvärda tomter och bra hus till rimligt pris, närhet till handel, en skola med stora möjligheter, Ring Knutstorp och områden där ni fortfarande kan våga släppa ut era barn att leka utan att behöva oroas för deras säkerhet, så är Svalövs kommun i alla aspekter, Möjligheterna Kommun!

Liberalerna kommer att med fokus börja arbeta för att dessa möjligheter skall tas tillvara bättre än vad som sker idag. Liberalerna har bland annat skrivit en berättelse om Svalövs kommun 2038. Detta är vår vision för Svalövs kommun. Den goda kommunen. Möjligheternas kommun. Liberalerna tycker att det är lätt att vara ett parti med visioner när man befinner sig i Möjligheternas kommun.

Tobbe i Teckomatorp